Kredyt konsorcjalnyKredyt konsorcjalny to produkt finansowy przeznaczony do realizacji większych projektów. Najczęściej wnioskują o niego przedsiębiorstwa, które potrzebują środków na duże inwestycje. W tym przypadku pożyczka nie jest udzielana przez jedną firmę. W procesie uczestniczy grupa banków tworzących tzw. konsorcjum. Warto zastanowić się, czy wybór kredytu konsorcjalnego będzie bardziej opłacalny niż zaciągnięcie kilku mniejszych pożyczek w różnych bankach. Sprawdźmy wszystkie warunki i zasady udzielania takiego zobowiązania. 

Czym jest kredyt konsorcjalny?

Tego rodzaju zobowiązanie nie jest tak znane jak kredyt inwestycyjny, obrotowy, czy kredyt hipoteczny. Mimo tego powoli zyskuje na popularności wśród większych firm z różnych branż.

Na czym polega kredyt konsorcjalny? Jest to zobowiązanie finansowe udzielane firmie na pokrycie m.in. planów inwestycyjnych. Jednakże jego celem może być również zakup spółek czy refinansowanie. Jest udzielany przez grupę banków (czyli konsorcjum) jednemu kredytobiorcy.

Jak to działa kredyt konsorcjalny?

To nic innego jak rodzaj wsparcia finansowego, który obejmuje projekty inwestycyjne lub obrotowe oraz wymaga współpracy co najmniej dwóch banków. W szczególności w przypadku dużych, międzynarodowych przedsięwzięć, taka struktura staje się bardzo złożona. Wtedy można zidentyfikować kilka banków, które pełnią rolę organizatorów procesu kredytowego. Ten układ zostaje następnie poszerzony, ponieważ większe banki decydują się sprzedać udziały w konsorcjum mniejszym lub mniej doświadczonym instytucjom. W konsekwencji takie konsorcjum może zawierać kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu uczestników.

Do najważniejszych cech kredytów konsorcjalnych zalicza się:

 • Duża wysokość zobowiązania – zazwyczaj minimalna kwota kredytu konsorcjalnego wynosi 50 milionów złotych. Całkowita wartość finansowania to około 100 milionów złotych. Jednakże maksymalna kwota tego rodzaju kredytu może sięgać nawet kilkunastu miliardów złotych.
 • Współudział kilku banków (konsorcjum) w udzielaniu kredytu.
 • Najczęściej jego celem jest finansowanie dużych inwestycji lub jest udzielany jako kredyt obrotowy.
 • Długi okres spłaty – minimum 3 lata, jednakże zazwyczaj trwa od 10 do 15 lat.

Rodzaje kredytów konsorcjalnych

Zasadniczo można wyróżnić dwa typy kredytów konsorcjalnych. Oba różnią się sposobem przeprowadzania wszelkich formalności związanych z procesem udzielania zobowiązania.

Jakie są rodzaje kredytu konsorcjalnego? Wyróżniamy dwa podstawowe, mianowicie:

 • Scentralizowany – w tym przypadku jeden z banków tworzy strukturę konsorcjum. Jest on odpowiedzialny za całą procedurę związaną z udzieleniem kredytu konsorcjalnego. Klient składa wniosek o kredyt bezpośrednio do tego banku. Przedstawiciel jednego banku, działający w imieniu pozostałych uczestników konsorcjum, prowadzi negocjacje z klientem i przyjmuje spłatę zobowiązania na specjalnym rachunku konsorcjum. Istotne jest, że spłata dotyczy indywidualnych części kredytu, zgodnie z udziałem finansowym każdego banku w konsorcjum.
 • Zdecentralizowany – w przeciwieństwie do scentralizowanego modelu, w tym modelu banki składające się na konsorcjum udzielają kredytu bezpośrednio kredytobiorcy. To wymaga zawarcia osobnych umów w tychże bankach. Poszczególne instytucje otrzymują niezależnie swoje prowizje. Spłata kredytu przez kredytobiorcę jest dokonywana na rachunki każdego z banków, a nie na wspólny rachunek przewodniczącego konsorcjum.

Kiedy starać się o kredyt konsorcjalny i na co jest zaciągany?

W większości przypadków polskie przedsiębiorstwa sięgają po kredyt konsorcjalny, aby sfinansować inicjatywy inwestycyjne. Mogą to być: wprowadzenie nowej linii produkcyjnej, zaimplementowanie nowego produktu, inwestycje w OZE, czy rozwój i budowa zakładu przemysłowego. W pewnych sytuacjach kredyt ten jest również wykorzystywany do wsparcia procesu akwizycji. Oznacza to nabycie innej firmy wraz z jej aktywami. W przypadku dużych firm, kredyt konsorcjalny może pokryć finansowanie bieżących operacji w formie kredytu obrotowego.

Bardzo często kredyt konsorcjalny stanowi jedyny dostępny sposób na sfinansowanie inwestycji, wymagającej znacznych nakładów pieniężnych. Dzięki temu rozwiązaniu firmy zaciągają jeden kredyt zamiast kilku mniejszych. A to pozwala na lepszą kontrolę i spłatę zadłużeń.

Kredyt konsorcjalny – warunki

Kto może wnioskować o kredyt konsorcjalny? O takie wsparcie finansowe mogą starać się firmy, które spełnią kilka warunków, czyli:

 • Posiadają odpowiednią zdolność kredytową, wystarczającą do obsługi zobowiązania;
 • Mają dobrą historię spłaty zobowiązań kredytowych (BIK);
 • Zbiorą kapitał na wkład własny, który zostanie wykorzystany na cel kredytu;
 • Przedstawią w bankach odpowiednią dokumentację związana z wnioskiem o kredyt konsorcjalny;
 • Ustanowią odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące spłatę kredytu w przyszłości.

Przy długoterminowych zobowiązaniach warto wiedzieć, jak chronić swój kapitał. Sprawdź poradnik: Jak chronić pieniądze przed inflacją.

Umowa konsorcjalna i wniosek o udzielenie kredytu – co zawierają?

Należy zaznaczyć, że na warunki przyznania i spłaty kredytu składają się dwa dokumenty: umowa konsorcjalna oraz wniosek o kredyt konsorcjalny.

Umowa konsorcjalna reguluje ważne aspekty udzielenia wsparcia Chodzi o cel pożyczki, okres obowiązywania umowy oraz wkład poszczególnych banków w finansowanie projektu. W praktyce umowa konsorcjalna i umowa dotycząca samego kredytu mogą być zawarte w jednym dokumencie. W pierwszej części tego dokumentu, która dotyczy kwestii związanych z konsorcjum, uwzględnia się:

 • Wykaz banków, które uczestniczą w konsorcjum.
 • Wybór banku angażującego, który jest odpowiedzialny za utworzenie konsorcjum i nadzorowanie jego działalności.
 • Przydział sum pieniężnych, które każdy z banków uczestniczących w konsorcjum składa na sfinansowanie celu określonego w umowie.
 • Wybór banku pełniącego funkcję agenta. Czyli osoby lub instytucji, która działa jako pośrednik między klientem a grupą banków udzielającą kredytu.
 • Zazwyczaj w umowie konsorcjalnej jest także ustalane, który bank będzie poręczycielem spłaty kredytu.

Z kolei w umowie o przyznanie kredytu konsorcjalnego istotne jest sprecyzowanie kwoty i warunków spłaty. Zawiera ona:

 • kwotę udzielonego finansowania,
 • okres spłaty kredytu,
 • wysokość odsetek, jakie będą naliczane, oraz ich łączną sumę,
 • marżę banku i stopę procentową,
 • planowane raty spłaty i ich wysokość,
 • termin spłaty kredytu.

Potrzebujesz pieniędzy od zaraz, ale masz małą zdolność kredytową? Może zainteresować Cię pożyczka bez BIK lub pożyczka bez umowy o pracę.

Wniosek o udzielenie kredytu – procedura krok po kroku

Jaka jest procedura otrzymania kredytu konsorcjalny? Firma starająca się o kredyt konsorcjalny, przedstawia swoje plany finansowe wszystkim bankom zaangażowanym w proces konsorcjum. W tym celu składa dokumentację związana z planowaną inwestycją, na którą zamierza uzyskać finansowanie.

Proces składania wniosku o kredyt konsorcjalny składa się z następujących kroków:

 1. Rozpoczęcie kontaktu z bankiem, który ma możliwość utworzenia konsorcjum.
 2. Złożenie oficjalnego wniosku o przyznanie kredytu konsorcjalnego.
 3. Przedstawienie zestawu dokumentów dotyczących inwestycji zgodnie ze standardami Loan Market Association (LMA) wszystkim bankom należącym do konsorcjum.

Ważne!

Każdy bank, będący członkiem konsorcjum lub wyrażający zainteresowanie uczestnictwem, podejmuje indywidualnie decyzje o zaangażowaniu się w finansowanie. Nie zawsze kredytobiorca może liczyć na planowaną sumę zobowiązania. Może zdarzyć się, że nie wszystkie banki będą chciały udzielić wsparcia.

Jeśli chodzi o proces, podczas którego jest udzielany kredyt konsorcjalny, ile trwa decyzja o przyznaniu? Czas potrzebny na podjęcie decyzji o przyznaniu kredytu konsorcjalnego może być zróżnicowany. Z reguły zależy od różnych czynników, w tym od skomplikowania projektu, procedur bankowych i innych zmiennych. W niektórych przypadkach proces ten może potrwać kilka tygodni czy miesięcy.

Jakie dokumenty należy złożyć przy Kredycie konsorcjalnym?

Aby złożyć wniosek o kredyt, niezbędne będzie dostarczenie pełnej dokumentacji. Podstawowe dokumenty to:

 • Dokumentacja finansowa przedsiębiorstwa: Obejmuje sprawozdania finansowe, bilanse oraz inne ważne informacje dotyczące kondycji finansowej firmy.
 • Dokumenty rejestrowe, które potwierdzają legalność działalności firmy. Np. wpis do rejestru handlowego.
 • Informacje dotyczące proponowanego zabezpieczenia kredytu. Czyli dokumentacja określająca, co stanowi gwarancję spłaty zobowiązania.
 • Dokumentacja związana z planowaną inwestycją, przygotowana według standardów Loan Market Association (LMA).

Kredyt konsorcjalny – do jakiej kwoty jest przyznawany?

Kwota, o jaką możemy starać się w ramach tego kredytu jest zróżnicowana. Zależy przede wszystkim od liczby banków chętnych do udzielenia pożyczki w ramach konsorcjum oraz zdolności kredytowej firmy. Kwoty kredytów konsorcjalnych mogą sięgać nawet do kilkunastu miliardów.

Jaki jest koszt kredytu konsorcjalnego?

Ile kosztuje kredyt konsorcjalny? Stopa procentowa dla tego rodzaju zobowiązania będzie wyższa niż np. przy kredycie inwestycyjnym. To zwiększone oprocentowanie wynika z faktu, że cały proces udzielenia kredytu wymaga zaangażowania wielu banków oraz ich zespołów prawnych. W przeciwieństwie do sytuacji, gdzie kredyt jest udzielany tylko przez jedną instytucję finansową i związany jest z mniejszą liczbą formalności.

Warto podkreślić, że opłaty związane z kredytem konsorcjalnym nie ograniczają się jedynie do odsetek. Należy także uwzględnić prowizje. Chodzi o inicjalną prowizję agencyjną, która jest naliczana za wykonane zadania przez banki, oraz prowizję związana z zaangażowaniem banku w finansowanie.

Dodatkowo, jeśli do tego, podczas starania się o kredyt konsorcjalny, przedsiębiorca korzysta z usług zewnętrznych doradców czy ekspertów, konieczne jest opłacenie ich wynagrodzenia. To zwiększa ogólny koszt całego przedsięwzięcia. Niektóre firmy jednak oferują pierwsze darmowe porady kredytowe.

Czy warto go zaciągnąć kredyt konsorcjalny?

Zastanawiasz się, czy warto zaciągnąć opisywany kredyt dla firm? Poznaj wady i zalety kredytu konsorcjalnego.

Zalety:

 • Możliwość pozyskania znaczącej sumy kredytu. Od 50 milionów złotych wzwyż.
 • Możliwość otrzymania kredytu w jednej transzy lub w formie stopniowej wypłaty.
 • Zdolność do uzyskania kredytu w ramach jednego podmiotu (konsorcjum).
 • Potencjał do uzyskania kredytu w ramach ustalonej linii kredytowej (kredyt konsorcjalny rewolwingowy).

Wady:

 • Wyższe koszty związane z obsługą kredytu.
 • Wymóg przygotowania i dostarczenia odpowiednich dokumentów do każdego z banków wchodzących w skład konsorcjum.
 • Brak stałego harmonogramu dla wypłat i spłat kredytu (dotyczy to kredytu konsorcjalnego rewolwingowego).

Warto sprawdzić także, jakie kredyt konsorcjalny opinie ma wśród klientów. Można przeczytać recenzje w różnych serwisach finansowych i zdecydować, czy lepiej jest skorzystać z tego rozwiązania, czy też pozostać np. przy kredycie inwestycyjnym.

Kredyt konsorcjalny a inne zadłużenia.

Tak, możliwe jest uzyskanie finansowania w postaci kredytu konsorcjalnego, nawet jeśli firma ma inne zadłużenia. Jednak decyzja o przyznaniu kredytu konsorcjalnego będzie zależała od kilku czynników. Liczy się zdolność kredytowa firmy, stopień zadłużenia oraz ocena ryzyka przez wszystkie banki.

5/5 - (1 oddanych głosów)