Otrzymanie kredytu bankowego lub pożyczki od firm pozabankowych jest pozytywnym zastrzykiem gotówki dla osób, które o nie aplikowały. Zdarzają się jednak sytuacje, że w trakcie trwania umowy może nastąpić jej wypowiedzenie. Kiedy i w jakich okolicznościach ono występuje? Jakie konsekwencje wiążą się z wypowiedzeniem umowy kredytu? Na te pytania odpowiedzieliśmy w poniższym artykule.

wypowiedzenie umowy kredytuCzym jest wypowiedzenie umowy kredytu?

Kredyty bankowe są regulowane przez ustawę o kredycie konsumenckim, także wszystkie kroki, które są wykonywane przez instytucje bankowe mają odzwierciedlenie w wyżej wymienionej ustawie. Każda umowa kredytowa czy umowa pożyczki chroni 2 strony, czyli kredytodawcę i kredytobiorcę, przeciw niewywiązywaniu się z punktów zawartych w podpisanej umowie.

Jeśli jedna ze stron nienależycie wykonuje elementy z umowy to może nastąpić jej wypowiedzenie. W praktyce oznacza to, że osoba która wzięła kredyt będzie musiała zwrócić bankowi pozostałą część gotówki z kredytu. Kredytodawca, w tym przypadku bank ustala termin, w który oczekuje zwrot pieniędzy – najczęściej jest to miesiąc. Każda osoba, która dostała informację o zwrocie, powinna się do niej ustosunkować i w żadnym wypadku jej nie ignorować.

W jakim przypadku może nastąpić umorzenie kredytu?

Zastanawia Cię fakt, kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytu? Jednym z powodów jest brak terminowej spłaty raty przez klienta. Kiedy zalegamy ze spłatą przynajmniej 2 miesiące, możemy dostać pismo od banku z wypowiedzeniem umowy kredytu. Kolejnym powodem może być wprowadzenie instytucję bankową w błąd, kiedy podawaliśmy informację o naszych zarobkach. Jeśli okłamaliśmy bank co do naszego wynagrodzenia lub innych danych potrzebnych do otrzymania kredytu, to możemy spodziewać się nieprzyjemnego pisma od kredytodawcy. Jeśli nie ubezpieczyliśmy kredytu na wypadek utraty naszych dochodów, to również ta sytuacja może sprawić, że bank umorzy umowę kredytu. Brak zdolności kredytowej konsumenta, stanowi dużą przeszkodę w spłacie raty i naraża bank na wielkie ryzyko.

Przy kredytach hipotecznych naszym zabezpieczeniem jest nieruchomość. Jeśli jej wartość znacząco się obniży i nie będzie to już wartościowym zabezpieczeniem na wzięty kredyt, to bank może wypowiedzieć umowę kredytu. Ostatnim powodem jest fakt, że nie przeznaczyliśmy pieniędzy na to co zadeklarowaliśmy. Jeśli bierzemy kredyt np: na zakup mieszkania, a pieniądze przeznaczyliśmy na wakacje i podróże, to krótko mówiąc wprowadziliśmy bank w błąd. Jasne oszustwo, które może spotkać się z karą w postaci umorzenia umowy kredytu.

Wypowiedzenie umowy kredytu – jakie skutki za sobą niesie?

Najgorszym skutkiem wypowiedzenia umowy kredytu jest, spłata pozostałej części w ciągu miesiąca. Kredytobiorcy, którzy nie spłacają rat w terminie często mają problemy finansowe, a spłata reszty rat w tak krótkim czasie jest praktycznie niemożliwa. Zanim otrzymamy decyzję o wypowiedzeniu umowy kredytu, instytucja bankowa wysyła drogą pocztową listy, w których żąda od dłużnika terminowej spłaty. Jeśli on zignoruję sprawę to przechodzi ona do działu windykacji. Ci, którzy mieli lub mają z nią do czynienia, wiedzą że nie jest to przyjemne. A jeszcze gorszą sytuacją jest, kiedy sprawę przejmuje komornik, ponieważ windykacja nie zdołała przekonać klienta do spłaty należności. Komornik działający z nakazu sądowego przeprowadzić egzekucję komorniczą. Może on przejąć nasze wynagrodzenie, mieszkanie a nawet pieniądze z renty czy emerytury. 

Standardowo po wypowiedzeniu umowy kredytu, dłużnik ma miesiąc na jego spłatę. Lecz ten termin może się wydłużyć w zależności od indywidualnej oceny banku. 

Czy JA mogę odstąpić od umowy kredytu?

Prawo od odstąpienia od umowy kredytu ma również kredytobiorca. Minusem tego działania jest to, że i tak musimy oddać bankowi to co pożyczyliśmy, a plusem jest fakt że wierzyciel nie może pobrać nam odsetek za pozostały czas do spłaty. Wypowiedzenie umowy kredytu nie jest prostym działaniem, gdyż jedna ze stron musi złamać zasady opisane w umowie. Bank jako poważna instytucja raczej nie pozwoli sobie na złamanie chociażby najmniejszego punktu z umowy. Jeśli jednak dostrzeżemy, że działania banku są nieodpowiednie co do postanowień umowy, mamy prawo do odwołania umowy kredytu.

Spłata kredytu przed czasem

Kredytodawca może spłacić kredyt w całości przed czasem, który jest na umowie a dokładnie w harmonogramie spłat. Nie musi się z tego tłumaczyć nikomu. Jeśli mamy nagły przypływ gotówki, który wystarczy na spłatę zobowiązania, to możemy to zrobić. Jest do na tyle dobre rozwiązanie, gdyż osoba która spłaci kredyt przed czasem powinna być zwolniona z dodatkowych opłat jakimi są odsetki. 

Taka prosta sprawa nie jest w przypadku kredytów hipotecznych. Jeśli chcemy spłacić zobowiązanie przed czasem np.: w ciągu pierwszych 36 miesięcy, to musimy liczyć się z dodatkową opłatą z tytułu spłaty kredytu przed wyznaczonym terminem.