Współczesny świat stawia przed nami coraz więcej wymagań, dostępnych jest wiele rozwiązań, które wiążą się ze sporymi wydatkami. Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie pokryć wydatki z uzyskiwanych dochodów, ponieważ są one zbyt niskie. Wówczas możemy sięgać po dodatkowe wsparcie finansowe w postaci pożyczek czy kredytów. To z kolei pogłębia nasze długi, m.in. przez naliczane odsetki karne. Podobnie wygląda sytuacja, gdy bierzemy kolejne chwilówki czy pożyczki, których nie dajemy rady spłacać. W takich przypadkach wielu klientów obawia się egzekucji komorniczej, często wiążącej się z zajęciem konta i pobieraniem jakiejś części naszych zarobków.

Warto więc dowiedzieć się, ile może zabrać komornik z pensji w 2024 roku. Jak tę kwestię reguluje prawo i w oparciu o jakie przepisy kancelarie komornicze prowadzą postępowanie egzekucyjne? 

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia w 2024 roku?

Komornik musi zostawić 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi:

  1. od 1 stycznia do 30 czerwca – 3181,50 zł netto,
  2. od 1 lipca do 31 grudnia – 3225 zł netto.

Pamiętajmy, że postępowanie egzekucyjne wiąże się nie tylko z pobieraniem pieniędzy na spłatę długów, ale również z koniecznością uregulowania należności, takich jak odsetki oraz wydatki i opłaty komornicze. Z dalszej części artykułu dowiesz się m.in. ile wynoszą koszty komornicze w 2024 roku. Warto wiedzieć, że komornik sądowy może potrącić wyłącznie konkretną część naszej pensji. Wolna od zajęcia jest równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia, jednak nie dotyczy to sytuacji, gdy egzekucja toczy się wobec dłużników alimentacyjnych. 

Oznacza to, że jeśli mamy długi z innego tytułu niż alimenty, np. z kredytu dla zadłużonych, komornik musi zostawić nam odpowiednią ilość środków do życia, niezależnie od tego, czy współpracujemy w oparciu o umowę cywilnoprawną, czy też jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę. 

Komornik w 2024 roku pobiera maksymalnie 60% wynagrodzenia w przypadku zadłużeń alimentacyjnych oraz 50% wynagrodzenia, gdy długi powstały z innego tytułu. 

Ile może zabrać komornik z pensji w 2024? – poszczególne umowy

Jak widać, to, z jakimi kosztami wiąże się egzekucja komornicza, jest uzależnione nie tylko od rodzaju naszej umowy, ale także od tego, z jakiego powodu powstały długi. Innych kwot zajęcia możemy spodziewać się, gdy zadłużyliśmy się z powodu alimentów, a zupełnie innych w przypadku długów z tytułu kredytu, zaległości w skarbówce, czy też niepłacenia rachunków. 

Ile może zabrać komornik z umowy o pracę w 2024 roku?

Jak już zostało wspomniane, zajęcie komornicze umowy o pracę w 2024 w przypadku długów alimentacyjnych dotyczy maksymalnie 60% wynagrodzenia. Warto wziąć pod uwagę, że w przypadku zajęcia pensji na poczet zapłaty długów alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Istotne jest jedynie to, by pozostawić dłużnikowi 40%  wynagrodzenia. 

Z kolei jeśli mamy długi z innego tytułu niż alimenty, np. z powodu niespłaconego kredytu, komornik z naszej pensji, w przypadku umowy o pracę, zajmie maksymalnie 50% wynagrodzenia. 

A co w przypadku, gdy pracujemy w niepełnym wymiarze? Ile może zabrać komornik z pensji w 2024 roku, jeśli jesteśmy zatrudnieni na część etatu? W takiej sytuacji kwotę wolną od potrąceń oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

ile komornik może zabrać z umowy o pracęIle może zabrać komornik z umowy zlecenia w 2024 roku?

Zajęcie komornicze umowy zlecenia w 2024 roku wiąże się z nieco innymi zasadami niż w przypadku umowy o pracę. W poprzednich latach komornik mógł pobrać nawet 100% środków z każdej umowy zlecenie, nie pozostawiając dłużnikowi żadnych środków do życia. Jednak w 2019 roku zasady dokonywania potrąceń wynagrodzenia, wypłacanego z tytułu umowy zlecenia, uległy zmianom – na korzyść dłużników. Jeśli wynagrodzenie ma charakter świadczenia powtarzającego się, a dodatkowo otrzymywane pieniądze stanowią jedyne źródło dochodu lub służą zapewnieniu utrzymania, stosuję się odpowiednio regulacje dotyczące kwot wolnych od potrąceń przy umowie o pracę. Jeśli odpowiednio wykażemy, że pracujemy na umowę zlecenie na co dzień i wyłącznie ta praca pozwala nam otrzymać środki do życia, komornik nie może zająć całego naszego wynagrodzenia. 

Musimy wówczas spełnić poniższe zasady:

— Być osobami fizycznymi, które osiągają powtarzające się zarobki z umowy zlecenia, czyli otrzymywane wynagrodzenie ma stały charakter (nie może być to praca dorywcza). Wypłata musi wpływać na nasze konto co tydzień lub co miesiąc w określonych terminach, które zawsze są takie same.

— Wynagrodzenie, jakie pobieramy z umowy zlecenia musi być jedynym źródłem dochodu, z którego się utrzymujemy. 

Aby udowodnić powyższe kwestie przed kancelarią komorniczą, konieczne jest zgromadzenie konkretnych dokumentów. Należy przygotować umowę zlecenie oraz wyciągi z konta bankowego, potwierdzające regularne wpływy wynagrodzenia. Dzięki temu mamy szansę na to, by komornik nie zajął 100% naszej pensji. Jeśli spełniamy powyższe kwestie, a organ egzekucyjny nadal będzie pobierała całość wynagrodzenia, może zostać złożona skarga na komornika

Ile może zabrać komornik z umowy o dzieło w 2024 roku?

Zajęcie komornicze umowy o dzieło w 2024 roku wiąże się z jeszcze bardziej restrykcyjnymi zasadami niż w przypadku umowy zlecenie. Obecne przepisy prawne stanowią, iż komornik może zająć nawet 100% naszego wynagrodzenia. Nie bierze się pod uwagę ani tego, czy pracujemy regularnie i otrzymujemy stałe wynagrodzenie z tego tytułu, ani czy nasze dochody są wysokie, czy też stanowią bardzo małą kwotę. Komornik ma prawo pobierać całe nasze wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 

Za co komornik wchodzi na konto?

Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte w związku z istnieniem różnego rodzaju długów, które nie są spłacane od dłuższego czasu. Kategoria nieuregulowanych zobowiązań obejmuje nie tylko zaległości takie jak kredyty gotówkowe, ale również braki w spłacie alimentów, rachunków za media, chwilówek z firm pożyczkowych, zobowiązań bankowych, podatków, składek ZUS-owskich.

Jeśli nie spłacamy należności od dłuższego czasu, niejednokrotnie zaczynamy się obawiać  więzienia za alimenty. Pamiętajmy jednak, że w pierwszej kolejności zostaje wszczęta egzekucja. Warto więc dowiedzieć się, na jakich zasadach odbywa się postępowanie egzekucyjnego i z jakich tytułów mogą być potrącane należności. Przykładowo,  ajęcie komornicze wynagrodzenia w 2020 obejmowało wszystkie rodzaje umów, w tym o pracę, o dzieło oraz zlecenie, niezależnie od tego, czy jest to praca stała, czy też dorywcza. 

Jakie formy pobierania środków stosują firmy komornicze w 2024?

Większość z nas kojarzy popularne w mediach sytuacje, gdy egzekucja komornicza wiązała się z zajęciem majątku, tj. przedmiotów materialnych. Wówczas komornik wchodził do domu i przejmował mienie dłużnika, np. sprzęty RTV i AGD, meble, biżuterię, drogocenne przedmioty. Egzekucja z ruchomości jest jak najbardziej dopuszczalna, choć częściej   stosuje się zajęcie środków pieniężnych. Jeśli osoba, wobec której toczy się egzekucja, ma rachunek bankowy, zgromadzone na nim pieniądze mogą zostać zajęte, ponieważ pojawia się komornik na koncie bankowym. Sytuacja jest szczególnie uciążliwa dla osób, których wynagrodzenie jest „wypłacane” przelewem. Z tego typu obrotem spraw może spotkać się każdy, kto osiąga jakiekolwiek wpływy z pensji. 

Zapoznaj się również z:

Czy komornik może zabrać świadczenie rodzicielskie?
Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?
Czy komornik może zająć wczasy pod gruszą?
Czy komornik może zająć alimenty?

Ile komornik może zabrać z pensji 2024 za alimenty?

Zastanawiasz się, czy komornik zabiera 13 pensję albo ile z wypłaty zabiera komornik? To kwestie, nad którymi debatują przede wszystkim dłużnicy, na których ciąży piętno egzekucji komorniczej. Zgodnie z aktualnymi przepisami, które mówią, ile komornik zabiera z wynagrodzenia jest to 60% miesięcznego wynagrodzenia, ale tylko w odniesieniu do długów alimentacyjnych.

Jeśli zobowiązania nie są alimentacyjne, wtedy obowiązuje stawka 50% miesięcznych zarobków. Warto też dodać, że zgodnie z prawem komornik musi pozostawić na koncie dłużnika równowartość minimalnej pensji krajowej obowiązującej w danym roku. Co w przypadku umowy zlecenia i długów alimentacyjnych? Ile zabiera komornik z wynagrodzenia w takiej sytuacji? Otóż jest to równowartość 100% otrzymywanego wynagrodzenia.

W razie pogłębiających problemów finansowych w wyniku egzekucji komorniczej warto pomyśleć nad skorzystaniem z oferty pożyczki dla zadłużonych z komornikiem. To pozabankowa forma wsparcia, która pozwala na wypłatę należnych środków w gotówce lub na czek GIRO.

Jak obliczyć potrącenie komornicze z wypłaty w 2024?

Obliczenie tego, ile komornik zabiera z wypłaty jest dziecinnie proste. Wystarczy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami. Jeśli zarabiasz minimalną krajową pensję, komornik nie może niczego zabrać z Twojego wynagrodzenia.

A ile procent pensji zabiera komornik w przypadku, kiedy zarobki przekraczają 7500 złotych brutto? Wtedy obowiązuje stawka 50% uzyskiwanych dochodów, które komornik może przeznaczyć na poczet spłaty wierzycieli i kosztów komorniczych.

Przykładowo: Załóżmy, że zarabiasz 4000 zł brutto. Różnica między Twoją wypłatą a kwotą wolną od potrąceń wynosi 510 zł. Jeśli komornik może zabrać 50% tej różnicy, potrącenie wyniesie 255 zł. To proste wyjaśnienie tego, ile pensji zabiera komornik zgodnie z prawem.

Pytania i odpowiedzi

Jeśli dłużnik zarabia 3225 zł netto (od 1 lipca), to komornik może pobrać z niej 25%.

Wysokość zarobków z 1/2 etatu zależy od umowy i stawki wynagrodzenia. Jeśli jednak przyjmiemy, że 1/2 etatu to połowa najniższej krajowej, to wynosiłoby to 1612,5 netto. W takim przypadku komornik może pobrać 25% wynagrodzenia.

Zakładając, że 1/4 etatu to 1/4 najniższej krajowej, wynosiłoby to 806,25 netto. W tak w takim przypadku komornik może pobrać 25% wynagrodzenia.

3/4 najniższej krajowej, wynosiłoby to 2418,75 netto. W takim przypadku komornik również może pobrać 25% kwoty.

5/5 - (5 oddanych głosów)