Licytacja komornicza mieszkania, domu lub innej nieruchomości pozwala zaoszczędzić nawet do 30% ceny w porównaniu do ofert rynkowych. Zakup ruchomości prezentuje się zwykle jeszcze korzystnej, umożliwiając nabycie przedmiotów za ułamek ich faktycznej wartości. W praktyce jednak decydując się na udział w aukcjach komorniczych, trzeba wykazać się czujnością, aby zamiast zyskać, nie stracić zainwestowanych pieniędzy.

aukcje komorniczeZasady licytacji komorniczej nieruchomości oraz ruchomości

Zanim przejdziemy do tego, jak przebiega zakup mieszkania od komornika krok po kroku, warto wyjaśnić co należy zrobić, aby w ogóle móc wziąć udział w licytacji nieruchomości. Co do zasady jest to wydarzenie publiczne, zatem biernie uczestniczyć może w nim każdy. Jeśli jednak chcesz mieć możliwość licytacji, najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem aukcji musisz wpłacić tzw. wadium, czyli rękojmię w wysokości 10% szacunkowego operatu wystawionej na sprzedaż nieruchomości. Opłatę tę można uiścić za pośrednictwem standardowego przelewu, gotówką albo poprzez złożenie jej w książeczce oszczędnościowej banku. W pierwszym z wymienionych przypadków należy pamiętać, aby wpłaty dokonywać przy użyciu własnego rachunku osobistego.

Jeśli chodzi o licytacje komornicze samochody, pojazdy rolnicze, biżuteria, zegarki czy dowolne inne ruchomości również mogą trafić pod młotek. Procedura przystąpienia do aukcji wygląda w ich przypadku analogicznie do tej dotyczącej nieruchomości.

Przebieg aukcji komorniczych

Na minimum dwa tygodnie przez planowanym terminem aukcji, komornik wystawia do wiadomości publicznej obwieszczenie zawierające w sobie informacje na temat m.in.:

 • daty, godziny oraz lokalizacji przeprowadzenia licytacji,
 • szczegółowej specyfiki sprzedawanego obiektu,
 • ceny wywoławczej oraz ogólnej oszacowanej wartości przedmiotu aukcji,
 • wysokości wspomnianego wcześniej wadium,
 • czasu oraz miejsca, w którym można zapoznać się z przedmiotem licytacji komorniczej i dotyczącymi go aktami postępowania egzekucyjnego,
 • braku przeszkód do przeprowadzenia licytacji mogących wynikać z praw osób trzecich.

Sama aukcja komornicza odbywa się najczęściej w budynku sądu, w obecności referendarza sądowego albo sędziego. Przed jej właściwym rozpoczęciem komornik ponownie przedstawia najważniejsze informacje na temat wystawionego na sprzedaż obiektu, w tym także te dotyczące ewentualnych zaległości ciążących na nieruchomościach lub ruchomościach.

Cena wywoławcza przedmiotu aukcji maleje wraz z kolejnymi licytacjami. W przypadku nieruchomości wynosi ona 75% wartość podczas pierwszej licytacji i spada do 66% w trakcie drugiej. Proces licytowania przebiega w formie ustnej, a kwota minimalnego postąpienia równa się 1 procentowi ceny wywoławczej zaokrąglonemu w górę do pełnych złotych. Aukcja kończy się, kiedy najwyższa oferta zostanie trzykrotnie powtórzona przez komornika.

Finałem licytacji komorniczej jest wydanie przez sędziego postanowienia o przyjęciu przybicia, po którego uprawomocnieniu oraz wpłaceniu przez zwycięzcę aukcji kwoty nabycia (z uwzględnieniem już opłaconego wadium) własność zostaje przesądzona.

licytacja mieszkaniaWygrana licytacja komornicza mieszkania i co dalej?

Zwycięzca licytacji musi w terminie dwóch tygodni od otrzymania wezwania od komornika wpłacić należną kwotę nabycia, z której potrąca się oczywiście uiszczoną wcześniej rękojmię. W przypadku, gdyby termin ten okazał się za krótki, istnieje możliwość jego wydłużenia do miesiąca.

Przelew należy zrealizować na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Potwierdzenie wykonania operacji warto przesłać komornikowi, co najczęściej przyspiesza dalsze konieczne do przejścia kroki procesu. W kolejnym etapie należy odczekać na wdrożenie procedury opróżnienia lokalu, czyli eksmitowaniu poprzednich lokatorów oraz wywiezieniu znajdujących się tam, niepodlegających sprzedaży przedmiotów.

Licytacje komornicze online bez wychodzenia z domu?

Krajowa rada komornicza licytacje udostępnia zainteresowanym również za pośrednictwem internetu. Aby zapoznać się z uwzględnioną ofertą wystarczy odwiedzić stronę licytacje.komornik.pl lub elicytacje.komornik.pl. Odnajdziemy tam zarówno nieruchomości, jak i ruchomości podzielone na wiele pomniejszych podkategorii.

Licytacje komornicze a bezpieczeństwo

Podchodząc do aukcji komorniczych, musimy być pewni ich źródła. Fałszywe licytacje i próby wyłudzania pieniędzy za ich pośrednictwem są dość częstym zjawiskiem. Aby ustrzec się przed oszustwem, warto korzystać z autoryzowanych informacji oraz każdorazowo sprawdzać, czy numery rachunków bankowych podawane w obwieszczeniach zgadzają się z tymi faktycznie należącymi do sądów rejonowych oraz licencjonowanych komorników.

Dodatkowo przed przystąpieniem do licytacji komorniczej zawsze należy skrupulatnie zapoznać się z jej przedmiotem. Dotyczy to w szczególności nieruchomości i stanu prawnego ich hipoteki oraz przebywających tam lokatorów. W praktyce może okazać się bowiem, że sam zakup mieszkania lub domu nie doprowadzi w krótkim czasie do eksmisji przebywających tam kłopotliwych mieszkańców, uniemożliwiając nam normalne korzystanie z lokalu.

Licytacja komornicza mieszkania

W dzisiejszych czasach licytacje komornik musi ogłaszać na dedykowanym portalu sądowym, gdzie zamieszczane są informacje o przebiegu i terminach licytacji mieszkania i innych nieruchomości. Obecnie licytacje komornicze nieruchomości to często prowadzone sprawy, które są skutkiem niespłacanych kredytów hipotecznych.

Licytacje komornicze mieszkania przebiegają w następujący sposób:

 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 2. Zajęcie majątku dłużnika.
 3. Wezwanie do zapłaty.
 4. Wycena nieruchomości.
 5. Obwieszczenie o licytacji komorniczej.
 6. Ostatni krok to przedstawienie warunków przystąpienia do licytacji komorniczej mieszkania.

Na koniec odbywa się licytacja nieruchomości, która dotychczas należała do dłużnika. Warto dodać, że kwota wywoławcza na licytacji nie może być mniejsza niż ¾ oszacowanej wartości nieruchomości.

Licytacja komornicza działki

Komornicze licytacje działek przebiegają w podobny sposób, jak egzekucje długów z mieszkań, domów i innych nieruchomości. Wszystkie przetargi komornicze mają tylko jeden cel. Jaki? Odzyskać pieniądze, które wystarczą na zaspokojenie potrzeb wierzyciela oraz pokryją koszty pracy komornika.

Każdy, kto zamierza wziąć udział w przetargu, musi liczyć się z obowiązkiem uiszczenia wadium w aukcji komorniczej. To kwota zabezpieczenia, która wynosi najczęściej do 15% oszacowanej wartości licytowanej nieruchomości. W razie braku wygranej wadium jest zwracane osobom uczestniczącym w licytacji.

Kiedy licytacja komornicza działki zakończy się sukcesem, ale wygrana osoba zaniecha uiszczenia stosowanej zapłaty, wtedy wpłacone wcześniej wadium przepada. Pamiętaj, że domy z licytacji komorniczej często są obciążone długami, a więc przed nabyciem nieruchomości warto zastanowić się dwa razy.

Licytacja komornicza samochodu

Licytacje komornicze mieszkania, domu, a nawet mienia np. samochodu to obecnie całkiem normalna sprawa. Osoby, które mają problemy z terminową spłatą zobowiązań, muszą liczyć się z tym, że komornik prędzej lub później zacznie zajmować ich prywatny majątek. A zatem przetargi komornik organizuje także w celu zbycia pojazdu dłużnika, celem odzyskania kwoty potrzebnej na spłatę długów.

Uwaga! E-licytacje komornicze nie znajdują zastosowania w odniesieniu do pojazdów, które są dłużnikowi niezbędne do wykonywania swojej pracy zarobkowej.

Rękojmia licytacja komornicza

Termin rękojmia licytacja komornicza dotyczy bezpośrednio postępowania egzekucyjnego realizowanego przez urząd komornika. Rękojmia jest zabezpieczeniem składanym przez uczestnika licytacji komorniczej. To pewne zabezpieczenie, że uczestnik aukcji komorniczej jest wiarygodnym oferentem.

Osoby zainteresowane zakupem przedmiotów z licytacji muszą najpierw wpłacić rękojmię, co daje im prawo do udziału w aukcji i licytowania. Kwota rękojmi jest z góry określona i zazwyczaj stanowi procent wartości przedmiotu licytacji. Jeżeli uczestnik licytacji wygra aukcję, kwota rękojmi jest zaliczana na poczet ceny zakupu. Jeśli uczestnik nie wygrywa licytacji, rękojmia jest zwracana.

Pytania i odpowiedzi

Licytacje komornicze znajdują się na oficjalnych stronach internetowych komorników sądowych oraz Krajowej Rady Komorniczej. Strony zawierają obwieszczenia o planowanych licytacjach, w tym informacje o przedmiotach licytacji, cenie wywoławczej oraz wymaganej rękojmi (wadium).

Informacje na temat możliwości odwołania licytacji nie zostały odnalezione w źródłach, jednak warto zwrócić uwagę, że każda licytacja jest unikatowym przypadkiem i jej przebieg może się różnić w zależności od okoliczności.

Cena mieszkania na licytacji komorniczej zależy od wielu czynników, takich jak wartość rynkowa nieruchomości, stan prawny i faktyczny, a także zainteresowanie licytujących. Ceny mogą być niższe niż na rynku wtórnym, czasami nawet o 50%, zależnie od wyceny nieruchomości przez komornika.

Aby kupić mieszkanie na aukcji komorniczej, należy najpierw znaleźć odpowiednie ogłoszenie, następnie udać się do komornika, wpłacić wadium i uzyskać zaświadczenie o przystąpieniu do licytacji. Ważne jest również zweryfikowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez dostęp do ksiąg wieczystych

W aukcji komorniczej może wziąć udział każda osoba, która spełnia wymogi określone w obwieszczeniu komornika, w tym wpłaciła wymagane wadium.

Brak konkretnych informacji na temat osób wykluczonych z udziału w licytacjach komorniczych. Każda licytacja może mieć własne specyficzne zasady dotyczące uczestników. Osoby, które mają prawnie zabronioną możliwość nabycia nieruchomości na własność, nie mogą uczestniczyć w licytacji komorniczej.

Aby wziąć udział w licytacji komorniczej, należy zlokalizować ogłoszenie o interesującej licytacji, wpłacić wadium i uzyskać zaświadczenie o przystąpieniu do licytacji. Następnie można uczestniczyć w licytacji, która może odbywać się zarówno osobiście, jak i elektronicznie.

Licytacja komornicza trwa nawet kilka tygodni w zależności od konkretnego przypadku. Elektroniczne licytacje mogą trwać tydzień, z możliwością uzyskania najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości.

5/5 - (2 oddanych głosów)