Bony mieszkaniowe stały się niesamowicie popularne wśród osób, które chcą kupić nowe mieszkanie na kredyt, ale potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego. To rozwiązanie skierowane głównie dla rodzin z dziećmi. Chcesz dowiedzieć się więcej? Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje oraz zasady przyznawania bonów mieszkaniowych dla Polaków.

Najważniejsze infromacje:

 • Wniosek o bon mieszkaniowy można składać osobiście lub online do ZUS.
 • Maksymalny bon mieszkaniowy w ramach Polskiego Ładu to nawet 100 tysięcy złotych.
 • Bony mieszkaniowe przysługują w 2024 roku tylko na wybudowanie domu nie większego niż 70 m2.

Bon mieszkaniowy nowy ład – co to takiego?

Bon mieszkaniowy w ramach programu nowy ład

W związku z wejściem w życie polskiego ładu, rząd zdecydował się na wprowadzenie wielu zmian dotyczących rozliczeń podatkowych, dofinansowań, składek, czy też kwestii mieszkaniowych. Nowy ład bon mieszkaniowy wprowadził jako podstawową formę wsparcia wielodzietnych rodzin, małżeństw, ale nawet singli poszukujących atrakcyjnych rozwiązań pomocowych w celu uzyskania nieruchomości. Bon mieszkaniowy obowiązuje jako pakiet składający się z trzech elementów: program gwarancji kredytowych, bon mieszkaniowy 2021 w trzech wersjach oraz możliwość budowy domu do 70m2 bez formalności.

Jak wskazuje Rząd, bony mieszkaniowe mają być podstawowymi formami wsparcia w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. To doskonałe ułatwienie dla osób, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej, aby wziąć zobowiązanie z rankingu kredytów hipotecznych. Zaproponowany program ma ułatwiać nam nie tylko nabycie mieszkania, ale także kupno lub budowę domu oraz wynajem nieruchomości. Dodatkowo, warto wiedzieć, że w przeciwieństwie do większości programów proponowanych w poprzednich latach, program ma obejmować wsparcie nie tylko dla rodzin, ale też dla par bez dzieci i dla osób stanu wolnego.

Nowy ład bon mieszkaniowy w dwóch formach

Polski ład bon mieszkaniowy wprowadza w dwóch rodzajach, z których możemy skorzystać, w zależności od naszej sytuacji finansowej i formy nieruchomości, jaką chcemy nabyć. Są to: bon mieszkaniowy rodzinny oraz społeczny bon mieszkaniowy. Pierwszy jest skierowany do rodzin wielodzietnych, z kolei ze społecznego mogą skorzystać ci, którzy mają problemy z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, np. z powodu zbyt niskiej zdolności.

Ważne!

Środki przydzielone z bonu mieszkaniowego trafiają bezpośrednio do podmiotu, z którego nabywamy nieruchomość. Przykładowo, jeśli bon mieszkaniowy 2024 zostanie nam przyznany, a my planujemy zakup mieszkania, pieniądze zostaną przeznaczone do firmy deweloperskiej, budującej osiedle, na której ma znajdować lub znajduje się nieruchomość. 

Społeczny bon mieszkaniowy – dla kogo?

Społeczny bon mieszkaniowy beneficjenci mogą przeznaczyć na finansowanie wkładu wpłaconego do spółdzielni mieszkaniowej lub na partycypację w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Środki z tego typu bonu mogą być przeznaczone też na wykup członkostwa w Społecznej inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) w przypadku wynajmu nieruchomości. Społeczny bon mieszkaniowy 2024 jest przyznawany w kwocie 5-40 tysięcy złotych, jednak ostateczna kwota, jaką otrzymamy, jest uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Redakcja podpowiada

W 2024 roku zwiększyło się grono osób, które mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Na ten moment warunkiem wypłaty dodatku jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, spełnienie kryteriów dochodowych oraz zmieszczenie się w limicie powierzchni użytkowej mieszkania. W tym roku dodatek mieszkaniowy może wynieść nawet 2850,70 złotych lub 2138,02 złote dla rodzin wieloosobowych.

Społeczny bon mieszkaniowy zasady

 • O tego typu wsparcie mogą wnioskować osoby, które nie są właścicielami ani współwłaścicielami żadnego lokalu mieszkaniowego. Warto pamiętać, że warunek ten dotyczy każdego członka rodziny w gospodarstwie domowym.
 • Aby otrzymać społeczny bon mieszkaniowy, nie możemy posiadać także prawa do lokalu spółdzielczego, ani mieć podpisanej umowy deweloperskiej lub umowy o wkład budowlany.
 • Bon przyznawany jest osobom, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Warunek ten nie dotyczy ubiegania się o nieruchomość ze spółdzielni mieszkaniowej.

Bon rodzinny mieszkaniowy

Z nieco innymi zasadami mamy do czynienia w przypadku rodzinnych bonów mieszkaniowych. Tego typu rodzaj jest skierowany głównie dla rodzin wielodzietnych, w których skład wchodzi minimum 3 dzieci lub osoba z niepełnosprawnością.

Bon mieszkaniowy dla rodzin wielodzietnych umożliwia pokrycie takich wydatków jak: partycypacja TBS/SIM, wkład własny w spółdzielni mieszkaniowej, zakup mieszkania lub domu. Jest to także bon mieszkaniowy na budowę domu. Wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego wynosi od 55 do 145 tysięcy złotych, a ostateczna kwota jest ustalana na podstawie liczby dzieci i posiadanego domu lub mieszkania. Wedle zasady: jeśli rodzina nie posiada własnego domu lub mieszkania, a ma własne lokum, którego powierzchnia nie przekracza 65m2, w przypadku 3 dzieci, może liczyć nawet na 100 tys. zł. Za każde kolejne dziecko rodzinny bon mieszkaniowy zostaje powiększony o 15 tys. zł. Jeśli chodzi o rodzinny bon mieszkaniowy, od kiedy możemy składać wnioski i kiedy liczyć na realizację?

Bon mieszkaniowy nowy ład od kiedy?

Od kiedy bon mieszkaniowy obowiązuje i kiedy będą wypłacane środki na nabycie nieruchomości? Niezależnie od wybranego rodzaju bonu, wnioski o tego typu wsparcie możemy składać już od początku 2022 roku. Jednak wypłata pieniędzy nie nastąpi szybko, a beneficjenci muszą uzbroić się w cierpliwość. Od stycznia 2022 r. ruszył nabór wniosków, za których weryfikację odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Realizacja bonów mieszkaniowych jest zaplanowana dopiero na 1 styczna 2023 roku.

Ważne!

Środki z bonu mieszkaniowego będą mogły być zrealizowane w celu nabycia nieruchomości od 1 stycznia do 31 grudnia roku następującego po roku ich przyznania. Rząd planuje jednak możliwość wnioskowania o przedłużenie ważności bonu o kolejny rok. Wówczas beneficjent musi wnieść dodatkową opłatę według obowiązujących stawek określonych przez program. 

Polski ład bony mieszkaniowe – na jakie dofinansowanie możemy liczyć?

Wysokość środków w ramach bonu mieszkaniowego jest uzależniona zarówno od jego rodzaju, jak też faktu, czy o program wnioskuje singiel, czy też rodzina wielodzietna.

Społeczne bony mieszkaniowe nowy ład wprowadza w kwotach:

 • 5 tysięcy złotych: dla gospodarstwa jednoosobowego (single);
 • 10 tysięcy złotych: dla małżeństwa bez dzieci;
 • 25 tysięcy złotych: dla małżeństwa z jednym dzieckiem;
 • 40 tysięcy złotych: dla małżeństwa z dwójką dzieci.

Rodzinny bon mieszkaniowy polski ład gwarantuje w kwocie:

 • 55 tysięcy złotych: dla małżeństwa z trójką dzieci;
 • 70 tysięcy złotych: dla małżeństwa z czwórką dzieci;
 • 85 tysięcy złotych: dla małżeństwa z piątką dzieci;
 • 100 tysięcy złotych: dla małżeństwa z szóstką dzieci.

Wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego zostanie podwyższona o 45 tysięcy złotych w przypadku, gdy rodzina nie posiada lokalu mieszkalnego o powierzchni większej niż 65m2.

Bon mieszkaniowy a budowa domu

Bon mieszkaniowy 2024 możemy przeznaczyć na budowę domu. Musimy jednak pamiętać, że obowiązują tu konkretne zasady, zwłaszcza dotyczące powierzchni nieruchomości. Program zostanie przyznany wyłącznie osobom, które planują wybudowanie domu nie większego niż 70m2. Wielodzietne rodziny mogą liczyć nawet na wsparcie w kwocie ponad 100 tys. zł. Ostateczna wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby dzieci. Przed zaciągnięciem kredytu na budowę domu, warto sprawdzić kalkulator kredytu hipotecznego, który dokładnie wyliczy koszty i pomoże nam zweryfikować, ile zapłacimy po skorzystaniu z bonu.

Bon mieszkaniowy wniosek

Wnioski o bon mieszkaniowy 2024 możemy składać od stycznia tego roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wyda decyzję, czy w przypadku wnioskodawcy bon obowiązuje. Beneficjent otrzyma informację o tym, czy środki z bonu zostaną wypłacone w konkretnym przypadku.

Inne formy wsparcia mieszkaniowego w polskim ładzie

Wiemy już, że bon mieszkaniowy na spłatę kredytu nie został przewidziany. Jednak w związku z wprowadzeniem polskiego ładu, zaplanowano inne dofinansowania, z których możemy skorzystać, gdy potrzebujemy pomocy w spłacie zobowiązania.

 • Spłata rodzinna 

Spłata rodzinna jest skierowana do rodzin, które planują powiększenie gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko. Po przyznaniu programu, naszą część kredytu spłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. Dopłata może wynieść 20 tys. zł. w przypadku narodzin drugiego dziecka lub  nawet 60 tys. zł. gdy narodzi się trzecie lub kolejne dziecko w rodzinie.

 • Gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Dodatkowo, na mocy ustawy z dnia 1 października 2021 roku. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, wprowadzono program tak zwanych gwarancji kredytowych. Program daje możliwość zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego. Skierowany jest przede wszystkim do osób, których zarobki umożliwiają spłatę kredytu na zakup domu lub mieszkania, jednak nie mają zgromadzonego wymaganego wkładu własnego. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest zabezpieczony hipoteką, udzielany na minimum 15 lat i zaciągniemy go w bankach, które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki mogą być przeznaczone na budowę domu jednorodzinnego (w tym wykończenie i nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej i jej części), na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego (w tym z jego wykończeniem) oraz na wkład budowlany.

Kto dostanie gwarantowany kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego?

O takie wsparcie nieruchomościowe mogą wnioskować osoby, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego i:

 • Nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku. Zasada ta dotyczy wszystkich członków gospodarstwa. Dodatkowo, osoby te nie mogą dokonać zbycia takiego prawa w postaci darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I lub II grupy podatkowej.
 • Nie przysługuje im spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasada ta dotyczy wszystkich członków gospodarstwa kredytobiorcy.
 • Nie otrzymały innego gwarantowanego kredytu mieszkalnego w ramach programu Mieszkanie dla młodych lub Rodzina na swoim. Zasada ta dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

Źródła informacji:

https://www.gov.pl/web/polski-lad/mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002133

5/5 - (1 oddanych głosów)