dodatek do drewnaDodatek do drewna 2022 to wprowadzone przez polski rząd jednorazowe dofinansowanie na zakup opału. Udzielenie takiego wsparcia dla osób, których nie stać na opał w tym roku, jest regulowane ustawą o wsparciu odbiorców ciepła. Dopłaty do drewna 2022 nie są jednak przyznawane każdemu. Aby dostać takie dofinansowanie, należy spełnić wymienione w przepisach kryteria. Jak złożyć wniosek o dodatek do drewna? Można zrobić to osobiście lub przez Internet. Należy w tym celu wypełnić specjalny formularz. Przed złożeniem dokumentacji, warto poznać wszystkie warunki, aby sprawdzić, komu przysługuje dodatek do drewna. 

Dodatek do drewna – dla kogo?

Problemy pieniężne pojawiły się u Polaków już w zeszłym roku, zwłaszcza w okresie zimowym. Jednak stale rosnąca inflacja nie ułatwia odciążenia domowego budżetu, gdy koszty są coraz większe, a przed nami rozpoczęcie okresu grzewczego na poważnie. 

Jak wskazują statystyki, coraz więcej rodzin posiada już niemałe długi i jest zmuszona zaciągać pożyczki dla zadłużonych, aby pokryć comiesięczne koszty utrzymania. Aby nieco zmniejszyć uciążliwe skutki inflacji, rząd wprowadził specjalne dofinansowania, których celem jest wsparcie pieniężne. Przykładem są omawiane dopłaty do drewna 2022 czy dodatek węglowy

Nie każdy jednak otrzyma pomoc. Aby dostać dofinansowanie, konieczne jest spełnienie ściśle określonych warunków, o których dowiesz się poniżej.

Komu przysługuje dodatek do drewna? Przede wszystkim są to osoby, które ogrzewają domy za pomocą kotła na paliwo stałe, kominka, pieca kaflowego opalanego drewnem, kozy, trzonu kuchennego czy tzw. piecokuchni. Taki dodatek do drewna jest udzielany niezależnie od wysokości dochodów. Mogą z niego skorzystać wszyscy, który spełniają powyższe warunki, nawet jeśli nie są to osoby żyjące w biedzie. 

Od kiedy jest przyznawany dodatek do drewna?

Dodatek do drewna jest już przyznawany od końca września. Dokładniej od 21 września 2022 roku można składać już wnioski o wsparcie w kwocie 1000 zł. Jest ono udzielane jednorazowo. 

Gdzie składać wniosek o dodatek do drewna 2022? Poprawnie wypełniony dokument należy dostarczyć do właściwego urzędu gminy lub skorzystać z formularza online i wysłać go elektronicznie. Konieczne jest złożenie potwierdzenia wpisy CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). Bez dołączenia powyższego załącznika nie zostanie udzielony dodatek do drewna. 

A kiedy wypłacany jest dodatek na drewno? Wnioskować można było do 30 listopada b.r., a pieniądze powinny trafić do petentów w maksymalnie ciągu 30 dni. 

Warto pamiętać, że rząd wprowadza również innego rodzaju dofinansowania i udziela wsparcia w związku z inflacją. Można skorzystać z wspomnianego wcześniej dodatku węglowego lub ubiegać się o zwrot pieniędzy za dojazd do pracy z powodu rosnących cen paliwa. 

Dodatek do drewna – wniosek online

Wypełnienie elektronicznego wniosku nie jest trudne i nie wymaga wiele czasu. Pierwszym krokiem jest wybór urzędu, do którego kierowana jest prośba. Takie wnioski są rozpatrywane przez gminy, więc należy podać, czy będzie to wójt, burmistrz, czy prezydent miasta. Można pobrać wniosek o dopłatę do drewna pdf, wydrukować i samodzielnie dostarczyć do właściwego urzędu lub wypełnić online. 

We wniosku o dodatek do drewna należy podać takie dane jak:

 • Imię i nazwisko;
 • Obywatelstwo;
 • PESEL;
 • Numer dokumentu tożsamości;
 • Adres zamieszkania;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail. 

Do wypełnionego wniosku koniecznie należy dołączyć oświadczenie z pełnymi danymi członków gospodarstwa domowego oraz dokument informujący o źródłach ogrzewania na paliwo stałe. 

We wniosku trzeba również zaznaczyć nasze główne źródło ciepła w domu (węglowe). Może to być np. kocioł na paliwo stałe, piec kaflowy, koza. Musi być ono wpisane i potwierdzone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli gmina zweryfikuje brak takiego potwierdzenia, wniosek o dodatek do drewna zostanie odrzucony.  

Na sam koniec, po sprawdzeniu informacji, należy oświadczyć, że wszystkie podane dane są prawdziwe i zgodne z rzeczywistymi faktami. Ważne jest, że takie informacje składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej. W związku z tym, za składanie fałszywego oświadczenia może grozić nam mandat nawet do kilku tysięcy złotych. 

Gdzie złożyć o dodatek do drewna wniosek online?

Wniosek o dodatek do drewna pdf można złożyć w urzędzie gminy, stawiając się osobiście na miejscu z wypełnionym formularzem lub wypełnić go na miejscu. Możliwe jest oczywiście złożenie wniosku elektronicznie. W tym celu należy skorzystać ze środków komunikacji jak aplikacja mObywatel czy platforma internetowa ePUAP. 

Jak złożyć wniosek o dodatek do drewna online?

Procedura składania takiego wniosku jest bardzo podobna jak w przypadku innych dofinansowań, np. dodatku do węgla. 

 1. Logowanie do portalu e-PUAP.
 2. Wybranie z katalogu spraw rodzaju pisma. W tym przypadku będzie to: Pismo ogólne do podmiotu publicznego. 
 3. Wybranie adresu właściwego urzędu.
 4. Załączyć pobrany wcześniej wniosek o dopłatę do drewna pdf (musi być już wypełniony). 
 5. Podpisać dokument elektronicznie. 

Jeśli nie posiadamy podpisu elektronicznego, możemy zatwierdzić dokument poprzez podpisanie go za pomocą profilu zaufanego. Obecnie założenie profilu zaufanego jest możliwe bez weryfikacji danych w urzędach. Wystarczy potwierdzić je poprzez logowanie do bankowości internetowej. Wówczas bank udostępni dane, a system automatycznie przyjmie wniosek i prześle go do właściwego urzędu gminy. 

Jak dowiedzieć się, czy dodatek do drewna zostanie przyznany?

Urząd gminy ma 30 dni na weryfikację wniosku o dodatek do drewna. Po upływie tego czasu każdy petent, który składać prośbę, dowie się, czy wsparcie zostało udzielone. Informacje te zostaną udzielone telefonicznie lub mailowo. Właśnie w tym celu we wniosku należy wprowadzić numer telefonu i adres e-mail. W przypadku, gdy mail nie został podany w formularzu, organ przyjmujący wniosek może poprosić telefonicznie o osobiste odebranie informacji o przyznaniu dofinansowania. 

Kto nie dostanie dodatku do drewna?

Dodatek do drewna nie zostanie udzielony tym, którzy wnioskowali o dodatek węglowy. Reguluje to przepis, który umożliwia uzyskanie tylko jednego wsparcia do ogrzewania w 2022 roku. Takiego dofinansowania nie dostaną osoby, które w deklaracji CEEB nie zaznaczyli jako głównego źródła ciepła kotła czy pięła opalanego drewnem kawałkowym. Wniosek może zostać odrzucony również wtedy, gdy taka dekoracja w ogóle nie została złożono i potwierdzona przez CEEB. Jest to podstawowy wymóg do wypłaty pomocy finansowej na ogrzewanie. Termin składania deklaracji minął 30 czerwca bieżącego roku. Jeśli jednak spełniamy powyższe warunki, nie musimy się martwić o odrzucenie wniosku. 

Dodatek do drewna 2022 zostanie udzielony bez względu na to, czy mamy wysokie zarobki, czy dochód na gospodarstwo jest minimalny. To dobra informacja dla osób, które nie żyją w biedzie, ale chcą zaoszczędzić na kosztach zakupu opału, które z roku na rok są coraz większe i obciążają domowy budżet. 

5/5 - (1 oddanych głosów)