W Polsce obowiązuje obowiązek meldunkowy, wynikający z prawa cywilnego. Aktualne przepisy dotyczą każdego, jednak niektóre osoby powinny szczególnie zwrócić uwagę na tę kwestię. Bowiem Polacy zastanawiają się, czy istnieje coś takiego, jak kara za brak meldunku. 2024 rok przyniósł nam wiele zmian w obowiązującym prawie. Warto sprawdzić, czy za brak meldunku grozi grzywna oraz ile wynosi i kto powinien się jej spodziewać. 

Kara za brak meldunkuObowiązek meldunkowy – brak meldunku stałego

W Polsce od dawna jest aktualny obowiązek meldunku stałego, który dotyczy zarówno obywateli Rzeczpospolitej, jak również cudzoziemców. Warunek ten wynika przede wszystkim z czynności dotyczących ewidencji ludności. Jest związany także z dokumentami tożsamości. Co ważne, zameldowanie określa wyłącznie stan prawdy. Co za tym idzie, miejsce pobytu możemy mieć inne niż adres podany jako meldunek.

Kogo dotyczy obowiązek zameldowania? Przede wszystkim osób, które przebywają na terenie Polski dłużej niż 30 dni. Obowiązuje on również tych, którzy od zawsze i na stałe żyją w Polsce. Jeśli więc nie dopełniliśmy wcześniej formalności związanych z meldunkiem, warto to uczynić. Jest to bowiem niezbędne do załatwiania niektórych spraw urzędowych czy konieczne w przypadku procedur kredytowych. Warto wiedzieć, że meldunek niekiedy jest określony jako warunek udzielenia pożyczki czy kredytu w banku. Można wyróżnić także wojskowy obowiązek meldunkowy. Dotyczy on wszystkich mężczyzn w wieku od 18 do 15 lat. 

Brak meldunku konsekwencje

Zameldowanie jest konieczne w przypadku każdej obywatela Polski, który przebywa na terenie kraju dłużej niż 30 dni. Wiele osób zastanawia się, czy za brak meldunku konsekwencje wiążą się z karą grzywny lub innego typu biegiem zdarzeń. 

Kto bezwzględnie powinien się zameldować? Są to osoby, które:

 • Mieszkają tymczasowo (ponad 30 dni) lub na stałe w Polsce;
 • Są rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi dzieci/osób bez zdolności prawnej. Są to osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci do 13 roku życia. 
 • Są rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi osób mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Są to osoby częściowo ubezwłasnowolnione i dzieci od 13 do 18 lat. 

Warto wiedzieć, że dopełnienie takich formalności jest bardzo istotne w przypadku dopełniania wielu spraw urzędowych czy bankowych.  Bez meldunku nie zostanie przyjęty wniosek o kredyt na mieszkanie, a nawet o zwykłe pożyczki. Na dodatek zameldowanie się jest ważne w przypadku ubezpieczeń w ZUS oraz prywatnych polis. Co istotne, osoby bez zameldowania nie podejmą pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną, ani nie otworzą konta w banku. Co grozi za brak meldunku? Możemy np. stracić szansę na dobre warunki pracy zarobkowej czy otrzymać odrzucenie wniosku o produkt bankowy.

Co grozi za brak meldunku w Polsce? Przede wszystkim:

 • Brak możliwości założenia rachunku w banku i skorzystania z innych produktów bankowych. Zwłaszcza dotyczy osób, które chcą wnioskować o kredyt lub pożyczkę.
 • Brak możliwości złożenia wniosku o zobowiązania pozabankowe jak chwilówki czy pożyczka do domu. 
 • Mniejsze szanse na wejście na rynek pracy. Osoby bez meldunku nie podpiszą umów cywilnoprawnych. 
 • Niedostępne produkty ubezpieczeniowe w ZUS i prywatnych firmach. 
 • Brak możliwości wzięcia udziału w wyborach. 

Czy istnieje kara za brak meldunku dla Polaków?

Oprócz powyższych konsekwencji, Polacy interesują się szczególnie tym, czy za brak meldunku grozi grzywna. Pomimo tego, że od jakiegoś czasu słyszano o planach wprowadzenia kar, obecnie takie jeszcze nie obowiązują. Oznacza to, że nawet jeśli jeszcze się nie zameldowaliśmy, nie zostanie na nas nałożona kara pieniężna, ani innego rodzaju kara za brak meldunku. Główną konsekwencją jest jednak brak możliwości skorzystania z rozmaitych produktów na rynku. Warto więc zadbać o spełnienie obowiązku alimentacyjnego, pomimo braku kar. Zgoła inaczej wygląda sytuacja w przypadku obcokrajowców.

Kara za brak zameldowania cudzoziemca

Obcokrajowców dotyczą inne przepisy związane z obowiązkiem meldunkowym niż Polaków. Na osoby zza granicy, które nie dopełnią formalności, może bowiem zostać nałożona kara za brak meldunku. Nie jest jasno określone, ile wynosi taka grzywna. Jest ona wyliczana indywidualna na podstawie okoliczności dotyczących poszczególnych osób.

Kara za brak zameldowania cudzoziemca nie dotyczy osób posiadających obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA lub Szwajcarii. 

Kara za brak meldunku 2024 dla obcokrajowca – jak jej uniknąć?

Kara za brak meldunku może być nałożona wyłącznie cudzoziemcom spoza wyżej wymienionych krajów. Istnieją jednak możliwości jej uniknięcia. Oczywiście chodzi tutaj o sytuację, gdy przybyły do Polski obcokrajowiec postara się o uzyskanie zameldowania. Jak to zrobić? Należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy. Formularz jest dostępny także przez internet i można wysłać go online. Czas na złożenie prośby o meldunek to 30 dni od dnia przybycia do aktualnego miejsca zamieszkania w Polsce. Jeśli osoby te nie mają możliwości samodzielnego złożenia wniosku, muszą wyznaczyć pełnomocnika. On złoży wniosek w ich imieniu. 

Jaki wniosek o meldunek dla cudzoziemca?

Można złożyć wniosek o pobyt stały i meldunek czasowy. Druga metoda jest preferowana w przypadku, gdy osoba chcąca się zameldować, będzie mieszkać pod adresem dłużej niż 3 miesiące, ale planuje inny pobyt stały. Ile czeka się na zameldowanie? Po złożeniu wniosku cała procedura rozpoczyna się niemal od razu.

Ile kosztuje meldunek w Polsce dla cudzoziemca?

Zameldowanie na terenie Polski, niezależnie, czy będzie to pobyt stały czy czasowy, jest w pełni darmowe. Inaczej wygląda sytuacja, gdy obcokrajowiec chce otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu. Za wydanie takiego dokumentu po raz drugi i kolejny z rzędu należy zapłacić, ale koszty nie są wysokie. Wyrobienie pierwszego zaświadczenia po raz pierwszy jest bezpłatne. Każde kolejne będzie kosztować 17 zł. Taki jest także jednorazowy koszt wydania każdego zaświadczenia na pobyt czasowy.

Dlaczego warto się zameldować?

Pomimo, że Polacy nie muszą obawiać się, że zostanie nałożona kara za brak meldunku, warto rozważyć dopełnienie formalności. Jak wspomniano, zameldowanie może otworzyć przed nami drogę do zaciągnięcia kredytu na wymarzoną nieruchomość, a nawet ułatwić uzyskanie chwilowego wsparcia finansowego. Warto pamiętać, że brak zameldowania może skutkować nawet nie przyjęciem wniosku o niewielką chwilówkę. 

Meldunek umożliwia:

 • Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej – taki status umożliwia uzyskanie np. zasiłku dla bezrobotnych i rozbitych dodatków. 
 • Podjęcie pracy zarobkowej – dzięki meldunkowi możliwe jest podjęcie legalnej pracy. 
 • Uczestnictwo w wyborach – osoby bez meldunku nie będą widniały na liście wyborców uprawnionych do oddania głosu. 
 • Uzyskanie ulg – Są to przykładowo zniżki na bilety komunikacji miejskiej czy dofinansowania. 
 • Skorzystanie z produktów finansowych – chodzi zarówno o konto w banku, jak też kredyty i pożyczki bankowe czy zobowiązania w parabankach. 
 • Korzystanie z ubezpieczeń – zarówno w ZUS, jak i prywatnych firmach ubezpieczeniowych. 
5/5 - (1 oddanych głosów)