Stan zadłużenia u komornika może przyprawiać nas o dreszcze, zwłaszcza jeśli dług jest znacznej wysokości, a my nie mamy stabilnej sytuacji finansowej. W takim wypadku wiele osób zastanawia się, jak wygląda elektroniczne odblokowanie konta przez komornika i co należy zrobić, aby móc przeprowadzić taki proces. Ile trwa zdjęcie blokady z konta bankowego i czy jest  możliwe przeprowadzenie takiego działania, skoro komornik prowadzi wobec nas egzekucję?

Zablokowane konto przez komornika jak odblokowaćZablokowane konto przez komornika, jak odblokować?

Zajęte konto przez komornika wiąże się z wieloma ograniczeniami. Podczas egzekucji komornik zajmuje na naszych rachunkach bankowych część kwot, które na nie wpływają. Pobieranie konkretnych sum pieniędzy na rzecz spłaty długu jest niezależne od tego, czy jesteśmy osobami bezrobotnymi, czy też pracujemy i na nasze konto wpływa wynagrodzenie za pracę. Z zajęciem środków przez kancelarię komorniczą spotykają się także dłużnicy, którzy otrzymują na konta świadczenia z ZUS (np. emerytury, renty, zasiłki), czy świadczenia wypłacane przez pracodawcę – tzw. zapomogi. Zastanawiając się, ile może zabrać komornik z pensji, warto w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy zablokowanie konta podczas takiego procesu jest w ogóle możliwe i czy dzięki temu uchronimy się przed brakiem środków na życie. Niestety często zdarza się, że w związku z toczącym się wobec nas postępowaniem egzekucyjnym, nie mamy odpowiednich środków, które pozwoliłaby nam wieść życie codzienne na dotychczasowym poziomie. W związku z tym sięgamy po taką formę pomocy finansowej jak pożyczka z komornikiem, która w wielu przypadkach ratuje nas od braku pieniędzy na zapłatę rachunków czy zakup żywności. Blokada konta jest bardzo uciążliwa i każdy dłużnik chciałby znów w pełni korzystać z pieniędzy, zgromadzonych na swoim rachunku. Jak odblokować konto bankowe, gdy komornik pobiera z niego środki? Oczywiście najwłaściwszy sposób to spłata zadłużenia, jednak takie rozwiązanie często nie jest możliwe – dłużnicy zazwyczaj nie mają wystarczających środków na pokrycie całości zobowiązań. 

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Najczęściej stosowanym sposobem na odblokowanie konta jest napisanie wniosku o zwolnienie z zajęcia komorniczego rachunku bankowego. Tego typu dokument możemy stworzyć samodzielnie lub pobrać odpowiedni formularz online. Wniosek powinien zawierać takie dane jak:

  • Dane dłużnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny) – w lewym górnym rogu;
  • Miasto i datę – w prawny górnym rogu; 
  • Sygnaturę, pod jaką komornik prowadzi sprawę (sygnatura akt. KM);
  • Organ do jakiego kierujemy sprawę (komornik sądowy, który prowadzi wobec nas postępowanie egzekucyjne);
  • Tytuł „wniosek dłużnika o zwolnienie spod zajęcia”;
  • Informację, jakiego źródła dochodu dotyczy wniosek (np. emerytury, wynagrodzenia o pracę);
  • Uzasadnienie wniosku (np. wskazanie, że renta czy emerytura stanowi jedyne źródło dochodu, a środki pozostałe po potrąceniu są niewystarczające do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, czy informację, że otrzymywane po potrąceniu  wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby za tę kwotę utrzymać rodzinę);
  • Podpis dłużnika.

Kierując tego typu wniosek do komornika, mamy szansę na odblokowanie naszego konta lub zmniejszenie wysokości środków, pobieranych co miesiąc w ramach egzekucji. Jest to możliwe zwłaszcza wtedy, gdy nasze dochody rzeczywiście są niskie, a pieniądze pozostałe po potrąceniu nie wystarczają na zaspokojenie najważniejszych potrzeb życiowych. W takich przypadkach najczęściej komornik sądowy próbuje pomóc dłużnikowi w rozwiązaniu ciężkiej sytuacji materialnej, np. zmniejszając kwotę, którą w ramach egzekucji będzie pobierał co miesiąc. 

Wzór pisma do komornika o odblokowanie konta bankowego

Szukasz odpowiedzi i rozwiązania z problemem: komornik zablokował konto, co robić? Poniżej znajdziesz kilka sprawdzonych informacji na ten temat.

Blokada komornicza może dotknąć każdego, kto ma jakiekolwiek zadłużenia finansowe wobec wierzycieli. Niestety, ale blokada komornicza na koncie powoduje, że posiadacz rachunku nie może korzystać ze środków wpływających na ów rachunek. Wbrew pozorom blokada komornicza na koncie bankowym jest sporym problemem, gdyż dłużnik nie jest w stanie samodzielnie zarządzać swoimi finansami, a wszystkie wpływy są na bieżąco kontrolowane przez komornika.

A może dotknęła Cię blokada na koncie przez komornika i brakuje Ci środków na codzienne wydatki? W takim razie skorzystaj z oferty pożyczki dla zadłużonych z komornikiem. To forma finansowania, dzięki której nawet blokada konta przez komornika może zostać ominięta. Należne środki w ramach pożyczki dla zadłużonych możesz otrzymać w formie czeku GIRO lub w gotówce przy wizycie doradcy pożyczkodawcy w miejscu Twojego zamieszkania.

W dzisiejszych czasach blokada konta bankowego przez komornika zdarza się wyjątkowo często, szczególnie w przypadku osób, które mają na swoim koncie liczne zobowiązania (przeterminowane) z tytułów alimentacyjnych i niealimentacyjnych. Zależnie od tego, jaka jest kwota zobowiązania oraz jego forma, tak wysoka będzie blokada konta. Komornik ustala wartość zajętych środków zgodnie z aktualnymi przepisami wynikającymi z Ustawy o komornikach sądowych i zajęciach komorniczych.

Planujesz napisać pismo do komornika o odblokowanie konta bankowego? Wzór przygotowaliśmy poniżej tak, aby ułatwić rozwiązanie problematycznej sytuacji, kiedy komornik zablokował konto bankowe i uniemożliwił dłużnikowi swobodne korzystanie z zasobów pieniężnych zgromadzonych na rachunku. Pismo do komornika o odblokowanie konta jest konieczne wtedy, kiedy chcemy uwolnić nieco środków zablokowanych przez komornika w ramach egzekucji długu. Przykładowy wzór pisma do komornika o odblokowanie konta znajdziesz poniżej.

POBIERZ DARMOWY WZÓR >

Pismo do komornika o odblokowanie konta bankowego warto przygotować przede wszystkim wtedy, kiedy udało się już uregulować pewne zobowiązania. W takiej sytuacji, jeśli komornik zablokował konto, prawdopodobnie będzie w stanie zgodzić się na uwolnienie konta z zajęcia i odblokowanie środków dłużnika. Kwota zablokowana na koncie przez komornika jest zależna przede wszystkim od tego, jaki rodzaj długu jest egzekwowany, a także oraz wartości minimalnego wynagrodzenia w kraju. Otóż ta wartość jest równoznaczną kwotą wolną od zajęcia komorniczego.

Po jakim czasie komornik dowie się o nowym koncie?

Blokada rachunku bankowego przez komornika jest możliwa praktycznie zawsze. Nie ma tu znacznie czas, w którym zostanie otworzone nowe konto w banku. W Polsce wszystkie instytucje działają jawnie, przekazując instytucjom publicznym informacje o tym, kiedy konkretna osoba otworzyła rachunek bankowy. W przypadku dłużników niestety nie da się ukryć posiadania konta w banku.

Zatem co zrobić, jeśli komornik zablokował konto? Co dalej w takiej sytuacji? Pierwszym krokiem niech będzie uregulowanie zadłużenia, dzięki czemu blokada środków na koncie przez komornika może zostać zniesiona, ale tylko wtedy, kiedy dłużnik złoży pismo o odblokowanie konta przez komornika. To niezbędne, aby urząd mógł wydać polecenie odblokowania rachunku bankowego. 

Warto dodać, że zablokowane pieniądze na koncie przez komornika są całkowicie niedostępne do dyspozycji dłużnika (oczywiście do kwoty wolnej od zajęcia). Aby odzyskać wolność finansową, jest tylko jedno wyjście. Uregulowanie zaległych wierzytelności, opłacenie kosztów komorniczych oraz złożenie dokumentu, jakim jest pismo do komornika o zdjęcie blokady z konta.

Pytania i odpowiedzi

Po otrzymaniu pisma od komornika z prośbą o odblokowanie konta, bank zazwyczaj potrzebuje od kilku do kilkunastu dni, aby konto było w pełni dostępne dla klienta. Jeśli komornik zablokował środki na koncie, a dług został już spłacony, trzeba najpierw skontaktować się z komornikiem, który przekaże informacje do banku w celu odblokowania dostępu do bankowości oraz środków zgromadzonych na koncie.

Tak, komornik może odblokować środki na koncie, ale tylko po otrzymaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających spłatę długu lub innych okoliczności uzasadniających zdjęcie blokady. Zdjęcie blokady komorniczej z konta wymaga spłaty zobowiązania i złożenia odpowiedniego pisma wraz z ustosunkowaniem się do zaistniałej sytuacji.

Bank może odblokować konto tylko po otrzymaniu pisma od komornika z informacją o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Sam komornik nie może odblokować rachunku; to zadanie należy do banku. Osoby, które zmagają się z problemem „komornik zablokował mi konto”, powinny czym prędzej spłacić zadłużenie i skontaktować się z komornikiem w celu przekazania danych do banku, co umożliwi odzyskanie władzy nad rachunkiem bankowym.

Konto socjalne to konto wolne od zajęcia komorniczego. Może je zakładać każda osoba, legalnie, na własne dane osobowe. Takie konta nie mają jednak wszystkich cech typowego konta osobistego, dlatego właśnie komornik nie może ich zająć. Co jeszcze sprawia, że nie jest możliwa blokada konta przez komornika? Kwota wolna to wartość, do której komornik nie może realizować egzekucji z konta bankowego. Można też założyć konto w zagranicznym banku, do którego nie będzie mieć dostępu polski komornik. Blokada konta bankowego w tym przypadku jest niemożliwa, chyba że za porozumieniem między komornikiem a zagraniczną instytucją finansową, która prowadzi rachunek bankowy.

Po zablokowaniu konta zajętego przez komornika dłużnik nie może wypłacić pieniędzy z konta. Zajęcie komornicze trwa do czasu, aż dłużnik nie spłaci w całości swojego zadłużenia względem wierzyciela. Jeśli Twój problem brzmi następująco: komornik zablokował mi konto – co robić w takiej sytuacji? Wystarczy, że uregulujesz zobowiązania wobec wierzycieli, pokryjesz koszty komornicze i złożysz pismo, które pozwoli na zdjęcie ograniczeń, które nałożył komornik. Blokada konta może zostać anulowana praktycznie od razu to wpłynięciu dokumentów potwierdzających uregulowanie zadłużenia.

4.3/5 - (10 oddanych głosów)