Zasiłek z MOPS (czyli m.in. zasiłek celowy czy zasiłek okresowy) oraz zasiłek stały z MOPS jest przyznawany według kryterium dochodowego, jednak bardzo ważne jest to, aby odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o przyznanie  zasiłku. Z poniższego artykułu dowiemy się m.in. tego, jak długo musimy czekać na zasiłek z MOPS.

mops pomoc finansowaIle czeka się na zasiłek z MOPS?

Jeśli chodzi o ubieganie się o zasiłek z MOPS, bardzo ważna jest data złożenia wniosku. Wiele osób martwi się o decyzję z MOPS, nie wiedząc, jak długo trzeba będzie czekać na rozpatrzenie wniosku oraz kiedy zasiłek wpłynie na nasze konto. Nie każdy może otrzymać kredyt z BIK, dlatego taka pomoc finansowa jest dla wielu osób niezbędna. 

Jeśli zależy nam na szybkim otrzymaniu pieniędzy, wniosek powinno złożyć się do 10 dnia miesiąca, za który ubiegamy się o zasiłek. Wówczas można liczyć na wypłatę przyznanej nam kwoty do końca tego miesiąca. Przykładowo, jeśli złożymy wniosek 4 maja, to pieniądze powinny do nas trafić na koniec maja.

Decyzja z MOPS – ile się czeka?

Wniosek o przyznanie zasiłku jest rozpatrywany nie później, niż w terminie miesiąca od jego złożenia. Oznacza to, że jeśli złożymy wniosek do MOPS w sierpniu, to zostanie on rozpatrzony we wrześniu. Dzieje się tak, ponieważ MOPS musi zweryfikować naszą sytuację finansową oraz sprawdzić, czy faktycznie należy nam się dany zasiłek. Trzeba pamiętać, że zasiłek z MOPS może mieć „wiele postaci” – jest kilka rodzajów zasiłków, przyznawanych w ramach pomocy społecznej. Przykładowo, można ubiegać się o zasiłek jednorazowy (czyli zasiłek celowy), który otrzymuje się na pokrycie kosztów opału, czy na zakup ubrań. Innym świadczeniem, wypłacanym przez ośrodek pomocy, jest zasiłek stały z MOPS, który przyznawany jest, np. ze względu na naszą niepełnosprawność. Do czasu wydania przez MOPS decyzji i otrzymania pierwszych kwot z zasiłku, mogą pomóc nam np. pożyczki bez zdolności, dzięki którym przetrwamy najgorszy czas. Jeśli czekamy na przyznanie 500+, możemy również starać się o kredyt na 500 plus.

Jeśli wniosek o zasiłek, czy to stały, czy świadczenia takie, jak 500+, złożymy pomiędzy 1 a 31 sierpnia, to nasza pierwsza wpłata na konto osobiste będzie planowana do wykonania do końca października.

Jeżeli z kolei wniosek składamy pomiędzy 1 września a 31 września, środki z tytułu zasiłku z MOPS będą na naszym koncie nie później niż 31 grudnia. W tej kwocie będą zawierać się zaległe wynagrodzenie za wrzesień, listopad oraz grudzień.

Należy pamiętać, że jeśli złożymy wniosek o zasiłek później niż w październiku, to zasiłek możemy otrzymać dopiero w lutym. Wyrównanie będzie nam wtedy przysługiwało jedynie od miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek. Takie wyrównanie jest bardzo potrzebne, zwłaszcza jeśli na koncie mamy zadłużenie, a chcemy starać się o dodatkową pomoc, typu pożyczka z komornikiem, czy inne formy finansowania.

Z podanych przykładów jednoznacznie wynika, że bardzo ważne jest, by jak najwcześniej złożyć wniosek o zasiłek i móc otrzymać pomoc z MOPS szybciej.

Ile czasu ma mops na wydanie decyzji o zasiłku rodzinnym?

Zasiłek rodzinny jest przyznawany rodzicom (lub opiekunom) w trudnej sytuacji materialnej, a jego celem jest przynajmniej częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Trzeba jednak spełniać określone kryteria dochodowe. Oznacza to, że aby otrzymać zasiłek rodzinny, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł, a jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko – 764 zł. 

Poszczególne zasiłki z MOPS mają inne kryteria dochodowe i składając wniosek o daną pomoc finansową ważne jest, by znać te kryteria. W ten sposób dowiemy się, jaka pomoc nam przysługuje. 

Z czym jeszcze musimy liczyć się, składając wniosek o zasiłek z MOPS? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przyznawana przez MOPS pomoc finansowa jest uzależniona nie tylko od kryterium dochodowego, ale również od spełnienia szeregu innych warunków, m. in. od ilości osób w naszym gospodarstwie domowym. 

Jedną z ważniejszych form wsparcia jest zasiłek stały. Przyznaje się go osobie pełnoletniej, samotnie prowadzącej własne gospodarstwo domowe lub pozostającej w rodzinie, jeśli osoba ta nie jest zdolna do pracy z uwagi na wiek (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), niepełnosprawność lub inwalidztwo. Na rozpatrzenie wniosku MOPS ma miesiąc, a jeśli nasza sytuacja jest szczególnie skomplikowana, termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 2 miesięcy Wiele zależy również od tego, czy dopełnimy wszystkich formalności, składając wniosek o pomoc. Poprawnie złożony wniosek nie będzie wymagał uzupełnienia ani poprawek, dzięki czemu zwiększa się szanse na szybkie otrzymanie środków na konto. Procedura ubiegania się o zasiłek z MOPS 2020 została  dość uproszczona, dlatego obecnie znacznie łatwiej jest otrzymać konkretną pomoc finansową. 

Jak sprawdzić decyzję z MOPSu?

Chcesz sprawdzić, czy otrzymasz zasiłek rodzinny z MOPS? Ile się czeka na decyzję? Wszystko zależne jest od tego, jak szybko pracownik urzędu rozpatrzy Twój wniosek i przeanalizuje sytuację rodzinną. Aby sprawdzić status decyzji z MOPS o zasiłek, możesz wejść na stronę e-Urzędu MOPS, skorzystać ze stacjonarnej wizyty w placówce MOPSU, a także zadzwonić na infolinię do urzędu docelowego dla swojego miejsca zamieszkania.

Każdy MOPS może mieć swoje indywidualne procedury, więc warto sprawdzić stronę internetową odpowiedniego MOPSu w Twojej lokalizacji. Ponadto, jeśli posiadasz profil zaufany, możesz również sprawdzić status swojej sprawy poprzez platformę ePUAP.

Ile się czeka na decyzję z MOPSu w sprawie zasiłku celowanego?

W Polsce przyznanie prawa do świadczenia rodzinnego z MOPS nie trwa dłużej niż miesiąc od dnia złożenia wniosku. Czas oczekiwania na decyzję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w sprawie zasiłku celowanego może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak:

  • obciążenie pracy danego ośrodka, 
  • kompletność i poprawność złożonych dokumentów,
  • specyfika lokalnych procedur.

A zatem w jakim czasie można otrzymać zasiłek z MOPS? Ile się czeka? Średni czas rozpatrzenia wniosku to maksymalnie miesiąc, choć urząd może poinformować wnioskodawcę o tym, że ma wątpliwości co do złożonego wniosku i potrzebuje więcej czasu na weryfikację.

Czy czas oczekiwania na zasiłek z MOPS może się różnić w zależności od ośrodka pomocy społecznej?

Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o MOPS, zasiłek kiedy zostanie przyznany, może zostać spożytkowany na dowolnie wybrany cel, aczkolwiek czas wydania decyzji o zaakceptowaniu złożonego wniosku to kwestia indywidualna każdego urzędu.

Zawsze warto sprawdzić bezpośrednio w lokalnym MOPS-ie, jak długo zwykle trwa proces rozpatrywania wniosków o zasiłek. Ponadto, jeśli masz wątpliwości lub pytania dotyczące statusu swojego wniosku, najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z odpowiednim ośrodkiem.

Czy są jakieś czynniki, które mogą skrócić lub wydłużyć czas oczekiwania na zasiłek z MOPS?

Tak, jest kilka czynników, które mogą rzutować na wydłużenie czasu oczekiwania na decyzję z MOPS o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub jakiegokolwiek innego świadczenia. To przede wszystkim: poziom skomplikowania procedur, złożoność sprawy wnioskodawcy, błędy w złożonym wniosku do MOPS czy nawet specyfika lokalnego urzędu. Jako wnioskodawca musisz też pamiętać o tym, aby spełniać wszystkie warunki przyznania zasiłku z MOPS. W przeciwnym razie urząd prawdopodobnie odrzuci wniosek lub będzie rozpatrywać go znacznie dłużej niż standardowo.

Pytania i odpowiedz

Standardowo MOPS ma 30 dni na wydanie wniosku o przyznaniu zasiłku rodzinnego, aczkolwiek w razie konieczności poprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin może zostać przedłużony do 60 dni.

Źródło: http://wolomin.naszops.pl/dodatki-mieszkaniowe/odbior-decyzji

3.3/5 - (7 oddanych głosów)