Spłacanie długów jest bardzo żmudnym i męczącym procesem, zwłaszcza jeśli ich kwota jest duża. W takiej sytuacji, gdy nie posiadamy odpowiednich środków na spłatę całego zadłużenia, możemy spodziewać się wszczęcia postępowania komorniczego. W życiu każdego dłużnika przychodzi moment, w którym musi stworzyć dokument, który wyśle do do komornika w odpowiedniej formie. Jak napisać pismo do komornika, aby zawrzeć w nim niezbędne i konkretne informacje?

Jak napisać pismo do komornikaW jakim celu piszemy pismo do komornika?

Pismo do komornika najczęściej tworzymy z powodu starania się o rozłożenie długu na raty. Większość dłużników nie posiada tak dużej kwoty, która mogłaby umożliwić spłatę zadłużenia jednorazowo. Z tego powodu staramy się porozumieć z firmą komorniczą i znaleźć złoty środek, który pozwoli wyjść z ciężkiej sytuacji finansowej. 

Jak wykazują statystyki, ponad 70% Polaków bierze kredyty lub pożyczki na procent. Tego typu działania spowodowane są zbyt niskimi zarobkami, a także dużymi wydatkami związanymi z utrzymaniem. Ceny stale rosną, a wynagrodzenia Polaków nie starczają, aby pokryć podstawowe potrzeby na odpowiednim poziomie. Oczywistym jest, iż pożyczki oferowane przez parabanki, czy też kredyty, które zaciągamy w bankach, nie stanowią dla nas niebezpieczeństwa, jeśli decyzja o ich zaciągnięciu jest przemyślana. 

Jednak biorąc zbyt dużo zobowiązań i nie spłacając zaległych rat, możemy wpędzić się w spore kłopoty finansowe, które skutkują egzekucją komorniczą. Komornik w ramach postępowania może zająć nie tylko nasze konta bankowe, na które wpływają środki z pensji czy emerytury i renty. Mogą to być także ruchomości w naszych domach, np. sprzęt elektroniczny, meble, nieruchomości (dom, mieszkanie, a także działkę) oraz środki z zasiłków (macierzyński, dla bezrobotnych, chorobowy itp.), jednak ostatnia forma stosowana jest wyłącznie w przypadku egzekucji alimentów

Ważnym jest fakt, iż komornik nie jest stroną postępowania. Stronami są wierzyciel i dłużnik, a egzekutor prowadzi działania, które zostały zlecone przez wierzyciela. Wszelkie kwestie związane ze spłatą długu powinny być w pierwszej kolejności wyjaśniane z wierzycielem, co pozwoli nam uniknąć dodatkowych opłat za egzekucję. 

Według prawa istnieje również kwota wolna od potrąceń komorniczych. W 2020 roku wynosi ona:

— 75% minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pracowniczych;

— Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, jednak po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

— 90% wynagrodzenia w sytuacji, gdy potrącane są kary pieniężne wynikające z art. 108. K.p. 

Jak napisać pismo do komornika?

Wszystkie wnioski składane do komornika muszą być najpierw skierowane do wierzyciela, u którego posiadamy dług, a następnie do firmy komorniczej. We wniosku musimy zawrzeć niezbędne informacje takie jak: dane osobowe dłużnika, PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, a także dane firmy, u której mamy zadłużenie. Dodatkowo konieczne jest podanie całkowitej kwoty zadłużenia oraz złożenie szczegółowej propozycji ugody (np. w formie ratalnej) i uargumentowanie słabej sytuacji materialnej. Możemy dołączyć również dodatkowe załączniki, w których umieścimy np. dowody na zaistnienie ciężkiej sytuacji życiowej (przykładowo śmierci bliskiej osoby, wypadku itp.). Mogą to być wyciągi z kont bankowych, z pensji i świadczeń, zwolnienia lekarskie, stałe rachunki, które płacimy. 

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia — wzór

Pismo do komornika o rozłożenie długu na raty powinno być napisane według konkretnego wzoru. Wszelkie negocjacje prowadzone z komornikiem powinny być poprzedzone staraniem się o porozumienie z wierzycielem. Egzekutor nie posiada żadnych uprawnień, aby decydować w imieniu wierzyciela. W przypadku braku kontaktu i odpowiedzi z jego strony na naszą propozycję spłaty długu (np. w jakiejś części), warto ustalić z firmą komorniczą nowe warunki.

Wzór pisma do komornika o rozłożenie długu na raty pozwoli Ci odpowiednio złożyć dokument spełniający niezbędne wymogi formalne. Musimy pamiętać przede wszystkim o umieszczeniu w prawym górnym rogu nazwy miejscowości oraz daty pisania dokumentu. Niezbędne jest umieszczenie po lewej stronie danych osobowych wierzyciela lub danych firmy, u której mamy dług oraz danych zadłużonego. Pamiętajmy także o zawarciu sformułowania „Wniosek o rozłożenie długu na raty” oraz głównego tekstu, który powinien być spójny i skonkretyzowany. Im mniej słów będzie zawierał dokument, tym lepiej dla naszej sprawy. 

Pismo do komornika – WZÓR

Wierzyciel nie chce rozłożyć długu na raty — co teraz?

W sytuacji, gdy wierzyciel nie chce zawrzeć z nami ugody, komornik nie rozłoży bez jego zgody długu na raty. Mamy w tym wypadku kilka sytuacji, które mogą pomóc nam rozwiązać problem z egzekucją komorniczą. Pierwszą z nich jest pożyczenie pieniędzy od bliskich lub poproszenie o darowiznę (unikniemy w ten sposób podatku), którą przeznaczymy na spłatę zadłużenia. Jeśli nasza rodziny czy znajomi nie posiadają środków, możemy skorzystać z ofert firm pozabankowych oferujących pożyczki dla zadłużonych bez gwaranta. Musimy jednak wziąć pod uwagę fakt, że decyzja o wzięciu kolejnego zobowiązania musi być dokładnie przemyślana w kontekście możliwości spłacenia pożyczki w terminie.

Umorzenie egzekucji komorniczej — kiedy może zaistnieć?

Postępowania komornicze często są umarzane z wielu powodów, jednak najczęstszym jest sytuacja, gdy dłużnik nie posiada majątku, z którego może zostać przeprowadzona egzekucja. Tego typu przypadek ma miejsce np. gdy osoba zadłużona otrzymuje minimalne wynagrodzenie, nie posiada nieruchomości ani wartościowych ruchomości, których wartość starczyłaby na spłacenie długu.

Egzekucja komornicza może zostać umorzona również wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone, a wierzyciel przez pół roku nie żądał podjęcia go ponownie. Tego typu działania mogą również zostać przeprowadzone na wniosek wierzyciela, który np. doszedł do porozumienia z dłużnikiem z pominięciem firmy komorniczej.