Jesienią 2021 rząd rozpocznie wypłatę dodatkowego świadczenia dla osób starszych i rencistów. Jest to tzw. czternasta emerytura. Kto będzie uprawniony do jej otrzymania? Od kiedy 14 emerytura zostanie wypłacana? I czy komornik będzie mógł zająć 14 emeryturę? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule. 

Najważniejsze informacje:

 • 14 emerytura jest świadczeniem wolnym od zajęcia komorniczego. 
 • Waloryzacja wartości dodatkowego świadczenia emerytalnego odbwya się co roku. 
 • Aby otrzymać 14 emeryturę nie trzeba składać żadnych wniosków do ZUS.

Zasady wypłaty dodatkowego świadczenia: kiedy 14 emerytura i dla kogo?

Kto dostanie 14 emeryturę? Zgodnie z założeniami projektu ustawy  o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (projekt ustawy o dodatkowym świadczeniu), czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. mają prawo do emerytury lub renty jako:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi, 
 • żołnierze zawodowi,
 • renciści, 
 • kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uprawnieni do rent socjalnych, 
 • uprawnieni do świadczeń przedemerytalnych i zasiłku przedemerytalnego, 
 • osoby otrzymujące świadczenie pieniężne, będące cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, 
 • uprawnieni do emerytury pomostowej, 
 • uprawnieni do nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • uprawnieni do okresowej emerytury rolniczej, 
 • uprawnieni do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • funkcjonariusze służb państwowych (m.in. policjanci, strażacy, funkcjonariusze CBA, ABW) 
 • kombatanci i osoby represjonowane,
 • rolnicy.

W sytuacji, gdy na dzień 31 października 2021 roku prawo do emerytury lub renty nie istniało lub było zawieszone, prawo do 14 emerytury będzie podlegało ponownemu ustaleniu. 

Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura?

Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone już w IV kwartale 2021 roku. Warto również wiedzieć, że 14 emerytura zostanie wypłacona z urzędu, co oznacza, że aby ją otrzymać nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Pierwsze osoby dostaną czternastą emeryturę już w listopadzie 2021 r. Co ważne, nie każdy uprawniony otrzyma tę samą kwotę dodatkowego świadczenia. 

Ważne!

W 2024 roku w Polsce możliwością wypłaty 14 emerytury zostało objętych ponad 6 mln osób w wieku emerytalnym. Aktualne najniższe ustawowe świadczenie wzrosło z poziomu 1588,44 zł do 1780,96 zł.

Dla kogo w pełnej wysokości 14 emerytura?

Funkcją, jaką ma pełnić 14 emerytura wypłacana w 2021, jest wsparcie najbiedniejszych seniorów. Dlatego też w pełnej wysokości otrzymają ją Ci, których miesięczna emerytura/ renta nie przekracza kwoty 2900,00 zł brutto. Wówczas 14 emerytura 2021 będzie przysługiwać w pełnej wysokości, tj. 1250,88 zł brutto (netto to 1066,24 zł). Co z osobami, które przekroczą próg dochodowy? Mogą liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenia w niższej kwocie, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że o tyle, o ile przekroczony będzie próg, o tyle zmniejszeniu ulegnie kwota czternastej emerytury. Przykładowo: emeryt otrzymuje miesięcznie 3800,00 brutto emerytury. Przekracza próg o 900 zł, a więc otrzyma dodatkowe świadczenie pomniejszone o tę kwotę. Emerytowi będzie przysługiwała 14 emerytura 2021 w kwocie 350,88 zł (1250,88 zł – 900,00 zł). 

14 emerytura kiedyCzy komornik może zająć 14 emeryturę?

14 emerytura a komornik to zagadnienie, które jest poruszane coraz częściej w przypadku osób z zadłużeniami, które podlegają egzekucji komorniczej. A zatem czy komornik może zabrać 14 emeryturę? Zdecydowanie nie! Urząd komornika nie ma możliwości zajęcia tzw. czternastki. Wynika to z ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Takie specjalne świadczenia nie mogą zostać zajęte w żadnym przypadku, niezależnie od kwoty zadłużenia.

Jeśli chodzi o czynności egzekucyjne, które podejmuje komornik, czternasta emerytura nie podlega pod żadne działania związane z zaspokojeniem potrzeb wierzycieli. To oznacza, że żadne potrącenia nie mogą zostać naliczone z otrzymywanego świadczenia w ramach dodatku – 14 emerytura. Komornik może jednak zająć konto dłużnika, który jest utrzymywany z emerytury lub renty. Tutaj, zanim świadczenie standardowe wpłynie na rachunek bankowy, prawdopodobnie zostanie pomniejszone o kwotę zajęcia.

A zatem czy komornik może zająć 14 emeryturę? Nie, natomiast w przypadku pozostałych świadczeń emerytalnych ochronie podlega 75% wartości otrzymywanego świadczenia liczone od minimalnego wynagrodzenia w kraju. To limit, do którego komornik nie może dokonywać zajęcia.

Z przepisów jednoznacznie wynika, czy 14 emeryturę może zabrać komornik. W Polsce przepisy są skonstruowane tak, aby zabezpieczać jednocześnie interesy wierzycieli oraz dłużników, aby Ci nie popadli skrajne zadłużenie oraz ubóstwo. Co zatem może zrobić komornik? Czternastka nie podlega zajęciu w ramach egzekucji długu, aczkolwiek wszystkie pozostałe świadczenia emerytalne i rentowe już tak.

Jednym ze sposobów odzyskania należności jest skierowanie sprawy do windykacji. W przypadku, gdy to rozwiązanie zawodzi, wierzyciele niejednokrotnie decydują się na wszczęcie postępowania sądowego, które najczęściej kończy się wydaniem tytułu wykonawczego. Na jego podstawie komornik prowadzi egzekucję długów. W takiej sytuacji, możliwe jest zajęcie emerytury na spłatę zaległości. O tym, ile komornik może zabrać z emerytury, już pisaliśmy na blogu. Czy również inne świadczenia, takie jak renta, podlegają egzekucji? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli interesuje Cię zagadnienie komornik a renta, zajrzyj do artykułu omawiającego tę tematykę. 

Jednak co z 14 emeryturą? Czy jej kwotę będzie mógł zająć komornik?

Odpowiedź znajduje się w przepisach projektu ustawy o świadczeniu dodatkowym. Zgodnie z treścią art. 11 z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji”. Osoby otrzymujące 14 emeryturę, wobec których komornik prowadzi postępowanie, nie muszą więc obawiać się, że kwota dodatkowego świadczenia zostanie zajęta. Nawet w przypadku, gdy senior/ rencista posiada konto w banku i 14 emerytura zostanie przekazywana bezpośrednio na rachunek, komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji z otrzymanej kwoty. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy popadli w spiralę zadłużenia – zasilenie domowego budżetu czternastą emeryturą może pomóc w poprawie warunków codziennego funkcjonowania. Oczywiście wszyscy ci, którzy będą chcieli wykorzystać 14 emeryturę na spłatę zobowiązań, np. zaciągniętej pożyczki bez bik dla zadłużonych czy kredytu konsumenckiego, mogą to zrobić. Decyzja będzie jednak dobrowolna i w 100% zależna od samego zadłużonego.

Kto otrzymuje dodatkowe świadczenia i czy 14 emerytura podlega egzekucji komorniczej?

Szukasz odpowiedzi na pytanie, czy czternasta emerytura podlega egzekucji komorniczej? To świadczenie, które jest przyznawane wyłącznie czynnym emerytom i rencistom, którzy nie przekroczyli w danym roku progu dochodowego. 14 emerytura a zajęcie komornicze to zagadnienie poruszane nie tylko w rozmowach politycznych, ale także przez osoby, które otrzymują ów świadczenie i mają zadłużenia egzekwowane przez komornika. 

A może masz liczne zadłużenia i komornika na głowie, a jednocześnie potrzebujesz wsparcia finansowego? Skorzystaj z ofert pożyczek dla zadłużonych z komornikiem. Dodatkowe pieniądze w ten sposób może otrzymać nawet emeryt lub rencista.

Czy 14 emerytura podlega egzekucji komorniczej? Na szczęście nie. Pozostałe świadczenia emerytalne są egzekwowane przez komorników, ale tylko od określonej kwoty, tj. powyżej kwoty wolnej od zajęcia. Zatem odpowiedź na pytanie, czy 14   podlega zajęciu komorniczemu jest prosta – nie ma takiej możliwości, a 100% środków otrzymywanych w ramach takiego świadczenia jest wolne od egzekucji komorniczej. Teraz już nie musisz martwić się, czy 14 emeryturę może zająć komornik. To świadczenie w pełni bezpieczne od zajęcia komorniczego, co oznacza, że wszystkie środki w ramach dodatkowej emerytury otrzymasz na swój rachunek bankowy bez ryzyka przejęcia pieniędzy na poczet spłaty wierzycieli.

Źródła informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/14-emerytura-we-wrzesniu,

https://www.gov.pl/web/premier/rozp-ws-okr-kwoty-wyzszej-niz-kwota-najnizszej-emerytury,

https://www.gov.pl/web/rodzina/14-emerytura-bedzie-stalym-swiadczeniem,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000432

Pytania i odpowiedzi

5/5 - (1 oddanych głosów)