W erze cyfrowej, kiedy kryptowaluty stają się coraz bardziej popularne jako forma inwestycji, pojawia się wiele pytań dotyczących ich opodatkowania. Termin „PIT a kryptowaluty” stał się jednym z najczęściej wpisywanych zapytań w wyszukiwarkach. Rozliczanie podatku od kryptowalut może wydawać się skomplikowane. Jednak z odpowiednią wiedzą i narzędziami proces ten staje się znacznie prostszy. Przybliżamy kluczowe aspekty związane z opodatkowaniem kryptowalut w Polsce.

Podatek od kryptowalut Czy trzeba się rozliczać z kryptowalut?

Podatnicy, którzy kupują i sprzedają kryptowaluty, muszą pamiętać o obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. Dotyczy on nie tylko osób, które w minionym roku uzyskały przychód z obrotu wirtualnym pieniądzem. Muszą zrobić to też ci, którzy jedynie nabywali kryptowaluty. Opodatkowanie kryptowalut musi być uwzględnione na formularzu PIT-38.

Ważną kwestią jest nie tylko podatek za kryptowaluty. Istotne jest też zrozumienie, co jest uważane za przychód. Wymiana jednej kryptowaluty na inną nie generuje obowiązku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli podatnik kupi Bitcoiny i później wymieni je na inną kryptowalutę, przychód nie powstanie. Przychód pojawia się dopiero w momencie, gdy podatnik wymienia kryptowaluty na tradycyjne pieniądze (prawny środek płatniczy) na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku. Dodatkowo, przychody powstają również w przypadku zapłaty walutami wirtualnymi za towary lub usługi.

Co w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskał żadnych przychodów i ponosił jedynie wydatki na zakup kryptowaluty, jaki pit należy złożyć? Nadal musi to być PIT-38! W kolejnych latach będzie mógł potrącić te koszty od podatku, jeśli zdecyduje się sprzedać wirtualne pieniądze. Jeśli w danym roku podatnik sprzedawał i kupował kryptowaluty, a kwota zakupu była wyższa niż przychody ze sprzedaży, różnica przechodzi na kolejne lat. Jednak nadal musi być uwzględniona w rozliczeniu.

Czy trzeba płacić podatek od kryptowalut w każdym przypadku?

W Polsce podatek od kryptowalut jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy uzyskali przychód z handlu kryptowalutami. Oznacza to, że jeśli dokonujesz transakcji zakupu lub sprzedaży kryptowalut, musisz uwzględnić te operacje w swoim rocznym rozliczeniu.

Podatek od handlu kryptowalutami jest traktowany jako podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to podatek liniowy, co oznacza, że niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu, zawsze płacisz taki sam procent.

Rozliczenie pit z kryptowalut odbywa się za pomocą formularza PIT-38. W tym formularzu podatnik musi uwzględnić wszystkie transakcje kryptowalutowe dokonane w danym roku podatkowym, zarówno te związane z zakupem, jak i sprzedażą kryptowalut. Ważne jest dokładne rozliczenie przychodów z kryptowalut. 

Ważne!

Podatek od kryptowalut jest naliczany nie tylko w momencie sprzedaży kryptowaluty za tradycyjne pieniądze, ale także w sytuacji, gdy kryptowaluta zostanie wymieniona na inną. Dlatego ważne jest, aby dokładnie monitorować wszystkie swoje transakcje i odpowiednio je udokumentować.

Ile wynosi podatek od kryptowalut 2024 w Polsce?

Od 1 stycznia 2019 r. obrót kryptowalutami został jednoznacznie zakwalifikowany na gruncie ustawy o PIT jako źródło przychodu z praw majątkowych i kapitałów pieniężnych. Niezależnie od tego, czy podatnik uzyskał przychód z obrotu kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności czy inwestując prywatnie, musi on uwzględnić te transakcje kryptowaluty PIT.

Opodatkowanie obrotu kryptowalutami odbywa się według stawki 19%. Jest to podatek liniowy, czyli niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu, zawsze płacisz ten sam procent. Podstawą opodatkowania jest dochód, rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Przykładem obrotu kryptowalutami jest wymiana kryptowaluty na prawny środek płatniczy, wymiana kryptowaluty na towar, usługę lub inne prawo majątkowe oraz regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Warto zaznaczyć, że transakcje barterowe, polegające na wymianie jednej kryptowaluty na drugą, są neutralne podatkowo, o ile ich wartość jest ekwiwalentna.

W kontekście kosztów uzyskania przychodu, warto zwrócić uwagę na wydatki związane z zakupem komputera czy energią elektryczną. Są one charakterystyczne dla nabycia kryptowaluty metodą Proof of Work. Chociaż organy podatkowe często nie uznają tych wydatków jako kosztów bezpośrednich, istnieją orzeczenia sądowe, które przychylą się do stanowiska podatników i uznają te wydatki za koszty bezpośrednie.

Pamiętaj, że podatek od krypto w Polsce wynosi 19% od uzyskanego dochodu. Ważne jest, aby dokładnie rozliczyć wszystkie transakcje związane z kryptowalutami, uwzględniając zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodu. Jeśli chodzi o podatek od kryptowalut, od jakiej kwoty się go płaci? Z racji, że jest on traktowany jak podatek dochodowy kryptowaluty, nie ma kwoty granicznej, od której należy odprowadzić składkę. 

Co się stanie jak nie zapłacę podatku od kryptowalut?

Niezapłacony podatek od inwestycji w kryptowaluty może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Jeśli podatnik nie dopełni obowiązku rozliczenia się z fiskusem z przychodów uzyskanych z obrotu kryptowalutami, może zostać ukarany grzywną. W skrajnych przypadkach może być to nawet kara pozbawienia wolności.

Podatnicy, którzy w poprzednich latach nabyli kryptowaluty, ale nie złożyli odpowiedniego zeznania, muszą jak najszybciej skorygować swoje błędy. Oznacza to, że powinni wrócić do tych rozliczeń i złożyć za nie właściwe zeznania.

W przypadku niedopełnienia obowiązku podatkowego, podatnik może złożyć tzw. czynny żal. Oznacza to przyznanie się do niedopełnienia obowiązku podatkowego z jednoczesnym jego zrealizowaniem. Jest to najlepszy sposób na uniknięcie kary za niezłożenie zeznania w terminie. Warto również skonsultować się z doradcą podatkowym, aby dowiedzieć się, jakie kroki podjąć w sytuacji, gdy podatek za kryptowaluty nie został odprowadzony. 

Sprawdź: czy komornik może zająć zwrot podatku

Czy urząd skarbowy kontroluje kryptowaluty?

Handel kryptowalutami posiada swoją specyfikę w kontekście podatkowym. Osoby, które kopią, zarabiają na handlu kryptowalutami lub dokonują rozliczeń w walucie wirtualnej, muszą przestrzegać określonych zasad. Należy dokumentować transakcje w specyficzny sposób. W Obecnie rozliczenie kryptowalut PIT 38 odbywa się na innych zasadach niż w latach wcześniejszych.

Podatnik jest zobowiązany do rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej przychodów i kosztów poniesionych z tytułu transakcji kryptowalutami. Te kategorie są rozliczane na PIT-38 w źródle kapitały pieniężne. Warto zwrócić uwagę, że przychody i koszty związane z kryptowalutami nie są łączone z innymi kwotami w ramach całej grupy kapitałów pieniężnych.

Niekiedy podatnicy rozliczają transakcje związane z kryptowalutami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże, nawet jeśli transakcja odbywa się w ramach działalności, transakcja powinna być ujęta z ustaleniem przychodu lub kosztu z tytułu kupna/sprzedaży kryptowaluty poza działalnością.

W związku z powyższym, kluczowe jest odpowiednie udokumentowanie transakcji i śledzenie wszelkich operacji związanych z kryptowalutami. Rozliczanie się z kryptowalut jest nie tylko obowiązkiem, ale także sposobem na uniknięcie ewentualnych problemów z urzędem skarbowym. Jeśli chodzi o dochód z kryptowalut, podatek musi być odprowadzony, a brak rozliczenia może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Kiedy wprowadzono podatek od kryptowalut?

Do końca 2018 roku istniało wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących tego, jak dokładnie rozliczać przychody z kryptowalut. Jednakże począwszy od 1 stycznia 2019 roku, wprowadzono jednoznaczne regulacje.

Zgodnie z nowymi przepisami obrót kryptowalutami został jednoznacznie zakwalifikowany na gruncie ustawy o PIT. Jest traktowany jako źródło przychodu z praw majątkowych i kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że podatnicy są zobowiązani do rozliczenia się z przychodów i kosztów związanych z transakcjami kryptowalutami w rocznej deklaracji podatkowej.  Odpowiednim formularzem do tego celu jest PIT-38.

Jak udokumentować zakup kryptowalut?

Aby udokumentować zakup kryptowalut, podatnicy powinni dokładnie śledzić i rejestrować wszystkie transakcje. Następnie należy uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-38. Ważne jest również, aby zwracać uwagę na koszty uzyskania przychodów, aby rozliczenie podatku kryptowaluty odbyło się prawidłowo.

PIT-38 od kryptowalut trzeba złożyć nawet gdy nie uzyskałeś przychodów, a poniosłeś wydatki na zakup. W kolejnych latach możliwe będzie potrącenie tych kosztów od podatku, gdy sprzedasz kryptowalutę. Jeśli w danym roku sprzedałeś i kupiłeś kryptowaluty, a kwota zakupu była wyższa niż przychód, różnica przejdzie na kolejne lata. Należy jednak się z niej rozliczyć. 

Jak odprowadzić podatek od kryptowalut?

Odprowadzenie podatku od kryptowalut w Polsce wymaga zrozumienia, jakie formularze podatkowe są odpowiednie dla różnych rodzajów transakcji. Wprowadzone regulacje w 2019 roku jasno określiły, że obrót kryptowalutami jest źródłem przychodu z praw majątkowych i kapitałów pieniężnych. Dlatego właściwym formularzem do rozliczenia przychodów PIT 38 kryptowaluty. Jak wypełnić taki dokument?

 • Należy uwzględnić wszystkie transakcje związane z kryptowalutami, które miały miejsce w danym roku podatkowym. Przychody z kryptowaluty PIT 38 są rozliczane według stawki 19%. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty
 • uzyskania.
 • Koszty uzyskania przychodu mogą obejmować udokumentowane wydatki poniesione na zakup kryptowaluty oraz koszty związane z jej zbyciem. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki są uznawane za koszty uzyskania przychodu.
 • Jeśli w danym roku podatkowym podatnik uzyskał przychód z kryptowaluty, koszty uzyskania przychodu przewyższały ten przychód, różnica może zostać przeniesiona do rozliczenia w kolejnych latach.

Do kiedy PIT za kryptowaluty? 

Rozliczenie podatkowe związane z kryptowalutami w Polsce jest tematem, który budzi wiele pytań wśród inwestorów. Jednym z najważniejszych aspektów jest termin składania odpowiednich deklaracji podatkowych. Podatnicy, którzy uzyskują przychody z handlu kryptowalutami, muszą dokładnie wiedzieć, kiedy i jak złożyć PIT od kryptowalut.

Podatek od kopania kryptowalut płatny jest nie później niż do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. W tytule przelewu do urzędu skarbowego wskazać należy jako tytuł przelewu PIT-38.

Jeśli chodzi o konkretne daty, w rozliczeniu za poprzedni rok., podatek od kryptowalut należy opłacić najpóźniej do końca kwietnia 2024 r. Warto również zwrócić uwagę, że jeśli podatnik posiada różne rodzaje przychodów kapitałowych, z których jednym są kapitały pieniężne związane z kryptowalutami, nie ma konieczności wysyłania kilku osobnych deklaracji. Wszystko można zawrzeć w jednym dokumencie.

Jeśli chcesz złożyć PIT kryptowaluty, do kiedy jest to możliwe? Musisz zrobić to do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskano przychody z kryptowalut.

Nie zapłaciłem podatku od kryptowalut — co zrobić?

Nieuregulowanie zobowiązań podatkowych związanych z kryptowalutami może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Jeśli z jakiegoś powodu nie rozliczyłeś się z fiskusem w odpowiednim terminie, ważne jest, aby jak najszybciej podjąć odpowiednie kroki w celu uregulowania swojej sytuacji podatkowej.

 1. Samoocena podatkowa: Pierwszym krokiem jest dokładne określenie, ile wynosi zaległy podatek od kryptowalut. Aby to zrobić, musisz dokładnie przeanalizować wszystkie transakcje związane z kryptowalutami, które przeprowadziłeś w danym roku podatkowym.
 2. Skorygowanie deklaracji: Jeśli już wcześniej złożyłeś deklarację PIT, ale nie uwzględniłeś w niej wszystkich transakcji z kryptowalutami, możesz złożyć korektę tej deklaracji. W tym celu należy wypełnić formularz PIT-38, zaznaczając odpowiednie pole dotyczące korekty.
 3. Uregulowanie zaległości: Po dokonaniu samooceny i obliczeniu zaległego podatku, musisz jak najszybciej przelać odpowiednią kwotę na konto urzędu skarbowego. W tytule przelewu warto wskazać pit za kryptowaluty oraz rok podatkowy, którego dotyczy płatność.
 4. Kontakt z urzędem skarbowym: Jeśli minął już termin płatności podatku, warto skontaktować się z odpowiednim urzędem skarbowym i wyjaśnić sytuację. W wielu przypadkach urzędy są skłonne do współpracy i mogą zaproponować rozłożenie zaległości na raty lub inne rozwiązania.
 5. Kary i odsetki: Niestety, jeśli rozliczenie podatku od kryptowalut jest spóźnione, może wiązać się z nałożeniem odsetek za zwłokę. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej uregulować wszelkie zaległości.

Jak wyliczyć koszty uzyskania przychodu kryptowaluty?

Koszty uzyskania przychodu to jedno z kluczowych pojęć w kontekście opodatkowania kryptowalut. Właściwe ich określenie pozwala na prawidłowe obliczenie podatku należnego od uzyskanego przychodu. W przypadku kryptowalut, koszty te obejmują różne wydatki związane z nabyciem, przechowywaniem czy sprzedażą.

Rozliczenie krypto odbywa się według stawki 19%. Podstawą opodatkowania jest dochód. W przypadku, gdy wartość kosztów równa się kwocie przychodu z odpłatnego zbycia kryptowaluty, nadwyżka niewykorzystanych kosztów uzyskania przychodu może podlegać rozliczeniu w kolejnym roku podatkowym.

Rodzaje wydatków stanowiących koszt pośredni

– Zgodnie z regulacjami, kosztem mogą być: udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej lub związane z jej zbyciem.

 • Wydatki podatnika, które związane są z obciążeniem finansowania zakupu i opłaty/ prowizje związane z transakcjami przy wykorzystaniu giełd lub kantorów waluty wirtualnej, nie są uwzględniane jako koszty uzyskania przychodu. 
 • Kosztem może być nakład finansowy na jej nabycie.

Przykładowo: Andrzej nabył na giełdzie walut wirtualnych ADA za 20 000 zł, BTC za 30 000 zł i ETH za 5 000 zł. Łącznie dało to 55 000 zł. W tym samym roku sprzedał te kryptowaluty za odpowiednio 30 000 zł, 40 000 zł i 15 000 zł, co dało łączny przychód 85 000 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 55 000 zł, więc dochód do opodatkowania wyniósł 30 000 zł. W związku z tym Piotr miał do zapłaty podatek w wysokości 5 700 zł (19% z 30 000 zł).

Warto również zwrócić uwagę na kwestię zakupu sprzętu komputerowego i rachunków za prąd. Organy podatkowe w większości przypadków nie uznają tych wydatków jako kosztów bezpośrednich. Jednakże, istnieją orzeczenia sądów, które przychylą się do stanowiska podatników, uznając takie wydatki za koszty bezpośrednie.

Prawidłowe rozliczenie krypto wymaga uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z działalnością w obszarze kryptowalut. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, jakie wydatki może obejmować rozliczenie pit kryptowaluty.

Czy istnieją kryptowaluty bez podatku?

Istnieją pewne sytuacje, w których transakcje kryptowalutowe mogą być traktowane jako neutralne podatkowo.

Przychody z zysków kapitałowych obejmują: przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar czy usługę, prawo majątkowe (inne niż waluta wirtualna).

Co ciekawe, przychodu nie wykazuje się w związku z transakcją zamiany jednej kryptowaluty na inną. Oznacza to, że jeśli inwestor wymienia np. Bitcoin na Ethereum, taka transakcja jest neutralna podatkowo. Podatek od zysku z kryptowalut w takiej sytuacji nie musi się być odprowadzony. 

Dopiero w momencie, gdy któraś z wymienionych kryptowalut zostanie sprzedana lub zostanie zamieniona na towar/usługę, dochodzi do rozliczenia podatkowego transakcji.

Warto również zwrócić uwagę podatek belki. Kryptowaluty w Polsce nie są nim objęte, jednak, gdy odnosisz zysk z kryptowalut, podatek musi zostać odprowadzony. Jego nieujawnienie może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Kwota wolna od podatku kryptowaluty

Kwota wolna od podatku to kwota, do której nie stosuje się opodatkowania. Jest ona określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy ogólnych dochodów podatnika, a nie jest specyficznie dedykowana dla dochodów z kryptowalut. Niemniej jednak, dochody z kryptowalut wchodzą w skład ogólnych dochodów podatnika, więc kwota wolna od podatku ma na nie wpływ.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, kwota wolna od podatku w Polsce nie jest jasno określona. Chodzi o to, że dotyczy ona ogólnych dochodów podatnika, a nie konkretnie dochodów z kryptowalut. Wszystkie dochody z kryptowalut, w tym z kopania czy z zysku ze sprzedaży, wchodzą w skład ogólnych dochodów podatnika i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ważne jest, aby dokładnie śledzić wszystkie transakcje i odpowiednio je uwzględnić w zeznaniu podatkowym, aby uniknąć ewentualnych problemów z urzędem skarbowym.

W jakich krajach nie płaci się podatku od kryptowalut?

W Polsce podatek dochodowy od kryptowalut wynosi 19%. Dotyczy to zarówno dochodów z handlu kryptowalutami, jak i z ich kopania.

Jeśli chodzi o podatek od bitcoina i innych kryptowalut, niektóre kraje zdecydowały się na całkowite zwolnienie z podatku lub znaczne ulgi podatkowe. Są to np.:

 1. Niemcy: W Niemczech, jeśli inwestor posiada kryptowalutę przez ponad rok, zyski kapitałowe są zwolnione z podatku.
 2. Singapur: W Singapurze zyski kapitałowe nie są opodatkowane, co obejmuje również zyski z kryptowalut. Jednakże, firmy prowadzące działalność związaną z kryptowalutami muszą płacić podatek dochodowy kryptowaluty.
 3. Białoruś: W Białorusi zyski z kryptowalut są całkowicie zwolnione z podatku do 2023 roku. Rząd wprowadził te ulgi, aby przyciągnąć inwestycje i technologię blockchain do kraju.
 4. Portugalia: W Portugalii, zyski z kryptowalut dla osób fizycznych są zwolnione z podatku dochodowego i podatku VAT.

Podatek od kryptowalut BitBay

BitBay, jedna z największych giełd kryptowalutowych w Polsce, umożliwia handel wieloma kryptowalutami. Jeśli dokonujesz transakcji na tej platformie, musisz wiedzieć, jak prawidłowo rozliczyć się z fiskusem. Niezbędny jest podatek z kryptowalut. Jak go odprowadzić?

 • Opodatkowanie transakcji na BitBay: W Polsce, źródłem przychodu uzyskanego z obrotu kryptowalutami są prawa majątkowe i kapitały pieniężne. Nie ma znaczenia, czy dochód został uzyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy jako inwestycja prywatna.
 •  Rozliczenie z BitBay PIT 38 kryptowaluty: Dla rozliczenia w zakresie obrotu kryptowalutami, właściwym formularzem jest PIT-38. Przychody z kryptowalut rozliczane na PIT-38 nie są łączone z przychodami z innych źródeł, np. działalności. Jeśli korzystasz z platformy BitBay, warto zwrócić uwagę na wszelkie transakcje, które dokonałeś, aby prawidłowo wykazać je w zeznaniu podatkowym.

PIT 38 kryptowaluty przykład: jeśli nabyłeś kryptowaluty na BitBay za 55 000 zł, a następnie sprzedałeś je za 85 000 zł, Twój dochód do opodatkowania wyniesie 30 000 zł. Opodatkowanie obrotu kryptowalutami odbywa się według stawki 19%.

 •  Koszty uzyskania przychodu: Ważnym aspektem jest również uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu. W przypadku kryptowalut mogą to być wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie kryptowaluty oraz koszty związane ze zbyciem kryptowaluty.

Revolut kryptowaluty PIT

Revolut, aplikacja, która umożliwia nie tylko tradycyjne operacje bankowe, ale także handel kryptowalutami. Jeśli kupujesz i sprzedajesz kryptowaluty Revolut, podatek musi zostać odpowiednio rozliczony. Jak to zrobić?

 • Opodatkowanie kryptowalut w Revolut: Źródłem przychodu uzyskanego z obrotu kryptowalutami są prawa majątkowe i kapitały pieniężne. Nie ma znaczenia, czy dochód został uzyskany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy jako inwestycja prywatna.
 • Rozliczenie PIT z Revolut: Przychody z kryptowalut rozliczane na PIT-38 nie są łączone z przychodami z innych źródeł. Dlatego ważne jest, aby dokładnie śledzić wszystkie transakcje kryptowalutowe dokonane za pośrednictwem Revolut, podatek od kryptowalut musi być prawidłowo wykazany w zeznaniu podatkowym.
 • Koszty uzyskania przychodu: Podobnie jak w przypadku innych platform handlu kryptowalutami, również w przypadku Revolut ważne jest uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu.

Podatek od kupna kryptowalut

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, dochody z kryptowalut muszą być odpowiednio rozliczone. Jednak czy samo kupno kryptowaluty podlega opodatkowaniu? 

Gdy dotyczy Cię kupno kryptowaluty, podatek nie musi być odprowadzony, gdyż nie ma takiego obowiązku w żadnych przepisach prawnych. Opodatkowaniu podlega dopiero moment, gdy dochodzi do sprzedaży kryptowaluty za wyższą cenę niż jej zakup. Różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu stanowi zysk, który podlega opodatkowaniu. Jeśli natomiast sprzedasz kryptowalutę za niższą cenę niż jej zakup, możesz odnotować stratę, która może być odliczona od innych dochodów z kryptowalut w przyszłości.

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Zakup kryptowalut PIT: W przypadku zakupu kryptowaluty, nie musisz deklarować tej transakcji w zeznaniu podatkowym, dopóki nie dokonasz jej sprzedaży. Dopiero w momencie sprzedaży, musisz uwzględnić transakcję w zeznaniu podatkowym, wskazując zarówno cenę zakupu, jak i cenę sprzedaży.
 • Zakup kryptowalut podatek: Chociaż samo kupno kryptowaluty nie generuje obowiązku podatkowego, ważne jest, aby dokładnie śledzić wszystkie transakcje i przechowywać dowody zakupu. Mogą one być potrzebne w przyszłości, gdy zdecydujesz się sprzedać kryptowalutę i będziesz musiał udokumentować jej pierwotną cenę zakupu.

Podatek od sprzedaży kryptowalut

Opodatkowaniu podlega sprzedaż kryptowaluty. Podatek musi zostać odprowadzony i odpowiednio rozliczony, a wszystkie ważne informacje zawarte w dekoracji. W związku z tym:

 • Sprzedaż kryptowalut a podatek: Zyskiem kapitałowym, pochodzącym z obrotu kryptowalutą, jest w szczególności jej odpłatne zbycie. Wyróżniamy trzy główne grupy zdarzeń związanych ze sprzedażą kryptowaluty, opodatkowanie wówczas przebiega następująco:
 1. Wymiana kryptowaluty na prawny środek płatniczy — sytuacja, w której dochodzi do klasycznej sprzedaży waluty wirtualnej (otrzymanie środków finansowych w zamian za przeniesienie własności kryptowaluty). W tym przypadku kwotą przychodu będzie wartość środków finansowych otrzymanych w wyniku dokonanego zbycia.
 2. Wymiana kryptowaluty na towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna —  opodatkowaniu podlegają również transakcje polegające na nabyciu towarów, usług lub praw majątkowych w zamian za walutę wirtualną. W odniesieniu do tego typu wymiany, przychód stanowić będzie wartość nabywanych dóbr, np. koszt usługi otrzymanej w następstwie przeniesienia własności kryptowaluty.
 3. Regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną — dotyczy przypadków, w których dochodzi do spełnienia innych świadczeń w zamian za przekazanie waluty wirtualnej. Wówczas kwota przychodu powinna odpowiadać wartości uregulowanego zobowiązania.

– Sprzedaż kryptowalut podatek wynosi 19%. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku dochód, rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Przykład: Jeśli Andrzej nabył kryptowaluty o wartości 55 000 zł, a następnie sprzedał je za 85 000 zł, jego dochód do opodatkowania wyniesie 30 000 zł. W związku z tym, podatek do zapłaty wyniesie 5 700 zł (19% z 30 000 zł).

Strata na kryptowalutach a podatek

Inwestowanie w kryptowaluty niesie ze sobą zarówno potencjał zysku, jak i ryzyko straty. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, dochody z kryptowalut podlegają opodatkowaniu. Ale co z sytuacją, gdy inwestor ponosi straty?

– Rozliczenie straty z kryptowalut: Strata poniesiona w wyniku inwestycji w kryptowaluty może wpłynąć na sposób, w jaki inwestor rozlicza się z fiskusem. Jeśli wartość kryptowaluty spadnie poniżej ceny zakupu i inwestor zdecyduje się na jej sprzedaż, może on odnotować stratę kapitałową. Może być odliczana od dochodów kapitałowych w kolejnych latach podatkowych.

Przykład: Inwestor zakupił kryptowalutę za 10 000 zł, a następnie sprzedał ją za 7 000 zł. Wówczas odnotowuje stratę w wysokości 3 000 zł. Tę stratę może odliczyć od przyszłych dochodów kapitałowych.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że transakcje barterowe polegające na wymianie jednej kryptowaluty na drugą pozostają neutralne podatkowo, o ile ich wartość będzie ekwiwalentna. Oznacza to, że jeśli inwestor wymienia jedną kryptowalutę na inną o tej samej wartości, nie generuje to ani przychodu, ani straty podatkowej. Wówczas rozliczenie z kryptowalut nie musi nastąpić. 

5/5 - (1 oddanych głosów)