Umowa na zastępstwo a kredytAby otrzymać kredyt hipoteczny, niezbędne jest posiadanie dobrej zdolności kredytowej oraz pozytywnej historii w BIK. Czy umowa na zastępstwo będzie wystarczająca do kredytu hipotecznego? Jakie umowy z pracodawcami najchętniej akceptują banki w Polsce? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

Umowa na zastępstwo – podstawowe informacje

Umowa na zastępstwo to nic innego jak umowa na czas określony. Przy jej zawieraniu niezbędne jest zamieszczenie informacji, które uzasadniają jej podpisanie. Należy więc określić cel zawarcia i termin rozwiązania umowy na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

Warto pamiętać, że od 2016 r. umowa na zastępstwo nie jest odrębnym rodzajem umowy na czas określony. Stało się to za sprawą wprowadzenia nowych przepisów w nowelizacji Kodeksu Pracy z 22 lutego 2016 r.

Umowa na zastępstwo wyróżnia się mniejszą stabilnością zatrudnienia oraz brakiem ograniczeń w czasie jej trwania, ponieważ:

 • rozwiązuje się z dniem powrotu zastępowanego pracownika,
 • nie jest zamieniana na umowę na czas nieokreślony, jeżeli zostaną przekroczone limity określone w art. 251 § 1 Kodeksu pracy (33 miesiące zatrudnienia na podstawie tej umowy, czy zawarcie 3 umowy z pracodawcą).

Umowa na zastępstwo – co powinna zawierać?

Umowa o pracę na zastępstwa powinna określać jej strony, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Ponadto w umowie na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy określa się cel, w jakim została zawarta umowa o pracę – czyli zastępstwo pracownika.

Wymiar czasu pracy pracownika zastępującego

Umowa na zastępstwo może mieć mniejszy wymiar etatu niż ten, w jakim pracował nieobecny pracownik (np. ¾ etatu zamiast pełnego etatu). Jednakże ta zasada nie może działać w odwrotnym kierunku. Pracownik zastępujący nie może być zatrudniony w wyższym wymiarze pracy niż pracownik zastępowany.

Wynagrodzenie przy umowie na zastępstwo

Zawarta umowa na zastępstwo może określać inne wynagrodzenie niż otrzymywał pracownik, który dotychczas pracował na zajmowanym stanowisku. Należy zaznaczyć, że przyznanie pracownikowi zastępującemu niższego wynagrodzenia powinno być uzasadnione obiektywnymi przesłankami np. mniejszy zakresem obowiązków, niższymi kwalifikacjami i umiejętnościami, mniejszym wymiarem pracy.

Jak wygląda zdolność kredytowa przy umowie na zastępstwo?

Zastanawiasz się, czy możliwe jest uzyskanie kredytu w banku, pracując na umowie na zastępstwo? To zależy między innymi od wewnętrznych przepisów kredytodawcy. Niektóre instytucje mogą automatycznie odmówić udzielenia kredytu, nawet na niewielką kwotę, jeżeli głównym źródłem dochodu jest umowa na zastępstwo.

Umowa na zastępstwo – co weryfikuje bank? Bierze pod uwagę czas trwania umowy, a także okres, na jaki została zawarta. Jeśli są wystarczająco długie, to wtedy dopiero można mówić o jakichkolwiek szansach na uzyskanie finansowania.

W następnej kolejności bank uwzględnia wysokość zarobków uzyskiwanych przez klienta, pracującego na podstawie umowy na zastępstwo. Uwzględnia zarobki nie tylko z tytułu tej konkretnej umowy – jeżeli pracodawca ma jeszcze inne dochody (np. z umowy zlecenia, renty, czy też dochód z najmu mieszkania) bierze je także pod uwagę.

Oczywistym jest, że umowa na zastępstwo jako umowa na czas określony nie jest najstabilniejszym źródłem dochodów. Oznacza to, że zdolność kredytowa w przypadku takiej umowy nie przedstawia się najlepiej, o ile nie idą za tym wysokie comiesięczne zarobki. Należy mieć na względzie, że zdolność kredytowa obejmuje różne kryteria ocen względem kredytobiorcy.

Umowa na zastępstwo a kredyt gotówkowy

Jak wygląda kwestia, jaką jest umowa na zastępstwo a kredyt gotówkowy? W tym wypadku banki przy analizowaniu wniosków kredytowych biorą pod uwagę nie tylko rodzaj zatrudnienia, ale także wysokość naszych dochodów oraz stabilność finansową. Kredyt gotówkowy oznacza z reguły spełnienie mniej restrykcyjnych wymagań przez klientów niż w przypadku ubiegania się wysokie kredyty hipoteczne.

Czy bank pozytywnie rozpatrzy wniosek kredytowy osoby, której głównym źródłem dochodów jest umowa na zastępstwo i udzieli kredytu gotówkowego? Umowa na zastępstwo automatycznie nie wyklucza szans na uzyskanie finansowania z banku. Osoby zatrudnione w oparciu o taką umowę mogą otrzymać wsparcie, jednak muszą spełnić konkretne wymogi.

Umowa na zastępstwo a kredyt gotówkowy – kryteria, jakie musi spełnić umowa:

 • musi być zawarta co najmniej 12 miesięcy do przodu,
 • musi trwać minimum 3 miesiące,
 • dochody z jej tytułu są wystarczające w stosunku do wnioskowanej kwoty.

Oznacza to, że jeśli zawarłeś umowę na zastępstwo na 12 miesięcy, a kredyt gotówkowy ma być zaciągnięty po 3 miesiącach od jej trwania, to zazwyczaj instytucje bankowe decydują się na udzielenie kredytu na maksymalnie 9 miesięcy, czyli na tyle, ile jeszcze będzie jeszcze obowiązywać umowa na zastępstwo.

Musisz mieć świadomość, że nie każdy bank akceptuje umowę na zastępstwo jako źródło dochodów do ubiegania się o kredyt gotówkowy. Przy wyższych kwotach, bank może Cię poprosić o przedłużenie dodatkowych dokumentów, które potwierdzą wysokość uzyskiwanych dochodów. Może to być wyciąg z indywidualnego rachunku bankowego (np. za ostatnie 3 miesiące) czy też rozliczenie PIT za poprzedni rok podatkowy.

Umowa na zastępstwo a kredyt hipoteczny

Już wiesz, że masz szanse na kredyt gotówkowy przy umowie o zastępstwo, jeżeli umowa spełnia określone warunki i generujesz wystarczające zarobki. A jak wygląda kwestia “umowa na zastępstwo a kredyt mieszkaniowy?” Niestety nie mamy dobrych wiadomości. W takim wypadku kredyt hipoteczny może być trudny do uzyskania. Banki stosują dużo bardziej restrykcyjne kryteria do oceny wniosków kredytowych na budowę domu czy zakup nieruchomości, gdyż w grę wchodzą kredyty o wysokich kwotach. Wówczas umowa na zastępstwo może okazać się niewystarczająca – nie jest to zbyt stabilne źródło dochodów. Jeśli okaże się, że bank zaakceptuje takie źródło, koszt kredytu hipotecznego może być wyższy, np. ze względu na konieczność wykupienia ubezpieczeń.

Umowa na zastępstwo a kredyt hipoteczny nie dają możliwości uzyskania finansowania w instytucji bankowej. Jednakże warto mieć na względzie, że zmiana dotychczasowej umowy na umowę czas nieokreślony daje realne szanse na kredyt hipoteczny.

Umowa na zastępstwo jako umowa na czas określony ​​nie podlega limitom określonym w art. 251 § 1 Kodeksu pracy. Oznacza, że nie jest zamieniana na umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy:

 • okres zatrudnienia pracownika na czas określony przekroczy 33 miesiące,
 • pracodawca zawarł z pracownikiem już 3 takie umowy.

Warto wiedzieć, że okres pracy w trakcie umowy na zastępstwo w przypadku zmiany umowy będzie wliczony do wymaganego przez banki minimalnego stażu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać pozytywną decyzję o kredyt hipoteczny.

Umowa na zastępstwo jako źródło dochodu

Umowa na zastępstwo a szanse kredytowe zależą przede wszystkim od posiadania wystarczającej zdolności kredytowej względem wnioskowanej kwoty. Jak się ją oblicza? Przydatnym narzędziem jest w tym wypadku kalkulator zdolności kredytowej online dostępny na wielu portalach finansowych za darmo. Powinieneś mieć na uwadze fakt, że instytucje bankowe mogą wykorzystywać różne kryteria szacowania zdolności klientów.

Zdolność kredytowa – na co banki zwracają uwagę?

 • źródło dochodów (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, świadczenia emerytalne, renta),
 • wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • stabilność zarobków,
 • wysokość comiesięcznych wydatków i zadłużenia,
 • wiek wnioskodawcy,
 • wykonywany zawód,
 • wykształcenie
 • liczba osób w gospodarstwie domowym.

Oznacza to, że analiza zdolność kredytowej nie polega jedynie na odjęciu od kwoty miesięcznych dochodów sumy wydatków, choć ten aspekt ma w tym wypadku największe znaczenie. Jest to bowiem podstawa obliczania zdolności.

Banki preferują stałe źródła dochodów, takie jak umowa o pracę na czas nieokreślony, najlepiej z dobrymi zarobkami. Nie oznacza to jednak, że umowa na zastępstwo a kredyt to dwie niedające się połączyć ze sobą rzeczy. Ten rodzaj umowa to nadal umowa o pracę, jednak o ograniczonym czasie trwania zatrudnienia, co nie jest tak atrakcyjne dla banków jak umowa na czas nieokreślony.

Co, gdy bank odrzuci wniosek?

Osoba zatrudniona na umowie na czas określony może liczyć na dodatkowe środki pieniężne z innych źródeł niż banki. Firmy pożyczkowe mają w ofercie wiele atrakcyjnych produktów finansowych dla konsumentów pracujących na umowie na zastępstwo. Jednym z nich jest pożyczka gotówkowa. Możesz uzyskać kilkuset do nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, wysyłając wniosek online.

Aby skorzystać z ofert instytucji pozabankowych, nie trzeba spełniać restrykcyjnych wymogów jak banki, które są związane zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego. Jedynym minusem przy niektórych ofertach może być szybki czas spłaty pożyczki w terminie 30 lub 60 dni. Jednakże i w ofertach parabanków są pożyczki ratalne, które mogą być rozłożone na dłuższy okres spłaty, a doradcy klienta chętnie zaproponują Ci przedłużenie spłaty zobowiązania w przypadku przejściowych problemów finansowych.

5/5 - (1 oddanych głosów)