Kiedy bierzemy kredyt na 500 plus, chwilówkę lub innego rodzaju kredyt, nie zawsze jesteśmy w stanie spłacić w pełni nasze zobowiązanie. Niestety często naszą wierzytelnością musi zająć się firma komornicza. W takich sytuacjach warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. W trakcie spłacania kredytu lub pożyczki przez internet bez sprawdzania baz, musimy być świadomi, co dzieje się w przypadku, kiedy mamy problem ze spłatą rat. Wówczas egzekucja wiąże się z pobieraniem przez komornika części naszych dochodów. Jednak, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy?

czy komornik może zająć zasiłek chorobowyKomornik a zasiłek chorobowy

Czy zasiłek chorobowy może być zajęty przez komornika? W pierwszej kolejności komornik musi mieć informacje, jakie składniki majątku posiadamy. Wysyła zapytanie do ZUS z takim zapytaniem, jakie są źródła naszego dochodu. Może złożyć również do pracodawcy odpowiednie pismo, które zobowiązuje go do potrącania części wypłaty swojemu pracownikowi, który ma problem ze spłatą wierzytelności. Nie może on jednak zająć całości, ponieważ dłużnik musi mieć odpowiednio dużo środków na tzw. bieżące wydatki. Zajęcie może być egzekwowane w momencie, kiedy pracownik ma stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej, np. komornik a umowa zlecenie

Komornik na rachunku bankowym firmy może zająć środki wówczas, gdy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli bierzemy pod uwagę płacę minimalną, która obecnie wynosi 1940 zł netto, to komornik nie może nic zająć, ponieważ jest to kwota uznana za minimalną, która pozwala na zapłacenie wszystkich zobowiązań i opłacenia bieżących wydatków. Jeśli z kolei na konto wpłynie kwota np. 3840 zł, wtedy komornik może zająć nawet połowę naszego wynagrodzenia, jakie otrzymujemy od pracodawcy. Jeśli jesteśmy osobami bez pracy, wtedy komornik zajmuje część naszego majątku, która najpierw jest wyceniana. Może być to samochód abo nieruchomość lub część świadczenia, jakie pobieramy np. z pomocy społecznej. Warto również dowiedzieć się, ile komornik może zabrać z emerytury lub renty. 

Ile komornik może zabrać z L4?

To, ile może zabrać komornik ze zwolnienia lekarskiego, wynika z ustaleń, które są generowane co roku przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego.

Według obowiązującego prawa komornik nie powinien zajmować pieniędzy z naszego zwolnienia lekarskiego, ponieważ nie jest to kwota, która jest większa niż minimalna krajowa. Jeśli otrzymujemy dodatkowe świadczenia z ZUS z tytułu bycia na zwolnieniu lekarskim, np. zasiłek choroby, wówczas komornik może zająć jego część. 

Ile może zabrać komornik ze zwolnienia lekarskiego?

Wszystko zależy jaki rodzaj długu posiadamy i jakie limity występują w danym roku podatkowym. Według Kodeksu Pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) komornik nie może zabrać więcej niż 40% wynagrodzenia jeśli chodzi o długi alimentacyjne, a także nie więcej niż 50% jeśli chodzi o inne zobowiązania. 

Czy zasiłek chorobowy może być zajęty przez komornika?

Nie istnieje zapis, który mówi, że komornik nie może podjąć takiego zajęcia. O tym, czy komornik może zabrać zasiłek choroby, decyduje tak naprawdę urzędnik ZUS. Mówi o tym ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118)

Nowelizacja z dnia 1 lipca 2017 roku nieco zmieniła te zasady. Jak wygląda zajęcie zasiłku chorobowego przez komornika? Może on bowiem zająć różną kwotę z naszego świadczenia, w zależności od typu i wysokości zaległego zobowiązania. Może to być np. 60%, 50% lub 25% od kwoty zasiłku. Obowiązuje jednak kwota wolna od potrąceń. Komornik a zasiłek chorobowy: kwota wolna od potrąceń przez komornika jest ustalana na początku marca każdego roku. Od 1 marca wynosi  ona 532, 61 zł jeśli chodzi o należności z tytułu alimentów, 878,81 zł jeśli chodzi o należności z innego tytułu niż alimentacyjne. 205,72 zł z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Kwoty pozwolą dłużnikowi na płacenie za swoje podstawowe wydatki. Jeśli odjęcie danej kwoty jest niemożliwe, to komornik musi zmienić stawkę potrącenia tak, aby dłużnik miał wyżej wymienione kwoty na swoim koncie. Chodzi tu o limity zajęcia komorniczego zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS. 

Komornik a zasiłek chorobowy

Zajęcie zasiłku chorobowego przez komornika nie sprawia, że dłużnik zostaje bez pieniędzy na swoim koncie. Zasiłek choroby więc jest zabierany, ale nie jest całkowicie anulowany. Przyjmuje on taką wysokość, by mógł pokryć podstawowe koszty utrzymania. Wiele osób pyta, czy komornik może zająć zasiłek chorobowy. Jest to często ostateczność, ponieważ dług można ściągnąć w inny sposób. 

Czy komornik może zabrać zasiłek chorobowy?  Nie może całkowicie go zająć, ale zabiera taką część, by zostały z niego wyżej wymienione kwoty, w zależności od rodzaju naszego długu. 

Jeśli mamy wątpliwości, co do wysokości pobranych w ramach egzekucji kwot, możemy napisać pismo do komornika. Firma komornicza bowiem przedstawi nam dokładnie dokumenty, które świadczą o słuszności tego typu działań. Z kolei jeśli zyskamy pewność, że firma bezprawnie zabiera nam zbyt dużo pieniędzy, pozostaje nam skarga na komornika, którą składamy w sądzie rejonowym.