straż graniczna zarobkiStraż Graniczna (SG) to jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, która chroni granice państwowe na lądzie i morzu, a także odpowiada za kontrolę ruchu granicznego zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego.

Pracownicy Straży Granicznej są narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Ich praca jest nieoceniona, ponieważ pozwala uniknąć napływowi nielegalnych imigrantów. Strzegą oni granic i uniemożliwiają przekraczanie ich bez odpowiednich dokumentów. SG została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, a jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP).

Ile zarabia początkujący strażnik graniczny?

Kursanci mogą liczyć na zarobki minimum 3500-3600 zł netto. Młodszy asystent lub kontroler zarabia przynajmniej 4700-5000 zł. Funkcjonariusz SG w stałej służbie zarabia nie mniej niż 4900 zł.

Ile zarabia początkujący funkcjonariusz straży granicznej? Zgodnie z powyższymi informacjami młodzi adepci SG mogą liczyć na wynagrodzenie zaczynające się od kwoty 3500-3600 złotych.

Sprawdź także: Policjant zarobki

Jakie są zadania Straży Granicznej?

Niemal każdy jest w stanie określić, czym zajmuje się Straż Graniczna. Ich głównym zadaniem jest ochrona granic danego państwa. Zgodnie z prawem do zadań funkcjonariuszy należą:

 • ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;
 • współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;
 • zapobieganie oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej (w tym wiz);
 • rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw i wykroczeń, a także ściganie sprawców;
 • uniemożliwianie przemieszczania oraz transportowania środków odurzających czy substancji psychoaktywnych, a także broni, amunicji i materiałów wybuchowych bez zezwolenia przez granicę państwową.
 • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
 • nadzorowanie eksploatacji polskich obszarów morskich i przestrzeganie przez statki przepisów obowiązujących na danym obszarze;
 • uniemożliwianie transportowania odpadów, szkodliwych substancji chemicznych czy materiałów jądrowych/promieniotwórczych przez granicę państwową.

Najczęściej zadania funkcjonariuszy Służby Granicznej polegają na kontroli przekraczających granicę na przejściach granicznych. Ważnym zadaniem jest także patrolowanie granicy. Do tego celu pracownicy SG używają quadów, pojazdów terenowych, motorówek, dronów, śmigłowców, a także samolotów. Strażników granicznych spotkać można również na lotniskach.

Ile wynosi dodatek dla straży granicznej?

Trwają prace nad rozporządzeniem, które umożliwi przyznanie dodatku funkcjonariuszom Straży Granicznej w wysokości 450 złotych. Przepisy mają wejść w życie jeszcze w 2023 roku. Co ważne, pracownicy SG mogą otrzymać wyrównanie od 1 marca 2023 r., co z pewnością zadowoli każdego z nich.

Wiele specjalistów zajmujących się obronnością uważa, że wprowadzenie zmian jest konieczne. Wszystko po to, aby zrekompensować SG trudne warunki pracy, szczególnie te na wschodniej granicy Polski. Przypomnijmy, że jest ona stale oblegana przez nielegalnych imigrantów, którzy chcą przedostać się do kraju lub do innych państw Unii Europejskiej.

Czy Straż Graniczna ma 13 pensję?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy Straży Granicznej nie otrzymują trzynastej pensji. W dzienniku Ustaw, w rozdziale 13 Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy Straży Granicznej znajduje się artykuł 112, który określa świadczenia pieniężne przysługujące funkcjonariuszom SG. 

 1. Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:

1) zasiłek na zagospodarowanie;

2) nagrody roczne;

3) nagrody jubileuszowe;

4) dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe;

5) należności za podróże służbowe i przeniesienia;

5a) rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 37 ust. 2;

5b) świadczenie motywacyjne;

5c) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 667), zwane dalej „świadczeniem teleinformatycznym”;

5d) świadczenie za długoletnią służbę;

6) świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby;

7) świadczenie pieniężne w zamian za wyżywienie.

 1. W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny, przysługują:

1) zasiłek pogrzebowy;

2) odprawa pośmiertna.

Jakie dodatki ma straż graniczna? Wynagrodzenie w Straży Granicznej

Pracownicy Straży Granicznej poza podstawowym wynagrodzeniem mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki. Wśród nich należy wymienić:

 • nagrodę roczną;
 • nagrody uznaniowe i zapomogi;
 • nagrody jubileuszowe;
 • dodatkowe wynagrodzenie;
 • należności z tytułu krajowych podróży służbowych;
 • należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych;
 • rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby;
 • świadczenia motywacyjne;
 • świadczenie teleinformatyczne;
 • świadczenie za długoletnią służbę;
 • świadczenie za przysługujące funkcjonariuszowi zwolnienie ze służby.

Ponadto funkcjonariusz Straży Granicznej może otrzymać m.in. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop czy w przypadku zwolnienia odprawę i dodatkowe świadczenia.

Ile zarabia straż graniczna na lotnisku?

Zarobki funkcjonariuszy Straży Granicznej na lotnisku mogą być ustalane w zależności od ich stanowiska i stopnia doświadczenia, dlatego mogą się różnić od podanych kwot dla młodszego asystenta, kontrolera czy funkcjonariusza w stałej służbie. Niemniej na podstawie dostępnych informacji można określić, jakie jest minimalne wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach. Wynosi ono odpowiednio:

 • kursanci 3500-3600 zł netto;
 • młodszy asystent lub kontroler 4700-500 zł netto;
 • funkcjonariusz w stałej służbie 4900 zł netto.

Należy pamiętać, że są to wartości minimalne. Na wynagrodzenie wpływa szereg danych jak np. doświadczenie, miejsce świadczenia pracy i dodatki.

Straż graniczna na lotnisku zarobki: Minimalne zarobki zaczynają się od 3500 zł netto wzwyż.

Ile zarabia straż graniczna netto?

Wynagrodzenie minimalne, zależne od stanowiska wynosi odpowiednio:

 • Kursant Straży Granicznej (do 26 roku życia) – 3600 zł netto miesięcznie
 • Kursant Straży Granicznej (po 26 roku życia) – 3500 zł netto miesięcznie
 • Młodszy Asystent lub kontroler (do 26 roku życia) – 5000 zł netto miesięcznie
 • Młodszy Asystent lub kontroler (po 26 roku życia) – 4700 zł netto miesięcznie
 • Funkcjonariusz Straży Granicznej w służbie stałej (do 26 roku życia)  – 5200 zł netto miesięcznie
 • Funkcjonariusz Straży Granicznej w służbie stałej (po 26 roku życia) – 4900 zł netto miesięcznie.

Kwoty wynagrodzenia mogą się różnić w zależności od doświadczenia, stopnia czy miejsca służby.

Straż graniczna zarobki netto zaczynają się od 3500 zł netto.

Morski oddział straży granicznej zarobki

Pracowników Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG) mogą oczekiwać zarobki w widełkach od około 3,400 do 4,900 zł netto. Wysokość wynagrodzenia zależy m.in. od wieku pracownika. Osoby powyżej 26. roku życia na etapie służby przygotowawczej otrzymują minimalnie ponad 3,200 zł netto. Natomiast najwyższa stawka, prawie 4,900 zł netto, przypada funkcjonariuszowi w służbie stałej na najniższym stanowisku, który ma poniżej 26 lat.

Osobom w służbie przygotowawczej przysługuje także rekompensata za remont mieszkania oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, jeśli odległość nie przekracza 30 km. Natomiast dla funkcjonariuszy na etapie stałej służby przewidziano dodatkowo wsparcie finansowe na zakup mieszkania lub domu.

Nadwiślański oddział straży granicznej zarobki: kwoty wynagrodzenia są zbliżone do tych, które otrzymuje MOSG. 

Ile zarabia straż graniczna po studiach?

Zarobki w Straży Granicznej po ukończeniu studiów mogą być zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak stopień doświadczenia, stanowisko czy stopień awansu. Na ogół, osoby z wyższym wykształceniem mogą oczekiwać zarobków wyższych niż te, które nie mają takiego stopnia kwalifikacji. Jednakże dokładne kwoty mogą się różnić w zależności od stopnia funkcjonariusza, specjalizacji czy dodatkowych kursów, czy szkoleń, które przeszli.

Straż graniczna wynagrodzenie po studiach: Z danych firm wywiadowczych zajmujących się wynagrodzeniami wynika, że 25% najlepiej zarabiających pracowników Straży Granicznej może liczyć na pensje powyżej 5885 zł brutto.

Ile zarabia strażnik graniczny w Polsce?

Wynagrodzenie Straży Granicznej w Polsce jest zróżnicowane pod kątem stopnia i doświadczenia. Początkujący adept może liczyć na przynajmniej 3500 netto, ale bardziej doświadczone osoby zarabiają przynajmniej 4900 złotych. Warto nadmienić, że pracownicy SG mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki i premie. W tym trudnym i niebezpiecznym zawodzie to pewien rodzaj rekompensaty za służenie Polsce i ochronie naszych granic.

5/5 - (1 oddanych głosów)