Ile zarabia klasa średnia nowy ładW ramach wprowadzonego na początku 2022 roku Polskiego Ładu, rząd przygotował dla klasy średniej korzystne ulgi podatkowe. Nie zawsze jednak wiemy, do której klasy możemy się zaliczyć. Jest to oczywiście uzależnione od naszych dochodów, które warto porównać z określonymi wytycznymi. Ile zarabia klasa średnia w Polsce? Czym jest klasa niższa i jakie osiąga klasa wyższa zarobki? Warto sprawdzić wszystkie kwestie dotyczące poszczególnych klas, aby dowiedzieć się, czy ulga podatkowa nas dotyczy oraz ile wyniesie ulga dla klasy średniej.

Czym jest klasa niższa?

Jak można się domyślić, do klasy niższej zaliczamy osoby, których dochody są najmniejsze spośród przedstawicieli wszystkich klas. Mówiąc wprost, są to obywatele najbiedniejsi. Bierze się tutaj również pod uwagę niski poziom kapitału kulturowego, który jest mierzony na podstawie zdobytego wykształcenia. Jak wskazują statystyki, do klasy niższej należy aż 30% polskiego społeczeństwa. Są to np. osoby zarabiające płacę minimalną: 3010 ile to brutto/netto?

Z kolei średni dochód rozporządzalny tej klasy wynosi 1073 zł. Kwota ta jest obliczana na podstawie bieżących dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego z odjęciem zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Jest to taka część dochodu, którą możemy przeznaczyć na bieżące wydatki lub oszczędności.

Klasa niższa zarobki

Wbrew pozorom reprezentanci klasy średniej to nie tylko osoby, których dochody to minimalna krajowa. Analizując kwestię tego, od jakiej kwoty klasa średnia się zaczyna, możemy łatwo wywnioskować, że przedstawiciele klasy niższej to ci zarabiający nawet do 4000 zł brutto. Ile zarabia klasa niższa w Polsce na rękę? Kwota 4000 zł brutto u osób zatrudnionych na umowę o pracę w rzeczywistości oznacza, że pracownik otrzymuje około 2908 zł netto z pominięciem różnego rodzaju ulg i preferencji, z których może skorzystać. 

Czym jest klasa wyższa?

Klasa wyższa z kolei to najwyżej położona klasa społeczna, której przedstawiciele mają wiele przywilejów dotyczących dostępu do dóbr ze względu na wysokie dochody oraz wyższe kształcenie formalne. Do tej grupy zaliczamy również obywateli cieszących się wysokim prestiżem. Klasa wyższa w Polsce dotyczy ok. 16% ludności, a dochód rozporządzalny średnio wynosi 5774 zł. Reprezentanci tej klasy wykazują się pracowitością, ambicją i wyższą chęcią przeznaczania środków na opłacalne inwestycje.

Klasa wyższa zarobki

Wiemy już, że reprezentanci wyższej klasy społecznej to osoby najbardziej zamożne, osiągające wysokie zarobki, ale też mające spore majątki lub oszczędności, które przeznaczają na dochodowe inwestycje. Ile zarabia klasa wyższa w Polsce? Średnio przyjęto, że większość przedstawicieli wyższej klasy to osoby, których miesięczny dochód wynosi powyżej 10 tys. zł. 

Czym jest klasa średnia?

Jest to najbardziej liczebna klasa społeczna w Polsce i należy do niej nawet ponad połowa obywateli. Jak wskazują aktualne statystyki, klasa średnia to obecnie ok. 54% społeczeństwa polskiego. Są to przedstawiciele, których nie zaliczymy do żadnej skrajności (ludzi najbogatszych ani ludzi najbiedniejszych). Reprezentanci średniej klasy mają pewien dobrobyt umożliwiający dogodne życie, jednak nie gromadzą dużych majątków. Średni dochód rozporządzany wynosi 2546 zł. Warto wspomnieć, że według instytutu World Data Lab, klasa średnia z roku na rok będzie rosła coraz bardziej, a w 2030 roku może należeć do niej nawet ponad 5 miliardów osób. 

Z racji, że do klasy średniej należy najwięcej osób, jej charakterystyka jest o wiele bardziej rozbudowana niż w przypadku innego typu klas. Możemy wówczas zaliczyć do niej zarówno osoby z wyższym wykształceniem, osiągające stabilne dochody, lecz nie będące bardzo zamożnymi, jak też tych o dochodach na dość wysokim poziomie i średnim wykształceniu. 

Ile zarabia klasa średnia w Polsce?

Teoretycznie przyjęto, że klasa średnia średnio zarabia powyżej 4000 zł brutto. Według wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, pracownik osiągający dochód na takim poziomie może już mieć odczucie, że należy do średniej klasy społecznej. Inaczej jednak sytuacja przedstawia się w świetle ulg podatkowych, które przygotowano dla klasy średniej w ramach Polskiego Ładu. 

Ile zarabia klasa średnia? Nowy Ład umożliwia skorzystanie z ulg pracownikom, których miesięczne wynagrodzenie brutto mieści się w przedziale: 5701-11141 zł. Są to kwoty w granicach od 68412 zł do 133 692 zł brutto w skali roku. Jeśli nasze dochody przekroczą określone kwoty choćby o 1 zł., nie możemy skorzystać z ulgi.

Kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Rząd przewidział również dodatkowe warunki, które muszą spełnić pracownicy chcący skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Są to więc nie tylko wymogi dotyczące kwoty dochodów, ale także takie kwestie jak źródło zarobków i kraj pracy.

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie przysługuje:

— Osobom uzyskującym przychody z pracy na etacie, jednak nie tylko z tytułu umowy o pracę, ale także pracy nakładczej, stosunku służbowego, czy też spółdzielczego stosunku pracy.

— Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

— Twórcy i artyści stosujący 50% autorskie koszty uzyskania przychodów. 

— Osoby osiągające przychód z pracy na etacie poza granicami kraju. Tacy pracownicy muszą samodzielnie obliczyć i wpłacić odpowiednie zaliczki na podatek.

Kto nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej?

Jak widać, nawet jeśli nasze dochody wskazują, że możemy zaliczyć się do średniej klasy społecznej, nie każdemu przysługuje ulga podatkowa w Polskim Ładzie. Nie skorzystają z niej:

— Emeryci osiągający przychód tylko z emerytury.

— Osoby pracujące na umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

— Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i stosujący inny sposób rozliczania podatku niż skala podatkowa. Czyli są to np.: karta podatkowa, ryczałt, podatek liniowy.

Ile wyniesie ulga dla klasy średniej?

To, ile dokładnie w naszym przypadku będzie wynosiła ulga dla klasy średniej, jest uzależnione od kwoty naszego przychodu. W sieci powstaje coraz więcej kalkulatorów, które pozwolą nam prawidłowo obliczyć, jak wysoka ulga nas dotyczy w Polskim Ładzie, jeśli jesteśmy reprezentantami średniej klasy społecznej. Może także samodzielnie wykonać takie obliczenia. 

— Dla rocznych przychodów od 68 412 zł do 102 588 zł możemy zastosować wzór:

[(kwota przychodów x 6,68%) – 4566] ÷ 0,17. 

— Dla rocznych przychodów od 102 589 zł do 133 692 zł zastosujemy wzór:

[(kwota przychodów x -7,35%)) + 9 829 zł] ÷ 0,17.

W ten sposób możemy z łatwością obliczyć, jakiej wysokości ulgę podatkową dla klasy średniej otrzymamy w skali rocznej.

Istnieje również sposób wykonania obliczeń, ile wyniesie ulga dla klasy średniej miesięcznie:

— Dla przychodów od 5701 zł do 8549 zł będzie to wzór:

[kwota przychodów x 6,68% – 380,50] ÷ 0,17.

— Dla przychodów od 8549 zł do 11 141 zł możemy zastosować wzór:

[kwota przychodów x (– 7,35%) + 819,08] ÷ 0,17.

Pamiętajmy, że w sytuacji, gdy posiadamy kilka źródeł finansowania, pod uwagę musimy wziąć wszystkie wpłaty razem z dodatkowymi premiami, nieodpłatnymi świadczeniami, a także nagrodami, jakie otrzymaliśmy. Ważny jest fakt, że ulga dla klasy średniej nie dotyczy osób pracujących na umowy cywilnoprawne. Jeśli więc przykładowo mamy przychód z umowy o pracę oraz z umów o dzieło, pod uwagę bierzemy tylko ten pierwszy. Zważając na to, że wysokość ulgi jest uzależniona od podstawy opodatkowania, a nie od podatku, pracownicy należący do klasy średniej mogą zyskać rocznie nawet ponad 2000 zł. 

Klasa niższa Polski Ład

Wiemy już, od jakiej kwoty klasa wyższa się zaczyna pod względem dochód oraz kto może skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Warto również wziąć pod uwagę inne rozwiązania dla klasy niskiej, które przekraczają określony próg. Przykładowo, od początku 2022 roku obowiązuje zwiększona kwota wolna od podatku, która obecnie wynosi do 30 000 zł. Spowodowało to jednoczesny wzrost kwoty zmniejszającej podatek 5100 zł rocznie. Nowa kwota wolna od podatku nie będzie również malała wraz ze wzrostem dochodów dla każdego, kto rozlicza się na skali podatkowej (17% i 32%). Podatek zapłacimy jedynie wtedy, kiedy dochód przekroczy kwotę 30 000 zł rocznie. 

Powyższe zmiany nie dotyczą pracowników lub przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu. 

Największą ulgę wynikającą z wprowadzonych zmian odczują pracownicy, którzy osiągają płacę minimalną. W poprzednim roku minimalna krajowa wynosiła 2800 brutto.Ile to netto? Pamiętajmy, że od początku 2022 roku została ona zwiększona o 210 zł., czyli obecnie wynosi 3100 zł. Osoby, które otrzymują taką pensję, nie skorzystają z ulgi dla klasy średniej, jednak nie pozostaną stratne ze względu na podwyższenie kwoty wolnej od podatku. 

Z kolei jeśli chodzi o osoby pracujące na umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło) kwota wolna od podatku jest uwzględniania dopiero przy rozliczeniu rocznym, a nie przy wypłacie miesięcznej. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, zleceniobiorcy zarabiający do 4900 zł. zyskają na Polskim Ładzie, z kolei osiągający dochody do 1450 zł. nie odczują żadnych zmian.

5/5 - (1 oddanych głosów)