Od 1 stycznia 2024 r. wychowawcze świadczenie 500 plus zostanie podniesione do 800 zł. Dla kogo będzie obowiązywała nowa kwota? Jakie zmiany przyniesie to dla beneficjentów i jakie kroki będą musieli podjąć, aby skorzystać ze środków? Rząd przygotował nowy program, aby wesprzeć finansowo rodziny w dobie inflacji i pomóc w wychowaniu dzieci na lepszym poziomie. Warto sprawdzić, kto może skorzystać z wyższego świadczenia i czy potrzebne są dodatkowe wnioski. 

Na czym polega 800 plus?

800 plus

Program 800 plus stanowi rozwinięcie wcześniejszego programu 500 plus. Został wprowadzony, aby wesprzeć rodziny wychowujące dzieci w Polsce. Głównym celem obu tych inicjatyw jest dostarczenie wsparcia finansowego rodzinom, zwiększenie wskaźnika dzietności i pomoc w wychowywaniu. 

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta jest wypłacana na jedno dziecko miesięcznie. Oznacza to, że w przypadku dwójki dzieci otrzymasz 1600 zł, a trójki 2400 zł i tak dalej. Jest to znaczący wzrost, który ma na celu dostosowanie się do rosnących kosztów życia.

Kluczowym aspektem programu 800 plus jest to, że świadczenie przysługuje na każde dziecko od momentu jego narodzin aż do ukończenia 18 roku życia. Wiele osób obawia się, że 800 plus dla pracujących będzie obowiązywało z kryterium dochodowym. Jednak będzie wypłacane bez względu na dochód rodziny.  W związku z tym nie ma konieczności udowadniania określonego poziomu zarobków, aby skorzystać z nowego programu.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie. ZUS, który jest odpowiedzialny za wypłatę, będzie informował beneficjentów o nowej wysokości świadczenia za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej PUE ZUS.

Pierwsza wypłata w nowej, wyższej kwocie ma nastąpić już na początku kolejnego roku. Może jednak zdarzyć się, że wszyscy beneficjenci nie otrzymają środków już w styczniu. Jest to spowodowane duża liczbą osób, którym przysługuje świadczenie. Wówczas, jeśli nie dostaniesz pieniędzy w styczniu, otrzymasz wyrównanie. 

Czy 800 będzie dla wszystkich?

Świadczenie 800 plus jest objęte takimi warunkami jak w przypadku wcześniejszego programu 500 plus. Jest ono przeznaczone wyłącznie dla rodzin z dziećmi. Nie obowiązuje kryterium dochodowe, jednak jest kilka wymogów, których trzeba dopilnować, aby stać się beneficjentem. 

Komu należy się 800+? 

– Wszystkim, którzy obecnie korzystają z programu 500 plus. Zamiana na większe świadczenie nastąpi bowiem automatycznie. 

– Świadczenie przysługuje na każde dziecko od chwili narodzin do ukończenia 18 roku życia.

– Wypłacane jest bez względu na dochód rodziny.

To oznacza, że jeśli rodzina posiada dzieci w wieku do 18 lat, ma prawo do otrzymywania świadczenia 800 plus na każde z nich. Ma to miejsce niezależnie od dochodów w gospodarstwie. Osoby bezdzietne lub mające dzieci, które przekroczyły już 18 rok życia, nie kwalifikują się do otrzymywania świadczenia, nawet jeśli kontynuują one edukację. 

Sprawdź również: czy od 500 plus płaci się podatek? 

Czy trzeba składać wniosek na 800 plus?

Czy trzeba składać nowe wnioski na 800+? Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Beneficjenci nie będą musieli podejmować żadnych dodatkowych działań. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala uniknąć zbędnych formalności i skomplikowanych procedur.

Jednak osoby, które wcześniej nie brały 500 plus, muszą zadbać o złożenie wniosku o nowe świadczenie. W sytuacji, gdy dziecko niedawno przyszło na świat, należy wypełnić formularz i złożyć go jednorazowo do ZUS. 

Ważne! Oczekujesz narodzin? Możesz otrzymać też inne świadczenie socjalne, np.  dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub dodatek za opiekę na urlopie wychowawczym. 

Gdzie składać wniosek o 800 plus?

Jak już wiadomo, nie ma potrzeby składania nowego wniosku. Jeśli więc brałeś świadczenie 500 plus, nie musisz ponownie ubiegać się o wypłatę nowego. Wszystkie formalności zostaną dopełnione automatycznie przez ZUS. 

A co w przypadku osób, które wcześniej nie brały 500 plus, a np. urodziło im się dziecko i przysługuje im świadczenie? W takiej sytuacji konieczne jest złożenie wniosku. Można zrobić to elektronicznie, pocztą lub osobiście w placówce ZUS. 

Jak złożyć wniosek o 800+?

ZUS udostępni informacje o nowej wysokości świadczenia na profilu informacyjnym PUE ZUS. Dodatkowo, informacje mogą zostać przesłane na wskazany adres e-mail lub numer telefonu.

Jaki wniosek na 800+ jest potrzebny? Jeśli chcesz złożyć pierwszy wniosek o świadczenie, możesz zrobić to najszybciej poprzez PUE ZUS lub bankowość. Z kolei, gdy wybierasz złożenie wniosku stacjonarnie, możesz wydrukować formularz i wypełnić go ręcznie. Znajdziesz go na stronie internetowej ZUS w zakładce dot. druków do pobrania, w placówce ZUS lub w GOPS-ie. 

Jak wnioskować o 800 plus? — wniosek przez bank

Jak złożyć wniosek o 800 plus przez bankowość elektroniczną, jeśli pierwszy raz wnioskujesz o świadczenie? Przygotowaliśmy kilka kroków, które należy wykonać:

 1. Zaloguj się do swojego konta bankowego online. Wiele banków oferuje możliwość składania wniosków o różne świadczenia bezpośrednio przez swoje platformy bankowości elektronicznej.

Bankowość a 800 plus gdzie złożyć wniosek? W takich bankach jak:

 1. Szukaj sekcji dotyczącej świadczeń lub usług publicznych. W zależności od banku może to być zakładka „Usługi publiczne”, „Świadczenia” lub coś podobnego.
 2. Wybierz opcję związaną z programem 800 plus. 
 3. Wypełnij wniosek. Będziesz musiał podać wszystkie wymagane informacje, czyli dane osobowe i informacje o dzieciach, dla których wnioskujesz.
 4. Załącz wymagane dokumenty. W zależności od sytuacji mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, np. akty urodzenia dzieci.
 5. Prześlij wniosek. Po wypełnieniu wszystkich informacji i załączeniu wymaganych dokumentów, prześlij wniosek. Wiele banków umożliwia automatyczne przesłanie wniosku do ZUS.
 6. Oczekuj na potwierdzenie. Po przesłaniu wniosku powinieneś otrzymać potwierdzenie jego przyjęcia. Proces rozpatrywania wniosku może trochę zająć, ale zwykle bank lub ZUS informuje o jego statusie.

Jak złożyć wniosek o 800+ przez PUE ZUS?

Sprawdź, jak dostać 800 plus. Wniosek online przez PUE krok po kroku:

 1. Zarejestruj się na PUE ZUS:

   – Jeśli nie masz jeszcze konta na PUE ZUS, odwiedź stronę https://pue.zus.pl/ i zarejestruj się. Będziesz potrzebować numeru PESEL i aktualnego adresu e-mail.

   – Po rejestracji otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknij w niego, aby aktywować swoje konto.

 1. Zaloguj się do konta na PUE ZUS:

   – Po aktywacji konta zaloguj się na PUE ZUS, używając swojego loginu i hasła.

 1. Przejdź do zakładki „Ubezpieczony” lub „Świadczeniobiorca”
 2. Przejdź do sekcji składania wniosków. 

   – W głównym menu wybierz opcję „Dokumenty i wiadomości”, potem „Dokumenty robocze” i  wybierz „Utwórz nowy”.

Wybierz wniosek o 800 plus:

   – Znajdź i wybierz wniosek o świadczenie wychowawcze 800 plus.

 1. Wypełnij wniosek:

  – Wybierz przycisk „Utwórz dokument”. 

– Uzupełnij wszystkie wymagane pola, podaj swoje dane osobowe i informacje o dzieciach, dla których wnioskujesz o świadczenie.

 1. Załącz dokumenty:

   – Jeśli jest to wymagane, załącz odpowiednie dokumenty, np. akty urodzenia dzieci w formie skanów lub zdjęć.

 1. Podpisz wniosek elektronicznie:

 – Aby złożyć wniosek elektronicznie, będziesz potrzebować kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Możesz też podpisać go za pomocą podpisu zaufanego (PZ ePUAP), e-dowodu lub poprzez profil PUE. 

 1. Wyślij wniosek:

   – Po wypełnieniu wniosku i załączeniu wszystkich wymaganych dokumentów kliknij przycisk „Wyślij”. 

 1. Odbierz potwierdzenie:

   – Po pomyślnym wysłaniu wniosku otrzymasz potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail lub powiadomienia na PUE ZUS.

 1. Oczekuj na decyzję:

   – Po złożeniu wniosku ZUS rozpatrzy Twoją prośbę i poinformuje Cię o decyzji. Może to potrwać pewien czas, w zależności od liczby osób w kolejce. 

Kiedy składać wniosek na 800 plus?

Wszyscy, którym obecnie ZUS wypłaca świadczenie 500 plus, od 1 stycznia 2024 r. zaczną otrzymywać comiesięczne świadczenie w wysokości 800 zł. Nie wymaga to dodatkowych formalności. 

Jednak w przypadku osób, które wcześniej nie korzystały ze świadczenia lub dla których zaistniały nowe okoliczności uprawniające do skorzystania z programu (np. narodziny dziecka), konieczny jest o 800 plus wniosek. ZUS nie ustalił terminu maksymalnego dla starania się o świadczenie. Jednak warto pamiętać, że jeśli chce się otrzymać środki od najbliższego możliwego terminu, wniosek należy złożyć jak najszybciej.

Nowe świadczenie 800 plus. Czy trzeba składać nowy wniosek? Tylko w poniższych sytuacjach: 

 1. Jeśli w rodzinie urodzi się nowe dziecko, a rodzina wcześniej nie korzystała ze świadczenia 500 plus.
 2. Jeśli rodzina wcześniej nie kwalifikowała się do programu 500 plus, ale teraz spełnia warunki do otrzymania środków.
 3. W przypadku innych zmian w sytuacji rodziny, które mogą wpłynąć na prawo do świadczenia lub jego wysokość.

Już w przyszłym roku będzie wypłacane nowe świadczenie 800 plus. Od kiedy rusza program? Wyższa kwota trafi na konto beneficjentów max. do dnia 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2024 r. Dlatego warto złożyć wniosek odpowiednio wcześnie, aby móc skorzystać z pełnej kwoty już na początku roku.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o 800+?

Chcąc otrzymać wyższe świadczenie 800, jakie dokumenty potrzebne do wniosku to podstawowe pytanie, na które warto znać odpowiedź. Nie ma potrzeby dostarczania dodatkowej dokumentacji. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, w przypadku osób, które wcześniej brały 500+. Jest to uproszczona procedura, która pozwala uniknąć zbędnych formalności. 

Osoby po raz pierwszy składające wniosek dołączą do wniosku  dowód osobisty i akt urodzenia dziecka. Dodatkowe dokumenty muszą złożyć tylko rodzice, którzy sprawują opiekę naprzemienną, rodziny zastępcze, opiekunowie prawni i faktyczni oraz dyrektorzy Domów pomocy społecznej. Kryterium to dotyczy także obcokrajowców, którzy chcą ubiegać się o świadczenie 800 plus. 

5/5 - (2 oddanych głosów)