Najważniejsze informacje:

  • Komornik ma prawo zająć do 100 wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. 
  • W przypadku naruszeń dłużnik może złożyć skargę na komornika. 
  • Komornik nie zajmie pensji z umowy zlecenia, jeśli to jedyne źródło utrzymania dłużnika.

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych metod „zatrudniania” pracowników. Koszt dla przedsiębiorcy jest relatywnie niski,  a dodatkowo przyjmujący zlecenie może zarobić więcej pieniędzy niż w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Jednak co w sytuacji kiedy wynagrodzenie „zatrudnionego” zostaje zajęte przez komornika? Ile  pieniędzy na rękę dostanie dłużnik na umowie zlecenie, jeśli jest wobec niego prowadzona egzekucja?

Czy komornik wie gdzie pracuję?

Przed komornikiem sądowym nie powinniśmy mieć tajemnic. Nawet jeśli nie chcemy czegoś wykazać, np.: gdzie pracujemy i ile zarabiamy, to musimy wiedzieć, że te informacje komornik może z łatwością uzyskać. Wystarczy, że złoży zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a ten udzieli informacji o ubezpieczonym i płatniku. Dzięki temu komornik będzie wiedział, kto opłaca składki za daną osobę. Po tej weryfikacji może nastąpić np. zajęcie komornicze z umowy zlecenia.

Zajęcie komornicze z umowy zleceniaIle komornik może zabrać z pensji?

Już wiele razy opisywaliśmy ile może zabrać komornik z pensji. Wszystko zależy od aktualnych regulacji prawnych jak i wysokości płacy minimalnej. Znaczenie ma również rodzaj umowy, na jakiej osoba jest zatrudniona. Dług u komornika spędza sen z powiek wielu osobom. Zaczyna się niewinnie od niezapłaconych paru pożyczek czy kredytów. Do tego dochodzą pisma przedsądowe, z wezwaniem do zapłaty, a w wypadku dalszego nieregulowania zaległości nasz majątek może zająć komornik sądowy. 

Większość osób jest zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne lub umowy o pracę. Komornik, który zajmuje część lub całość wynagrodzenia, jest dla dłużnika wielkim problemem, ponieważ pozbawia go środków utrzymania. Właśnie dlatego zaciągnięte zobowiązania trzeba systematycznie spłacać. Jeśli tego nie zrobimy to wierzyciele, za pomocą urzędnika, wyegzekwują od nas swoje należności.

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie z umowy zlecenie

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne mogą stracić wszystkie pieniądze przez zajęcie komornicze z umowy zlecenia. Poniżej opisaliśmy, jakie są ograniczenia przed zajęciem komorniczym z umowy zlecenia całości kwoty wynagrodzenia.

To prawda, że w przypadku egzekucji komorniczej osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą stracić więcej pieniędzy (a nawet całość) niż osoby zatrudnione na umowie o pracę. Wynika to z tego, że umowa o pracę jest regulowana przez kodeks pracy, zaś pozostałe rodzaje umów przez kodeks cywilny. Umowa o pracę jest bardziej „chroniona” przed komornikiem, a zajęcie komornicze z umowy zlecenia może wiązać się z zajęciem całego wynagrodzenia. 

Redakcja radzi!

Jeśli pracujesz na podstawie umowy zlecenie i chcesz ochronić swoje finanse przez zajęciami komorniczymi, możesz zdecydować się na założenie konta bankowego w jednej z zagranicznych instytucji. To korzystne rozwiązanie, dzięki któremu urząd komornika nie będzie mieć wglądu w Twoje finanse.

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia – ograniczenia

Posiadając zajęcie komornicze z umowy zlecenia musimy wiedzieć o tym, że większość tego co zarabiamy może zająć komornik. Oczywiście są pewne ograniczenia, pozwalające na połowiczną ochronę kwot podlegających zajęciu przez komornika, a tym samym umożliwiające „odzyskanie” przynajmniej części naszego wynagrodzenia. Według art. 833 § 21 kodeksu postępowania cywilnego, w stosunku do osób, które pracują na umowie zlecenie oraz w oparciu o tę umowę dostają regularnie wynagrodzenie (świadczenie powtarzające się) i jest ono niezbędne do życia, stosuje się przepisy kodeksu pracy, dotyczące potrącenia z wynagrodzenia za pracę i kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że pieniądze otrzymywane z tytułu wykonywanego zlecenia podlegają wówczas zajęciu jedynie w ½ lub 3/5.

Na początku trzeba określić od jakiego czasu dostajemy wynagrodzenie i w jakiej wysokości. Sprawdzane są również inne źródła dochodu dłużnika, który posiada zajęcie komornicze z umowy zlecenia. Pod uwagę brany jest też fakt, czy wynagrodzenie otrzymywane z umowy zlecenie jest głównym dochodem czy tylko dodatkowym. Jeśli jest to główny dochód, wówczas stosuje się wspomniane odsłania do kodeksu pracy (potrącenie jedynie  ½ lub 3/5 otrzymywanej kwoty wynagrodzenia z umowy zlecenia).

Obowiązki zleceniodawcy

Zleceniodawca, który współpracuje z innymi osobami w oparciu o umowy zlecenia, musi być świadomy, że może w każdej chwili dostać pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia jednego ze zleceniobiorców. 

Osoba, która posiada zajęcie komornicze z umowy zlecenia, a otrzymywane z tego tytułu pieniądze są jej jedynym źródłem utrzymania, może zażądać od komornika ograniczenia egzekucji, na skutek czego komornik nie będzie pobierał 100% wynagrodzenia tylko część. Jeśli ten odmówi – dłużnik może złożyć skargę na czynności komornika. O zasadach potrącania kwot z umów zlecenie decyduje więc przede wszystkim charakter umowy i częstotliwość wypłat – jeśli są to wypłaty cykliczne, np. comiesięczne, a otrzymywane w ten sposób wynagrodzenie jest głównym źródłem utrzymania lub jedynym źródłem dochodu, komornik nie może zająć całości wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Obowiązki osoby zatrudnionej na umowie zlecenie

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia nie jest powodem do radości, jednak nie warto też popadać w panikę. W praktyce musi bowiem wystąpić wiele elementów, aby komornik mógł zająć wynagrodzenie z umowy zlecenia. Często osoby, które mają zajęcie komornicze z umowy zlecenia, wpisują w Internecie hasła typu: pożyczka dla zadłużonych. Szukają możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych, które pomogą im w trudnej sytuacji materialnej. Warto wiedzieć, że zanim weźmie się na siebie dodatkowe zobowiązanie pieniężne, w związku z tym, że komornik zajął nam całe wynagrodzenie z umowy zlecenia,  możemy napisać wniosek do komornika o ograniczenie egzekucji. Jeśli komornik bezpodstawnie odmówi, mamy prawo złożyć skargę na czynności komornika.

Opisany wcześniej art. 833 § 21 kodeksu postępowania cywilnego daje możliwość uchronienia przed zajęciem komorniczym części kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Co do zasady wynagrodzenie z umowy zlecenia może być zajęte w całości, chyba że zachodzą okoliczności opisane we wspomnianym powyżej przepisie.

Jeśli chcemy ograniczyć prowadzoną w stosunku do nas egzekucję z umowy zlecenia, warto złożyć do komornika wniosek z takim żądaniem. Powinien on zawierać:

  • Potwierdzenie, że pieniądze, które uzyskujemy z umowy zlecenia to świadczenie powtarzające się. Najlepiej przesłać kopie rachunków z ostatnich 6 lub więcej miesięcy. Należy udowodnić, że pracujemy na umowie zlecenie od dłuższego czasu, a wynagrodzenie z tego tytułu jest nam wypłacane w regularnych odstępach czasu.
  • Potwierdzenie, że aktualne zajęcie komornicze z umowy zlecenia wpływa poważnie na sytuację materialną dłużnika, ponieważ otrzymywane wynagrodzenie jest jedynym źródłem dochodu.

Czy z umowy zlecenia można potrącić zajęcie komornicze?

W dzisiejszych czasach egzekucja komornicza z umowy zlecenia  jest jak najbardziej możliwa. Niestety, ale praca na umowę zlecenie a komornik to dość problematyczna zależność. Osoby zadłużone, które naraziły się na postępowanie sądowe wraz z tytułem wykonawczym egzekucji komorniczej, niestety muszą liczyć się z tym, że komornik na umowie zlecenie pobierze nawet 100% otrzymywanego wynagrodzenia.

Potrącenie komornicze z umowy zlecenia 2023 wciąż wynosi 100% wynagrodzenia, niezależnie od czasu trwania umowy z pracodawcą. Niemniej jednak są pewne wyjątki, w których zajęcie komornicze od umowy zlecenia nie może zostać zrealizowane. To jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach, kiedy otrzymywane środki na konto są niezbędne do życia dłużnika. To oznacza, że zajęcie umowy zlecenia przez komornika nie będzie możliwe. Mówią o tym regulacje w Kodeksie postępowania cywilnego, które mówią o tym, że w niektórych sytuacjach zajęcie komornicze na umowie zlecenie może wynieść maksymalnie połowę lub ⅗ wynagrodzenia za pracę na umowę zlecenie.

W przypadku nadmiernego zadłużenia egzekucja z umowy zlecenia jest standardowo egzekwowana przez urząd komornika. Oczywiście długi nie biorą się znikąd, dlatego warto wiedzieć, jak postępować w przypadku wystąpienia zadłużenia, które próbuje odzyskać komornik. Zajęcie umowy zlecenia to często spory problem, szczególnie jeśli komornik będzie uprawniony do pobrania 100% wynagrodzenia otrzymywanego na konto bankowe.

Jak zabezpieczyć umowę zlecenie przed komornikiem?

Niestety, ale nie ma sposoby, aby zabezpieczyć się na wypadek, kiedy potrącenie komornicze z umowy zlecenia zostanie realizowane w wyniku polecania wykonawczego sądu. Oczywiście są pewne sposoby, które pozwalają na zmniejszenie ryzyka, że zajęcie komornicze przy umowie zlecenie zrujnuje cały domowy budżet. Wystarczy przygotować odpowiednią dokumentację, która potwierdzi, że otrzymywane wynagrodzenie jest niezbędne do utrzymania gospodarstwa domowego.

Emerytura i umowa zlecenie a komornik to zupełnie naturalne zależności, które powinni znać wszyscy dłużnicy martwiący się o swoje finanse. Niestety, ale ochrona umowy zlecenia przed komornikiem będzie obowiązywać tylko wtedy, kiedy otrzymywane wynagrodzenie jest jedynym i niezbędnym świadczeniem pieniężnym, które pozwala na utrzymanie gospodarstwa domowego. Na ten moment zajęcie wynagrodzenia z umowy zlecenia komornik może zrealizować bez uwzględnienia kwoty wolnej od egzekucji komorniczej. 

Jak obliczyć zajęcie komornicze z umowy zlecenia?

Przepisy: komornik a umowa zlecenie 2023, dotyczą przede wszystkim tego, w jakiej kwocie urząd komornika może pobrać wynagrodzenie dłużnika na poczet spłaty wierzycieli oraz pokrycia kosztów komorniczych.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023? Umowa zlecenie niestety nie jest objęta tą wartością, która jest równa minimalnej wartości wynagrodzenia w kraju. Jeśli wynagrodzenie za zrealizowanie zlecenia można zaliczyć do świadczeń powtarzających się (wypłacanych cyklicznie) i które służą zapewnieniu utrzymania lub stanowią jedyne źródło dochodu, wówczas potrącanie z niego określonych należności powinno następować według zasad wskazanych w przepisach Kodeksu pracy. Natomiast Jeżeli wynagrodzenie zleceniobiorcy nie spełnia wskazanych wyżej przesłanek, wówczas zajęcie wynagrodzenia za pracę a umowa zlecenie odbywa się w 100% wartości świadczenia otrzymywanego od pracodawcy w zamian za wykonaną pracę.

Od 1 stycznia 2019 r. do wynagrodzenia z umowy zlecenia posiadającego charakter świadczenia powtarzającego się, które służy zapewnieniu utrzymania lub stanowi jedyne źródło dochodu, stosuje się w całości przepisy dotyczące „pracowniczej” kwoty wolnej.

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu — wzór

Podstawą jest sporządzenie dokumenty, jakim jest pismo do komornika umowa zlecenie. Wzór takiego pisma znajdziesz poniżej.

Ja, Jan Kowalski, zamieszkały w ul. Kwiatowa 5, 00-123 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym serii ABC123456, oświadczam, że:

  1. Przychód, który uzyskuję ze zlecenia realizowanego na rzecz „Firma XYZ” z siedzibą przy ul. Słoneczna 10, 00-456 Warszawa, stanowi moje jedyne źródło utrzymania.
  2. Nie posiadam żadnych innych dochodów, zarówno w kraju, jak i za granicą, które stanowiłyby źródło mojego utrzymania.
  3. Ponoszę pełną odpowiedzialność karną za składane przeze mnie oświadczenia.

Oświadczenie składam dobrowolnie, świadom konsekwencji prawnych wynikających z podania nieprawdy.

W Warszawie, dnia 18 września 2023 r.

………………………………….. Jan Kowalski

Umowa zlecenie a potrącenia komornicze to dość skomplikowana kwestia, która obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie dłużnika. Niestety pracując na umowie zlecenie, narażamy się na wysokie zajęcie wierzytelności przez komornika. Umowa zlecenie bowiem nie zabezpiecza zbyt dobrze interesów osoby zadłużonej, gdyż nie ma tu zastosowania kwota wolna od zajęcia komorniczego – umowa zlecenie ma charakter cywilnoprawny i jest regulowana przez inny kodeks niż umowa o pracę.

Oświadczenie do komornika o jedynym źródle dochodu w ramach umowy zlecenie jest wystarczające, aby ten nie mógł zająć pełnego wynagrodzenia otrzymywanego od pracodawcy. To przydatna opcja, z której warto skorzystać zawsze wtedy, kiedy istnieje ryzyko, że umowa zlecenie i komornik wejdą w zbyt zażyłą korelację.

Kiedy komornik nie może zająć wynagrodzenia z umowy zlecenia?

Choć komornik może zająć 100% wynagrodzenia z umowy zlecenia, istnieją pewne mechanizmy prawne, które pozwalają dłużnikowi na ograniczenie tej kwoty. Jednak w praktyce może to być trudne do osiągnięcia, a dłużnicy zatrudnieni na umowach zlecenia mogą być bardziej narażeni na zajęcie większej części swojego wynagrodzenia niż ci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Jedyne źródło utrzymania komornik musi traktować z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli taki dochód stanowi podstawę do utrzymania gospodarstwa domowego, nigdy nie może zostać zajęta pełna wartość dochodu. Masz podpisany dokument, jakim jest umowa zlecenie? Ile zabiera komornik w takiej sytuacji? Tutaj wiele zależy od tego, jaka jest aktualna sytuacja dłużnika. Osoby, dla których UZ jest tylko dodatkiem do dochodu podstawowego muszą liczyć się z tym, że zajęcie wynagrodzenia – umowa zlecenie zostanie pobrane w 100% wartości.

Emerytura i umowa zlecenie a komornik

Komornik a umowa zlecenie to nie jedyna zależność, na którą powinni zwrócić uwagę dłużnicy, na których ciąży komornik. Umowa zlecenie bywa problematyczna podobnie jak otrzymywana emerytura. Niemniej jednak środki otrzymywane w ramach renty lub emerytury mogą być zajęte przez komornika tylko powyżej kwoty wolnej od egzekucji komorniczych. Co w sytuacji, kiedy osoba na emeryturze ma dochody w ramach podpisanego dokumentu, jakim jest umowa zlecenie? Czy komornik może zabrać wszystko? Niestety tak, gdyż podstawowym źródłem dochodu dłużnika będzie emerytura lub renta.

A może masz problemy finansowe i chcesz zdobyć dodatkowe pieniądze mimo prowadzonej egzekucji komorniczej? W takim razie sprawdź ofertę pożyczki dla zadłużonych z komornikiem. To forma finansowania proponowana przez instytucje pozabankowe z opcją wypłaty środków w gotówce przez doradcę pożyczkodawcy lub na czek GIRO, na który nie ma wgląd komornik.

Umowa o pracę i umowa zlecenie a komornik

Szukasz informacji, na czym polegają zajęcie komornicze? Umowa zlecenie to jedna z umów cywilnoprawnych, w ramach których może zostać zajęte 100% wynagrodzenia. A zatem umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodu a zajęcie komornicze jest w nieco gorszej pozycji aniżeli umowa o pracę z pracodawcą. UoP to umowa, którą obejmują odrębne przepisy, które mówią o kwocie wolnej od zajęcia, a dodatkowo maksymalnych kwotach egzekwowanych przez komornika 25% lub 60%, zależnie od rodzaju długu. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640430296

Pytania i odpowiedzi

Co w sytuacji, kiedy dłużnik pracuje na umowie zlecenie, a komornik zdecyduje się na zajęcie wynagrodzenia? Urząd komornika może dowiedzieć się o nowej umowie poprzez odpowiednie instytucje, takie jak ZUS czy US. Jeśli dłużnik posiada długi, komornik może zwrócić się do pracodawcy z żądaniem potrącenia części wynagrodzenia.

Aby napisać oświadczenie o jedynym źródle dochodu, należy stworzyć dokument, w którym deklarujesz, że Twoje wynagrodzenie z umowy zlecenie jako jedyne źródło dochodu jest jedynym i powtarzalnym źródłem Twojego utrzymania. W oświadczeniu można powołać się na odpowiednie przepisy prawa, takie jak Art. 833 Kpc.

Tak, w odniesieniu do umowy zlecenie a zajęcie komornicze, komornik może zabrać 100% wynagrodzenia z umowy zlecenia. Istnieją jednak pewne wyjątki, które dotyczą sytuacji, gdy środki z umowy zlecenia są regularnie przelewane na konto pracownika i są niezbędne do życia. Warto też znać zależność: umowa zlecenie a komornik – alimenty zostaną w tym przypadku uregulowane do maksymalnej kwoty, jaką uda się ściągnąć od dłużnika z wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia.

W odniesieniu do umowy zlecenie ile może zająć komornik, ten może zabrać nawet 100% wynagrodzenia z umowy zlecenia, chyba że jest to jedyny dochód osoby zadłużonej. W takim przypadku komornik musi zostawić pewną kwotę wolną od zajęcia, aby ta wystarczała na pokrycie kosztów życia gospodarstwa domowego osoby zadłużonej.

Jeśli chodzi o umowę zlecenie jako jedyne źródło utrzymania, warto mieć na uwadze, że tutaj nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia, która obejmowałaby umowę zlecenie – zajęcie komornicze.

5/5 - (4 oddanych głosów)