Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w wielu sytuacjach jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Osoby, które posiadają odpowiednie środki na to, aby spłacić wcześniej zobowiązanie, coraz chętniej korzystają z tego typu możliwości, gdyż pozwala im w szybszym terminie poprawić zdolność kredytową. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego może jednak wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowych kosztów i nie zawsze jest opłacalna. Jest to uwarunkowane zapisami w umowie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą oraz ustawą o kredycie hipotecznym.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Jak wskazują statystyki — duża liczba Polaków pozbywa się zadłużenia w szybszym czasie niż ustalony termin spłaty w umowie. Nadpłaty kredytów czy właśnie wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest coraz częstszą praktyką konsumentów z tego powodu, iż pozwala im na poprawę zdolności finansowej. Jest to niezwykle ważne dla osób, które planują w przyszłości zaciągnąć kolejne zobowiązanie lub chcą po prostu szybciej pozbyć się zadłużenia. Równie często jest to podyktowane tym, iż Polacy rozwodzą się, a nie chcą lub nie wiedzą, że rozwód może odbyć się również z kredytem hipotecznym. 

Sprawdź również: rozwód z kredytem, kto będzie go spłacał?

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu?

Jak sama nazwa wskazuje, wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego umożliwia kredytobiorcy spłacenie zobowiązania w szybszym terminie. Niestety w wielu przypadkach tego typu rozwiązanie wiąże się z zapłatą dodatkowych prowizji. Odsetki od kredytu są niezwykle opłacalne dla banków, gdyż pozwalają na spory zarobek. Z tego powodu instytucje bankowe często pobierają koszty z tytułu wcześniejszej spłaty.

Ważne!

Warto wiedzieć, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego to zupełnie inna kwestia niż wypowiedzenie umowy kredytu przez bank. Drugiej sytuacji możemy spodziewać się wówczas, gdy posiadamy duże opóźnienia w uiszczaniu miesięcznych rat. W tym przypadku otrzymujemy zazwyczaj 30 dni na spłacenie całej kwoty kredytu. W przeciwnym razie instytucja bankowa wnosi sprawę do sądu, który wyda nakaz zapłaty.

Każda osoba, która posiada odpowiednie środki pieniężne umożliwiające spłacenie kredytu w całości lub w części, może skorzystać z możliwości wcześniejszej spłaty kredytu na mieszkanie. Tego typu kwestia jest uregulowana ustawą o kredycie hipotecznym, która weszła w życie w 2017 roku. 

W związku z tym:

  1. Jeśli podpisaliśmy umowę kredytową po 21 lipca 2017 r., a minęło więcej niż 3 lata od zaciągnięcia kredytu, możemy skorzystać z wcześniejszej spłaty zobowiązania bez uiszczania dodatkowych kosztów. 
  2. Jeśli umowa została podpisana przed 21 lipca 2017 r. lub nie minęły jeszcze 3 lata od wzięcia kredytu, musimy spodziewać się, że bank może wymagać od nas uregulowania dodatkowych opłat. 

Czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest opłacalna?

Całkowita spłata kredytu przed terminem może przynieść nam wiele korzyści. Przede wszystkim w ten sposób poprawiamy swoją zdolność finansową. W sytuacji, gdy będziemy chcieli zaciągnąć kiedyś kolejne zobowiązanie, prawdopodobnie dostaniemy korzystniejsze warunki niż dotychczas. 

Z pewnością ważnym faktem dla osób z kredytem hipotecznym jest to, że dzięki wcześniejszej spłacie mogą w szybszy sposób zostać pełnoprawnymi właścicielami nieruchomości. W przypadku dalszego spłacania zobowiązania, mieszkanie wciąż należałoby do banku. Tego typu sytuacja umożliwia także zabezpieczenie przyszłej pożyczki pod zastaw nieruchomości

Wcześniejsza spłata jest również korzystnym rozwiązaniem, gdy chcemy sprzedać mieszkanie z kredytem.

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu w poszczególnych bankach?

Jak wcześniej spłacić kredyt? Krok po kroku

  1. W pierwszej kolejności warto upewnić się, że nasz bank nie pobierze odsetek z powodu szybszej spłaty kredytu. Tego typu warunki zapisane są w umowie, którą podpisaliśmy z bankiem. W tym celu możemy także skonsultować się z pracownikiem instytucji bankowej. 
  2. Aby skorzystać z wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, należy złożyć wniosek do banku, w którym zaciągnęliśmy zobowiązanie. W formularzu przekazujemy informację o sposobie spłaty: częściowej lub w całości. 
  3. Następnie powinniśmy uzyskać informację o terminie, w którym możemy uiścić środki na wcześniejszą spłatę kredytu. Niektóre banki wyznaczają do tego celu ostatni dzień miesiąca lub dzień, w którym uiszczaliśmy ratę. 
  4. Jeśli korzystamy z nadpłaty kredytu hipotecznego, musimy wskazać w formularzu, czy wybieramy skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty. 
  5. Wniosek składamy osobiście w placówce banku.

Wcześniejsza spłata kredytu a brak wystarczających środków

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, że chcemy pozbyć się zadłużenia, ale nie posiadamy dostatecznych środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę. W tego typu przypadkach nie musimy całkowicie rezygnować z możliwości przedterminowej spłaty kredytu na mieszkanie i przez kolejne lata dalej być związanymi umową z bankiem. Istnieje możliwość, dzięki której w szybki sposób uiścimy wszelkie opłaty.

Często wybieraną opcją jest kredyt oddłużeniowy, przeznaczony przede wszystkim dla osób, które nie otrzymają kolejnego zobowiązania w banku, a chcą szybciej spłacić kredyt na mieszkanie. Tego typu metoda umożliwia zaciągnięcie środków potrzebnych na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego bez konieczności spełniania restrykcyjnych warunków. 

Kredyt dla zadłużonych jest także doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą kredytu na mieszkanie. Często może być to podyktowane nagłym pogorszeniem sytuacji finansowej w wyniku utraty pracy, wypadku, leczenia, czy też większych wydatków na życie.