Współczesny świat stawia przed nami coraz więcej wymagań, dostępnych jest wiele rozwiązań, które wiążą się ze sporymi wydatkami. Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie pokryć wydatki z uzyskiwanych dochodów, ponieważ są one zbyt niskie. Wówczas możemy sięgać po dodatkowe wsparcie finansowe w postaci pożyczek czy kredytów. To z kolei pogłębia nasze długi, m.in. przez naliczane odsetki karne. Podobnie wygląda sytuacja, gdy bierzemy kolejne chwilówki czy pożyczki, których nie dajemy rady spłacać. W takich przypadkach wielu klientów obawia się egzekucji komorniczej, często wiążącej się z zajęciem konta i pobieraniem jakiejś części naszych zarobków.

Warto więc dowiedzieć się, ile może zabrać komornik z pensji w 2023 roku. Jak tę kwestię reguluje prawo i w oparciu o jakie przepisy kancelarie komornicze prowadzą postępowanie egzekucyjne? 

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia w 2023 roku?

Sprawdźmy, jakie kwoty z wynagrodzenia 2023 może zająć komornik w ramach prowadzonej egzekucji, dla osób które nie zalegają z alimentami.

ile zabierze komornik z pensji w 2023

Pamiętajmy, że postępowanie egzekucyjne wiąże się nie tylko z pobieraniem pieniędzy na spłatę długów, ale również z koniecznością uregulowania należności, takich jak odsetki oraz wydatki i opłaty komornicze. Z dalszej części artykułu dowiesz się m.in. ile wynoszą koszty komornicze w 2023 roku. Warto wiedzieć, że komornik sądowy może potrącić wyłącznie konkretną część naszej pensji. Wolna od zajęcia jest równowartość minimalnego wynagrodzenia, jednak nie dotyczy to sytuacji, gdy egzekucja toczy się wobec dłużników alimentacyjnych. 

Oznacza to, że jeśli mamy długi z innego tytułu niż alimenty, np. z kredytu dla zadłużonych, komornik musi zostawić nam odpowiednią ilość środków do życia, niezależnie od tego, czy współpracujemy w oparciu o umowę cywilnoprawną, czy też jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę. W 2023 roku, w odniesieniu do umowy o pracę, kwota wolna od potrąceń wynosi 3490 zł brutto. 

Komornik w 2023 roku pobiera maksymalnie 60% wynagrodzenia w przypadku zadłużeń alimentacyjnych oraz 50% wynagrodzenia, gdy długi powstały z innego tytułu. Warto sprawdzić dokładnie, ile może zabrać komornik z wynagrodzenia w 2023.

Ile może zabrać komornik z pensji w 2023? Poszczególne umowy 

Jak widać, to, z jakimi kosztami wiąże się egzekucja komornicza, jest uzależnione nie tylko od rodzaju naszej umowy, ale także od tego, z jakiego powodu powstały długi. Innych kwot zajęcia możemy spodziewać się, gdy zadłużyliśmy się z powodu alimentów, a zupełnie innych w przypadku długów z tytułu kredytu, zaległości w skarbówce, czy też niepłacenia rachunków. 

Ile może zabrać komornik z umowy o pracę w 2023 roku?

Jak już zostało wspomniane, zajęcie komornicze umowy o pracę w 2023 w przypadku długów alimentacyjnych dotyczy maksymalnie 60% wynagrodzenia. Warto wziąć pod uwagę, że w przypadku zajęcia pensji na poczet zapłaty długów alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Istotne jest jedynie to, by pozostawić dłużnikowi 40%  wynagrodzenia. 

Z kolei jeśli mamy długi z innego tytułu niż alimenty, np. z powodu niespłaconego kredytu, komornik z naszej pensji, w przypadku umowy o pracę, zajmie maksymalnie 50% wynagrodzenia. 

A co w przypadku, gdy pracujemy w niepełnym wymiarze? Ile może zabrać komornik z pensji w 2023 roku, jeśli jesteśmy zatrudnieni na część etatu? W takiej sytuacji kwotę wolną od potrąceń oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przykładowo, jeśli jest się zatrudnionym na ½ etatu, komornik może zająć kwotę nie wyższą niż połowa płacy minimalnej, czyli 1745 zł brutto.

ile komornik może zabrać z umowy o pracęIle może zabrać komornik z umowy zlecenia w 2023 roku?

Zajęcie komornicze umowy zlecenia w 2023 roku wiąże się z nieco innymi zasadami niż w przypadku umowy o pracę. W poprzednich latach komornik mógł pobrać nawet 100% środków z każdej umowy zlecenie, nie pozostawiając dłużnikowi żadnych środków do życia. Jednak w 2019 roku zasady dokonywania potrąceń wynagrodzenia, wypłacanego z tytułu umowy zlecenia, uległy zmianom – na korzyść dłużników. Jeśli wynagrodzenie ma charakter świadczenia powtarzającego się, a dodatkowo otrzymywane pieniądze stanowią jedyne źródło dochodu lub służą zapewnieniu utrzymania, stosuję się odpowiednio regulacje dotyczące kwot wolnych od potrąceń przy umowie o pracę. Jeśli odpowiednio wykażemy, że pracujemy na umowę zlecenie na co dzień i wyłącznie ta praca pozwala nam otrzymać środki do życia, komornik nie może zająć całego naszego wynagrodzenia. 

Musimy wówczas spełnić poniższe zasady:

— Być osobami fizycznymi, które osiągają powtarzające się zarobki z umowy zlecenia, czyli otrzymywane wynagrodzenie ma stały charakter (nie może być to praca dorywcza). Wypłata musi wpływać na nasze konto co tydzień lub co miesiąc w określonych terminach, które zawsze są takie same.

— Wynagrodzenie, jakie pobieramy z umowy zlecenia musi być jedynym źródłem dochodu, z którego się utrzymujemy. 

Aby udowodnić powyższe kwestie przed kancelarią komorniczą, konieczne jest zgromadzenie konkretnych dokumentów. Należy przygotować umowę zlecenie oraz wyciągi z konta bankowego, potwierdzające regularne wpływy wynagrodzenia. Dzięki temu mamy szansę na to, by komornik nie zajął 100% naszej pensji. Jeśli spełniamy powyższe kwestie, a organ egzekucyjny nadal będzie pobierała całość wynagrodzenia, może zostać złożona skarga na komornika

Ile może zabrać komornik z umowy o dzieło w 2023 roku?

Zajęcie komornicze umowy o dzieło w 2023 roku wiąże się z jeszcze bardziej restrykcyjnymi zasadami niż w przypadku umowy zlecenie. Obecne przepisy prawne stanowią, iż komornik może zająć nawet 100% naszego wynagrodzenia. Nie bierze się pod uwagę ani tego, czy pracujemy regularnie i otrzymujemy stałe wynagrodzenie z tego tytułu, ani czy nasze dochody są wysokie, czy też stanowią bardzo małą kwotę. Komornik ma prawo pobierać całe nasze wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło. 

Zajęcie komornicze wynagrodzenia w 2023 roku — za co komornik wchodzi na konto?

Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte w związku z istnieniem różnego rodzaju długów, które nie są spłacane od dłuższego czasu. Kategoria nieuregulowanych zobowiązań obejmuje nie tylko zaległości takie jak kredyty gotówkowe, ale również braki w spłacie alimentów, rachunków za media, chwilówek z firm pożyczkowych, zobowiązań bankowych, podatków, składek ZUS-owskich.

Jeśli nie spłacamy należności od dłuższego czasu, niejednokrotnie zaczynamy się obawiać  więzienia za alimenty. Pamiętajmy jednak, że w pierwszej kolejności zostaje wszczęta egzekucja. Warto więc dowiedzieć się, na jakich zasadach odbywa się postępowanie egzekucyjnego i z jakich tytułów mogą być potrącane należności. Przykładowo,  zajęcie komornicze wynagrodzenia w 2020 obejmowało wszystkie rodzaje umów, w tym o pracę, o dzieło oraz zlecenie, niezależnie od tego, czy jest to praca stała, czy też dorywcza. 

Jakie formy pobierania środków stosują firmy komornicze w 2023?

Większość z nas kojarzy popularne w mediach sytuacje, gdy egzekucja komornicza wiązała się z zajęciem majątku, tj. przedmiotów materialnych. Wówczas komornik wchodził do domu i przejmował mienie dłużnika, np. sprzęty RTV i AGD, meble, biżuterię, drogocenne przedmioty. Egzekucja z ruchomości jest jak najbardziej dopuszczalna, choć częściej   stosuje się zajęcie środków pieniężnych. Jeśli osoba, wobec której toczy się egzekucja, ma rachunek bankowy, zgromadzone na nim pieniądze mogą zostać zajęte, ponieważ pojawia się komornik na koncie bankowym. Sytuacja jest szczególnie uciążliwa dla osób, których wynagrodzenie jest „wypłacane” przelewem. Z tego typu obrotem spraw może spotkać się każdy, kto osiąga jakiekolwiek wpływy z pensji. Nawet jeśli jest to minimalna krajowa 2023. 

Zapoznaj się również z:

Czy komornik może zabrać świadczenie rodzicielskie?
Czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?
Czy komornik może zająć wczasy pod gruszą?
Czy komornik może zająć alimenty?

5/5 - (4 oddanych głosów)