Zasiłek z MOPS (czyli m.in. zasiłek celowy czy zasiłek okresowy) oraz zasiłek stały z MOPS jest przyznawany według kryterium dochodowego, jednak bardzo ważne jest to, aby odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o przyznanie  zasiłku. Z poniższego artykułu dowiemy się m.in. tego, jak długo musimy czekać na zasiłek z MOPS.

mops pomoc finansowaIle czeka się na zasiłek z MOPS?

Jeśli chodzi o ubieganie się o zasiłek z MOPS, bardzo ważna jest data złożenia wniosku. Wiele osób martwi się o decyzję z MOPS, nie wiedząc, jak długo trzeba będzie czekać na rozpatrzenie wniosku oraz kiedy zasiłek wpłynie na nasze konto. Nie każdy może otrzymać kredyt z BIK, dlatego taka pomoc finansowa jest dla wielu osób niezbędna. 

Jeśli zależy nam na szybkim otrzymaniu pieniędzy, wniosek powinno złożyć się do 10 dnia miesiąca, za który ubiegamy się o zasiłek. Wówczas można liczyć na wypłatę przyznanej nam kwoty do końca tego miesiąca. Przykładowo, jeśli złożymy wniosek 4 maja, to pieniądze powinny do nas trafić na koniec maja.

Decyzja z MOPS – ile się czeka?

Wniosek o przyznanie zasiłku jest rozpatrywany nie później, niż w terminie miesiąca od jego złożenia. Oznacza to, że jeśli złożymy wniosek do MOPS w sierpniu, to zostanie on rozpatrzony we wrześniu. Dzieje się tak, ponieważ MOPS musi zweryfikować naszą sytuację finansową oraz sprawdzić, czy faktycznie należy nam się dany zasiłek. Trzeba pamiętać, że zasiłek z MOPS może mieć „wiele postaci” – jest kilka rodzajów zasiłków, przyznawanych w ramach pomocy społecznej. Przykładowo, można ubiegać się o zasiłek jednorazowy (czyli zasiłek celowy), który otrzymuje się na pokrycie kosztów opału, czy na zakup ubrań. Innym świadczeniem, wypłacanym przez ośrodek pomocy, jest zasiłek stały z MOPS, który przyznawany jest, np. ze względu na naszą niepełnosprawność. Do czasu wydania przez MOPS decyzji i otrzymania pierwszych kwot z zasiłku, mogą pomóc nam np. pożyczki bez zdolności, dzięki którym przetrwamy najgorszy czas. Jeśli czekamy na przyznanie 500+, możemy również starać się o kredyt na 500 plus.

Jeśli wniosek o zasiłek, czy to stały, czy świadczenia takie, jak 500+, złożymy pomiędzy 1 a 31 sierpnia, to nasza pierwsza wpłata na konto osobiste będzie planowana do wykonania do końca października.

Jeżeli z kolei wniosek składamy pomiędzy 1 września a 31 września, środki z tytułu zasiłku z MOPS będą na naszym koncie nie później niż 31 grudnia. W tej kwocie będą zawierać się zaległe wynagrodzenie za wrzesień, listopad oraz grudzień.

Należy pamiętać, że jeśli złożymy wniosek o zasiłek później niż w październiku, to zasiłek możemy otrzymać dopiero w lutym. Wyrównanie będzie nam wtedy przysługiwało jedynie od miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek. Takie wyrównanie jest bardzo potrzebne, zwłaszcza jeśli na koncie mamy zadłużenie, a chcemy starać się o dodatkową pomoc, typu pożyczka z komornikiem, czy inne formy finansowania.

Z podanych przykładów jednoznacznie wynika, że bardzo ważne jest, by jak najwcześniej złożyć wniosek o zasiłek i móc otrzymać pomoc z MOPS szybciej.

Ile czasu ma mops na wydanie decyzji o zasiłku rodzinnym?

Zasiłek rodzinny jest przyznawany rodzicom (lub opiekunom) w trudnej sytuacji materialnej, a jego celem jest przynajmniej częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Trzeba jednak spełniać określone kryteria dochodowe. Oznacza to, że aby otrzymać zasiłek rodzinny, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł, a jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko – 764 zł. 

Poszczególne zasiłki z MOPS mają inne kryteria dochodowe i składając wniosek o daną pomoc finansową ważne jest, by znać te kryteria. W ten sposób dowiemy się, jaka pomoc nam przysługuje. 

Z czym jeszcze musimy liczyć się, składając wniosek o zasiłek z MOPS? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przyznawana przez MOPS pomoc finansowa jest uzależniona nie tylko od kryterium dochodowego, ale również od spełnienia szeregu innych warunków, m. in. od ilości osób w naszym gospodarstwie domowym. 

Jedną z ważniejszych form wsparcia jest zasiłek stały. Przyznaje się go osobie pełnoletniej, samotnie prowadzącej własne gospodarstwo domowe lub pozostającej w rodzinie, jeśli osoba ta nie jest zdolna do pracy z uwagi na wiek (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), niepełnosprawność lub inwalidztwo. Na rozpatrzenie wniosku MOPS ma miesiąc, a jeśli nasza sytuacja jest szczególnie skomplikowana, termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 2 miesięcy Wiele zależy również od tego, czy dopełnimy wszystkich formalności, składając wniosek o pomoc. Poprawnie złożony wniosek nie będzie wymagał uzupełnienia ani poprawek, dzięki czemu zwiększa się szanse na szybkie otrzymanie środków na konto. Procedura ubiegania się o zasiłek z MOPS 2020 została  dość uproszczona, dlatego obecnie znacznie łatwiej jest otrzymać konkretną pomoc finansową. 

2.6/5 - (5 oddanych głosów)