Stan zadłużenia u komornika może przysparzać nas o dreszcze, zwłaszcza jeśli dług przyjmuje duże kwoty, a my nie mamy stabilnej sytuacji finansowej. W takim wypadku zazwyczaj większość konsumentów zastanawia się, jak wygląda elektroniczne odblokowanie konta przez komornika i co należy zrobić, aby móc przeprowadzić taki proces. Ile trwa zdjecie blokady z konta bankowego i czy jest w ogóle możliwe, gdy komornik prowadzi wobec nas proces egzekucyjny?

Zablokowane konto przez komornika jak odblokowaćZablokowane konto przez komornika, jak odblokować?

Zajęte konto przez komornika jest związane z wieloma ograniczeniami. Podczas egzekucji, komornik pobiera z naszych rachunków bankowych część dochodów, które na nie wpływają. Zabieranie konkretnych kwot na rzecz spłaty długu jest niezależne od tego, czy jesteśmy osobami bezrobotnymi, czy pracujemy i na nasze konto wpływa wynagrodzenie za pracę. Z pobieraniem środków przez firmę komorniczą spotykają się także dłużnicy, którzy otrzymują na konta świadczenia (np. emerytury czy renty), zasiłki i tzw. zapomogę. Zastanawiając się, ile może zabrać komornik z pensji, warto w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy zablokowanie konta podczas takiego procesu jest w ogóle możliwe i czy dzięki temu uchronimy się przed brakiem środków na życie. Niestety często zdarza się, że w związku z procesem egzekucyjnym, nie mamy odpowiedniej gotówki, która pozwoliłaby nam wieść życie codzienne na poziomie. W związku z tym zaciągamy taką pomoc finansową jak pożyczka z komornikiem, która w wielu przypadkach ratuje nas od braku pieniędzy na zapłatę rachunków czy zakup żywności. Jak odblokować konto bankowe, gdy komornik pobiera z niego środki?

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Najczęściej stosowanym sposobem na odblokowanie konta jest napisane wniosku o zwolnienie z zajęcia komorniczego rachunku bankowego. Tego typu dokument możemy napisać własnoręcznie lub pobrać odpowiedni formularz online. Wniosek powinien zawierać takie dane jak:

— Dane dłużnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny). W lewym górnym rogu.

— Miasto i datę. W prawnym górnym rogu. 

— sygnaturę akt. KM;

— Organ do jakiego kierujemy sprawę (komornik sądowy właściwy do miasta, w którym toczy się postępowanie);

— Tytuł „wniosek dłużnika o zwolnienie spod zajęcia;

— Informację, jakiego źródła dochodu dotyczy wniosek (np. emerytury, wynagrodzenia o pracę);

— Argumenty (np. fakt, że renta czy emerytura stanowi jedyne źródło dochodu, a środki pozostałe po potrąceniu są niewystarczające do życia, czy informację, że otrzymywane wynagrodzenie jest zbyt małe na to, aby utrzymać rodzinę);

— Podpis dłużnika.

Kierując tego typu wniosek do komornika, mamy szansę na odblokowanie naszego konta lub zmniejszenie wysokości środków pobieranych przez niego w ramach egzekucji. Jest to możliwe zwłaszcza wtedy, gdy nasze dochody rzeczywiście są niskie, a pieniądze pozostałe po potrąceniu nie wystarczają na pokrycie najważniejszych potrzeb życiowych. W takich przypadkach najczęściej komornik sądowy próbuje pomóc dłużnikowi w rozwiązaniu ciężkiej sytuacji materialnej, np. zmniejszając kwotę, którą będzie pobierał co miesiąc.