Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych metod „zatrudniania” pracowników. Koszt dla przedsiębiorcy jest relatywnie niski,  a dodatkowo przyjmujący zlecenie może zarobić więcej pieniędzy niż w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Jednak co w sytuacji kiedy wynagrodzenie „zatrudnionego” zostaje zajęte przez komornika? Ile  pieniędzy na rękę dostanie dłużnik na umowie zlecenie, jeśli jest wobec niego prowadzona egzekucja?

Czy komornik wie gdzie pracuję?

Przed komornikiem sądowym nie powinniśmy mieć tajemnic. Nawet jeśli nie chcemy czegoś wykazać, np.: gdzie pracujemy i ile zarabiamy, to musimy wiedzieć, że te informacje komornik może z łatwością uzyskać. Wystarczy, że złoży zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a ten udzieli informacji o ubezpieczonym i płatniku. Dzięki temu komornik będzie wiedział, kto opłaca składki za daną osobę. Po tej weryfikacji może nastąpić np. zajęcie komornicze z umowy zlecenia.

Zajęcie komornicze z umowy zleceniaIle komornik może zabrać z pensji?

Już wiele razy opisywaliśmy ile może zabrać komornik z pensji. Wszystko zależy od aktualnych regulacji prawnych jak i wysokości płacy minimalnej. Znaczenie ma również rodzaj umowy, na jakiej osoba jest zatrudniona. Dług u komornika spędza sen z powiek wielu osobom. Zaczyna się niewinnie od niezapłaconych paru pożyczek czy kredytów. Do tego dochodzą pisma przedsądowe, z wezwaniem do zapłaty, a w wypadku dalszego nieregulowania zaległości nasz majątek może zająć komornik sądowy. 

Większość osób jest zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne lub umowy o pracę. Komornik, który zajmuje część lub całość wynagrodzenia, jest dla dłużnika wielkim problemem, ponieważ pozbawia go środków utrzymania. Właśnie dlatego zaciągnięte zobowiązania trzeba systematycznie spłacać. Jeśli tego nie zrobimy to wierzyciele, za pomocą urzędnika, wyegzekwują od nas swoje należności.

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie z umowy zlecenie…

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne mogą stracić wszystkie pieniądze przez zajęcie komornicze z umowy zlecenia. Poniżej opisaliśmy, jakie są ograniczenia przed zajęciem komorniczym z umowy zlecenia całości kwoty wynagrodzenia.

To prawda, że w przypadku egzekucji komorniczej osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą stracić więcej pieniędzy (a nawet całość) niż osoby zatrudnione na umowie o pracę. Wynika to z tego, że umowa o pracę jest regulowana przez kodeks pracy, zaś pozostałe rodzaje umów przez kodeks cywilny. Umowa o pracę jest bardziej „chroniona” przed komornikiem, a zajęcie komornicze z umowy zlecenia może wiązać się z zajęciem całego wynagrodzenia. 

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia – ograniczenia

Posiadając zajęcie komornicze z umowy zlecenia musimy wiedzieć o tym, że większość tego co zarabiamy może zająć komornik. Oczywiście są pewne ograniczenia, pozwalające na połowiczną ochronę kwot podlegających zajęciu przez komornika, a tym samym umożliwiające „odzyskanie” przynajmniej części naszego wynagrodzenia. Według art. 833 § 21 kodeksu postępowania cywilnego, w stosunku do osób, które pracują na umowie zlecenie oraz w oparciu o tę umowę dostają regularnie wynagrodzenie (świadczenie powtarzające się) i jest ono niezbędne do życia, stosuje się przepisy kodeksu pracy, dotyczące potrącenia z wynagrodzenia za pracę i kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że pieniądze otrzymywane z tytułu wykonywanego zlecenia podlegają wówczas zajęciu jedynie w ½ lub 3/5.

Na początku trzeba określić od jakiego czasu dostajemy wynagrodzenie i w jakiej wysokości. Sprawdzane są również inne źródła dochodu dłużnika, który posiada zajęcie komornicze z umowy zlecenia. Pod uwagę brany jest też fakt, czy wynagrodzenie otrzymywane z umowy zlecenie jest głównym dochodem czy tylko dodatkowym. Jeśli jest to główny dochód, wówczas stosuje się wspomniane odsłania do kodeksu pracy (potrącenie jedynie  ½ lub 3/5 otrzymywanej kwoty wynagrodzenia z umowy zlecenia).

Obowiązki zleceniodawcy

Zleceniodawca, który współpracuje z innymi osobami w oparciu o umowy zlecenia, musi być świadomy, że może w każdej chwili dostać pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia jednego ze zleceniobiorców. 

Osoba, która posiada zajęcie komornicze z umowy zlecenia, a otrzymywane z tego tytułu pieniądze są jej jedynym źródłem utrzymania, może zażądać od komornika ograniczenia egzekucji, na skutek czego komornik nie będzie pobierał 100% wynagrodzenia tylko część. Jeśli ten odmówi – dłużnik może złożyć skargę na czynności komornika. O zasadach potrącania kwot z umów zlecenie decyduje więc przede wszystkim charakter umowy i częstotliwość wypłat – jeśli są to wypłaty cykliczne, np. comiesięczne, a otrzymywane w ten sposób wynagrodzenie jest głównym źródłem utrzymania lub jedynym źródłem dochodu, komornik nie może zająć całości wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Obowiązki osoby zatrudnionej na umowie zlecenie

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia nie jest powodem do radości, jednak nie warto też popadać w panikę. W praktyce musi bowiem wystąpić wiele elementów, aby komornik mógł zająć wynagrodzenie z umowy zlecenia. Często osoby, które mają zajęcie komornicze z umowy zlecenia, wpisują w Internecie hasła typu: pożyczka dla zadłużonych. Szukają możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych, które pomogą im w trudnej sytuacji materialnej. Warto wiedzieć, że zanim weźmie się na siebie dodatkowe zobowiązanie pieniężne, w związku z tym, że komornik zajął nam całe wynagrodzenie z umowy zlecenia,  możemy napisać wniosek do komornika o ograniczenie egzekucji. Jeśli komornik bezpodstawnie odmówi, mamy prawo złożyć skargę na czynności komornika.

Opisany wcześniej art. 833 § 21 kodeksu postępowania cywilnego daje możliwość uchronienia przed zajęciem komorniczym części kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Co do zasady wynagrodzenie z umowy zlecenia może być zajęte w całości, chyba że zachodzą okoliczności opisane we wspomnianym powyżej przepisie.

Jeśli chcemy ograniczyć prowadzoną w stosunku do nas egzekucję z umowy zlecenia, warto złożyć do komornika wniosek z takim żądaniem. Powinien on zawierać:

  • Potwierdzenie, że pieniądze, które uzyskujemy z umowy zlecenia to świadczenie powtarzające się. Najlepiej przesłać kopie rachunków z ostatnich 6 lub więcej miesięcy. Należy udowodnić, że pracujemy na umowie zlecenie od dłuższego czasu, a wynagrodzenie z tego tytułu jest nam wypłacane w regularnych odstępach czasu.
  • Potwierdzenie, że aktualne zajęcie komornicze z umowy zlecenia wpływa poważnie na sytuację materialną dłużnika, ponieważ otrzymywane wynagrodzenie jest jedynym źródłem dochodu.
5/5 - (3 oddanych głosów)