kod swift bps

SWIFT/BIC BPS Bank: POLUPLPR

Numer IBAN BPS Bank: PL + numer rachunku bankowego Twojego odbiorcy

Podejmując się pracy zarobkowej poza granicami kraju, interesuje nas, aby móc szybko i skutecznie przelać środki pieniężne na konto w Polsce. W tym celu musimy podać m.in. numer IBAN. Dotyczy to każdej instytucji bankowej, nie inaczej jest w sytuacji, kiedy bankiem odbiorcy jest Bank polskiej spółdzielczości. SWIFT to kod, który również trzeba będzie podać. Jakie są więc te informacje?

BPS Bank – IBAN

Posiadany przez Bank polskiej spółdzielczości IBAN tworzy się w sposób prosty. Wystarczy, że do 26-cyfrowego numeru rachunku dodamy dwa znaki identyfikujące kraj odbiorcy. W przypadku Polski jest to PL. Kod ten wystarczy dodać na początku numeru rachunku i w ten sposób akceptowany przez Bank BPS IBAN. 

BPS Bank – SWIFT/BIC

Choć tworzenie numeru IBAN jest uniwersalne, istnieje kod, który należy podać przy przelewie z zagranicy, a który posiada tylko Bank polskiej spółdzielczości. SWIFT, bo o nim mowa, składa się z 8 znaków przypisanych do tej konkretnej instytucji bankowej. Poza granicami kraju możemy spotkać się z określeniem BIC. Nie musimy się niczego obawiać: posiadany przez Bank BPS BIC jest tym samym co SWIFT. Jest to: POLUPLPR.

BPS Bank – adres do przelewu

Jeśli już wpisaliśmy numer IBAN oraz podaliśmy posiadany przez Bank BPS SWIFT, z powodzeniem możemy podać adres do przelewu, który właściwy jest dla głównej siedziby tej właśnie instytucji bankowej. W przypadku BPS jest to: 

  • Bank Polskiej Spółdzielczości S A

  • ul. Grzybowska 81

  • 00-844 Warszawa

5/5 - (1 oddanych głosów)