Stan zadłużenia u komornika może przyprawiać nas o dreszcze, zwłaszcza jeśli dług jest znacznej wysokości, a my nie mamy stabilnej sytuacji finansowej. W takim wypadku wiele osób zastanawia się, jak wygląda elektroniczne odblokowanie konta przez komornika i co należy zrobić, aby móc przeprowadzić taki proces. Ile trwa zdjęcie blokady z konta bankowego i czy jest  możliwe przeprowadzenie takiego działania, skoro komornik prowadzi wobec nas egzekucję?

Zablokowane konto przez komornika jak odblokowaćZablokowane konto przez komornika, jak odblokować?

Zajęte konto przez komornika wiąże się z wieloma ograniczeniami. Podczas egzekucji komornik zajmuje na naszych rachunkach bankowych część kwot, które na nie wpływają. Pobieranie konkretnych sum pieniędzy na rzecz spłaty długu jest niezależne od tego, czy jesteśmy osobami bezrobotnymi, czy też pracujemy i na nasze konto wpływa wynagrodzenie za pracę. Z zajęciem środków przez kancelarię komorniczą spotykają się także dłużnicy, którzy otrzymują na konta świadczenia z ZUS (np. emerytury, renty, zasiłki), czy świadczenia wypłacane przez pracodawcę – tzw. zapomogi. Zastanawiając się, ile może zabrać komornik z pensji, warto w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy zablokowanie konta podczas takiego procesu jest w ogóle możliwe i czy dzięki temu uchronimy się przed brakiem środków na życie. Niestety często zdarza się, że w związku z toczącym się wobec nas postępowaniem egzekucyjnym, nie mamy odpowiednich środków, które pozwoliłaby nam wieść życie codzienne na dotychczasowym poziomie. W związku z tym sięgamy po taką formę pomocy finansowej jak pożyczka z komornikiem, która w wielu przypadkach ratuje nas od braku pieniędzy na zapłatę rachunków czy zakup żywności. Blokada konta jest bardzo uciążliwa i każdy dłużnik chciałby znów w pełni korzystać z pieniędzy, zgromadzonych na swoim rachunku. Jak odblokować konto bankowe, gdy komornik pobiera z niego środki? Oczywiście najwłaściwszy sposób to spłata zadłużenia, jednak takie rozwiązanie często nie jest możliwe – dłużnicy zazwyczaj nie mają wystarczających środków na pokrycie całości zobowiązań. 

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Najczęściej stosowanym sposobem na odblokowanie konta jest napisanie wniosku o zwolnienie z zajęcia komorniczego rachunku bankowego. Tego typu dokument możemy stworzyć samodzielnie lub pobrać odpowiedni formularz online. Wniosek powinien zawierać takie dane jak:

— Dane dłużnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) – w lewym górnym rogu;

— Miasto i datę – w prawny górnym rogu; 

— Sygnaturę, pod jaką komornik prowadzi sprawę (sygnatura akt. KM);

— Organ do jakiego kierujemy sprawę (komornik sądowy, który prowadzi wobec nas postępowanie egzekucyjne);

— Tytuł „wniosek dłużnika o zwolnienie spod zajęcia”;

— Informację, jakiego źródła dochodu dotyczy wniosek (np. emerytury, wynagrodzenia o pracę);

— Uzasadnienie wniosku (np. wskazanie, że renta czy emerytura stanowi jedyne źródło dochodu, a środki pozostałe po potrąceniu są niewystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, czy informację, że otrzymywane po potrąceniu  wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby za tę kwotę utrzymać rodzinę);

— Podpis dłużnika.

Kierując tego typu wniosek do komornika, mamy szansę na odblokowanie naszego konta lub zmniejszenie wysokości środków, pobieranych co miesiąc w ramach egzekucji. Jest to możliwe zwłaszcza wtedy, gdy nasze dochody rzeczywiście są niskie, a pieniądze pozostałe po potrąceniu nie wystarczają na zaspokojenie najważniejszych potrzeb życiowych. W takich przypadkach najczęściej komornik sądowy próbuje pomóc dłużnikowi w rozwiązaniu ciężkiej sytuacji materialnej, np. zmniejszając kwotę, którą w ramach egzekucji będzie pobierał co miesiąc. 

4.2/5 - (9 oddanych głosów)