jest duża. W takiej sytuacji, gdy nie posiadamy odpowiednich środków na uregulowanie całego zadłużenia, możemy spodziewać się wszczęcia postępowania komorniczego. Prędzej czy później większość dłużników będzie musiała skierować pismo do organu egzekucyjnego, po to, by np. uzyskać informacje o stanie postępowania lub poprosić o rozłożenie długu na raty. Jak napisać pismo do komornika, aby zawrzeć w nim niezbędne i konkretne informacje?

Jak napisać pismo do komornikaW jakim celu piszemy pismo do komornika?

Pismo do komornika najczęściej tworzymy z powodu starania się o rozłożenie długu na raty. Większość dłużników nie posiada kwoty, która mogłaby umożliwić spłatę zadłużenia jednorazowo. Z tego powodu staramy się porozumieć z kancelarią komorniczą i znaleźć rozwiązanie, które pozwoli wyjść z ciężkiej sytuacji finansowej. 

Jak wykazują statystyki, ponad 70% Polaków bierze kredyty lub pożyczki na procent. Tego typu działania spowodowane są zbyt niskimi zarobkami, a także dużymi wydatkami związanymi z utrzymaniem. Ceny stale rosną, a wynagrodzenia Polaków nie starczają, aby pokryć podstawowe potrzeby na odpowiednim poziomie. Oczywistym jest, iż pożyczki oferowane przez parabanki, czy też kredyty, które zaciągamy w bankach, nie stanowią dla nas niebezpieczeństwa, o ile decyzja o ich zaciągnięciu jest przemyślana. 

Jednak biorąc zbyt dużo zobowiązań i nie spłacając zaległych rat, możemy wpędzić się w spore kłopoty finansowe, które będą skutkować egzekucją komornicząKomornik w ramach postępowania może zająć nie tylko nasze konta bankowe, na które wpływają środki z pensji czy emerytury i renty, ale również ruchomości w naszych domach, np. sprzęt elektroniczny, meble, nieruchomości (dom, mieszkanie, a także działkę) oraz środki z zasiłków (macierzyński, dla bezrobotnych, chorobowy itp.). Ostatnia forma, tj. zajecie świadczeń z pomocy społecznej,  stosowana jest wyłącznie w przypadku egzekucji alimentów

Trzeba pamiętać, że komornik nie jest stroną postępowania egzekucyjnego. Stronami są wierzyciel i dłużnik, a egzekutor prowadzi działania, które zostały zlecone przez wierzyciela. Wszelkie kwestie związane ze spłatą długu powinny być w pierwszej kolejności wyjaśniane z wierzycielem, co pozwoli nam uniknąć dodatkowych opłat za egzekucję. 

Według prawa istnieje również kwota wolna od potrąceń komorniczych. W 2020 roku wynosiła ona:

— 75% minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pracowniczych;

— Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, jednak po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

— 90% minimalnego wynagrodzenia w sytuacji, gdy potrącane są kary pieniężne wynikające z art. 108. k.p. 

Jak napisać pismo do komornika?

Wszystkie wnioski składane do komornika muszą być najpierw skierowane do wierzyciela, u którego posiadamy dług, a dopiero później do kancelarii komorniczej. We wniosku musimy zawrzeć niezbędne informacje, takie jak: dane osobowe dłużnika, PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, a także dane podmiotu, u którego mamy zadłużenie. Dodatkowo konieczne jest podanie całkowitej kwoty zadłużenia oraz złożenie szczegółowej propozycji ugody (np. rozłożenie spłaty na raty), a także uargumentowanie trudnej sytuacji materialnej. Wniosek możemy również uzupełnić o załączniki, np. dowody na zaistnienie ciężkiej sytuacji życiowej (przykładowo śmierci bliskiej osoby, wypadek  itp.). Mogą to być wyciągi z kont bankowych, z pensji i świadczeń, zwolnienia lekarskie czy stałe rachunki, które płacimy.

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia — wzór

Pismo do komornika o rozłożenie długu na raty powinno być napisane według konkretnego wzoru. Wszelkie negocjacje prowadzone z komornikiem powinny być poprzedzone próbą porozumienia się z wierzycielem. Egzekutor nie posiada żadnych uprawnień, aby decydować w imieniu wierzyciela o przyjęciu bądź odrzuceniu naszej propozycji. W przypadku braku kontaktu i odpowiedzi ze strony wierzyciela warto spróbować ustalić z kancelarią komorniczą nowe warunki.

Wzór pisma do komornika o rozłożenie długu na raty pozwoli Ci odpowiednio przygotować dokument tak, żeby spełniał niezbędne wymogi formalne. Musimy pamiętać przede wszystkim o umieszczeniu w prawym górnym rogu nazwy miejscowości oraz daty napisania dokumentu. Niezbędne jest umieszczenie po lewej stronie danych osobowych wierzyciela lub danych firmy, u której mamy dług oraz naszych danych. Pamiętajmy także o zawarciu sformułowania „Wniosek o rozłożenie długu na raty” oraz o przygotowaniu uzasadnienia wniosku, które powinno być spójne i skonkretyzowane.

Pismo do komornika – WZÓR

Wierzyciel nie chce rozłożyć długu na raty — co teraz?

W sytuacji, gdy wierzyciel nie chce zawrzeć z nami ugody, komornik nie rozłoży długu na raty. Mamy w tym wypadku kilka rozwiązań, które mogą nam pomóc zakończyć prowadzoną egzekucją komorniczą. Pierwszym z nich jest pożyczenie pieniędzy od bliskich lub poproszenie o darowiznę (unikniemy w ten sposób podatku), którą przeznaczymy na spłatę zadłużenia. Jeśli nasza rodzina czy znajomi nie posiadają środków, które pozwoliłyby na uregulowanie należności, możemy skorzystać z ofert firm pozabankowych, proponujących m.in. pożyczki dla zadłużonych bez gwaranta. Musimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że decyzja o wzięciu kolejnego zobowiązania powinna być dokładnie przemyślana, szczególnie w kontekście możliwości spłacenia pożyczki w terminie.

Umorzenie egzekucji komorniczej — kiedy może zaistnieć?

Postępowania komornicze często są umarzane z wielu powodów, jednak zazwyczaj następuje w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątku, z którego może zostać przeprowadzona egzekucja. Tego typu przypadek ma miejsce, np. gdy osoba zadłużona otrzymuje minimalne wynagrodzenie, nie posiada nieruchomości ani cennych ruchomości, których wartość starczyłaby na spłacenie długu.

Egzekucja komornicza może zostać umorzona również wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone, a wierzyciel przez pół roku nie żądał podjęcia go ponownie. Tego typu działania mogą również zostać przeprowadzone na wniosek wierzyciela, który np. doszedł do porozumienia z dłużnikiem z pominięciem kancelarii komorniczej. 

3.9/5 - (23 oddanych głosów)