Skorzystałeś z pożyczki w banku bądź w firmie pożyczkowej i masz wątpliwości, czy słusznie postąpiłeś? Może chcesz anulować podpisaną umowę? Na szczęście  to możliwe. W przeciągu 14 dni od zawarcia umowy masz czas na odstąpienie od umowy pożyczki. Pamiętaj, że to Twoje uprawnienie, z którego możesz skorzystać nawet, jeśli drugą stroną umowy jest bank czy instytucja finansowa. Zobacz, na jakiej podstawie możesz odstąpić od umowy pożyczki.

odstąpienie od umowy pożyczki

Zgodnie z treścią art. 53 ust.1  ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli więc na pożyczkę zdecydowałeś się pod wpływem impulsu, reklamy bądź z czasem zauważyłeś, że warunki pożyczki nie są dla Ciebie korzystne, to pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Musisz jednak zwrócić uwagę na to, żeby podjąć decyzję o rezygnacji we wskazanym terminie – na odstąpienie masz  tylko 14 dni. Po tym okresie pożyczka bez BIK  i każda inna, udzielona Ci forma wsparcia finansowego, staje się już wiążąca (nie można się wycofać).

Jak wygląda odstąpienie od umowy pożyczki krok po kroku?

W celu odstąpienia od zawartej umowy pożyczki, należy złożyć pożyczkodawcy pisemne oświadczenie. Można je przygotować samodzielnie bądź skorzystać z gotowych wzorów, dostępnych w Internecie. Tak naprawdę, podczas zawierania umowy pożyczki, powinniśmy otrzymać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki – jest to obowiązek, z którego instytucje finansowe powinny się wywiązać wobec konsumenta (czyli pożyczkobiorcy). Ponadto, do umowy pożyczki powinien zostać dołączony formularz informacyjny (najczęściej stanowi on załącznik do umowy), w którym musi znaleźć się pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy pożyczki. Brak takiego zapisu powoduje, że możesz skorzystać z sankcji darmowego kredytu (co oznacza, że spłacasz kredyt konsumencki – pożyczkę – bez odsetek i innych, dodatkowych kosztów).

Gdy wypełnimy dokument o nazwie odstąpienie od umowy pożyczki, wystarczy go wysłać na adres korespondencyjny, wskazany przez pożyczkodawcę. Można to uczynić tradycyjnie – pocztą. Aby jednak być bezpieczniejszym, warto zdecydować się na list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Jakie koszty za odstąpienie od umowy pożyczki?

Odstąpienie od umowy pożyczki wiążę się z tym, że musimy zwrócić otrzymaną kwotę. Czy ponosimy w związku z tym jakieś dodatkowe koszty? Okazuje się, że tak, ale nie są one wysokie. Ustawa o kredycie konsumenckim w art. 54 ust. 1 i 2 stanowi, że w przypadku odstąpienia od umowy mogą zostać naliczone odsetki od czasu wypłaty pożyczki do momentu jej spłaty. W celu właściwego obliczenia wysokości takich odsetek, warto bezpośrednio skontaktować się z pożyczkodawcą. Kwotę pożyczki  musimy zwrócić w przeciągu 30 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki. Ustawa o kredycie konsumenckim nie przewiduje możliwości nałożenia na pożyczkobiorcę innych kosztów (w szczególności nie można nakładać kar umownych za odstąpienie), związanych z odstąpieniem od zawartej umowy pożyczki – banki i instytucje pożyczkowe mogą naliczyć tylko wskazane wyżej odsetki.

Jeśli po 30 dniach od złożenia oświadczenia nie zwrócimy kwoty pożyczki, to będziemy musieli ją spłacać zgodnie z warunkami wskazanymi we wcześniej podpisanej umowie (na podstawie której udzielono nam wsparcia finansowego).

Zwrot kosztów za odstąpienie od umowy pożyczki

Możliwe, że podpisując umowę o pożyczkę, zdecydowałeś się na pewne dodatkowe opcje (np. ubezpieczenie). Czy odstępując od umowy pożyczki możesz liczyć na zwrot kosztów, które w związku z tym uiściłeś? Tak, ale warto pamiętać, że zwrotowi nie podlegają opłaty notarialne,  ponoszone przez konsumenta – pożyczkobiorcę. Jeśli ponieśliśmy jeszcze inne koszty i nie mamy pewności czy możemy otrzymać ich zwrot, warto skontaktować się z pożyczkodawcą i ustalić tę kwestię. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim pożyczkodawca ma obowiązek udzielenia nam wiarygodnych informacji na ten temat.

Odstąpienie od umowy pożyczki – przykłady dokumentów

Poniżej możesz pobrać następujące wzory oświadczeń o odstąpieniu od umowy pożyczki:

Podsumowanie

Zgodnie z prawem, odstąpienie od umowy pożyczki w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia jest uprawnieniem, które przysługuje wszystkim konsumentom – pożyczkobiorcom. Gotowy wniosek, zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zazwyczaj można znaleźć na stronie firmy pożyczkowej, z której usług chcieliśmy skorzystać. Następnie taki wniosek drukujemy, wypełniamy i wysyłamy na adres korespondencyjny, wskazany przez pożyczkodawcę. Gdy nasze oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki dotrze już do pożyczkodawcy, to w przeciągu 30 dni mamy czas na zwrócenie środków. Trzeba pamiętać, że nie możemy przekroczyć tego terminu, w przeciwnym razie będziemy musieli spłacać pożyczkę (wraz z odsetkami) zgodnie z ustaleniami, wynikającymi z umowy.

5/5 - (4 oddanych głosów)