Jak sprawdzić zadłużenie w zusZadłużenia w ZUS niestety mogą przysporzyć wielu problemów, zwłaszcza gdy nie jesteśmy świadomi o tym, że je posiadamy. Może spowodować to nie tylko naliczanie odsetek, które znacznie powiększają kwotę zadłużenia do zapłaty, ale także inne skutki nieuiszczania środków na spłatę długu. Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS i czy możemy zrobić to przez internet?

Zadłużenie w ZUS — czym skutkuje?

Jeśli nie spłacamy zadłużenia w ZUS, musimy spodziewać się naliczenia dodatkowych odsetek, które mogą powodować poważniejsze kłopoty finansowe takie jak spirala zadłużenia. Bardzo często zdarza się, że dłużnicy nie mają wiedzy o nieuiszczonych opłatach i wydaje im się, że wszelkie płatności z ZUSEM zostały dawno uregulowane. Czasem wystarczy tydzień opóźnienia w spłacie, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął naliczać dodatkowe koszta. Tego typu sytuacje nierzadko są przyczyną dziury w budżecie, zwłaszcza jeśli kwota do zapłaty stale się powiększa, a my nie mamy wystarczających oszczędności na jej spłatę.

Zadłużenie w ZUS – jak sprawdzi?

Aby dowiedzieć się, czy mamy długi w ZUS-ie, możemy udać się do stacjonarnej placówki terenowej wraz z ważnym dokumentem tożsamości. W punkcie ZUS zostaną udzielone nam wszelkie informacje o ewentualnym zadłużeniu wraz z kwotą główną, wysokością odsetek i terminem do spłaty. 

Zadłużenie w ZUS możemy także sprawdzić za pośrednictwem internetu, co jest coraz częściej wybieranym sposobem. W tym celu musimy posiadać zarejestrowane konto na platformie PUE ZUS.

Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS-ie online?

W pierwszej kolejności należy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W tym celu wypełniamy formularz elektroniczny na oficjalnej stronie www, a następnie udajemy się do najbliższego punktu ZUS w celu potwierdzenia naszej tożsamości. Największe ułatwienie mają w tym przypadku osoby, które posiadają certyfikowany podpis lub aktywny profil na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej). W takiej sytuacji nie musimy potwierdzać naszych danych osobiście. 

Od niedawna pojawiła się także całkiem nowa możliwość zalogowania się na PUE ZUS. Obecnie możemy założyć konto na platformie za pośrednictwem niektórych banków. Są to przykładowo: Alior Bank, PKO BP, Millennium Bank, Citi Handlowy, BOŚ Bank. 

Po założeniu konta w PUE, możemy przejść do sprawdzenia naszego zadłużenia w ZUS-ie. Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS online? Wystarczy, że zalogujemy się do swojego profilu na platformie oraz wejdziemy w zakładkę „Należne składki i wpłaty”. Znajdziemy tam szczegółowe informacje o wysokości składek do uiszczenia oraz wysokości opłat na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, na Fundusz Pracy i Emerytur Pomostowych, a także na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pomocniczych. 

Wszystkie zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS widnieją w kolumnie „Saldo WN”. W tym przypadku dostajemy możliwość sprawdzenia całej kwoty zadłużenia lub przeanalizowania konkretnych zaległości z w.w. Funduszy. 

Zaświadczenie ZUS-EWN — kiedy jest konieczne?

Zaświadczenia o braku zaległości w spłatach są często wymagane przez banki w przypadku starania się o kredyt bankowy. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy zaciągnąć zobowiązanie przyjmujące większe kwoty. W takim przypadku możemy wystąpić do ZUS-u o wydanie tego typu dokumentu poprzez złożenie wniosku w formie papierowej osobiście lub pocztowo, a także wypełnić formularz na stronie www za pomocą PUE.

Co zrobić, gdy mamy zadłużenie w ZUS?

Jeśli dowiemy się, że posiadamy niezapłacone składki w ZUS-ie, musimy jak najszybciej podjąć kroki, aby rozwiązać naszą sytuację finansową. W pierwszej kolejności warto pamiętać, że nie każde zadłużenie w ZUS musi wiązać się z postępowaniem komorniczym. Jeśli nasz dług nie jest wielki, a opóźnienie w spłacie nie jest rażące, nie musimy obawiać się przejęcia naszych kont przez komornika. 

Z kolei jeśli mamy świadomość, że naszą sprawę w ZUS przejęła firma windykacyjna lub komornicza, możemy sprawdzić stan zadłużenia u komornika poprzez złożenie specjalnego wniosku. 

Rozłożenie na raty ZUS

Jeśli posiadamy nieuiszczone składki, możemy ubiegać się o rozłożenie na raty ZUS. W tym celu musimy również złożyć stosowny wniosek, w którym zawrzemy swoje dane (wraz z PESELEM, NIPEM, REGONEM oraz nr. tel. i adresem do korespondencji), kwotę należności, o których rozłożenie na raty ZUS się staramy, okres, za który powinny zostać zapłacone, propozycję spłaty zadłużenia (termin płatności rat, liczbę rat oraz wysokość), a także uzasadnienie, w którym napiszemy, dlaczego nie jesteśmy w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia. Na stronie ZUS znajdziemy gotowy formularz RSR, który możemy wypełnić i złożyć w lokalnym punkcie lub wysłać listem poleconym. 

ZUS niestety nie zawsze jest skory do tego, aby rozłożyć nasz dług na raty. Często uznaje się, iż sytuacja finansowa dłużnika nie jest tak zła, że uniemożliwia uiszczenie zaległości jednorazowo. W takim wypadku dostajemy zazwyczaj 14 dni na uregulowanie zadłużenia. Po upływie terminu, jeśli nie zapłacimy długu, możemy spodziewać się wszczęcia postępowania windykacyjnego oraz naliczania wysokich odsetek.

Nie jest to jednak sytuacja podbramkowa, z której nie mamy już wyjścia. Możemy wówczas szukać pomocy w instytucjach pozabankowych. Jednym z najczęściej wybieranych sposobów w przypadku odrzucenia wniosku o rozłożenie na raty długu w ZUS, jest pożyczka dla zadłużonych bez zdolności kredytowej. Tego typu zobowiązanie można zaciągnąć za darmo na okres max. 3 miesięcy. Dzięki temu spłata długu w ZUS-ie będzie możliwa od ręki

Umorzenie długu w ZUS – kiedy następuje?

Warto wiedzieć, że ZUS może umorzyć nasze zadłużenie. Jednak, aby to nastąpiło, konieczne jest stwierdzenie całkowitej nieściągalności należności. ZUS stwierdza tego typu niezdolność do spłaty składek w sytuacji, gdy:

  • Dłużnik zmarł i nie pozostawił po sobie żadnego majątku lub pozostawił ruchomości, które nie podlegają egzekucji, a także przedmioty użytku codziennego, których wartość nie przekracza trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia oraz nie istnieją następcy prawni i nie istnieje możliwość ściągnięcia zadłużenia od innych osób. 
  • Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzył postępowanie.
  • Dłużnik przestał prowadzić działalność, jednak nie posiada majątku, z którego ZUS może egzekwować spłatę długu. 
  • Wysokość nieuiszczonych składek nie przekracza kosztów upomnienia podczas postępowania egzekucyjnego. 
  • Naczelnik US lub komornik sądowy wykazał brak środków oraz majątku w formie ruchomości, z którego można przeprowadzić egzekucję.