DKOW kontaktProblemy w spłacaniu długów dotyczą coraz większej liczby osób. Często zbyt pochopnie decydujemy się na zaciągnięcie kilku pożyczek naraz. W efekcie nasz budżet okazuje się niewystarczający, abyśmy w terminie spłacali wszystkie raty. Co w takiej sytuacji? Czy dłużnik poniesie poważne konsekwencje, gdy przez dłuższy czas będzie spóźniał się z przelewami? Wówczas możemy spodziewać się kontaktu od firmy windykacyjnej. Telefon od windykatora zostaje wykonany zwykle, gdy przypomnienia i ponaglenia dot. spłat przez wierzyciela nie przynoszą skutków. W takich przypadkach częstym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm windykacyjnych, które zajmują się odzyskiwaniem należności. Jedną z najpopularniejszych jest DKOW Wierzytelności – czym się zajmuje dokładniej? Co musimy wiedzieć o działaniach podejmowanych przez windykatora i czym różnią się od egzekucji komornika? Jeśli zauważyliśmy problemy ze spłatą zobowiązań, warto sprawdzić, co zrobić gdy kontaktuje się z nami DKOW Wierzytelności. 

DKOW Wierzytelności – windykacja niespłaconej raty

Gdy nie radzimy sobie ze spłatą zobowiązań, warto przygotować się na nawiązanie kontaktu przez windykatora. Głównym celem korzystania z jego usług przez wierzycieli jest odzyskanie zaległych należności. Firma windykacyjna zajmuje się bowiem rozwiązaniem sporu między zadłużonym a podmiotem, który np. udzielił mu pożyczki na raty lub świadczył na jego rzecz usługi, które nie zostały opłacone. Chcąc dowiedzieć się, czego możemy się spodziewać ze strony windykatora, warto poznać podstawowe różnice między egzekucją komorniczą a windykacją długów. Jest to bardzo istotna kwestia, zwłaszcza że zadłużeni często mylą te dwa pojęcia. Najważniejszy jest fakt, że windykator nie jest organem uprawnionym do wszczęcia egzekucji środków. Jeśli więc zastanawiamy się, jak działa DKOW Wierzytelności – czym się zajmuje dokładniej — pamiętajmy, że windykator nie może pobierać naszych dochód na spłatę długów. Tego typu działania może podjąć tylko komornik na mocy postanowienia sądu. Może to być wówczas np. zajęcie komornicze z umowy zlecenia lub innego rodzaju zarobków. 

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które wskazują, że jedynym podmiotem uprawnionym do wszczęcia egzekucji jest komornik na podstawie decyzji sądu. Oznacza to, że do podjęcia procesowych czynności konieczne jest złożenie pozwu przez wierzyciela i przejście całego procesu sądowego, aby komornik mógł rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Jeśli obawiamy się tego typu konsekwencji, sprawdźmy, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy oraz ile wynoszą koszty komornicze.  Bowiem to, ile dokładnie komornik może zabierać z konta co miesiąc na spłatę długu jest uzależnione nie tylko od jego rodzaju, ale też od źrodła naszych dochodów. 

Podsumowując, firma windykacyjna wedle obowiązującego prawa nie może wszcząć egzekucji, podczas której pobierałaby środki z naszego konta lub zajęłaby nasz majątek. Jej działania opierają się o zupełnie inne zasady, które zazwyczaj poprzedzają skierowanie sprawy na drogę sądową. Jeśli więc, chcemy wiedzieć, gdy skontaktuje się z nami DKOW Wierzytelności – co się stanie gdy nie spłacę długu, przede wszystkim pamiętajmy, że windykator nie rozpocznie postępowania egzekucyjnego. 

DKOW Wierzytelności – czym się zajmuje?

Usługi firmy windykacyjnej opierają się o podejmowanie różnych działań, których celem jest polubowne rozwiązanie sporu bez postępowania sądowego. Wszelkie kroki wykonane przez windykatora raczej nie mają nic wspólnego z elementami, które cechują egzekucję komornika. Podstawową jego rolą jest informowanie dłużnika o stanie zaległości oraz o konsekwencjach wynikających z niespłacania długów. Ponadto, gdy dzwoni do nas DKOW Wierzytelności – windykacja niespłaconej raty odbywa się głównie poprzez proponowanie rozwiązań, które pomogą uniknąć skierowania sporu na drogę sądową. Jeśli więc jesteś wierzycielem i wystarczająco długo czekasz na spłatę należności, skontaktowanie się z windykatorem będzie rozsądną decyzją, która umożliwi Ci odzyskanie pieniędzy. Jest to często wybierana opcja przez firmy i osoby prywatne, które nie chcą rozpoczynać postępowania sądowego, a zależy im na sprawnym rozwiązaniu sprawy. Pomoże nam w tym właśnie m.in. DKOW Wierzytelności – kontakt z firmą nawiążemy telefonicznie, mailowo lub podczas wizyty w oddziale.  

Co zrobić gdy kontaktuje się z nami DKOW Wierzytelności?

Mówiąc o windykacji, możemy wyróżnić jej dwa rodzaje, z którymi do czynienia mają dłużnicy. Pierwszą jest windykacja miękka, rozpoczynana właśnie przez kancelarię windykacyjną. Polega na podejmowaniu kroków, których celem jest namówienie zadłużonego do zakończenia sporu z wierzycielem. Windykator zazwyczaj stara się zaproponować konkretne rozwiązania dot. spłaty należności. Może przedstawić nam plan działania, dzięki któremu unikniemy postępowania sądowego i większych kosztów wynikających z odsetek czy opłat sądowych. Zastanawiając się więc, czy unikanie kontaktu od kancelarii windykacyjnej jest dobrą decyzją, pamiętajmy, że często odebranie telefonu od windykatora może pomóc nam pozbyć się kłopotów finansowych. W wielu przypadkach ułatwi nam to spłatę zaległości bez wszczęcia windykacji twardej, która odbywa się już na drodze sądowej.

DKOW Wierzytelności – co się stanie gdy nie spłacę długu?

Jeśli windykacja miękka nie przyniesie skutków, możemy spodziewać wszczęcia postępowania. Jak wspomniano, taki etap dotyczy już windykacji twardej, która następuje, gdy dłużnik nie wykazuje chęci rozwiązania sporu z wierzycielem. Podczas procesu wierzyciel stara się udowodnić, że próby kontaktu w celu odzyskania środków nie powiodły się, a dłużnik unika konsekwencji za niespłacony kredyt dla zadłużonych, pożyczkę, czy też nie chce uiścić opłaty za wykonane usługi. 

Kontaktuje się ze mną DKOW Wierzytelności – co się stanie gdy nie spłacę długu? Najczęściej na mocy postanowienia sądu komornik otrzymuje nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Posłużą mu one jako  podstawa  do rozpoczęcia egzekucji. Na tym etapie rozpoczyna proces weryfikacji źródeł dochodów, z których pobiera środki na spłatę. Często również przejmuje majątek dłużnika w formie ruchomości czy nieruchomości, w zależności od wysokości długów. 

Podczas postępowania egzekucyjnego komornik może:

— Zająć nasz rachunek bankowy ROR, na który wpływają dochody. Pobieranie środków przebiega automatycznie przez bank powiadomiony o wszczęciu egzekucji. Wówczas natychmiast po wpłynięciu dochodu, bank blokuje część kwoty, która zostaje przekazana do komornika. 

— Rozpocząć egzekucję na lokatach dłużnika, na których ma zgromadzone oszczędności;

— Zająć ruchomości lub nieruchomości, które stanowią majątek dłużnika. W takiej sytuacji niezbędna jest wycena ich wartości przez rzeczoznawcę, a następnie skierowanie przedmiotów na licytację.

DKOW Wierzytelności – jakie koszty poniosę podczas windykacji i kto musi je pokryć?

Koszty windykacyjne najczęściej musi pokryć dłużnik, wobec którego windykator rozpoczął kroki do odzyskania należności. Ponadto, od 2020 r. wierzyciel może ubiegać się o otrzymanie rekompensaty za pokrycie takich opłat z góry. Zgodnie z nowelizacją ustawy, może ona wynosić:

— 40 euro — w przypadku długów do 5000 zł;

— 70 euro — Przy zadłużeniu od 5000 zł do 50 000 zł;

— 100 euro — Gdy dług wynosi 50 000 zł lub więcej;

Ważne!

Wierzyciel może ubiegać się o zwrot kosztów postępowania windykacyjnego, jeśli przewyższają one równowartości określone na podstawie średniego kursu NBP. 

Koszty windykacyjne przyjmują różne kwoty i zwykle są uzależnione od cennika danej firmy, jak też od częstotliwości podejmowanych prób kontaktu czy liczby wydawanych monitów. Często dłużnik musi pokryć też odsetki za opóźnienia, opłaty za ponaglenia w spłacie i koszty postępowania sądowego.

DKOW Wierzytelności – opinie klientów

Nasza opinia o DKOW Wierzytelności jest podparta ocenami klientów prywatnych i przedsiębiorców korzystających z usług odzyskiwania zaległości. Jak wskazują recenzje, kancelaria cechuje się fachowym podejściem do sprawy na każdym etapie postępowania. Firma podejmuje się również rozwiązywania skomplikowanych sporów, niezależnie od stopnia trudności sprawy. Opinie zachęcają do skorzystania z usług DKOW Wierzytelności nawet, gdy dług opiewa na bardzo wysokie kwoty. Umożliwia to nam uniknięcie kierowania sprawy na drogę sądową i bezpośredniego kontaktowania się z dłużnikami. 

źródło: www.dkow.pl

5/5 - (1 oddanych głosów)