Z roku na rok kwota minimalna, jaką możemy otrzymać w ramach umowy o pracę, rośnie. W 2023 roku osiągnęła ona rekordową wartość, bo aż 3490 zł brutto do końca czerwca a od 1 lipca będzie ona wynosiła aż 3600 brutto. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rosną też kwoty wolne od potrąceń komorniczych. Ile one wynoszą w 2023 roku? Co jest chronione przed egzekucją komorniczą?

Kwoty wolne od potrąceń

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym tak naprawdę są kwoty wolne od potrąceń. Są to pieniądze, które ustawa chroni przed zajęciem komorniczym – nie podlegają one egzekucji. Jeśli posiadamy długi i często otrzymujemy od komornika pisma z informacją o zajęciu np. kwot na rachunkach bankowych, to możemy obawiać się,  że wkrótce pozostaniemy bez jakichkolwiek środków do życia. Na szczęście, jeśli jesteśmy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, taka sytuacja nie ma prawa się wydarzyć – komornik nie może zostawić nas z przysłowiowym „niczym”. W Polsce dłużnicy, a dokładnie ich wpływy są w pewnym stopniu chronione. A ile wynoszą kwoty wolne od potrąceń komorniczych w 2023 roku? 

Kwoty wolne od potrąceń komorniczych

Kodeks Pracy

Kwestie prawne dotyczące kwot wolnych od potrąceń w przypadku umów o pracę są opisane w kodeksie pracy. Warto do niego sięgnąć, jeśli zastanawiamy się ile komornik może zabrać z pensji. Przepisy regulują wszystkie progi, których komornik nie powinien przekraczać. Jeśli to zrobi – należy natychmiast go poinformować, że działa niezgodnie z prawem i zabrał za dużo pieniędzy.

Trzeba przy tym pamiętać, że do kodeksu pracy sięgamy tylko wtedy, kiedy otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jeśli jesteśmy zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne to regulacje prawne dotyczące egzekucji komorniczej nie są aż tak korzystne z punktu widzenia dłużnika. Przed jakimkolwiek działaniem z naszej strony warto sprawdzić stan zadłużenia komorniczego, żeby wiedzieć na jaką kwotę wzrósł nasz dług.

Kwota wolna od potrąceń w 2023 roku

Wysokość kwot chronionych przed zajęciem komorniczym zależna jest od tego czy nasze zadłużenie wynika z niepłacenia alimentów, czy też innych zobowiązań. Dłużnik alimentacyjny nie jest tak łagodnie traktowany w przypadku długów alimentacyjnych kwota wolna od potrąceń w 2023 roku wynosi 40% wartości wynagrodzenia (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę). Komornik może więc zabrać nawet 60% pensji z umowy o pracę. W ostateczności (w przypadku nieskutecznej egzekucji) dłużnik, który zalega z alimentami może trafić do więzienia nawet na kilka lat.

Jeśli nasz dług wynika z braku płatności za, np.: pożyczki dla zadłużonych, to kwota wolna od potrąceń komorniczych w 2023 roku wynosi tyle samo, ile wynosi minimalna płaca. Niezależnie od wysokości długu, w 2023 roku w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, komornik musi nam zostawić minimalna krajową. Jeżeli nasze zarobki przekraczają tę wartość, to komornik może zająć nadwyżkę na poczet spłaty zaległych zobowiązań.

Sytuacja wygląda inaczej wówczas, gdy wykonujemy pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Takie osoby co do zasady nie są chronione przed egzekucją komorniczą – komornik ma prawo zająć nawet 100% kwoty wynagrodzenia. Od tej zasady istnieje jeden wyjątek – jeśli pieniądze otrzymywane z tytułu umowy zlecenia mają charakter świadczenia powtarzającego się i w dodatku zapewniają dłużnikowi utrzymanie lub stanowią jego jedyne źródło dochodu – zastosowanie znajdują przepisy dotyczące kwoty wolnej od potrąceń przy umowie o pracę. Oznacza to, że komornik nie może zająć kwoty 3490 zł brutto (do czerwca) oraz 3600 zł (od lipca), mimo że dłużnik otrzymuje ją z tytułu umowy zlecenia.

Dodatkowe pieniądze dla osób z komornikiem

Komornik na koncie może znacznie ograniczyć nam szansę na uzyskanie dodatkowych środków do życia, np. wzięcie pożyczki dla zadłużonych. Dobrym rozwiązaniem dla każdego, kto ma problem ze spłatą zobowiązań, jest kredyt oddłużeniowy dla osób z komornikiem. Dzięki niemu możemy częściowo wyjść z problemów finansowych i uniknąć wpadnięcia w spiralę zadłużenia

Możemy poprawić sobie zdolność kredytową poprzez czyszczenie BIK, KRD, ERIF. Jeśli uda nam się usunąć niekorzystne informacje z powyższych baz i sprawić, że nasza historia kredytowa będzie pozytywna zwiększymy szanse akceptację naszego wniosku pożyczkowego.

3.3/5 - (3 oddanych głosów)