Ile kosztuje rozwódSprawy rozwodowe coraz częściej pojawiają się na sądowych wokandach. Z tego względu warto dowiedzieć się, ile kosztuje rozwód w Polsce i jak sprawnie przebrnąć przez formalności z tym związane. Poniżej przedstawiamy poradnik dla osób, które planują rozwód i obawiają się kosztów, formalności i stresu.

Rozwód – ile trwa i koszta

Chcąc jak najszybciej przejść proces rozwodowy, nie zawsze zastanawiamy się, z jakimi kosztami będzie się to wiązać. Może to przysporzyć wielu kłopotów, zwłaszcza jeśli nasze finanse nie są zbyt wysokie lub stabilne. Jak wskazują statystyki, w wielu przypadkach niezbędna okazuje się pożyczka gotówkowa, zaciągana przez małżonków zaskoczonych opłatami. Ile kosztuje rozwód w Polsce w 2024 roku? Na ostateczną wysokość składa się wiele elementów, a wpływ ma również jego rodzaj. Bowiem z innymi opłatami musimy liczyć się w przypadku rozwodu kościelnego, czyli stwierdzenia nieważności, a z innymi gdy bierzemy rozwód cywilny. Nie bez znaczenia pozostaje także decyzja o wynajęciu adwokata, który w naszym imieniu reprezentuje nas przed sądowem podczas sprawy rozwodowej.

Jeśli zastanawiamy się, ile kosztuje rozwód cywilny, musimy widzieć, że ostateczny koszt może przyjmować bardzo różne sumy. Najtańsze rozwiązania wahają się w granicach 1000-1500 zł. Jednocześnie, takie kroki mogą kosztować nas również kilka razy więcej. Jest to zależne np. od tego, czy któryś z małżonków orzeka winę partnera.

Ile kosztuje rozwód kościelny 2024?

Chcąc wiedzieć, ile kosztuje rozwód kościelny, warto zwrócić uwagę, iż to pojęcie nie jest obecne w nomenklaturze kościelnej. W rzymskokatolickim kościele katolickim możliwe jest wszczęcie procesu stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jest to jednak o wiele bardziej skomplikowany proces aniżeli klasyczny rozwód, gdyż wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków. Nie mogą więc skorzystać z niego wszyscy zainteresowani rozwodem, a jedynie ci, którzy udowodnią przed sądem biskupim, że małżeństwo zostało zawarte nieważne z konkretnych powodów. Nie oznacza to jednak, że nie poniesiemy za to kosztów. Są one również obecne w kościele i zazwyczaj wahają się w przedziale od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od stopnia skomplikowana sprawy i ilości zgromadzeń trybunału. Ciężko więc odpowiedzieć na pytanie, ile kosztuje rozwód kościelny w 2024, gdyż ostateczna taksa jest uzależniona od wyżej wspomnianych kwestii.

Pozew o rozwód ile kosztuje

Chcąc wziąć rozwód cywilny, pierwszym krokiem, nad którym warto się zastanowić, jest sporządzenie pozwu. Jest to podstawowy element, bez którego nie rozpocznie się żadna sprawa rozwodowa, a więc nie dojdzie do rozwiązania małżeństwa, które chcemy zakończyć. Stały koszt złożenia pozwu rozwodowego to 600 zł. Musi zostać on złożony do właściwego sądu.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

W sytuacji, gdy oboje małżonków nie ma zamiaru orzekać winy rozpadu małżeństwa, rozwód za porozumieniem stron staje się dla większości niemal formalnością. Nie oznacza to, że w takim przypadku nie poniesiemy kosztów, jednak będą one o wiele niższe. Fakt ten jest spowodowany przede wszystkim mniejszą ilością rozpraw, gdyż partnerzy nie prowadzą walki o udowodnienie winy. Z pewnością podstawową opłatą, jaką ponoszą, jest wspomniane 600 zł., za złożenie pozwu rozwodowego do sądu. To, jaki będzie ostateczny koszt, zależy od sądu i przebiegu postępowania.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron w 2024W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, koszty są zawsze podzielone po połowie. Połowa opłaty sądowej z tytułu przekazania pozwu (300 zł) jest zwrócona powodowi, czyli małżonkowi, który złożył wniosek o rozwód. Z kolei drugi małżonek będzie musiał zwrócić  mu 150 zł.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Bardziej skomplikowaną sprawą wydaje się rozwód z orzeczeniem o winie. Zazwyczaj przebiega bardzo długo, jest trudny i wiąże się z wieloma nieprzyjemnościami, również związanymi z wysokimi kosztami. W takiej sytuacji najczęściej najlepiej jest skorzystać z usług prawnika, który pomoże nam przejść przez wszystkie etapy postępowania. Przygotuje również niezbędne wnioski, pozwy, a także elementy obrony, gdy małżonek chce obarczyć nas winą za rozpad pożycia.

Jeśli nie wiemy ile kosztuje prawnik do rozwodu, wzrost płacy minimalnej w 2024 roku na pewno pomoże nam pokryć podstawowe opłaty. Warto jednak zwrócić uwagę przepisy artykułu 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które regulują tę kwestię. Jak wskazuje prawo, jeśli winnego za rozpad małżeństwa uznano jednego z małżonków, a rozwód spowoduje pogodzenie sytuacji finansowej niewinnego, może on ubiegać się o alimenty wypłacane na jego rzecz. Dodatkowo, wszystkimi kosztami postępowania zostanie obciążona strona winna, włącznie z opłatami, które poniósł małżonek niewinny.

Koszt rozwodu z adwokatem

Jak wskazują statystyki, wielu małżonków podczas rozwodu decyduje się na skorzystanie z usług adwokata. Możliwe jest również zgłoszenie się do radcy prawnego, jednak polecane jest to w sytuacji sprawy o małym stopniu skomplikowania. Prawnik nie tylko pomoże nam w sporządzeniu wniosku rozwodowego, czyli pozwu, ale również przeprowadzi przez wszystkie niezbędne procedury. Może także reprezentować nas przed sądem na rozprawach rozwodowych. Ile kosztuje rozwód z adwokatem?

Jak można się domyślić, to ile ostatecznie zapłacimy, jest zależne od wielu elementów. Mowa tutaj zarówno o cenach rynkowych, które są wyższe w dużych miastach, jak też o renomie i doświadczeniu prawnika, cenniku kancelarii, stopniu trudności danej sprawy itp. Aktualnie przepisy prawne obowiązujące w naszym kraju nie regulują kwestii maksymalnego wynagrodzenia dla prawnika przy rozwodzie. Z kolei dowiemy się z nich, że minimalnie adwokat musi pobrać za taką usługę 720 zł netto. Kwota ta obowiązuje wyłącznie przy rozwodzie bez orzekania o winie. W przypadku rozwodu z obarczeniem małżonka winą za rozpad związku, cena rośnie do 1080 zł netto. Ponadto, wraz ze wzrostem skomplikowania danej sprawy, wyższe jest też honorarium. Ostatecznie możemy za usługi adwokata zapłacić nawet kilka tysięcy złotych i niezbędna może okazać się pożyczka na dowód.

Ile kosztuje rozwód w 2024 — dodatkowe koszty

Istnieją również przypadki, w których podczas postępowania sądowego będziemy musieli uiścić dodatkowe opłaty. Są to np. sytuacje, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku. Wówczas sąd może zażądać nawet ok. 1000 zł.

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Bardzo często po rozwodzie kobiety chcą powrócić do swojego nazwiska panieńskiego. Taka przyjemność również wiąże się z koniecznością wniesienia odpowiedniej opłaty. Warto pamiętać, że złożenie wniosku o zmianę nazwiska jest konieczne maksymalnie w terminie 3 miesięcy od orzeczenia sądu. Jeśli nie wywiążemy się w tym terminie, niemożliwe będzie powrócenie do poprzedniego nazwiska i zostaniemy z tym, które uzyskaliśmy po zawarciu związku małżeńskiego. Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie. Za taką formalność zapłacimy 11 zł w przypadku powrotu do dawnego nazwiska, które mieliśmy przed ślubem.

Koszty rozwodu i alimenty

Przy sprawach rozwodowych wraz z przyznaniem alimentów na rzecz małżonka, nie mamy do czynienia ze stałą opłatą obowiązująca w każdym przypadku. Jeśli sąd przyznaje alimenty przy sprawie o rozwód, koszty wówczas wynoszą 5% od zasądzonej kwoty.

Inne koszty

Przy postępowaniu rozwodowym możemy spodziewać się także innych dodatkowych kosztów. Mogą to być np.:

— Mediacje przeprowadzone w poradni rodzinnej — Są one często wymagane przez sąd, który widzi szanse na uratowanie związku małżeńskiego. Wówczas często orzeka separacje i kieruje postępowanie na drogę mediacji.

— Zasądzenie eksmisji jednego z małżonków.

— Przyznanie alimentów — Chodzi tutaj przede wszystkim o koszt dodatkowego pozwu o alimenty.

— Zabezpieczenie widzeń z dziećmi. 

Kto dostanie zwolnienie z kosztów rozwodowych?

Polskie sądownictwo daje nam także możliwość dołączenia do pozwu wniosku o zwolnienie z części czy też z całości kosztów rozwodowych. Jest to możliwe jednak wyłącznie w sytuacjach, gdy odpowiednio uzasadnimy prośbę, udowadniając ciężką sytuację finansową i rodzinną. Chodzi zwłaszcza o to, aby wykazać, że nasze finanse nie są wystarczające, aby pokryć opłaty, zwłaszcza jeśli mamy na utrzymaniu rodzinę. Niezbędne jest dołączenie dodatkowego oświadczenia i załączników, których celem jest podparcie naszych argumentów. Musimy pamiętać, że nie każdego sąd zwolni z kosztów dot. postępowania rozwodowego. Mogą liczyć na to często osoby, które orzekają winę małżonka, a osiągają niskie dochody, np. najniższą krajową.

W lipcu 2021 r. weszły w życie nowe zasady związane ze zwolnieniem z kosztów sądowych. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, małżonek ma prawo ubiegać się o nie tylko wtedy, gdy odpowiednio udowodni, że jego sytuacja finansowa uniemożliwia poniesienie ich.

Jeśli nasze zarobki nie są duże, a obawiamy się zbyt wysokich kosztów i braku zwolnienia z opłat, warto zastanowić się nad obniżeniem dodatków, z których korzystamy. Chodzi przede wszystkim o usługi prawnicze i korzystanie z pełnomocnictwa. Możemy również samodzielnie napisać pozew o rozwód, zamiast posiłkować się usługami adwokackimi. Dobrym sposobem jest tez skorzystanie z prawników przez internet, którzy owy wniosek napiszą już za 200-300 zł. Zaleca się to jednak zwłaszcza w sytuacjach niezbyt skomplikowanych. Gdy zależy nam na maksymalnym zminimalizowaniu wydatków, możemy zastanowić się nad rozwodem za porozumieniem stron. Jest on nie tylko o wiele tańszy, ale też zaoszczędzi nam masy stresów, z którymi mamy do czynienia podczas rozwodu z orzekaniem o winie.

5/5 - (1 oddanych głosów)