W życiu każdego z nas mogą wystąpić różnego rodzaju sytuacje, które powodują kłopoty finansowe. Zaburzenie budżetu z powodu dużych wydatków może wywoływać rośnięcie niespłaconych zobowiązań, przez co wpadamy w coraz większe długi. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie poradzić sobie z zadłużeniami, dlatego chcemy znaleźć rozwiązanie, które pomoże nam pozbyć się problemów. Jednym z nich jest upadłość konsumencka, która jest coraz częściej wybieraną metodą przez osoby fizyczne. Co to jest upadłość konsumencka i jak przebiega postępowanie upadłościowe? Sprawdźmy, jak kwestię tę regulują nowe przepisy prawne wprowadzone w 2020 roku.

upadłość konsumencka koszty

Upadłość konsumencka — na czym polega?

Upadłość konsumencka bez majątku jest postępowaniem sądowym, z którego korzystają osoby niewypłacalne. Będą to przede wszystkim ci, którzy nie mają odpowiednich środków na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych, takich jak kredyt gotówkowy, hipoteczny, a nawet kredyt konsolidacyjny, a także pożyczek w parabankach. Nie ważne jest tutaj, jak duże mamy długi, ani to, przez jaki czas zwlekaliśmy z ich spłatą. Jeśli interesuje Cię kwestia, jaką jest upadłość konsumencka konsekwencje takich działań to głównie oddłużenie klienta w formie umorzenia całości lub części zaległego zadłużenia lub spłata długu w późniejszym terminie. 

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skierowane do:

— Osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej;

— Osób, które mają swoją firmę lub są wspólnikami spółki;

— Wszystkich, których ciężka sytuacja finansowa uniemożliwia spłatę zaległych zobowiązań. Niezbędny jest stan niewypłacalności, czyli wtedy, gdy nie są regulowane zaległości względem wierzyciela lub kilku wierzycieli. 

Postępowanie upadłościowe obecnie umożliwione jest osobom, których celem jest oddłużenie całego lub części zobowiązania, którego nie możemy spłacić. Warto jednak wiedzieć, że konsument może doprowadzić do takiej sytuacji w sposób umyślny, co nie było możliwe we wcześniejszych latach! Jednak w takiej sytuacji organ sądowy bierze pod uwagę zupełnie inne czynniki niż wtedy, gdy dłużnik nagle znalazł się w ciężkiej sytuacji uniemożliwiającej mu uregulowanie należności. Mogą to być m.in. choroba, wypadek, utrata pracy, wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Upadłość konsumencka 2020

Upadłość konsumencka 2020 roku przedstawia się zupełnie inaczej niż we wcześniejszych latach. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z nowelizacją, która reguluje kwestię ogłoszenia upadłości. Mianowicie wskazuje, iż osoby, które prowadzą działalność gospodarczą będą traktowane w takim sam sposób jak osoby fizyczne. Dodatkowo organ sądowy nie oddali naszego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy zadłużony spowodował dług umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, co jest stanowczą nowością. Oznacza to, że nawet konsumenci, którzy z premedytacją unikali płacenia długów, mogą skorzystać z upadłości. 

Jak stanowią obowiązujące przepisy prawne, przyczynę niewypłacalności sprawdza się dopiero wtedy, gdy konsument ogłosi upadłość. Jest to kolejny etap postępowania sądowego, podczas którego następuje ustalenie planu spłaty zadłużeń. Warto wiedzieć, że całkowite umorzenie długów będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy osoba zadłużona nie posiada majątku, więc jest trwale niezdolna do spłaty zobowiązań. Istotną kwestię będzie stanowić tu także niezdolność do podjęcia pracy zawodowej, która umożliwiłaby uregulowanie zaległości. Sąd może także warunkowo umorzyć długi. W związku z tym zadłużony otrzyma 5-letni okres zawieszenia, podczas którego może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty długów. W takiej sytuacji niezbędne będzie uiszczenie zaległości w części lub w całości w ustalonym terminie. Przez 5 lat tego okresu osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, posiada obowiązek dostarczania corocznego sprawozdania odnośnie do sytuacji finansowej.

Upadłość konsumencka 2020 — jakich długów nie umorzy sąd?

Jeśli chcemy ogłosić upadłość, musimy wiedzieć, że sąd nie umorzy naszych zadłużeń, które pochodzą z tytułu alimentów, szkody wynikającej z wykroczenia lub przestępstwa, a także renty odszkodowawczej. Jeśli więc posiadamy niepłacone alimenty (w Polsce mamy do czynienia aż z ponad 300 tys. tego typu zadłużeniami), będziemy musieli uregulować nasz dług. Jeśli nie mamy odpowiednich środków, które będą mogły posłużyć nam w celu uiszczenia należności, możemy skorzystać z produktu, jakim jest kredyt oddłużeniowy.

Upadłość konsumencka – jakie koszty poniesiemy?

Jeśli interesuje nas upadłość konsumencka, cennik może znacznie rozjaśnić nam kwestię kosztów, które będziemy musieli uiścić w związku z jej ogłoszeniem. Zwróćmy uwagę w pierwszej kolejności na wniosek do sądu, który jest niezbędny do tego, aby zapoczątkować postępowanie upadłościowe. W związku ze złożeniem wniosku konieczne będzie uregulowanie opłaty skarbowej w kwocie 30 zł. Może być to nasz jedyny koszt, jednak musimy samodzielnie przygotować formularz oraz dołączyć niezbędne załączniki, a także reprezentować się przed sądem bez pomocy pełnomocnika. Wiele osób jednak korzysta z usług kancelarii prawnej, która fachowo pomoże w przygotowaniu odpowiedniego wniosku.  Jeśli skorzystamy z mniejszej kancelarii w niedużym mieście, możemy otrzymać taką możliwość już od 200 zł. Musimy także zdawać sobie sprawę, że na dalszym etapie postępowania sąd może nadać na nas obowiązek uiszczenia kosztów w związku z wydatkami podczas sprawy. Mogą wynosić one nawet kilkanaście tysięcy złotych. Problem pojawia się jednak, jeśli nasza trudna sytuacja finansowa uniemożliwia nam uregulowanie kosztów z tego tytułu. Możemy zastanowić się nad zaciągnięciem zobowiązania, jakim jest kredyt dla zadłużonych. W wielu przypadkach tego typu decyzja jest niezwykle korzystna, gdyż postępowanie upadłościowe kończy się dla konsumenta pomyślnie. Często nie musimy spłacać długu, gdyż sąd ustala jego umorzenie, a na naszej głowie pozostaje jednak opłacenie rat w związku ze zobowiązaniem.