Zastanawiasz się, do kiedy zwrot podatku 2024 musi zostać zrealizowany przez Urząd Skarbowy? Na ten moment czas oczekiwania na zwrot podatku PIT-36 to 45 dni od daty złożenia rocznego zeznania podatkowego, ale tylko w przypadku dokumentów składanych elektronicznie np. przez usługę e-PIT. W przypadku klasycznych deklaracji w formie papierowej czas oczekiwania na zwrot PIT to 3 miesiące od dnia złożenia zeznania.

Podatek PIT

Do kiedy zwrot z podatku PITPIT do inaczej podatek dochodowy od osób fizycznych. To dokument przygotowywany okresowo co roku, który stanowi podstawę do zapłaty lub zwrotu podatku. Kiedy zatem należy się zwrot? Przede wszystkim wtedy, kiedy podatnik odprowadził zbyt duży podatek do Urzędu Skarbowego lub skorzystał z obowiązujących ulg podatkowych. Wtedy może okazać się, że po rozliczeniu deklaracji PIT urząd zwróci podatek sięgający nawet kilka tysięcy złotych.

W Polsce podatników dzielimy na dwie kategorie: pośrednich i bezpośrednich. Do pierwszej grupy zaliczamy podatników, wobec których podatkiem zostały obciążone konkretne dobra oraz zyski. Mowa tu głównie o takich daninach, jak: PIT, CIT oraz inne podatki lokalne.

Niezależnie od tego, do kiedy wypłacają zwrot podatku 2024 warto wiedzieć, że obecnie podatek dochodowy od osób fizycznych występuje w różnych stawkach procentowych. Na ten moment rozliczenie na skali podatkowej powoduje naliczenie podatku w wysokości 12% od dochodu, a po przekroczeniu progu 120 tysięcy złotych podatek wzrasta do 32% od nadwyżki.

Oprócz powyższych w Polsce stosuje się podatek solidarnościowy od dochodów powyżej 1 mln złotych w wysokości 4%. Dla formy liniowej opodatkowania stosuje się stawkę 19%, natomiast dla opodatkowania ryczałtowego aż kilka wersji podatku: 2, 3, 5,5, 8,5 10, 12, 14, 15, 17 oraz 20%.

Do drugiej grupy zaliczamy jednostki, które odprowadzają podatek pośrednio np. działalności gospodarcze. Wtedy podatek jest naliczany od towarów i usług oraz pobierany w związku z prowadzeniem transakcji gospodarczych.

W Polsce zwrot podatku PIT-36 można otrzymać dopiero wtedy, kiedy podatek dochodowy za konkretny rok zostanie w pełni rozliczony. Warto też wiedzieć, jakie są rodzaje deklaracji PIT, stawki podatku oraz terminu zapłaty podatku – w ten sposób możesz uniknąć wielu problemów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Zwrot podatku w 2024 roku

W Polsce co roku wielu Polaków czeka na zwrot podatku w 2024 roku. Kiedy można spodziewać się przelewu na rachunek bankowy? Pieniądze z nadpłaty podatku PIT otrzymają najszybciej osoby, które jako pierwsze złożą elektroniczne deklaracje przez dedykowany serwis internetowy. Wtedy Urząd Skarbowy wypłaca należne pieniądze w terminie do 45 dni od daty wpłynięcia deklaracji. 

Zwrot podatku PIT-36

Aby odpowiedzieć, do kiedy zwrot z PIT w 2024 zostanie wypłacony i w jakiej kwocie, warto poznać wszystkie popularne odmiany deklaracji składanych do US. Na ten moment najpopularniejsze deklaracje, wobec których można ubiegać się o zwrot nadpłaconej daniny z podatku dochodowego to:

 1. PIT-28 – deklaracja dla osób, które rozliczają przychody z najmu, dzierżawy, sprzedaży przedmiotów i praw majątkowych na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.
 2. PIT-36 – ogólny formularz dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych i uzyskują dochody z różnych źródeł, nieobjęte innymi formularzami.
 3. PIT-36L – deklaracja dla osób, które wybrały opodatkowanie w formie karty podatkowej.
 4. PIT-37 – deklaracja dla osób, które uzyskują dochody z tytułu umów o pracę, emerytur, rent, zasiłków czy umów cywilnoprawnych, gdzie podatnik korzysta z rozliczeń przeprowadzanych przez płatnika (np. pracodawcę).
 5. PIT-38 – formularz dla osób, które uzyskują dochody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, praw pochodnych (np. opcji) oraz z innych form inwestowania kapitałów.
 6. PIT-39 – deklaracja dla osób, które uzyskały przychód ze sprzedaży nieruchomości lub ich części.

Co do zwrotów podatku, są zależne od wielu czynników, w tym od: wysokości nadpłaconego podatku, ulg, odliczeń i kwoty wolnej od podatku. W Polsce istnieją różne ulgi i odliczenia, które mogą wpłynąć na wysokość zwrotu, na przykład:

 • ulga na dzieci,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga na PIT dla młodych,
 • odliczenia związane z darowiznami na cele charytatywne czy kościelne,
 • odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Zwrot nadpłaconego podatku jest zazwyczaj realizowany automatycznie przez urząd skarbowy po złożeniu odpowiedniego formularza PIT i jest przekazywany na rachunek bankowy podatnika w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Zwrot podatku 2024 a długi

W Polsce warunkiem do zwrotu nadpłaconego podatku na rachunek bankowy jest zgłoszenie tego numeru do organu podatkowego. Chodzi o to, aby Twój numer konta w banku wskazany we wcześniejszych deklaracjach był aktualny. W przypadku braku zgłoszenia numeru konta bankowego, urząd zwróci nadpłacony podatek przekazem pocztowym lub zostanie wypłacony w kasie urzędu.

Znajomość terminów nie jest najważniejsza, jeśli chodzi o rozliczenia PIT. Kiedy zwrot podatku zostanie zrealizowany? Głównie wtedy, kiedy deklaracja roczna zostanie prawidłowo rozliczona i zaakceptowana przez US. Kluczowe jest złożenie odpowiedniego druku deklaracji, a następnie uzupełnienie dokumentu z uwzględnieniem: przysługujących ulg, kwoty wolnej od podatku, kosztów i dochodów, odliczeń, które przysługują podatnikowi.

Niezależnie od tego, do kiedy zwrot PITu w 2024 roku zostanie wykonany przez urząd, pamiętaj, że komornik ma prawo zająć Twój zwrot podatku. Jeśli masz długi wobec US, ZUS albo alimentacyjne – wtedy Twój zwrot nie zostanie wypłacony, a kwota nadpłaconego podatku zaliczona na poczet spłaty zobowiązania.

Zwrot podatku z PIT w 2024 roku – najważniejsze informacje w pigułce

W Polsce, zgodnie z przepisami, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić nadpłacony podatek w określonym terminie po złożeniu deklaracji podatkowej. Kilka kluczowych informacji dotyczących zwrotu podatku na rok 2024, w kontekście zadłużenia oraz ogólnych terminów zwrotu:

 1. Do kiedy jest zwrot podatku 2024: Zwrot nadpłaconego podatku z deklaracji PIT za rok poprzedni, które zostaną złożone w 2024 roku, powinien zostać przekazany przez urząd skarbowy w ciągu 45 dni od daty złożenia elektronicznej deklaracji podatkowej. Dla deklaracji złożonych w formie papierowej, termin ten wynosi 3 miesiące.
 2. Do kiedy zwrot PIT: W przypadku zaległości finansowych, termin zwrotu nadpłaconego podatku może ulec wydłużeniu, ponieważ urząd skarbowy ma prawo do potrącenia należności z nadpłaty podatku na pokrycie długów podatnika. To oznacza, że zwrot może zostać zastosowany do spłaty zobowiązań publicznoprawnych, zanim jakiekolwiek środki zostaną przekazane na konto podatnika.

Podsumowując, terminy zwrotu podatku mogą być zależne od indywidualnej sytuacji podatkowej oraz od formy złożonej deklaracji. W przypadku zaległości finansowych, zwrot nadpłaconego podatku może być wykorzystany przez urząd skarbowy do pokrycia tych zobowiązań, co może wpłynąć na terminy wypłaty zwrotu.

5/5 - (2 oddanych głosów)