pożyczka z ppkPracownicze Plany Kapitałowe to fundusz, w którym składowane są Twoje oszczędności, pobierane z wynagrodzenia. PPK to w praktyce dodatkowe pieniądze na emeryturze, jednak wciąż wiele osób niechętnie zapisuje się do tego systemu oszczędności w III filarze. Warto wiedzieć, że PPK to nie tylko uszczuplenie zarobków na poczet przyszłego kapitału. Pracownicy, wpłacający kapitał do PPK mają możliwość skorzystania ze swoich oszczędności w ramach zobowiązania. Jest to pożyczka z PPK, o której warto dowiedzieć się nieco więcej. 

Pracownicze Plany Kapitałowe – wypłata środków

Kluczowym przeznaczeniem zgromadzonych oszczędności w PPK jest ich wypłata po ukończeniu 60 roku życia. Ten warunek dotyczący wieku jest jednakowy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, gdyż wypłata środków z PPK nie musi następować jednocześnie z rzeczywistym przejściem na emeryturę. 

Aby zgłosić chęć skorzystania ze środków po ukończeniu 60 roku życia, należy złożyć wniosek. Trzeba jednak zaznaczyć, że jednorazowa wypłata pieniędzy z funduszu może wynosić maksymalnie 25% środków uzbieranych na rachunku. Pozostała część środków uczestnik otrzyma w formie 120 rat miesięcznych, co odpowiada okresowi 10 lat. Uczestnik PPK może zmniejszyć liczbę rat, pod warunkiem opłaci zryczałtowany 19% podatek dochodowy od kwoty wypłaty przekraczającej 25% wartości zgromadzonych aktywów w ramach PPK. Co istotne, po osiągnięciu 60 lat, z wynagrodzenia nie będą pobierane pieniądze na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Innym wariantem wypłaty pieniędzy z PPK po skończeniu 60 lat jest tzw. świadczenie małżeńskie. Jest to otwarcie wspólnego rachunku PPK dla małżonków, którzy są uczestnikami w PPK, a następnie wypłacanie ich zgromadzonych środków na tym rachunku. Przy wybraniu takiej opcji nie ma możliwości jednorazowej wypłaty środków. Decydując się na wypłatę pieniędzy z PPK w formie świadczenia małżeńskiego, będą one wypłacane w co najmniej 120 ratach co miesiąc.

Czy mogę użyć środków z PPK przed 60 rokiem życia?

Tak, uczestnicy III polskiego planu emerytalnego mogą:

  • wycofać swoje oszczędności w PPK,
  • uzyskać 25% środków z PPK w razie poważnej choroby,
  • pożyczyć pieniądze z PPK.

Czy można wcześniej skorzystać ze środków z PPK? 

Każdy uczestnik PPK przed ukończeniem 60 roku życia może wycofać środki zgromadzone w funduszu w formie zwrotu. Niestety za dokonanie takiej decyzji, uczestnik PPK będzie musiał słono zapłacić. Zwrot będzie pomniejszony o potrącenie publicznoprawne. W praktyce 30% środków pochodzących z wynagrodzenia zostanie przekazane na konto ZUS.  

Podczas wpłaty środków do III filaru, uczestnik będzie miał możliwość wypłacenia do 25% zgromadzonych środków w sytuacji, gdy on sam, jego małżonek lub dziecko poważnie zachorują. We wniosku należy wskazać, czy wypłata uprawnionych środków ma odbyć się jednorazowo lub w formie rat.

Czy można pożyczyć pieniądze z PPK? Tak, ale nie na dowolny cel. Pożyczka z PPK jest możliwa jedynie w przypadku przeznaczenia środków na wkład własny.

Ważne!

Jeszcze w 2023 r. mają wejść w życie emerytury stażowe. Projekt emerytur stażowych został zaproponowany przez NSZZ Solidarność i przewiduje możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę bez konieczności osiągnięcia wymaganego wieku emerytalnego:

  • w przypadku stażu pracy min. 35 lat – dla kobiet,
  • w przypadku stażu pracy min. 40 lat – dla mężczyzn.

Pożyczka z PPK na spłatę wkładu własnego

Uczestnik PPK może pożyczyć własne zgromadzone oszczędności z funduszu i wypłacić całość pieniędzy. Jednakże ogranicza go cel, na jaki może wziąć pożyczkę z rachunku funduszu. 

Pożyczka z PPK, na jaki cel ją zaciągniesz? 

Można pożyczyć środki z PPK w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na spłatę wkładu własnego. Szczegółowe zasady i termin zwrotu pożyczonych środków określa umowa zawarta między uczestnikiem, a instytucją finansową.

Masz w planach wnioskować o kredyt hipoteczny? Może zainteresuje Cię Program Pierwsze Mieszkanie. Uczestnicy programu będą mogli oszczędzić na ratach kredytu w związku z obniżeniem oprocentowania stopy bazowej do 2% przez 10 lat.

Na co można przeznaczyć pieniądze z PPK? Można nim sfinansować wkład własny przy kredycie na:

  • budowę domu jednorodzinnego,
  • zakup mieszkania z rynku wtórnego,
  • zakup mieszkania od dewelopera.  

Pożyczka z PPK na mieszkanie to dobre rozwiązanie dla osób młodych, których nie stać na pokrycie wkładu własnego. Dzięki temu będą mogli uzyskać kredyt hipoteczny o wiele szybciej bez szukania środków na wymagany wkład.

W jakim banku wnioskować o kredyt hipoteczny?

Zastanawiasz się, w jakim banku wziąć kredyt na budowę domu lub zakup mieszkania? Na rynku finansowym znajdziesz wiele propozycji. Znajdziesz tam również kredyt hipoteczny dla młodych, który charakteryzuje się większą przyznawalnością i bardziej elastycznymi warunkami spłaty.

Polecamy oferty Santander kredyt hipoteczny lub PKO BP kredyt hipoteczny. Znajdziesz tam ofertę skrojoną pod Twoje potrzeby i możliwości finansowe.

Pożyczka z PPK – warunki uzyskania i spłata

Interesuje Cię pożyczka z PPK. Kto może wziąć takie zobowiązanie? Z pożyczki z funduszu oszczędnościowego mogą skorzystać jedynie uczestnicy PPK, którzy nie ukończyli 45 roku życia. 

Z pewnością zastanawiasz się też: ile mogę wypłacić z PPK? Kwota, jaką możesz wypłacić z funduszu zależy od tego, ile środków zgromadziliśmy na rachunku PPK. Bowiem uczestnik PPK może wypłacić całość środków na spłatę wkładu własnego. 

A ile trwa wypłata środków z PPK? Wypłata wnioskowanych środków na spłatę wkładu własnego w formie pożyczki powinna być zrealizowana w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Ile lat na spłatę pożyczki z PPK? 

Pożyczkobiorca środków z funduszu ma 10 lat na zwrócenie pożyczonych pieniędzy (po pięcioletnim okresie karencji) w nominalnej kwocie. Jeżeli środki nie zostaną zwrócone w czasie, to uczestnik PPK będzie zobowiązany do zapłacenia podatku od dochodów kapitałowych w zakresie, w jakim nie dokonał on zwrotu otrzymanych środków w terminie określonym w umowie zawartej z bankiem lub inną instytucją finansową.

Pożyczka z PPK, czy muszę spłacać od razu? Nie. Spłata pożyczki następuje dopiero po okresie 5-letniej karencji. Jest to zawieszenie spłaty rat pożyczki.

Pożyczka z PPK – czy warto ją zaciągać? 

Z jednej strony pożyczenie pieniędzy z oszczędnościowego funduszu to atrakcyjny sposób na uzyskanie środków na pokrycie kosztów wkładu własnego, niezbędnego do uzyskania kredytu hipotecznego. Z drugiej strony możliwość wypłaty całości środków z PPK jest sprzeczna z ideą gromadzenia i pomnażania oszczędności na przyszłość. Wypłacone przez uczestnika środki będą zamrożone nawet przez 15 lat (karencja plus okres spłaty) i nie będą inwestowane. W praktyce pożyczone środki nie będą budować kapitału na emeryturę.

5/5 - (1 oddanych głosów)