Współczesny świat stawia przed nami coraz więcej wymagań, które wiążą się ze sporymi wydatkami. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie pokryć je z otrzymywanych dochodów, które są zbyt niskie. Wówczas możemy pogłębiać nasze długi przez naliczane odsetki karne. Podobnie wygląda sytuacja, gdy bierzemy kolejne chwilówki czy pożyczki, których nie dajemy rady spłacać. W takich przypadkach wielu klientów obawia się egzekucji komorniczej, która często wiąże się z zajęciem konta i pobieraniem jakiejś części naszych zarobków.

Warto więc dowiedzieć się, ile może zabrać komornik z pensji w 2021 roku. Jak tę kwestię reguluje prawo i czy firmy komornicze zawsze muszą postępować według obowiązujących przepisów? Sprawdźmy, jakie umowy obejmuje zajęcie komornicze wynagrodzenia w 2021. 

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia w 2021 roku?

komornik a wynagrodzenie w 2021

Pamiętajmy, że postępowanie egzekucyjne zawsze jest związane nie tylko z pobieraniem pieniędzy na spłatę długów, ale także jest to poszerzone o koszty komornicze w 2021 roku. Warto pamiętać, że w każdym roku komornik sądowy może potrącić wyłącznie konkretną część naszej pensji. Wolna od zajęcia jest równowartość minimalnego wynagrodzenia, jednak sprawa nie dotyczy sytuacji, gdy egzekucja toczy się wobec długów alimentacyjnych. 

Oznacza to, że jeśli mamy długi z innego tytułu niż alimenty, np. z kredytu dla zadłużonych, komornik musi zostawić nam odpowiednią ilość środków do życia, niezależnie od tego, na jaki rodzaj umowy pracujemy. W 2021 roku w przypadku umowy o pracę kwota ta wynosi 2800 zł netto lub 2800 zł brutto dla osób poniżej 26 roku życia. 

Komornik w 2021 roku maksymalnie może pobrać 60% wynagrodzenia w przypadku zadłużeń alimentacyjnych oraz 50% wynagrodzenia, gdy długi powstały z innego tytułu. Warto sprawdzić dokładnie ile może zabrać komornik z wynagrodzenia w 2021.

Ile może zabrać komornik z pensji w 2021? Poszczególne umowy 

Jak widać, to, z jakimi kosztami wiąże się egzekucja komornicza, jest uzależnione nie tylko od rodzaju naszej umowy, ale także od tego, z jakiego powodu powstały nasze długi. Innych kwot możemy spodziewać się, gdy zadłużyliśmy się z powodu alimentów, a zupełnie innych w przypadku długów z tytułu kredytu, zaległości w skarbówce, czy też niepłacenia rachunków. 

Ile może zabrać komornik z umowy o pracę w 2021 roku?

Zajęcie komornicze umowy o pracę w 2021 w przypadku długów alimentacyjnych dotyczy maksymalnie 60% wynagrodzenia. Komornik musi zostawić jednak do dyspozycji osoby zadłużonej minimum 1680 zł brutto. Jest to uregulowane obowiązującymi przepisami, które wskazują na to, iż każdy dłużnik powinien posiadać kwotę umożliwiającą mu utrzymanie się. 

Z kolei jeśli mamy długi z innego tytułu niż alimenty, np. z powodu niespłaconego kredytu, komornik z naszej pensji w przypadku umowy o pracę zajmie maksymalnie 50% wynagrodzenia. W takiej sytuacji musi pozostawić nam minimum 2800 zł brutto na utrzymanie.

Kwestie te dotyczą tego, ile może zabrać komornik z pensji w 2021 roku na część etatu. Jak sytuacja wygląda w przypadku pełnego etatu? Osoby, które pracują w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, są w najlepszym położeniu. Wówczas w ramach egzekucji komornik musi pobrać taką kwotę, aby pozostawić dłużnikowi 2800 zł brutto (czyli 2062 zł netto). 

ile komornik może zabrać z umowy o pracęIle może zabrać komornik z umowy zlecenia w 2021 roku?

Zajęcie komornicze umowy zlecenia w 2021 roku wiąże się z nieco innymi przepisami niż w przypadku pracy na pełen etat. W poprzednich latach komornik mógł pobrać wówczas nawet 100% środków z każdej umowy zlecenie, nie pozostawiając dłużnikowi żadnych środków do życia. Jednak w poprzednim roku weszły w życiu nowe przepisy prawne, nieco poprawiające sytuację osób pracujących w oparciu o umowę cywilnoprawną. Dzięki temu nawet u tego typu osób zadłużonych konkretna wartość z pensji zostaje chroniona. Pamiętajmy jednak, że nasze dochody uzyskiwane z tego tytułu muszą być stałe. Jeśli odpowiednio wykażemy, że pracujemy na umowę zlecenie na co dzień, czyli mamy płynność finansową i wyłącznie taka praca pozwala nam otrzymać środki do życia, komornik nie może zająć całego naszego wynagrodzenia. 

Musimy wówczas spełnić poniższe zasady:

— Być osobami fizycznymi, które osiągają zarobki z umowy zlecenie i są one stałe, więc nie może być to praca dorywcza. Ważne jest tutaj, by pracować w oparciu o taką umowę co najmniej kilka miesięcy.

— Wynagrodzenie, jakie pobieramy z umowy zlecenia musi być jedynym źródłem dochodu, z którego się utrzymujemy. 

— Zarobki z umowy zlecenia muszą mieć powtarzalną formę, czyli wypłata musi wpływać na nasze konto co tydzień lub co miesiąc w określonych terminach, które zawsze są takie same.

Aby udowodnić powyższe kwestie przed firmą komorniczą, konieczne jest zgromadzenie konkretnych dokumentów. Należy przygotować umowę zlecenie oraz wyciągi z konta bankowego, potwierdzające regularne wpływy wynagrodzenia. Dzięki temu mamy szansę na to, by komornik nie zajął 100% naszej pensji. Jeśli spełniamy powyższe kwestie, a firma nadal będzie pobierała całość wynagrodzenia, może zostać złożona skarga na komornika

Ile może zabrać komornik z umowy o dzieło w 2021 roku?

Zajęcie komornicze umowy o dzieło w 2021 roku wiąże się z jeszcze bardziej restrykcyjnymi zasadami niż w przypadku umowy zlecenie. Obecne przepisy prawne ustalają, iż komornik może zająć nawet 100% naszego wynagrodzenia. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach osoba zadłużona może starać się o potraktowanie tej kwestii łagodniej. Jednak w większości przypadków tego typu działania okazują się fiaskiem, a egzekucja obejmuje całość naszych dochodów. Nie bierze się pod uwagę, ani tego, czy pracujemy regularnie i otrzymujemy stałe wynagrodzenie z tego tytułu, ani czy nasze dochody są wysokie, czy stanowią bardzo małą kwotę. Komornik ma prawo pobierać całe nasze wynagrodzenie. 

Zajęcie komornicze wynagrodzenia w 2021 roku — za co komornik wchodzi na konto?

Postępowanie egzekucyjne może być spowodowane różnego rodzaju długami. Tego typu kwestia obejmuje nie tylko zaległości jak kredyty gotówkowe, ale również braki w spłacie alimentów, rachunków za media, chwilówek z firm pożyczkowych, zobowiązań bankowych, podatków, składek ZUS-owskich. To, za co komornik może wszcząć wobec nas egzekucję, to bardzo złożona kwestia, gdyż tak naprawdę podlegają jej niemalże wszystkie długi, niezależnie od ich formy.

Bardzo często obawiamy się więzienia za alimenty, których nie płacimy kilka lat, więc nasze zadłużenia osiągają wielkie kwoty. Pamiętajmy jednak, że w pierwszej kolejności zazwyczaj zostaje uruchomiona egzekucja. Wówczas chcemy się dowiedzieć, czy w tym roku mamy do czynienia z takimi samymi sumami, jak w zeszłym roku. Zajęcie komornicze wynagrodzenia w 2020 obejmowało wszystkie rodzaje umów, w tym o pracę, o dzieło oraz zlecenie, niezależnie od tego, czy jest to praca stała, czy też dorywcza. 

Jakie formy pobierania środków stosują firmy komornicze w 2020-2021?

Większość z nas kojarzy popularne w mediach sytuacje, gdy egzekucja komornicza wiązała się z zajęciem naszego majątku pod względem materialnym. Wówczas komornik wchodzi do naszych domów i przejmuje nasze miano, np. Sprzęty RTV i AGD, meble, biżuterię, drogocenne przedmioty. Jednak, współcześnie najczęściej stosuje się innego typu formę pobierania środków na spłatę długów, jaką jest komornik na koncie bankowym. Dotyczy ona zwłaszcza osób, które pobierają wynagrodzenie za pracę, niezależnie od rodzaju podpisanej umowy. Oznacza to, że z tego typu sytuacją może spotkać się każdy, kto osiąga jakiekolwiek dochody z pensji. Nawet jeśli jest to minimalna krajowa 2021

Zapoznaj się również z:

Czy komornik może zabrać świadczenie rodzicielskie?
Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?
Czy komornik może zająć wczasy pod gruszą?
Czy komornik może zająć alimenty?