Creditreform PolskaStale rosnące wydatki są powodem kłopotów finansowych u coraz większej liczby osób. Jednym z najczęstszych, które obserwują Polacy w ostatnich czasach, są zadłużenia powstałe w wyniku zaniedbania w spłacie zobowiązań. Często nie jesteśmy w stanie z naszego budżetu pokryć kosztów życia codziennego, np. rachunków. W takich sytuacjach możemy zastanawiać się, czy skontaktuje się z nami windykator. Telefonu od tego typu firmy możemy spodziewać się wówczas, gdy wcześniej wierzyciel podejmował próby odzyskania środków, ale nie przyniosły one skutków. Jeśli ponaglenia związane z długiem nie pomogły w rozwiązaniu sporu, sprawa zadłużeń zostaje przekazana windykatorowi specjalizującemu się w odzyskaniu należności. Jedną z popularnych na rynku firm windykacyjnych, z których usług chętnie korzystają poszkodowani wierzyciele, jest Creditreform Polska – czym się zajmuje dokładniej? Warto dowiedzieć się, czym taki proces różni się od egzekucji komorniczej. Ważna jest także kwestia tego, co zrobić gdy kontaktuje się z nami Creditreform Polska i jakich kroków możemy się w związku z tym spodziewać. 

Creditreform Polska – windykacja niespłaconej raty

W przypadku problemów ze spłatą zaległości finansowych, możemy poszukiwać różnych form pomocy. Jedną, na którą czasem decydują się dłużnicy, jest konsolidacja długów. Niektórzy też zaciągają kolejne pożyczki dla zadłużonych, jednak często przynosi to odwrotny skutek i tylko pogłębia nasze należności. Z tego też powodu wierzyciele decydują się na skorzystanie z usług windykacji, której celem jest fachowe podejście do odzyskania środków i rozwiązania sporu. 

Jeśli przez dłuższy czas nie przelewamy rat kredytu, czy też uchylamy się od zapłaty za towary lub usługi, możemy spodziewać się telefonu z firmy windykacyjnej. Wówczas warto sprawdzić, jakie są różnice pomiędzy egzekucją wszczętą przez komornika a windykacją należności. Najważniejszą kwestią jest fakt, że windykator nie jest uprawniony do rozpoczęcia egzekucji długów z naszych dochodów. Jeśli więc zastanawiamy się, jak dokładnie działa Creditreform Polska – czym się zajmuje, pamiętajmy, że takie działania może podjąć jedynie komornik. Przy tym jest to możliwe wyłącznie po skierowaniu sprawy przez wierzyciela na drogę sądową i wydaniu postanowienia. Może wówczas nastąpić zajęcie komornicze z umowy zlecenia czy innego rodzaju zarobków. 

Kwestię tę reguluje Kodeks postępowania cywilnego. Obowiązujące przepisy wskazują, że jedynym podmiotem uprawnionym do wszczęcia egzekucji jest komornik sądowy. W związku z tym, podjęcie procesowych czynności jest możliwe dopiero, gdy wierzyciel skieruje spór do sądu, a ten wyda postanowienie dot. rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Jeśli obawiamy się takich działań, sprawdźmy, ile może zabrać komornik z pensji. 

Podsumowując, kancelaria windykacyjna nie może rozpocząć egzekucji, podczas której będzie ściągać środki z konta na spłatę długu. Niemożliwe jest także przejęcie ruchomości stanowiących majątek dłużnika i organizacja licytacji. Tego typu kroki może wykonać wyłącznie komornik sądowy. Co zrobić, gdy skontaktuje się z nami Creditreform Polska – co się stanie gdy nie spłacę długu? Przede wszystkim nie unikajmy kontaktu z jego strony, gdyż często może  pomóc nam spłacić należności i uniknąć sprawy sądowej.

Creditreform Polska – czym się zajmuje?

Usługi kancelarii windykacyjnych opierają się głównie o działania, których celem jest doprowadzenie do rozwiązania sporu. Ważne jest przy tym, aby został on zakończony polubownie i żadna strona nie była w związku z tym poszkodowana. Wszystkie wykonane przez windykatora kroki mają ułatwić wierzycielowi i dłużnikowi dojście do porozumienia. Możliwe jest również uniknięcie wszczęcia postępowania sądowego. Elementy windykacji znacznie różnią się od działań podejmowanych przez komornika. Podstawową rolą windykatora w pierwszej kolejności jest poinformowanie dłużnika o stanie zaległości. Później przedstawia konsekwencje wynikające z dalszego uchylania się od zapłaty. Dodatkowo, pamiętajmy, że jeśli dzwoni do nas Creditreform Polska – windykacja niespłaconej raty wiąże się z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań, które mają ułatwić zakończenie sporu. 

Jeśli jesteś wierzycielem, który od dłuższego czasu próbuje odzyskać należności, a ponaglenia nie przynoszą oczekiwanych skutków, skorzystanie z usług windykatora może okazać się świetnym wyborem. Jest to najczęściej wybierana metoda przez osoby fizyczne i przedsiębiorców chcących uniknąć kierowania sprawy na drogę sądową. Pomoże Ci w tym właśnie Creditreform Polska – kontakt z firmą nawiążesz telefonicznie, mailowo lub umawiając się na wizytę w oddziale. 

Co zrobić gdy kontaktuje się z nami Creditreform Polska?

Pierwszy kontakt ze strony windykatora jest nazywany tzw. windykacją miękką. Proces ten polega na podjęciu takich kroków, które umożliwią doprowadzenie do zakończenia sporu. Windykator proponuje konkretne opcje, które ułatwią zadłużonym spłatę zaległości. Może przedstawić dłużnikowi plan działania, czego celem jest zapobiegnięcie postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Wówczas unikniemy również wyższych kosztów. 

Jeśli więc zastanawiamy się, czy nieodbieranie telefonu od firmy windykacyjnej jest dobrą decyzją, pamiętajmy, że często podjęcie kontaktu ułatwi spłatę zobowiązań bez rozpoczęcia windykacji twardej. Ona z kolei polega już na skierowaniu sporu na drogę sądową i wiąże się z egzekucją na koncie.

Creditreform Polska – co się stanie gdy nie spłacę długu?

Jeśli działania windykacji nie przyniosą efektów, wierzyciele decydują się na złożenie pozwu sądowego. Ten etap dotyczy już wspomnianej windykacji twardej, która następuje w sytuacji, gdy dłużnik nie wykazuje chęci zakończenia sporu lub nie odbiera telefonu. Często zastanawiamy się, gdy nawiążemy kontakt z firmą Creditreform Polska – co się stanie gdy nie spłacę długu. Najczęściej sąd wydaje postanowienie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności, które stanowią podstawę do rozpoczęcia egzekucji. Na tym etapie komornik poszukuje źródeł dochodów, z których będą pobierane środki. Dłużnik może spodziewać się nie tylko utracenia części zarobków, ale też przejęcia majątku np. ruchomości, które trafią do wyceny rzeczoznawcy, a następnie będą skierowane na licytację. Podczas postępowania komorniczego możemy spodziewać się:

— Egzekucji na rachunku bankowym, na który wpływają dochody. Pobieranie środków odbywa się automatycznie przez nasz bank. Wówczas natychmiast po wpłynięciu dochodu, ustalona część kwoty jest blokowana i trafia do firmy komorniczej.  

— Rozpoczęcia egzekucji na lokatach, na których mamy zgromadzone oszczędności.

— Zajęcia ruchomości lub nieruchomości, stanowiących nasz majątek. Przedmioty trafiają do wyceny rzeczoznawcy, a następnie organizowana jest licytacja komornicza. 

Creditreform Polska – jakie koszty poniosę podczas windykacji

Pokrycie opłat windykacyjnych jest obowiązkiem dłużnika, wobec którego windykator rozpoczął działania dot. odzyskania należności. Od 2020 r. wierzyciel ma prawo do ubiegania się o uzyskanie rekompensaty za pokrycie kosztów windykacji z góry. Może ona wynosić 40 euro przy długach do 5000 zł, 70 euro od 5000 do 50 000 zł lub 100 euro w przypadku długu wynoszącego min. 50 000 zł i więcej. 

Ważne!

Wierzyciel może złożyć wniosek o zwrot kosztów postępowania windykacyjnego. Warunkiem jest, aby opłaty przekroczyły równowartości ustalone na podstawie średniego kursu NBP. 

Koszty windykacji mogą osiągać różne kwoty i są uzależnione zarówno od cennika danej firmy, jak też od częstotliwości prób kontaktu czy liczby wydawanych monitów. Jeśli postępowanie windykacyjne nie przyniesie efektów, a sprawa zostanie skierowana do sądu, musimy przygotować się na pokrycie kosztów sądowych i opłat wynikających z egzekucji komorniczej. Wówczas może pomóc nam pożyczka z komornikiem udzielana przez firmy pozabankowe. 

Creditreform Polska – opinie klientów

Nasza opinia o Creditreform Polska jest podparta ocenami wierzycieli korzystających z obsługi windykacyjnej. Jak wskazują recenzje klientów, firma ta cechuje się fachowym podejściem do sprawy na każdym etapie postępowania. Windykator podejmuje się rozwiązywania nawet trudnych i skomplikowanych sporów. Opinie zachęcają do skorzystania z usług Creditreform Polska nawet, gdy dług opiewa na wysokie kwoty, a dłużnik unika kontaktu z wierzycielem i uchyla się od spłaty zaległości. 

3.4/5 - (7 oddanych głosów)