ile kosztuje zaświadczenie o niekaralnościZaświadczenie o niekaralności można uzyskać w punktach informacyjnych KRK w sądach rejonowych i okręgowych. Nie musimy jednak wybierać się do sądu osobiście, zwłaszcza jeśli nie mamy na to czasu bądź mieszkamy daleko od siedziby. Możliwe jest złożenie zapytania, gdzie załatwię zaświadczenie o niekaralności w formie pisma, które można wysłać kurierem lub pocztą. Możliwe jest również wysłanie takiego zapytania online przez system e-krk. W wielu przypadkach uzyskanie zaświadczenia jest konieczne, gdyż wymaga tego coraz większa liczba pracodawców. Sprawdźmy, jaka jest cena takiej usługi oraz dlaczego przedsiębiorcy chcą otrzymać taki dokument. 

Zaświadczenie o niekaralności cena i procedura

Wiele firm, w tym głównie tych zajmujących się ochroną osób i mienia, wymaga od pracowników dostarczenia zaświadczenia o niekaralności. Coraz częściej jest ono również wymagane przy niektórych działalnościach gospodarczych. Możemy samodzielnie sprawdzić, czy widniejemy w Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie z art. 7 ustawy o KRK „Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby”.

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności, musimy złożyć odpowiedni wniosek w formie zapytania. Składamy je poprzez specjalny formularz w punkcie informacyjnym KRK. Można znaleźć go w sądzie okręgowym lub rejonowym, w którym możemy również złożyć wniosek osobiście.  

Czy dostanę zaświadczenie o niekaralności mając komornika?

Wiele osób zastanawia się, czy w sytuacji, gdy wobec nich wytoczono egzekucję komorniczą, mogą otrzymać zaświadczenia o niekaralności. Warto wiedzieć, że jeśli komornik egzekwuje cywilne roszczenie, a my spłacamy dług i pokrywamy koszty komornicze, przysługuje nam prawo do pobrania takiego zaświadczenia. Jesteśmy w takiej sytuacji nadal osobami, które nie były karane prawomocnym wyrokiem sądu karnego.

Zaświadczenie o niekaralności druk – jak wypełnić?

Zobacz przykładowy druk

Jako osoba fizyczna wypełniamy specjalny wniosek, w którym umieszczany takie informacje jak adres do korespondencji, a także nasze dane osobowe i data wystawienia. Naklejamy również znaczek skarbowy, a pod nim wpisujemy nasz numer PESEL. W punktach od 1 do 10 wpisujemy właśnie dane osobowe, a w punkcie 11 wypełniamy powód, dla którego potrzebujemy takie zaświadczenie. W punkcie 12 należy zaznaczyć „Kartoteka karna”. Po krótkim czasie oczekiwania w okienku otrzymujemy nasz wniosek z pieczątką z napisem „nie figuruje”, co jest równoznaczne z zaświadczeniem o niekaralności. 

Jeśli z jakichś przyczyn nie możemy odebrać samodzielnie zaświadczenia lub nie wiemy, jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności, może zrobić to za nas ustalony pełnomocnik. Należy wypełnić pełnomocnictwo, w którym podamy swoje dane oraz dane osoby, która będzie nas reprezentowała. Jeśli pełnomocnik nie jest osobą z najbliższej rodziny, wówczas należy kupić znaczek opłaty skarbowej w wysokości 17 zł w kasie miejscowego urzędu dzielnicy/gminy bądź miasta. Wtedy zaświadczenie o niekaralności cena nieco wzrasta. 

Zaświadczenie o niekaralności dla firm

Jeśli chodzi o firmy, to zaświadczenie również można uzyskać w KRK w sądzie rejonowym bądź okręgowym. W tego typu siedzibach korzystamy również innego typu wnioski związane z naszą działalnością. Przykładem może być upadłość konsumencka, o której ogłoszenie wnioskujemy również w stosownym sądzie. 

We wniosku o zaświadczenie o niekaralności podajemy dodatkowo dane podmiotu, czyli nazwę, siedzibę oraz NIP i numer KRS. Można również podać numer REGON. Wniosek może podpisać pełnomocnik lub osoba, która reprezentuje firmę, np. jej właściciel. 

Jak dostać zaświadczenie o niekaralności online?

Zaświadczenie można załatwić również online poprzez system e-krk. Możemy składać tam wnioski online zarówno jako osoba fizyczna, jak i firma. Po założeniu darmowego konta na stronie www, możemy wypełnić formularz oraz podpisać za pomocą podpisu elektronicznego, który weryfikowany jest certyfikatem kwalifikowanym. Można również zatwierdzić wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Zarejestrowanie konta na e-krk wymaga od nas posiadania naszego adresu e-mail, a także weryfikacji hasła. Mailem otrzymamy identyfikator oraz link aktywacyjny. W zakładce „Do pobrania” możemy pobrać wniosek, a następnie wypełnić go. Formularz opłacamy za pomocą przelewu na podany numer konta. Odpowiedź z systemu e-krk otrzymamy na maila w formie pliku xml.

Zaświadczenie o niekaralności ile kosztuje

Ustalona opłata wynosi 30 zł dla osoby fizycznej oraz dla podmiotu. Wnoszona jest ona w sądzie jako znaczek skarbowy, który kupujemy w kasie.  Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności, jeśli wniosek składany przez system e-krk? Wówczas koszt jest mniejszy i wynosi 20 zł. W takim wypadku musimy wykonać przelew online, w którego tytule umieszczamy informacje jak imię, nazwisko i nazwę podmiotu (jeśli składamy prośbę o zaświadczenie jako firma). Należy zawrzeć również datę złożenia formularza. Zaświadczenie o niekaralności – cena jest uzależniona od sposobu składania przez nas wniosku.

Zaświadczenie o niekaralności jest przydatne w wielu sytuacjach, np. w przypadku starania się o kredyt czy pożyczki bez baz z komornikiem

4.6/5 - (5 oddanych głosów)