W obie inflacji rząd wprowadził różnego rodzaju wsparcie finansowe  dla Polaków. Dofinansowania dotyczą przede wszystkim opłat za ogrzewanie i zakupu opału, np. drewna. Wiele osób zastanawia się, czy jest dopłata do pelletu 2022? Przewidziano również taką pomoc, dla osób u których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest właśnie pellet. Warto sprawdzić, jak wygląda wzór wniosku o dodatek do pelletu, gdzie go składać i w jaki sposób, aby otrzymać taką dopłatę. 

Dodatek do pelletu 2022

dodatek do pelletu

Już w ubiegłym roku Polacy zauważyli znaczący wzrost cen życia codziennego. Dotknęły nas nie tylko wysokie koszty zakupu podstawowych produktów żywnościowych, ale właśnie również płaty za ogrzewanie. Jak wskazują statystyki, dużo osób korzystało z pożyczek na dowód czy składało wniosku o zapomogi lub zasiłek z mops. 

Z tego też powodu wprowadzono rozmaite rodzaje wsparcia, które mają na celu nieco odciążyć domowy budżet Polaków. Najpopularniejszymi są dodatek węglowy, z którego skorzystał spory procent społeczeństwa, czy właśnie omawiany dodatek do pelletu. Wniosek mogły złożyć osoby, które spełniły podstawowe kryteria. Najważniejsze jest, aby głównym źródłem ogrzewania był kocioł na pellet drzewny lub opał z innego rodzaju biomasy. 

Dodatek pellet – wniosek

Jeśli interesuje nas dodatek do pelletu, od kiedy jest udzielany to podstawowe pytanie, które warto sobie zadać. Zbliża się okres grzewczy, a media zapewniają o srogiej tegorocznej zimie. Z tego też powodu coraz więcej osób interesuje się kwestią, jaką jest dodatek do pelletu. Wniosek można było składać już od 21 września 2022 r. Na stronach rządowych udostępniony był do pobrania wzór wniosku o dodatek do pelletu. Możliwe było pobranie go, wypełnienie w domu i doniesienie do właściwego urzędu gminy lub uzupełnienie wszystkich rubryk na miejscu. Akceptowane były także formularze wysłane listem poleconym na adres właściwego urzędu. Ostateczny termin składania wniosków minął 30 listopada 2022 r. 

Jeśli chodzi o dodatek do pelletu, wniosek online również był możliwy i jak się okazuje, taką formę wybiera coraz większa liczba osób. Wówczas niekonieczne było osobiste stawienie się w urzędach. Wystarczył podpis elektroniczny lub ważny profil zaufany, aby podpisać dokument i wysłać do urzędu gminy. 

Jak starać się o dodatek do pelletu?

Wniosek o dodatek na pellet 2022 przez internet można było składać za pośrednictwem aplikacji Obywatel lub Platformy ePUAP. Wystarczy zalogować się na konto wybranej komunikacji elektronicznej, kliknąć odpowiedni wzór wniosku o dodatek pelletowy, wypełnić elektronicznie, wybrać urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania. Konieczne było podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym. 

Wniosek o dodatek pelletowy krok po kroku

Jakie dane należy wpisać obligatoryjnie?

 1. Nazwę organu, do którego składany jest wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Musi być podane również, czy to wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta.
 2. Dane wnioskodawcy. Imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL. 
 3. Adres i miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Gmina/dzielnica, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer numer mieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Ostatnie są niezbędne, aby otrzymać decyzję mailowo lub telefonicznie. 
 4. Forma wypłaty dodatku na pellet. Jeśli wybrana została wypłata przelew, należy podać numer rachunku, na który zostanie wpłacone dofinansowanie, oraz imię i nazwisko posiadacza. Możliwe jest też wybranie pobrania dodatku w gotówce „do ręki”. Wówczas wystarczy zostawić to miejsce puste lub przekreślić. 
 5. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Należy wybrać tu, czy jest to gospodarstwo jednoosobowe czy wieloosobowe (wpisać liczbę). Konieczne jest podanie ich imion, nazwisk, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości. 
 6. Informacja dotycząca głównego źródła ciepła w gospodarstwie. Należy wybrać tu: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPB lub kocioł olejowy. Dodatek do pelletu przysługuje osobom, które złożyły deklarację do CEEB. 
 7. Informacje o rodzaju wykorzystywanego paliwa. Należy wybrać jeden rodzaj, w tym przypadku pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy. 
 8. Oświadczenie o podatnik prawdziwych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
 9. Dokument należy opatrzyć miejscowością, datą i podpisem wnioskodawcy. 
 10. Podpis może być kwalifikowany, odręczny (gdy wniosek składany jest osobiście lub pocztowo) lub złożony za pomocą profilu zaufanego.

Ile wynosi dodatek na pellet i kto go dostanie?

Dodatek pellet w 2022 roku wynosił aż 3000 zł. Jest to ogromne wsparcie, w porównaniu do innego rodzaju dofinansowań udzielanych urzędy gminy. Aby otrzymać taką dopłatę, konieczne jest potwierdzenie deklaracji głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i złożenie wniosku o dodatek do pelletu do gminy. 

Komu nie przysługuje dodatek do pelletu drzewnego? 

Nie otrzymają go osoby, które:

 • Nie złożyły deklaracji do CEEB. 
 • Złożyły taką deklarację, ale mają inne główne źródło ogrzewania. 
 • Mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o inny dodatek, przewidziany inną ustawą. Może to być np. dodatek węglowy. 

Nie bierze się tutaj jednak pod uwagę kryterium dochodowego. Dlatego też, po spełnieniu podanych warunków, nawet jeśli zarobki są spore, dodatek do pelletu 2022 przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowego. Jeśli wniosek złożą dwie osoby z gospodarstwa, zostanie rozpatrzony tylko jeden dokument. 

Dlaczego rząd wprowadził dodatek do pelletu?

Jak się okazuje, w obecnym roku drożeje nie tylko węgiel, ale również innego rodzaju opał. Ceny pelletu w 2022 roku wzrosły już trzykrotnie w porównaniu do lat ubiegłych. W zeszłym roku Polacy płacili za jego tonę lekko ponad 900 zł. Na wiosnę 2022 r. cena osiągała już ok. 1700 zł., a obecnie jest to nawet 3000 zł za tonę. Biorąc pod uwagę to, że średnio podczas zimy gospodarstwo domowe zużywa nawet 3,5 tony, dofinansowanie jest wręcz niezbędne. Aktualnie wydamy nawet 10 tys. zł., aby ogrzać domy pelletem. Mimo dodatku, pozostają i tak spore wydatki w granicy 7 tys. zł. 

Jednocześnie niemal wszędzie mówi się o tym, aby wybierać dobrej jakości, certyfikowany pellet grzewczy. Taki opłat powstaje z różnego rodzaju biomasy, np. z odpadów drewna lub drewna pochodzącego z upraw energetycznych. Wybór certyfikowanego paliwa umożliwia nam zaoszczędzenie, gdyż taki opał jest o wiele bardziej wydajny. Oznacza to, że często nie warto kierować się ceną, a wybierać nieco droższy pellet, aby korzystniej na tym wyjść. Niekiedy można dać się oszukać nieuczciwym producentom, oferującym tani opał z biomasy, np. odpadów meblarskich. Jest to legalne, ale wpływa na jakość stosowanego przez nas paliwa i może nie powodować oszczędności, a wręcz przeciwnie – wymagać zakupu większej liczby ton pelletu. 

5/5 - (1 oddanych głosów)