Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych metod zatrudniania pracowników. Koszt dla pracodawcy jest relatywnie niski, jak i również pracownik może zarobić więcej pieniędzy. A co w przypadku kiedy zatrudniony ma komornika? Ile na rękę pieniędzy dostanie dłużnik na umowie zlecenie?

Czy komornik wie gdzie pracuje?

Przed komornikiem sądowym nie powinniśmy mieć tajemnic. Nawet jeśli nie chcemy czegoś wykazać, np: gdzie pracujemy i ile zarabiamy, to musimy wiedzieć że te informację komornik może z łatwością znaleźć. Wystarczy zapytać się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kto opłaca składki za daną osobę. W odpowiedzi komornik dostaje listę jednego bądź wielu pracodawców u których dłużnik jest zatrudniony. Po tej weryfikacji następuje zajęcie komornicze z umowy zlecenia.

Zajęcie komornicze z umowy zleceniaIle komornik może zabrać z pensji?

Już wiele razy opisywaliśmy ile może zabrać komornik z pensji. Wszystko zależy od aktualnych regulacji prawny jak i minimalnej krajowej. Również rodzaj umowy na jakiej osoba jest zatrudniona ma znaczenie. Dług u komornika spędza sen z powiek wielu osobom. Zaczyna się niewinnie od niezapłaconych paru pożyczek czy kredytów. Do tego dochodzą pisma przedsądowe, a w najgorszym wypadku na nasz majątek wkracza komornik sądowy. 

Większość osób posiada zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne czy umowy o pracę. Komornik, który zajmuje część lub całość wynagrodzenia jest dla dłużnika wielkim problemem. Długi trzeba spłacać, a jeśli tego nie robimy to Państw Polskie za pomocą Urzędnika wyegzekwuje od nas to co powinniśmy oddać.

Kiedy komornik zajmuje wynagrodzenie z umowy zlecenie…

Osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne mogą stracić wszystkie pieniądze przez zajęcie komornicze z umowy zlecenia. Kiedy się zacznie egzekucja komornicza ciężko się ratować, ale nie wszystko stracone. W poniższych rozdziałach opisaliśmy jakie są ograniczenia przed zajęciem komorniczym z umowy zlecenia.

To prawda, że osoby zatrudnione na umowę zlecenie mogą stracić więcej pieniędzy (a nawet całość), mając komornika, niż osoby zatrudnione na umowie o pracę. Wynika to z tego, że umowa o pracę jest regulowana przez kodeks pracy, zaś pozostałe przez kodeks cywilny. Umowa o pracę jest bardziej chroniona przed komornikiem, a zajęcie komornicze z umowy zlecenia może wynieść równowartość całego wynagrodzenia. W świetle prawa komornik może przejąć całą pensję z umowy o pracę.

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia – ograniczenia

Posiadając zajęcie komornicze z umowy zlecenia musimy wiedzieć o tym, że to co zarabiamy może zająć komornik. Oczywiście są pewne ograniczenia na korzyść pracownika, które mogą pomóc w odzyskaniu przynajmniej część naszego wynagrodzenia. Według art. 833 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, osoby które: pracują na umowie zlecenie oraz dostają regularnie wynagrodzenie (świadczenie powtarzające się) i jest ono niezbędne do życia, mogą odwoływać się do kodeksu pracy. Dzięki czemu ich pensja może być chroniona.

Na początku trzeba określić od jakiego czasu dostajemy wynagrodzenie i w jakiej wysokości. Sprawdzane są również inne źródła dochodu dłużnika, który posiada zajęcie komornicze z umowy zlecenia. Pod uwagę brany jest również fakt czy praca na umowie zlecenie jest głównym dochodem czy tylko dodatkowym.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca, który zatrudnia swoich pracowników na umowy zlecenia musi być świadomy, że może w każdej chwili dostać pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do treści zawartej w piśmie i wysłać całe wynagrodzenie na konto komornika. Nie można w tym przypadku przelać połowy czy części pensji. Musi dokładnie tyle ile jest wskazane. 

Pracownik, który posiada zajęcie komornicze z umowy zlecenia może się odwołać od decyzji, na skutek czego komornik nie będzie pobierał 100% wynagrodzenia tylko część. W tym przypadku pracodawca musi poczekać na kolejne pismo od Urzędnika Państwowego, w którym będzie informacja o kwocie zadłużenia, która musi wpłynąć do komornika. Pozostała część będzie przelewana bezpośrednio dla pracownika.

Obowiązki osoby zatrudnionej na umowie zlecenie

Zajęcie komornicze z umowy zlecenia nie jest powodem do radości. Chociaż w praktyce, musi wystąpić wiele elementów aby komornik zajął wynagrodzenie z umowy zlecenia. Często osoby, które mają zajęcie komornicze z umowy zlecenia szukają w Internecie hasła: pożyczka dla zadłużonych, która może im pomóc w trudnej sytuacji materialnej. Warto wiedzieć, że jeśli komornik zajmie nam całą wypłatę to mamy prawo do napisania wniosku do komornika aby zaprzestał egzekucję. Jeśli komornik odmówi możemy złożyć skargę na pracę komorniczą.

Opisany wcześniej art. 833 § 2 z Kodeksu Postępowania Cywilnego daje możliwość uchronienia się przed zajęciem komorniczym z umowy zlecenia – chodzi tutaj o kwotę jaką zabiera nam komornik. Jeśli powołamy się na wyżej wymieniony artykuł to jest szansa, że nasze zarobki na umowie zlecenie będą podlegały Kodeksowi Pracy, co za tym idzie kwota jaką dostajemy z wynagrodzenia będzie chroniona na tyle ile pozwala Kodeks.

Wniosek, który należy przygotować do komornika powinien zawierać:

  • potwierdzenie, że pieniądze które uzyskujemy z umowy zlecenia to świadczenie powtarzające się. Najlepiej przesłać kopie rachunków z ostatnich 6 lub więcej miesięcy. Należy udowodnić, że pracujemy na umowie zlecenie od dłuższego czasu.
  • potwierdzenie, że aktualne zajęcie komornicze z umowy zlecenia wpływa poważnie na sytuację materialną dłużnika, ponieważ jest to jedyne źródło dochodu.