Najważniejsze informacje:

  • Kwota 3010 złotych brutto to około 2203 złote netto dla pracownika. W skład kwoty 3010 złotych brutto wchodzi m.in. 264,26 złotych kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Podatek PIT za wypłatę w kwocie 3010 złotych brutto wynosi 399 złotych.

Osoby pracujące na etacie mogą mieć problem z liczeniem pensji brutto i netto. Warto wiedzieć co to jest wynagrodzenie netto, a także co to jest wynagrodzenie brutto i czym one się od siebie różnią. Jest to ważne, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają pracę.

Ile to netto w Polskim Ładzie?

3010 zł brutto

Polski Ład nieco zmienił nasze podejście do zarobków, a także zmieniona została w minimalna krajowa. Obecnie minimalna krajowa to 3010 zł brutto. Jak wiemy jest to kwota, którą otrzymujemy jedynie na papierze. 

Co wchodzi w skład 3010 brutto przy umowie o pracę? Przede wszystkim od naszego zarobku brutto odejmowane są składki ZUS – ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie emerytalne. Nie możemy poprosić pracodawcę, by nie odprowadzał tych składek, ponieważ są to składki obowiązkowe, tzw. solidarnościowe. Płacimy więc je na poczet osób, które w tym czasie pobierają emeryturę. Tak samo jest ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne – możemy w tym czasie nie korzystać z NFZ, jednak składki muszą być pobierane z naszej pensji. Nie jest to system uczciwy, jednak jeśli nie chcemy mieć problemów z ZUS, musimy odprowadzać wszystkie te składki. 

Tyczy się to osób samozatrudnionych, którzy sami odprowadzają swoje składki emerytalne i zdrowotne. Osoby zatrudnione na umowie o pracę nie muszą się o to martwić. Pracodawca ma obowiązek wypłacić nam naszą kwotę wypłaty w formie netto, a składki zdrowotne są wpłacane przez niego co miesiąc na nasz rachunek ZUS. Dzięki temu pracownik nie musi pamiętać o comiesięcznych przelewach. 

By wiedzieć, ile zarabiamy netto warto skorzystać z kalkulatora płac, który przelicza naszą pensję brutto na kwotę netto, czyli do ręki. Odejmowane są wtedy składki, w tym składka zdrowotna, a także kwota podatku dochodowego. W ten sposób otrzymujemy kwotę netto. W przypadku umowy o pracę jest to 2164 zł netto przy kwocie brutto 3010 zł. 

Co wchodzi w skład 3010 zł brutto przy umowie zlecenie?

Przy umowie zlecenie pracownik otrzymuje nieco wyższą pensję, niż pracownik będący na umowie o pracę. Dzieje się tak, ponieważ w skład 3010 zł brutto wchodzi ubezpieczenie chorobowe w kwocie 73,75 zł, a także ubezpieczenie zdrowotne 264,26 zł. Płacimy również zaliczkę PIT w kwocie 399 zł. Kwota netto jest równa 272,99 zł. 

Nowy Ład zmienia nieco kwotę wynagrodzenia za pracę. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3000 zł brutto, co daje około 2203 zł netto. Dochodzą jeszcze zmiany podatkowe, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. Według nich minimalna płaca netto ma wynosić 2355,72 zł. 

Nowe kwoty wynagrodzeń to propozycja rządu, który chciał lepszych zarobków dla Polaków mając na uwadze wciąż rosnące ceny mediów i żywności. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustaliło ostatecznie nową minimalną płacę w wysokości 3010 zł brutto. Warto przypomnieć, że minimalna płaca w 2021 roku wynosiła 2800 zł brutto. 

Rada Ministrów ustaliła również kwotę minimalnej stawki godzinowej. W 2022 roku stawka godzinowa nie może być niższa niż 19,60 zł brutto – kwota netto to 14,40 zł. W zeszłym roku było to 18,30 brutto i 13,37 netto. Minimalna płaca podniosła się o 210 zł porównując ją z rokiem ubiegłym. 

Minimalna krajowa obecnie wzrosła, co może być dobrą wiadomością, zwłaszcza dla osób zatrudnionych na umowie o pracę. Wzrost pensji jest nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy muszą zapłacić nieco więcej pracownikom, a dodatkowo pokryć koszty zatrudnienia pracownika. Nie wszyscy, którzy zatrudniają osoby powyżej 26 roku życia godzą się na takie zmiany. Dużo osób nie jest zadowolona z takiego obrotu sprawy. 

Redakcja radzi

Jeśli pracodawca przedstawia wysokość wynagrodzenia w kwotach brutto, a Ty nie korzystasz już z ulgi zerowego PITu, koniecznie skorzystaj z kalkulatora i oblicz, ile dokładnie pieniędzy otrzymasz na rękę. W ten sposób ocenisz atrakcyjność oferty od pracodawcy.

3010 brutto ile to jest netto na umowie zlecenie dla studenta lub ucznia poniżej 26 roku życia

Jeśli chodzi o studentów i uczniów, którzy pracują na umowie zlecenie, to z ich pensji nie są odciągane żadne składki. Tyczy się to studentów, którzy są w trakcie studiów lub są na urlopie dziekańskim. Oczywiście nadal mowa o osobach poniżej 26 roku życia. Po tym czasie umowa zlecenie staje się oskładkowana, czyli odciągane są wszystkie składki ZUS – rentowa, emerytalna, chorobowa i zdrowotna. Uczniowie i studenci do 26 roku życia otrzymują pełną kwotę wynagrodzenia, czyli 3010 zł netto. 

Uczniowie i studenci do 26 roku życia nie muszą również płacić podatku dochodowego, dzięki czemu w ich kieszeniach zostaje aż 409 zł miesięcznie. Takie zmiany są podyktowane trudną sytuacją młodzieży na rynku pracy. Ma być to także zachęta dla studentów i uczniów szkół ponad licealnych do podjęcia zatrudnienia, mimo nauki. Dzięki tym zmianom więcej studentów mogła również znaleźć zatrudnienie, ponieważ pracodawcy znacznie chętniej zatrudniają młode osoby. 

3010 zł brutto – ile to jest netto na umowie zlecenia dla emeryta lub rencisty?

W przypadku emerytów i rencistów nie jest pobierana już składka zdrowotna, ani emerytalna. Kwota 3010 brutto w przeliczeniu na netto wynosi w tym wypadku 2601 zł, ponieważ pobierana jest z pensji brutto jedynie zaliczka na PIT w kwocie 409 zł. 

Brak dodatkowych składek jest dużą zachętą dla emerytów i rencistów do dorabiania na emeryturze. To dobre rozwiązanie zwłaszcza wtedy, kiedy sama emerytura nie wystarcza na godne życie. 

3010 zł brutto ile to jest netto na umowie o dzieło?

Przy umowie o dzieło pracodawca nie płaci na składki emerytalne, ani rentowe. Pracownik z kolei nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, co ma swoje plusy i minusy. Z umów o dzieło korzystają najczęściej freelancerzy, którzy pracują w agencjach PR lub jako graficy i dodatkowo dorabiają sobie umowami o dzieło u innych pracodawców. Ogromnym plusem takiej umowy jest fakt, że praktycznie cała kwota brutto zostaje w naszych rękach. Przy kwocie 3010 brutto otrzymujemy 2601 zł netto – z pensji brutto odliczana jest zaliczka PIT w kwocie 409 zł. 

Jak przeliczyć kwotę brutto na kwotę netto?

W przypadku kwoty brutto należy wziąć pod uwagę składki, jakie musimy odprowadzać, a także inne czynniki – rodzaj umowy, nasz wiek, sytuację zawodową – czy jest to nasz kolejny pracodawca, czy jedyny, czy jesteśmy na emeryturze lub rencie. Wszystkie te czynniki wpływają na naszą kwotę netto, którą otrzymujemy do ręki po wypłacie. 

Mając już pierwszą pensję, warto sprawdzić naszą kwotę netto — 2800 brutto ile to netto, obliczymy m.in. na jednym z wielu kalkulatorów kwoty netto i kwoty brutto. Wystarczy wpisać naszą kwotę brutto na umowie, a także typ umowy oraz ilość płaconych składek, by poznać kwotę netto wynagrodzenia.

Pensja brutto/netto a zajęcie komornicze

Kwoty wolne od potrąceń komorniczych są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypominamy, że w 2022 roku kwota ta wynosi 3010 zł brutto. Kwotą wolną od potrąceń będzie więc minimalne wynagrodzenie za pracę, już po odliczeniu wszystkich niezbędnych składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy i wpłaty dokonane do PPK. W przypadku zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi kwota wolna od potrąceń to 75% minimalnego wynagrodzenia i 90% minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych z artykuł 108. 

Komornik nie może zająć kwot na składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłat dokonywanych do PPK. Z wynagrodzenia minimalnego mogą być potrącane należności na sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi i kary pieniężne przewidziane w artykule 108. KP. 

W pierwszej kolejności komornik potrąca należności alimentacyjne w wysokości 3/5 wynagrodzenia, a następnie inne należności i zaliczki pieniężne do wysokości kwoty ½ wynagrodzenia. 

W pierwszej kolejności potrącane są wszystkie kwoty, które są wyższe niż minimalne wynagrodzenie. Chodzi o dodatki pracownicze, premie, a także dochód, który pochodzi z pracy dodatkowej. 

Komornik nie może zająć świadczeń pielęgnacyjnych, renty ani innych dodatków, w tym 500+, które otrzymują rodzice. Formalnie są to pieniądze przyznawane dziecku, więc od nich nie można ściągać należności. Komornik z kolei może odciągać należności z emerytury oraz wypłat z tytułu umów o dzieło lub umowy zlecenie.

Komornicy mają prawo sprawdzić wszystkie konta bankowe dłużnika, ponieważ w pierwszej kolejności będą zajmowali pieniądze, które nie stanowią minimalnej pensji. Wszystkie dodatkowe środki pozostaną zajęte przez komornika, natomiast komornik nie może zająć całej minimalnej pensji. 

Jeśli dłużnik nie ma żadnych przychodów, wtedy komornik zajmuje nieruchomości lub rzeczy należące do dłużnika. Są one później wystawiane na licytację komorniczą. To dość skrajne przypadki, jednak możliwe, ponieważ wielu dłużników celowo ukrywa swoje zarobki, by nie były one zajęte przez komornika. Wtedy komornik ma prawo zająć mieszkanie, samochód, a nawet cenne sprzęty oraz urządzenia, które znajdują się w posiadaniu dłużnika.

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022001679/U/D20021679Lj.pdf

5/5 - (1 oddanych głosów)