Pożyczanie pieniędzy jest czymś powszechnym. Z banków bierzemy kredyty, z firm pozabankowych pożyczki dla zadłużonych, a od rodziny czy znajomych pożyczamy gotówkę najczęściej bez odsetek. W tym artykule skupimy się na pożyczkach prywatnych. Przed podpisaniem umowy pożyczki warto zapoznać się z naszymi poradami.

umowa pożyczkiUmowa pożyczki w formie ustnej

Jeśli pożyczona kwota nie przekracza sumy 900 zł, nie trzeba sporządzać umowy pożyczki. Pożyczka prywatna może być udzielona w formie ustnej. Może to się wydawać dziwne i mało wiarygodne, ale faktycznie istnieje taka forma pożyczania jeśli w grę wchodzą małe wartości.

Nasza porada: Najlepiej do każdej pożyczonej sumy sporządzać umowę pożyczki, nawet jeśli jest to 50 zł. Mając dowód w postaci umowy lub pokwitowania, łatwiej jest wyegzekwować pożyczone pieniądze.

Umowa pożyczki – wzór

POBIERZ WZÓR

Co musi się znaleźć w umowie pożyczki?

Umowa pożyczki jest dość obszernym dokumentem więc podczas jego przygotowania trzeba się skupić i zawrzeć wszystkie informację. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że przygotowana umowa pożyczki nie zawiera błędów, które mogłyby przeszkodzić podczas próby odzyskania od dłużnika pieniędzy.

Elementy umowy pożyczki

  1. Aktualna data, oraz miejsce gdzie umowa jest zawierana.
  2. Opisanie stron umowy – określenie kto daje pożyczkę, a kto ją otrzymuje. Jeśli umowa pożyczki zawierana jest między osobami fizycznymi, należy podać: imię, nazwisko, PESEL, miejsce i datę urodzenia, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania – dane dotyczą 2 stron umowy.
  3. Określenie przedmiotu umowy – w tym punkcie dokładnie ze szczegółami opisujemy co pożyczamy: rzeczy lub pieniądze. Jeśli są to rzeczy materialne trzeba opisać dokładnie: wielkość, rozmiar, kolor itp. W przypadku pożyczania gotówki należy wskazać ilość oraz rodzaj waluty.
  4. Ustalenie jak mają być zwrócone pieniądze  – w tym miejscu ustalamy czy zwrot pieniędzy ma być: z odsetkami, jeśli tak to jakimi; ewentualne raty; przelew czy gotówka.
  5. Oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy – jest to zabezpieczenie w razie jakby osoba, która pożycza pieniądze ich nie spłacała.
  6. Wypowiedzenie umowy pożyczki – przed ostatnim element to określenie w jakim trybie umowa może zostać wypowiedziana.
  7. Czytelny podpis.

Umowa pożyczki może być w obcej walucie

Jeśli w punkcie 3 (określenie przedmiotu umowy) napisaliśmy, że pożyczka jest w obcej walucie to pożyczkobiorca może spłacić swoje zobowiązanie w polskich złotych o ile nie ma żadnych zastrzeżeń do tego w umowie pożyczki.

Po jakim kursie trzeba spłacić zobowiązanie zaciągnięte w innej walucie niż PLN? Do tego należy sprawdzić aktualny kurs w Narodowym Banku Polskim w dzień spłaty zobowiązania.

Warunki odstąpienia od umowy pożyczki

Jeżeli pożyczkobiorca jest w złej sytuacji finansowej i istnieje ryzyko, że nie spłaci pożyczki, pożyczkodawca ma prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku kiedy osoba, która pożycza pieniądze była świadoma słabej sytuacji materialnej drugiej strony, nie może odstąpić od umowy pożyczki.

Odstąpienie od umowy pożyczki może być zrobione w każdej formie. Lecz gdy umowa została sporządzona na piśmie, rezygnacja z niej również musi pozostać w tej formie.

4.8/5 - (6 oddanych głosów)