Zadłużenia w ZUS niestety mogą przysporzyć wielu problemów, zwłaszcza gdy nie jesteśmy świadomi tego, że je posiadamy. Może spowodować to nie tylko naliczanie odsetek, które znacznie powiększają kwotę zadłużenia, ale także inne skutki nieuregulowania należności, z wszczęciem postępowania egzekucyjnego włącznie. Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS i czy możemy zrobić to przez internet?

Zadłużenie w ZUS — czym skutkuje?

Jak sprawdzić zadłużenie w zus

Jeśli nie spłacamy zadłużenia w ZUS, musimy spodziewać się naliczenia dodatkowych odsetek, które mogą spowodować poważniejsze kłopoty finansowe, takie jak spirala zadłużenia. Bardzo często zdarza się, że dłużnicy nie mają wiedzy o nieuiszczonych opłatach i wydaje im się, że wszelkie płatności w ZUS zostały uregulowane. Czasem wystarczy tydzień opóźnienia w spłacie, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął naliczać dodatkowe koszty. Zaległości w ZUS mogą spowodować uszczuplenie domowego budżetu, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie opłacamy składek od dłuższego czasu i w związku z tym otrzymujemy pismo z wezwaniem do uregulowania należności.

Zadłużenie w ZUS – jak sprawdzi?

Aby dowiedzieć się, czy mamy długi w ZUS-ie, możemy udać się do stacjonarnej placówki terenowej wraz z ważnym dokumentem tożsamości. W punkcie ZUS zostaną udzielone nam wszelkie informacje o ewentualnym zadłużeniu wraz z kwotą główną, wysokością odsetek i terminem do spłaty. 

Zadłużenie w ZUS możemy także sprawdzić za pośrednictwem internetu, co jest coraz częściej wybieranym sposobem. W tym celu musimy posiadać zarejestrowane konto na platformie PUE ZUS.

Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS-ie online?

W pierwszej kolejności należy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W tym celu wypełniamy formularz elektroniczny, dostępny na oficjalnej stronie www. Następnie udajemy się do najbliższego punktu ZUS w celu potwierdzenia naszej tożsamości. Największe ułatwienie mają osoby, które posiadają certyfikowany podpis elektroniczny lub aktywny profil na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej). W takiej sytuacji nie musimy potwierdzać naszych danych osobiście. 

Od niedawna pojawiła się także całkiem nowa możliwość zalogowania się na PUE ZUS. Obecnie możemy założyć konto na platformie za pośrednictwem niektórych banków. Są to, przykładowo: Alior Bank, PKO BP, Millennium Bank, Citi Handlowy, BOŚ Bank. Ta metoda również nie wymaga wychodzenia z domu i potwierdzania tożsamości w placówce ZUS.

Po założeniu konta w PUE, możemy przejść do sprawdzenia naszego zadłużenia w ZUS-ie. Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS online? Wystarczy, że zalogujemy się do swojego profilu na platformie oraz wejdziemy w zakładkę „Należne składki i wpłaty”. Znajdziemy tam szczegółowe informacje o wysokości składek do uiszczenia oraz wysokości opłat na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, na Fundusz Pracy i Emerytur Pomostowych, a także na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pomocniczych. 

Wszystkie zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS widnieją w kolumnie „Saldo WN”. W tym przypadku dostajemy możliwość sprawdzenia całej kwoty zadłużenia lub przeanalizowania konkretnych zaległości z w.w. Funduszy. 

Zaświadczenie ZUS-EWN — kiedy jest konieczne?

Zaświadczenia o braku zaległości w spłatach są często wymagane przez banki w przypadku starania się o kredyt bankowy. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy zaciągnąć zobowiązanie w większej kwocie. W takim przypadku możemy wystąpić do ZUS-u o wydanie odpowiedniego dokumentu. Wystarczy złożyć wniosek w formie papierowej osobiście / drogą pocztową lub wypełnić formularz na stronie www za pomocą PUE.

Co zrobić, gdy mamy zadłużenie w ZUS?

Jeśli dowiemy się, że posiadamy niezapłacone składki w ZUS-ie, musimy jak najszybciej podjąć kroki, aby rozwiązać naszą sytuację finansową. W pierwszej kolejności warto pamiętać, że nie każde zadłużenie w ZUS musi wiązać się z postępowaniem komorniczym. Jeśli nasz dług nie jest wielki, a opóźnienie w spłacie rażące, nie musimy obawiać się przejęcia naszych kont przez komornika. 

Z kolei jeśli mamy świadomość, że naszą sprawę w ZUS przejęła kancelaria komornicza, możemy sprawdzić stan zadłużenia u komornika poprzez złożenie specjalnego wniosku. 

Rozłożenie na raty ZUS

Jeśli posiadamy nieuiszczone składki, możemy ubiegać się o ich rozłożenie na raty ZUS. W tym celu musimy  złożyć stosowny wniosek, w którym zawrzemy swoje dane (wraz z numerem PESEL, NIP, REGON oraz  tel. kontaktowym i adresem do korespondencji), kwotę należności, o których rozłożenie na raty ZUS się staramy oraz propozycję spłaty zadłużenia (terminy płatności rat, liczbę rat oraz ich wysokość). Wniosek wymaga odpowiedniego uzasadnienia – trzeba uargumentować dlaczego nie jesteśmy w stanie jednorazowo spłacić należności. Na stronie ZUS znajdziemy gotowy formularz RSR – wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu odsetek – który możemy wypełnić i złożyć w lokalnym punkcie lub wysłać listem poleconym. 

ZUS niestety nie zawsze jest skory do tego, aby rozłożyć nasz dług na raty. Często uznaje się, iż sytuacja finansowa dłużnika nie jest na tyle zła, że uniemożliwia uiszczenie zaległości jednorazowo. W takim wypadku ZUS wyznacza termin na spłatę zadłużenia. Zazwyczaj  jest to 14 dni. Jeśli nie uregulujemy zobowiązania w tym terminie, możemy spodziewać się wszczęcia postępowania windykacyjnego oraz dalszego naliczania odsetek.

W takiej sytuacji możemy szukać pomocy w instytucjach pozabankowych. Jednym z najczęściej wybieranych sposobów w przypadku odrzucenia wniosku o rozłożenie na raty długu w ZUS, jest pożyczka dla zadłużonych bez zdolności kredytowej. Tego typu zobowiązanie można zaciągnąć za darmo na okres maksymalnie 3 miesięcy. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom, spłata długu w ZUS-ie będzie możliwa „od ręki”.

Umorzenie długu w ZUS – kiedy następuje?

Warto wiedzieć, że ZUS może umorzyć nasze zadłużenie. Jednak, aby to nastąpiło, konieczne jest stwierdzenie całkowitej nieściągalności należności lub uznanie, że jesteśmy w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. ZUS stwierdza całkowitą nieściągalność w sytuacji, gdy:

  • Dłużnik zmarł i nie pozostawił po sobie żadnego majątku lub pozostawił ruchomości, które nie podlegają egzekucji, a także przedmioty użytku codziennego, których wartość nie przekracza trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia oraz nie istnieją spadkobiercy ani następcy prawni, od których można ściągnąć należności. 
  • Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe.
  • W wyniku zakończenia postępowania likwidacyjnego lub umorzenia postępowania upadłościowego, nie uzyskano kwot wystarczających na uregulowanie należności.
  • Dłużnik przestał prowadzić działalność gospodarczą, jednak nie posiada majątku, z którego ZUS może egzekwować spłatę długu. 
  • Wysokość nieuiszczonych składek nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. 
  • Naczelnik US lub komornik sądowy wykazał brak środków oraz majątku w formie ruchomości, z którego można przeprowadzić egzekucję.
  • W postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot wyższych, niż te na pokrycie wydatków egzekucyjnych.
3.7/5 - (3 oddanych głosów)