Zwrot podatku a windykacjaZwrot podatku a komornik – w czasie rozliczeń rocznych to ważny i aktualny temat. Warto wiedzieć, że niedługo po złożeniu zeznania podatkowego mamy szansę na otrzymanie zwrotu podatku. Urząd Skarbowy dokonuje zwrotu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Czy komornik może zająć zwrot podatku? 

Zwrot podatku a komornik

Ministerstwo Finansów podaje, że Polacy w roku 2018 roku zapłacili fiskusowi 102 mld złotych. Zapłaciliśmy o 11, 5 mld złotych niż w 2017 roku. Można więc się spodziewać, że za 2019 rok kwota podatku będzie jeszcze wyższa. Średnia nadpłaty na głowę to 400 zł. Natomiast kwota wolna od podatku w 2024 jest zależna od dochodu podatnika. 

Czy zwrot podatku może być zajęty przez komornika?

Biorąc pożyczki pozabankowe bez weryfikacji, bardzo często zdarza się, że popadamy w coraz większe długi. Wówczas po niespłacaniu kolejnych zobowiązań grozi nam egzekucja. Jeśli nasze konta zajął komornik, a my spodziewamy się zwrotu podatku, warto dowiedzieć się, czy środki z  tego tytułu mogą zostać pobrane podczas postępowania.

Na zwrot podatku nie powinny liczyć osoby, które mają nieuregulowane długi, a postępowanie w sprawie ich odzyskania toczy się na etapie komorniczym. Jeśli komornik zwróci się o ściągnięcie zwrotu podatku w ramach egzekucji, to urząd skarbowy ma obowiązek przelać środki na ten cel komornikowi. Warto na bieżąco sprawdzać stan zadłużenia u komornika, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, czy w naszym przypadku egzekutor może pobrać środki z tytułu zwrotu podatku.

Komornik a zwrot podatku – podstawa prawa

Zajęcie zwrotu lub nadpłaty podatku to jedna z najczęstszych form egzekwowania długu przez komornika. Sprawdźmy, co na ten temat mówi prawo – czy komornik może zająć zwrot podatku oraz czy możemy się uchronić przed zajęciem nadpłaty podatku.  

Jeszcze do niedawna egzekucja komornicza ze zwrotu podatku była dla komornika sprawą trudną i kosztowną. Wynikało to z orzecznictwa, które nie przewidywało pobierania zadłużenia przez komornika z przyszłych wierzytelności. W praktyce przedstawiało się to tak, że jeśli komornik złożył wniosek o zajęcie wierzytelności ze zwrotu przed złożeniem rozliczenia PIT przez dłużnika, to tracił prawo do zajęcia tego zwrotu. Aby egzekucja była skuteczna, komornik musiał złożyć wniosek po złożeniu deklaracji podatkowej, ale przed wypłatą zwrotu, co było problematyczne. 

Od 8 września 2016 roku po nowelizacji ustawy prawo zezwala na zajęcie wierzytelności przyszłych, w tym zwrotu podatku lub nadpłaty podatku. Dodatkowo, w myśl art 799 k.p.c. wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Oznacza to, że jeśli wierzyciel stwierdzi, że zajęcie zwrotu podatku jest skuteczną drogą do odzyskania pieniędzy, to egzekutor będzie musiał zabezpieczyć nadpłatę. 

Organ egzekucyjny musi wybrać najmniej uciążliwy sposób zaspokojenia wierzytelności dla dłużnika. W przypadku, kiedy dłużnik wykazuje małe dochody, to pobranie zwrotu na zapłatę wierzytelności jest często jedynym sposobem na odzyskanie zaległego zobowiązania.

Zwrot podatku a windykacja – procedura zajęcia zwrotu przez komornika

W celu zajęcia zwrotu podatku, komornik zwraca się z pismem do Urzędu Skarbowego w celu zajęcia wierzytelności. Dodatkowo egzekutor może nakazać US, aby nie przekazywał zadłużonemu nadpłat z tytułu podatku dochodowego. W terminie 7 dni od otrzymania pisma od komornika, Urząd Skarbowy ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym informuje organ egzekucyjny czy dłużnikowi przysługuje zwrot podatku. Zawiadamia także samego zadłużonego  o zajęciu wierzytelności i zakazie jego pobierania. Fiskus pieniądze z tytułu nadpłaty przelewa na konto bankowe komornika lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów. 

Zgodnie z przepisami komornik może zająć zwrot podatku PIT niezależnie od czasu, w którym złoży zawiadomienie. Nie ma więc znaczenia, czy egzekutor prześle pismo o zajęciu wierzytelności przed lub po złożeniu rozliczenia podatkowego przez dłużnika. 

Wspólne rozliczanie z małżonkiem

Umiemy odpowiedzieć na pytanie czy zwrot podatku może być zajęty przez komornika. Czy komornik może żądać zwrotu podatku PIT, gdy rozliczamy się z małżonkiem?  Jak wiadomo każdy z małżonków ma prawo do skorzystania z odliczeń oraz ulg, jednak podatek płaci jako podwójną kwotę podatku od połowy łącznej kwoty dochodów. Jest to korzystne, kiedy jeden z małżonków osiąga dochody na tyle wysokie, że spowodują wejście do wyższej stawki podatku, wynoszącej 32%.

Czy komornik może zabrać zwrot podatku, jeśli jeden z małżonków jest zadłużony przez zaciągnięcie, np. pożyczki z komornikiem? Zwrot podatku dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, nie jest prawem majątkowym jednego z małżonków, dlatego też nie może być zajęty przez komornika. Według orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nadpłata podatku jest prawem niezbywalnym współmałżonka, który nie jest zadłużony, więc nie podlega egzekucji komorniczej.

Ulga prorodzinna – czy komornik może zabrać zwrot podatku

Czy zwrot podatku może być zajęty przez komornika w przypadku ulgi prorodzinnej? Jeszcze do niedawna komornik nie miał prawa do przejęcia ulgi na dziecko, jednak zmiana przepisów o Ordynacji podatkowej spowodowała, że również ten zwrot zostanie przekazany przez fiskus egzekutorowi na spłatę wierzytelności. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym zwrot podatku z tego tytułu może zostać objęty egzekucją komorniczą. 

Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie uniknąć pobierania środków ze zwrotów czy nadpłat podatków przez komornika. Nie bez znaczenia pozostaje również to, ile może zabrać komornik z wynagrodzenia, które pobieramy od pracodawców. W sytuacji, gdy komornik zajmie nam wynagrodzenie i zwrot podatku może okazać się, że nie mamy środków na spłatę  innych zobowiązań, ani też pomysłu na to, jak wyjść z długów. Wówczas z pomocą mogą przyjść tzw. chwilówki.

Co zrobić, żeby komornik nie zabrał zwrotu podatku?

Niestety nie ma możliwości uniknięcia zajęcia zwrotu podatku przez komornika. Urząd Skarbowy współpracuje z takimi instytucjami, aby sprawniej egzekwować środki od dłużników. Co więcej, US nie obowiązku informowania podatnika o ewentualnym przejęciu zwrotu podatku przez komornika. Można się tego dowiedzieć tylko na specjalny wniosek do urzędu lub podczas osobistej wizyty w wybranej placówce skarbowej.

A zatem co zrobić, żeby komornik nie zabrał zwrotu podatku? Jedyna skuteczna opcja to wcześniejsze uregulowanie zadłużenia, aby urząd komornika nie miał podstaw do zajęcia ewentualnego zwrotu podatku. Odpowiedź na pytanie, czy komornik może wziąć zwrot podatku, jest naprawdę prosta – tak, może.

Czy komornik może zająć wspólny zwrot podatku?

Niestety, ale wspólne rozliczenie z małżonkiem nie chroni należnego zwrotu podatku przed zajęciem komorniczym. W sytuacji, kiedy komornik zabrał zwrot podatku, nie ma znaczenia czy podatnik rozlicza się samodzielnie, czy z małżonkiem. A zatem zależność na linii zwrot PIT a komornik jest oczywista.

Aktualne przepisy oraz Ustawa o komornikach sądowych przewiduje, że komornik może zająć wszystkie środki będące zwrotem podatku, gdyż te są zaliczane do majątku osobistego dłużnika. A zatem ile może zabrać komornik z rozliczenia PIT? Przepisy nie regulują tej kwestii, a więc maksymalna kwota egzekucji komorniczej może być równowartością należnego zwrotu podatku.

Warto jednak zaznaczyć, że kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi obecnie 3225 złotych. Czy komornik może zabrać nadpłatę podatku w takiej kwocie? Jeśli środki ze zwrotu nie przekraczają kwoty wolnej, komornik nie zajmie ani złotówki. W sytuacji, kiedy zwrot jest znacznie większy, wtedy urząd komornika od ręki zajmuje pieniądze zgromadzone na koncie w US.

Czy komornik może zająć zwrot z podatku, gdy rozliczamy się z mężem?

Niestety to bardzo prawdopodobne. Wiele małżeństw zastanawia się, czy komornik może zająć wspólny zwrot podatku. To niestety realne zagrożenie i wspólnota podatkowa nie ma tu żadnego znaczenia. Urząd komornika w przypadku pozostawania jednego z małżonków ze statusem dłużnika w trakcie egzekucji komorniczej jak najbardziej ma prawo zabrać pieniądze ze zwrotu podatku – nawet na poczet przyszłych zobowiązań. 

Czy komornik musi powiadomić o zajęciu zwrotu podatku?

Już wiesz, czy zwrot podatku podlega zajęciu komorniczemu oraz ile może zabrać komornik ze zwrotu podatku. Zajęcie komornicze zwrotu podatku odbywa się automatycznie po zarejestrowaniu konkretnej osoby na liście dłużników poddanych egzekucji komorniczej. Co więcej, komornik zwrot podatku może zabrać bez informowania podatnika o tym fakcie. Nawet Urząd Skarbowy nie ma obowiązku przekazywania informacji o zajęciu komorniczym.

To oznacza, że każdy podatnik musi wiedzieć, jak się dowiedzieć czy komornik zajął zwrot podatku. To dość proste. Wystarczy wysłać pismo online przez serwis ePUAP lub udać się osobiście do placówki urzędu skarbowego, celem otrzymania wyjaśnień.

Niestety nie ma też żadnego sposobu, jak rozliczyć PIT, żeby komornik nie zabrał zwrotu podatku. To praktycznie niemożliwe, aby uniknąć egzekucji komorniczej ze zwrotu podatku pobranego na zaliczki dochodowe. 

Dlaczego komornik zabiera zwrot podatku?

Świadomość tego, co zrobić, żeby komornik nie zajął zwrotu podatku, jest wyjątkowo przydatna, kiedy nie chcemy stracić pieniędzy otrzymywanych co roku w ramach zwrotu od urzędu skarbowego. Niestety nie ma żadnych regulacji prawnych, które wskazywałby na konieczność przekazywania informacji do podatnika o zajęciu komorniczym, a więc odpowiedź na pytanie, czy komornik informuje o zajęciu zwrotu podatku, jest przecząca.

Komornik zabiera zwrot podatku z urzędu skarbowego tylko wtedy, kiedy dłużnik nagminnie unika spłaty zobowiązania. Takie rozwiązanie jest stosowane wtedy, kiedy polubowne próby spłaty zadłużenia nie przynoszą żadnego efektu, a dodatkowo urząd komornika nie ma możliwości zajęcia środków z rachunku bankowego.

Jeśli w majątku osobistym podatnika pojawi się zwrot podatku, wtedy praktycznie z automatu następuje zajęcie tych środków. A zatem czy komornik może zabrać cały zwrot z podatku? Niestety tak, ale tylko powyżej kwoty wolnej od zajęcia. To często stosowane rozwiązanie, które pozwala na, chociażby częściowe uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli oraz pokrycie kosztów pracy komornika.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy finansowe i potrzebujesz dodatkowych środków, koniecznie sprawdź oferty pożyczek dla zadłużonych z komornikiem. To forma finansowania stworzona z myślą o osobach, które potrzebują pieniędzy na dowolny cel, ale jednocześnie chcą uniknąć zajęcia tych środków w ramach egzekucji komorniczej.

Jak rozliczyć pit, żeby komornik nie zabrał zwrotu podatku?

Niestety nie ma skutecznego sposobu na rozliczenie rocznej deklaracji PIT, aby uniknąć pytań, czy komornik może zająć zwrot podatku z urzędu skarbowego. To standardowa procedura realizowana przez porozumienie instytucji publicznych ze sobą. Oznacza to, że nie ma metody, jak rozliczyć PIT, żeby komornik nie zabrał zwrotu podatku. Deklaracja zawsze musi być zgodna ze stanem rzeczywistym sytuacji finansowej podatnika. Kiedy zwrot podatku jest znaczny i przekracza kwotę wolną od zajęcia, wtedy może dojść do egzekucji długu z tego tytułu.

Ile może zabrać komornik ze zwrotu podatku? Praktycznie wszystko, ale tylko powyżej kwoty wolnej od zajęcia. Odpowiadając na pytanie, czy komornik może zająć zwrot z podatku, trzeba mieć na uwadze, że taka procedura jak najbardziej jest możliwa, szczególnie jeśli dłużnik nie zdecyduje się na uregulowanie swoich zobowiązań wobec wierzycieli oraz komornika.

Jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot z podatku?

Chcesz dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy komornik zabrał zwrot podatku? Choć w większości przypadków komornik informuje o zajęciu pisemnie, to jednak w przypadku zajęcia zwrotu z PIT nie ma takiego obowiązku. Oznacza to, że podatnik może nie być świadomy tego, że egzekucji komorniczej zostały poddane pieniądze widniejące w urzędzie jako zwrot nadpłaconego podatku.

Zatem jak sprawdzić, czy komornik zabierze zwrot podatku? Wystarczy skontaktować się bezpośrednio z urzędem skarbowym, którego pracownik może też podpowiedzieć, jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika. Czasem wystarczy też wykonać telefon do Krajowej Administracji Skarbowej, podać swoje dane osobowe i poczekać na przekazanie informacji, czy na zwrocie podatku ciąży blokada komornicza.

Alternatywna opcja, aby dowiedzieć się, czy komornik zabiera zwrot podatku, jest kontakt bezpośrednio z komornikiem. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest nieco ryzykowne. Jeśli szukasz sposobu, jak sprawdzić, czy komornik zajmie zwrot podatku, najlepiej zdecyduj się na kontakt bezpośrednio z urzędem. Informując komornika zapytaniem o zajęcie zwrotu podatku, możesz doprowadzić do tego, że ten zostanie przejęty jeszcze szybciej w ramach egzekucji komorniczej.

Jak sprawdzić, czy mam zajęcie komornika w urzędzie skarbowym?

Wiedząc już, czy komornik może zająć cały zwrot podatku, warto też pozyskać informacje, jak sprawdzić, czy mam zajęcie komornika w urzędzie skarbowym. To prosta procedura, która wymaga poświęcenia tylko nieco wolnego czasu. Jeśli chodzi o zajęcia, które realizuje komornik a rozliczenie PIT, warto wiedzieć, że informacje na temat egzekucji nie są przekazywane automatycznie. Tutaj konieczne jest samodzielne zainteresowanie się tym, czy otrzymamy zwrot podatku. Jak sprawdzić, czy komornik zabrał jakąkolwiek kwotę ze zwrotu?

Wystarczy jeden telefon do urzędu skarbowego, osobista wizyta w urzędzie lub wysłanie zapytania do urzędu przez portal internetowy ePUAP. Pracownik US przekaże Ci informacje na temat tego, czy zostało zajęte rozliczenie PIT a komornik przekazał środki na poczet spłaty wierzytelności. Procedura, jak sprawdzić, czy zwrot podatku jest zajęty przez komornika, jest wyjątkowo prosta. Uzyskanie dodatkowych informacji czy zwrot z podatku może zająć komornik również nie będzie problemem. Wszystkiego możesz dowiedzieć się bezpośrednio od urzędu nawet w kilkanaście minut – online lub osobiście w placówce.

Jak uniknąć odebrania zwrotu podatku przez komornika 2024?

Niestety nie ma skutecznego sposobu, aby uchronić swoje rozliczenie PIT małżonkiem a komornik praktycznie zawsze będzie w stanie zająć środki przyznawane w ramach zwrotu nadpłaconego podatku w urzędzie skarbowym. Uniknięcie odebrania zwrotu przez komornika jest możliwe tylko poprzez wcześniejsze uregulowanie zadłużenia wobec wierzycieli oraz spłatę komornika, który naliczy dodatkowe koszty za swoją pracę.

Szukasz dodatkowych informacji czy komornik może zabrać pieniądze z PITU? Owszem może, ale jako podatnik powinieneś wiedzieć, jak sprawdzić, czy komornik zajął zwrot podatku. To prosta procedura, która pozwala na szybką weryfikację tego, czy doszło do zablokowania środków na koncie w urzędzie skarbowym.

Czy urząd skarbowy informuje o zajęciu zwrotu podatku? Niestety nie. Może to zrobić, ale prawnie nie ma takiego obowiązku i najczęściej w przypadku egzekucji zwrotu podatku z PIT podatnik nawet nie ma świadomości, że doszło do egzekucji komorniczej.

Kiedy komornik nie może zająć zwrotu podatku?

Czy komornik może zabrać pieniądze z rozliczenia podatkowego? I tak, i nie. W 2024 roku obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego w wysokości 3225 złotych. Jeśli zwrot z PIT nie przekracza tej kwoty, komornik nie ma prawa zająć ani złotówki ze środków wypłacanych przez urząd skarbowy. Odpowiadając na pytanie, czy komornik zawsze zabiera zwrot podatku – oczywiście, że nie, ale w wielu przypadkach zajęcie komornicze zwrotu z PIT stanowi jedyną formę wyegzekwowania środków na poczet spłaty wierzycieli.

W takim razie czy komornik może zająć zwrot podatku z PIT 37? Tak, oczywiście w ramach aktualnych przepisów podatkowych oraz Ustawy o komornikach sądowych. 

Ugoda z komornikiem, a zwrot podatku

Niestety, ale ugoda z komornikiem nie zawsze jest możliwa do zrealizowania. A zatem czy komornik może zabrać pieniądze? Rozliczenie PIT jak najbardziej jest zagrożone egzekucją komorniczą, ale tylko powyżej kwoty wolnej od zajęcia. Podpisując ugodę z komornikiem, można uniknąć zajęcia komorniczego, dzięki czemu środki ze zwrotu podatku zostaną standardowo przekazane na rachunek bankowy podatnika.

Z takiego rozwiązania można skorzystać tylko wtedy, kiedy zadłużenie wobec wierzyciel może zostać realnie spłacone przez dłużnika, a komornik nie ma wątpliwości co do wiarygodności podpisanej ugody. Warto jednak wiedzieć, kiedy komornik nie może zająć zwrotu podatku. Jeśli kwota nadpłaty do zwrotu nie przekracza wartości 3225 złotych, urząd komornika nie ma możliwości zajęcia tych środków. Reasumując ogólne pytania, czy komornik może zająć nadpłatę podatku – tak, ale tylko przy zastosowaniu się do określonych przepisów obowiązujących w Polsce.

Zwrot podatku przekazem pocztowym a komornik

Jeśli zwrot nadpłaty podatku z urzędu skarbowego jest wysyłany przekazem pocztowym, komornik wciąż może dokonać zajęcia. Jak to możliwe? Otóż urząd komornika ma pierwszeństwo do tego, aby zająć należne pieniądze wypłacane dłużnikowi na poczet uregulowania zadłużenia wobec wierzycieli oraz na pokrycie kosztów komorniczych. A zatem czy zwrot z podatku może zabrać komornik? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli nie ma innej możliwości pobrania środków od dłużnika celem uregulowania zobowiązań finansowych wobec wierzycieli.
A może brakuje Ci informacji czy komornik może zająć rozliczenie PIT w 100% wartości zwrotu? W tym przypadku znajdują zastosowanie przepisy podatkowe oraz Ustawa o komornikach sądowych, która określa dokładne sytuacje, w których komornik może przeprowadzić egzekucję środków ze zwrotu w US.

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć PIT, jest prosta. Tak, komornik może zająć zwrot podatku wynikający z rozliczenia PIT-37. Jeśli dłużnik ma do otrzymania zwrot podatku, ale jednocześnie posiada niespłacone zobowiązania, komornik może zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o przekazanie tych środków na rzecz wierzyciela.

Komornik sądowy ma prawo zająć zwrot podatku. Jeśli dłużnik ma niespłacone zobowiązania, komornik może wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o zajęcie nadpłaty podatkowej w celu spłaty długu. Zatem czy komornik może zająć pieniądze z urzędu skarbowego? Jak najbardziej tak.

Nie zawsze. Komornik ma prawo zająć zwrot podatku, ale tylko w sytuacji, gdy dłużnik ma niespłacone zobowiązania. Jeśli dłużnik nie ma długów, komornik nie ma podstaw do zajęcia zwrotu podatku. Dodatkowo obowiązuje kwota wolna od zajęcia, a zatem czy komornik zabiera cały zwrot podatku? Nie, natomiast jeśli pojawia się możliwość zajęcia konkretnej kwoty, urząd komornika może zabezpieczyć zwrot na poczet spłaty wierzytelności dłużnika.

Urząd skarbowy nie jest zobowiązany do informowania dłużnika o zajęciu zwrotu podatku przez komornika. Jednakże, dłużnik może zostać poinformowany o tym fakcie przez komornika w postaci odpowiedniego pisma.

Tak, urząd skarbowy ma dostęp do informacji o zajęciach komorniczych. W przypadku, gdy komornik wystąpi z wnioskiem o zajęcie zwrotu podatku, urząd skarbowy jest zobowiązany do współpracy z komornikiem w celu realizacji tego zajęcia. A za co urząd skarbowy może zabrać zwrot podatku? Przede wszystkim z zaległości podatkowe, unikanie egzekucji komorniczej oraz liczne przeterminowane zobowiązania finansowe.

Komornik może zająć cały zwrot podatku, ale musi uwzględnić kwotę wolną od zajęcia, która jest określona przepisami prawa i zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Kwota ta jest aktualizowana co roku. W takim razie czy komornik zawsze zabiera zwrot podatku? Nie, o ile pojawiają się przesłanki do uregulowania zadłużenia w inny sposób.

Od 9 stycznia 2023 roku, w Polsce wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących zajęcia nadpłaty podatku przez komornika. Zgodnie z tymi zmianami, zajęcie nadpłaty podatku nie jest już ograniczone czasowo, co oznacza, że jest ważne bezterminowo.

W przypadku zbiegu egzekucji sądowej (prowadzonej przez komornika) i administracyjnej (prowadzonej przez urząd skarbowy), pierwszeństwo w egzekucji ma ten organ, który jako pierwszy dokonał zajęcia składnika majątku dłużnika. Pamiętaj, że odpowiedź na pytanie, czy komornik zabiera cały zwrot podatku, jest przecząca.

Komornik działający w Polsce nie ma prawa do zajęcia zwrotu podatku z zagranicy. Jego kompetencje i uprawnienia egzekucyjne kończą się na granicach kraju. Oznacza to, że komornik nie może prowadzić egzekucji poza terytorium Polski, co obejmuje również brak możliwości zajęcia rachunku bankowego w zagranicznym banku czy przejęcia zwrotu podatku z zagranicy.

Zatem czy komornik może zająć zwrot podatku z zagranicy? W praktyce, jeśli dłużnik otrzymuje zwrot podatku z zagranicy na swoje konto bankowe za granicą, komornik działający w Polsce nie ma możliwości zajęcia tych środków. Jednakże, jeśli te środki zostaną przelane na konto dłużnika w Polsce, komornik może je zająć w ramach prowadzonej egzekucji.

4.4/5 - (8 oddanych głosów)