Koszty komornicze 2020Koszty komornicze w 2020 r. znacznie różnią się od tych, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu. Od 1 stycznia zeszłego roku obowiązują nowe zasady, które wprowadzono poprzez dwa akty prawne zmieniające specyfikę pracy komornika. Sprawdź, ile wynoszą obecnie koszty komornicze. 

Koszty komornicze 2020 — jakie zmiany nastąpiły?

W 2020 roku koszty komornicze regulowane są przez Ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Reformy w prawie spowodowały kilka zmian, które istotnie wpłynęły na pracę firm komorniczych oraz wysokość opłat, jakie musi ponieść osoba zadłużona, ale również specyfikę egzekucji. Sąd nałożył bowiem na komorników obowiązek posiadania wykształcenia prawniczego. Oznacza to, że osoby, które nie skończyły wyższych studiów, nie będą mogły pracować w tym zawodzie. Dodatkowo w sytuacji, gdy komornik będzie chciał przymusowo dostać się do mieszkania dłużnika bez jego zgody, konieczna będzie obecność policji. Wszelkie czynności komornicze od 2020 r. mogą być nagrywane przez zadłużonych. 

W sytuacji, gdy komornik rażąco naruszy prawo, może zostać on poddany nawet karze usunięcia z zajmowanego stanowiska zawodowego oraz zawieszenia w czynnościach komorniczych. Osobiście możemy również zgłosić skargę na komornika.

Koszty komornicze 2020 — wysokość opłaty egzekucyjnej

Nowa ustawa szczegółowo określa także wysokość kosztów związanych z egzekucją firmy komorniczej. Ważne jest jednak, że obowiązujące zasady dotyczą wyłącznie spraw, które wszczęto 1 stycznia 2019 roku i później. 

Koszty komornicze 2020 związane są z wprowadzeniem jednej stawki w wysokości procentowej: 10% oraz stawki po szybszej spłacie: 3%. Dotyczą one wszystkich spraw wszczętych w 2019 i 2020 roku. Po umorzeniu postępowania komorniczego potrącenia komornicze w 2020 wynoszą 5% kwoty zadłużenia. 

Koszty komornicze w ubiegłych latach

Przed 1 stycznia 2019 r. nie obowiązywała ujednolicona opłata związana z egzekucją komornika. Koszty komornicze były bowiem uzależnione od jej sposobu. Wynosiły 8% w przypadku egzekucji wynagrodzenia za pracę, przejęcia konta bankowego lub egzekucji środków ze świadczenia z ubezpieczenia społecznego i niektórych zasiłków. Stawka 15% obejmowała pozostałe egzekucje np. ruchomości.

Ile zarabia komornik w 2020 roku?

Obecnie nie ma znaczenia, czy firma komornicza podjęła egzekucję środków z pensji, konta bankowego, czy też w inny sposób. Koszty komornicze 2020 wynoszą 10%. 

Komornik pobiera więc 10% wartości zadłużenia, gdy egzekwuje dług z tytułu:

— Emerytury i renty

— Wynagrodzenia za pracę

— Rachunku bankowego 

— Nieruchomości

— Ruchomości

— I inne. 

A może interesuje Cię – Ile może zabrać komornik z pensji w 2020? 

Koszty komornicze w wysokości 3% — kogo dotyczą?

Niektóre osoby zadłużone w 2020 roku mogą zapłacić jedynie 3% wartości długu. Jest to możliwe jednak tylko w sytuacji, gdy dłużnik spłaci część lub całość zobowiązania w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia, że egzekucja komornicza została wszczęta. Jest to „zielone światło” dla osób zadłużonych, gdyż pozostałe 7% mogą przeznaczyć na spłatę głównego zadłużenia, a nie na koszty komornicze. 

Umorzenie kosztów komorniczych

Nowe koszty komornicze mogą zostać umorzone, a starać się o to może nie tylko dłużnik, ale także wierzyciel. W przypadku, gdy zadłużony nie posiada takich środków, by uiścić opłatę za postępowanie komornicze i jej zapłata mogłaby spowodować narażenie siebie lub rodziny na szkody, dostaje możliwość wnioskowanie o umorzenie kosztów komorniczych. 

Wniosek składa się do właściwego sądu rejonowego argumentując go niestabilną sytuacją finansową, która uniemożliwia uiszczenie opłaty komorniczej. W dokumencie trzeba podać niezbędne informacje, takie jak: dane dłużnika i wierzyciela, numer i wydanie tytułu wykonawczego, a także przyczyny, z których zadłużony nie może pokryć opłaty. 

Jak szybciej spłacić zadłużenie?

Dłużnicy mają kilka sposobów na szybszą spłatę długu. Ważne jest tutaj podjęcie stosunkowo szybkich kroków, które umożliwią uniknąć zapłaty kosztów związanych z egzekucją komorniczą. Jedną z najczęściej wybieranych opcji, jest pożyczka dla zadłużonych, którą możemy zaciągnąć w parabankach. Tego typu produkt finansowy skierowany jest do osób, które mają długi, ale nie posiadają odpowiednich środków na ich spłatę. Firmy pożyczkowe wprowadzając na rynek nowy produkt, wyciągnęły pomocną dłoń w stronę dłużników. Jak się okazuje, w Polsce niespłacone zobowiązania posiada nawet 50% społeczeństwa. 

Kto może wziąć pożyczkę dla zadłużonych?

Pożyczki długoterminowe dla zadłużonych, jak sama nazwa wskazuje, skierowane są do wszystkich, którzy potrzebują dodatkowej gotówki na spłatę długu. W tym przypadku proces udzielania pomocy finansowej znacznie różni się od tego, przez który przechodzą potencjalni kredytobiorcy w bankach. Nie musimy spełniać restrykcyjnych warunków, takich jak dobra historia w BIK czy brak wpisu w KRD. Nawet osoby, których konta zajął komornik, mogą liczyć na zaciągnięcie takiej pożyczki. Wystarczy, że dłużnik:

— Skończył 18 lat;

— Mieszka na terenie Polski;

— Posiada obywatelstwo polskie;

— Ma ważny dowód osobisty;

— Założył konto w polskim banku. 

Finansowanie w razie zadłużenia — jak wnioskować?

Aby otrzymać pożyczkę na spłatę długów, należy złożyć wniosek za pośrednictwem strony internetowej lub udać się do stacjonarnego oddziału parabanku. Pierwszy sposób pozwala zaoszczędzić nam sporo czasu i wiąże się z większą wygodą. 

Wniosek o pożyczki długoterminowe dla zadłużonych możemy wysłać w zaledwie kilka minut. Wystarczy wpisać swoje dane oraz kwotę, którą chcemy pożyczyć i liczbę rat. Następnie będziemy musieli potwierdzić swoją tożsamość, czego można dokonać za pomocą przelewu online lub w specjalnej aplikacji. Przelew wykonujemy na symboliczną kwotę (10 groszy lub 1 złotówki). Aplikacje mobilne bowiem udostępniane są tylko przez niektóre firmy pożyczkowe. Tego typu sposób polega na udzieleniu dostępu do bankowości elektronicznej, dzięki czemu parabank szybciej otrzyma nasze dane osobiste.