Licytacja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości pozwala zaoszczędzić nawet do 30% ceny w porównaniu do ofert rynkowych. Zakup ruchomości prezentuje się zwykle jeszcze korzystnej, umożliwiając nabycie przedmiotów za ułamek ich faktycznej wartości. W praktyce jednak decydując się na udział w aukcjach komorniczych, trzeba wykazać się czujnością, aby zamiast zyskać, nie stracić zainwestowanych pieniędzy.

aukcje komorniczeZasady licytacji komorniczej nieruchomości oraz ruchomości

Zanim przejdziemy do tego, jak przebiega zakup mieszkania od komornika krok po kroku, warto wyjaśnić co należy zrobić, aby w ogóle móc wziąć udział w licytacji nieruchomości. Co do zasady jest to wydarzenie publiczne, zatem biernie uczestniczyć może w nim każdy. Jeśli jednak chcesz mieć możliwość licytacji, najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem aukcji musisz wpłacić tzw. wadium, czyli rękojmię w wysokości 10% szacunkowego operatu wystawionej na sprzedaż nieruchomości. Opłatę tę można uiścić za pośrednictwem standardowego przelewu, gotówką albo poprzez złożenie jej w książeczce oszczędnościowej banku. W pierwszym z wymienionych przypadków należy pamiętać, aby wpłaty dokonywać przy użyciu własnego rachunku osobistego.

Jeśli chodzi o licytacje komornicze samochody, pojazdy rolnicze, biżuteria, zegarki czy dowolne inne ruchomości również mogą trafić pod młotek. Procedura przystąpienia do aukcji wygląda w ich przypadku analogicznie do tej dotyczącej nieruchomości.

Aukcje komornicze – właściwy przebieg

Na minimum dwa tygodnie przez planowanym terminem aukcji, komornik wystawia do wiadomości publicznej obwieszczenie zawierające w sobie informacje na temat m.in.:

  • daty, godziny oraz lokalizacji przeprowadzenia licytacji,
  • szczegółowej specyfiki sprzedawanego obiektu,
  • ceny wywoławczej oraz ogólnej oszacowanej wartości przedmiotu aukcji,
  • wysokości wspomnianego wcześniej wadium,
  • czasu oraz miejsca, w którym można zapoznać się z przedmiotem licytacji komorniczej i dotyczącymi go aktami postępowania egzekucyjnego,
  • braku przeszkód do przeprowadzenia licytacji mogących wynikać z praw osób trzecich.

Sama aukcja komornicza odbywa się najczęściej w budynku sądu, w obecności referendarza sądowego albo sędziego. Przed jej właściwym rozpoczęciem komornik ponownie przedstawia najważniejsze informacje na temat wystawionego na sprzedaż obiektu, w tym także te dotyczące ewentualnych zaległości ciążących na nieruchomościach lub ruchomościach.

Cena wywoławcza przedmiotu aukcji maleje wraz z kolejnymi licytacjami. W przypadku nieruchomości wynosi ona 75% wartość podczas pierwszej licytacji i spada do 66% w trakcie drugiej. Proces licytowania przebiega w formie ustnej, a kwota minimalnego postąpienia równa się 1 procentowi ceny wywoławczej zaokrąglonemu w górę do pełnych złotych. Aukcja kończy się, kiedy najwyższa oferta zostanie trzykrotnie powtórzona przez komornika.

Finałem licytacji komorniczej jest wydanie przez sędziego postanowienia o przyjęciu przybicia, po którego uprawomocnieniu oraz wpłaceniu przez zwycięzcę aukcji kwoty nabycia (z uwzględnieniem już opłaconego wadium) własność zostaje przesądzona.

licytacja mieszkaniaWygrana licytacja komornicza mieszkania i co dalej?

Zwycięzca licytacji musi w terminie dwóch tygodni od otrzymania wezwania od komornika wpłacić należną kwotę nabycia, z której potrąca się oczywiście uiszczoną wcześniej rękojmię. W przypadku, gdyby termin ten okazał się za krótki, istnieje możliwość jego wydłużenia do miesiąca.

Przelew należy zrealizować na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Potwierdzenie wykonania operacji warto przesłać komornikowi, co najczęściej przyspiesza dalsze konieczne do przejścia kroki procesu. W kolejnym etapie należy odczekać na wdrożenie procedury opróżnienia lokalu, czyli eksmitowaniu poprzednich lokatorów oraz wywiezieniu znajdujących się tam, niepodlegających sprzedaży przedmiotów.

Licytacje komornicze online bez wychodzenia z domu?

Krajowa rada komornicza licytacje udostępnia zainteresowanym również za pośrednictwem internetu. Aby zapoznać się z uwzględnioną ofertą wystarczy odwiedzić stronę licytacje.komornik.pl lub elicytacje.komornik.pl. Odnajdziemy tam zarówno nieruchomości, jak i ruchomości podzielone na wiele pomniejszych podkategorii.

Licytacje komornicze a bezpieczeństwo

Podchodząc do aukcji komorniczych, musimy być pewni ich źródła. Fałszywe licytacje i próby wyłudzania pieniędzy za ich pośrednictwem są dość częstym zjawiskiem. Aby ustrzec się przed oszustwem, warto korzystać z autoryzowanych informacji oraz każdorazowo sprawdzać, czy numery rachunków bankowych podawane w obwieszczeniach zgadzają się z tymi faktycznie należącymi do sądów rejonowych oraz licencjonowanych komorników.

Dodatkowo przed przystąpieniem do licytacji komorniczej zawsze należy skrupulatnie zapoznać się z jej przedmiotem. Dotyczy to w szczególności nieruchomości i stanu prawnego ich hipoteki oraz przebywających tam lokatorów. W praktyce może okazać się bowiem, że sam zakup mieszkania lub domu nie doprowadzi w krótkim czasie do eksmisji przebywających tam kłopotliwych mieszkańców, uniemożliwiając nam normalne korzystanie z lokalu.

5/5 - (1 oddanych głosów)