Podczas czynności egzekucyjny może wystąpić naruszenie praw którejś ze stron (dłużnika lub wierzyciela). Jeśli to dostrzeżemy to skarga na czynności komornika powinna być wniesiona, ponieważ mamy do tego pełne prawo. Błąd, który może wystąpić podczas pracy urzędnika państwowego może zaszkodzić wielu osobom, w związku z czym lepiej wiedzieć co należy zrobić w takiej sytuacji. Jak napisać skargę na komornika? Jak wygląda jego wzór i co powinno się w nim znaleźć?

Zanim dojdzie do momentu kiedy ,,odwiedzi” nas komornik sądowy, zazwyczaj dostajemy monity czy ponaglenia do zapłaty pieniędzy. Najpierw to wierzyciel kieruje w naszą stronę prośby o uregulowanie długu. Zazwyczaj dzwonią do nas konsultanci lub dostajemy pismo pocztą. Jeśli to nie pomaga w wyegzekwowaniu należności, to sprawę przejmuje dział windykacyjny. Ten kto miał do czynienia z tą instytucją to wie z czym może się liczyć. Zadaniem działu windykacyjnego jest szybkie odzyskanie długu na wiele sposobów. Zazwyczaj nie są one przyjemne dla dłużnika, a wręcz męczące. Nawet zmiana numeru telefonu nie pomaga, gdyż bezczynność tylko pogarsza sytuację. Jeśli windykacja sobie nie radzi cała sprawa wędruję na drogę sądową. Po pozytywnym wyroku sądu komornik przejmuję sprawę i będzie próbował odzyskać pieniądze od osoby, która z nimi zalega wobec wierzyciela.

skarga na czynności komornikaPowody wszczęcia egzekucji komorniczej

To nie prawda, że jeśli spóźnimy się o kilka dni z płatnoścą raty pożyczki to od razu będziemy mieć komornika. Gdyby tak było, to komornik musiałby pracować 24 godziny na dobę, aby odzyskać długi od wszystkich osób. Głównym powodem, dla którego komornik musi na przykład przejąć nasze wynagrodzenie może być kredyt dla zadłużonych bez zdolności kredytowej. Jeśli zalegamy z płatnościami za nasze zobowiązania kredytowe to musimy mieć świadomość, że im dłużej czekamy z rozliczeniem się z kredytodawcą tym większa szansa jest na egzekucję komorniczą

Kolejnym powodem może być sytuacja losowa taka jak: choroba, wypadek. W trudnym momentach naszego życia skupiamy się na tym co jest dla nas najważniejsze i często zapominamy o tym, że upłynął termin spłaty raty. Dla firmy, u której mamy dług nie jest ważny powód naszej nieterminowości. Dla nich liczy się tylko to abyśmy spłacili kredyt wraz z odsetkami. Niestety w czasie tej sytuacji nie tylko komornik może być koszmarem, ale dodatkowo wpis do bazy dłużników BIK, KRD, ERIF. Zły wpis może zamknąć nam możliwość wzięcia kolejnych pożyczek. Oczywiście możemy wyczyścić swój BIK, ale nie jest to takie proste jak by się wydawało.

Również utrata pracy może powodować słabą sytuację finansową i brak możliwości zapłaty zobowiązania, ze względu na brak środków pieniężnych. Te wszystkie opisane wyżej elementy niestety mogą prowadzić do egzekucji komorniczej, która nie jest przyjazna dla nikogo.

Kiedy mogę złożyć skargę na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika może być napisana na każdym etapie egzekucji. Jeśli dostrzeżemy, że praca komornika jest wadliwa lub po prostu odmówił wykonywania czynności, do której jest zobowiązany. Może nam się wydawać, że niektóre czynności komornika trwają długo i mamy wrażenie ,,nie on nic nie robi”. Musimy mieć świadomość, że odzyskanie długu może trwać wiele tygodni a nawet miesięcy, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość. W momencie kiedy skarga na czynności komornika będzie argumentowana zbyt długim trwaniem pracy, nie będzie brana pod uwagę.

Dla przykładu: Jeśli na nasze konto bankowe, które jest zajęte przez komornika, wpływają środki z wynagrodzenia umowy o pracę i alimentów, zauważymy że komornik ściągnął nam z konta pieniądze właśnie z alimentów (które są chronione od zajęć komorniczych), to w tym momencie skarga na czynności komornika jest jak najbardziej zasadna.

Skarga na czynności komornika – kto może ją złożyć?

Owe pismo może złożyć wbrew pozorom wiele podmiotów, należą do nich:

 • dłużnik;
 • osoba niezadłużona, którą egzekucja komornicza dotknęła;
 • Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • wszelkie Organizacje Pozarządowe;
 • firma, u której dłużnik ma długu;
 • sąd lub prokurator.

Jak napisać skargę na pracę komornika? – Wzór

Oficjalny dokument, czyli skarga na czynności komornika musi zawierać wszystkie poniższe elementy:

 • adresat (czyli adres sądu, u którego składamy wniosek);
 • opisanie wszystkich osób, których dotknęły złe działania komornika wraz z ich adresami;
 • wyraźniej trzeba opisać jaki jest to rodzaj wniosku ,,skarga na czynności komornika”;
 • koniecznie jest również napisanie jaka jest sygnatura aktu notarialnego;
 • musimy dokładnie wymienić jakie czynności komornika według nas są naganne;
 • nasze pismo trzeba uzasadnić oraz na dole musi być nas podpisz z aktualną datą.

Tak jak już wspomnieliśmy, wszystkie powyższe elementy muszą być zawarte. Bez nich niestety dokument może być odrzucony. Możesz również bezpłatnie pobrać wzór w wersji do edycji:

POBIERZ WZÓR

Skarga na komornika – gdzie złożyć?

Po poprawnym wypełnieniu wniosku, skarga na czynności komornicze powinna być złożona w sądzie rejonowym, w którym działa dany komornik. Jeśli zgłosimy się z wnioskiem do innego sądu, to może być od odrzucony. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie gdzie jest siedziba sądu rejonowego, tak aby dokument trafił w odpowiednie miejsce. 

Czas tutaj odgrywa ważną rolę, ponieważ jeśli zauważymy zaniedbanie w pracy urzędnika to mamy maksymalnie 7 dni na złożenie na niego skargi. W takim przypadku należy wysłać wniosek listem poleconym do sądu, w którym będą zawarte elementy z punktu opisanego wyżej.

Opłata za wniosek o skargę na komornika

Niestety nic nie ma za darmo. Każde pismo, które wysyłamy do sądu jest płatne. Wszystko zależy od regulacji prawnych. Zazwyczaj takie wnioski kosztują od 50 -100 zł. Nie jest to dużo, ale nie jest też tanio w przypadku jeśli ktoś ma komornika, oznacza to, że nie ma pieniędzy, a wydawanie ich na pisma sądowe nie są zaplanowane w budżecie domowym. Dlatego można napisać wniosek o uchylenie się od opłaty sądowej. Im więcej przykładów na złą sytuację finansową podamy, tym większa szansa na zaoszczędzenie pieniędzy.

skarga na komornikaIle mam czekać na odpowiedź?

Kiedy wniosek zostanie wysłany do sądu to mogą wystąpić następujące sytuacje:

 1. Według nowelizacji ustawy, aby przyspieszyć cały proces komornik ma 3 dni od dostania wniosku na ustosunkowanie się do niego. Jeśli zgodzi się z dokumentem to sam może podjąć działania w celu naprawienia szkody. Jeśli zaś nie wykona czynności naprawczych, to właściwy sąd będzie rozstrzygał wniosek co do jego zasadności.
 2. W postępowaniu sądowym na wniosek o nazwie: skarga na czynności komornika, sąd analizuje całą sytuację i wydaje ostateczną decyzję. Jeśli będzie to pozytywne rozpatrzenie, to komornik będzie musiał naprawić swoje błędy w postaci oddania zajętego mienia czy pieniędzy. Jeśli sąd odrzuci dokument, to wnioskujący nie uzyska tego czego chciał. Istnieje również sytuacja kiedy wniosek może zostać odrzucony, bo został przekroczony termin na jego wpłynięcie

Odwołanie od decyzji

Wnioskujący ma prawo do odwołania się od decyzji, jeśli wyniki nie jest taki jaki by chciał. Podczas odwołania sąd drugiej instancji analizuje sprawę i to on ostatecznie decyduje jaki będzie jej finał. Jeśli sprawa jest związana z licytacją nieruchomości, to nie można się od decyzji sądowej odwołać.

4.7/5 - (4 oddanych głosów)