Egzekucja komornicza stanowi spory problem dla każdego dłużnika. W końcu nikt z nas nie chce pozbywać się swojego majątku i pozostawać bez przysłowiowego grosza do życia. Tego typu działania wiążą się także z wielkim stresem, który może uniemożliwiać normalne funkcjonowanie. Po wszczęciu postępowania mamy niewiele możliwości, jednak zawsze dostajemy szansę na porozumienie się z komornikiem lub z wierzycielem w kwestii zapłaty zaległości. Jeśli nie dojdzie do ugody i rozwiązania sprawy polubownie, pozostaje jedynie staranie się o cofnięcie wniosku egzekucyjnego.

Dlaczego postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte?

Gdy posiadamy spore długi, musimy liczyć się z tym, że w przypadku niespłacania zobowiązań, takich jak kredyt bez BIK, zostanie wszczęta egzekucja komornicza. W większości tego typu sytuacje dotyczą osób, które posiadają niestabilną sytuację finansową i brakuje im wystarczających środków do życia. W związku z tym decydują się one na zaciągnięcie kolejnych zobowiązań, których również nie spłacają, wpadając tym samym w spiralę zadłużenia. 

Jakie są skutki egzekucji komorniczej?

Jeśli zostanie wszczęte postępowanie komornicze, musimy liczyć się z przejęciem naszego majątku. Komornik nie tylko może zająć nasze konta bankowe, na które wpływają środki z tytułu różnorodnych świadczeń czy wynagrodzenia za pracę. Firma komornicza bardzo często przejmuje ruchomości z naszych domów, zwłaszcza jeśli kwota zadłużenia jest duża.

Jeśli posiadane przez nas przedmioty, sprzęt, a także środki pieniężne nie pokrywają wartości długu, a różnica jest spora, może grozić nam nawet wszczęcie licytacji przez nas nieruchomości, której jesteśmy właścicielami, a w wyniku tego nastąpi eksmisja z mieszkania.

Cofnięcie wniosku egzekucyjnegoCofnięcie wniosku egzekucyjnego — co to takiego?

Cofnięcie wniosku egzekucyjnego możliwe jest wyłącznie za sprawą wierzyciela. Dłużnik w takiej sytuacji posiada kilka sposobów, które pozwolą mu starać się o wszczęcie tego typu działań. Jednym z najłatwiejszych jest oczywiście spłata całego zadłużenia, dzięki której będziemy mogli pozbyć się całkowicie długu, a co za tym idzie — zlikwidować postępowanie komornicze i zachować majątek. 

W najczęstszych przypadkach zapłata zobowiązania następuje na konto wierzyciela, a nie na rachunek firmy komorniczej, dzięki czemu osoba zadłużona może uniknąć konieczności uiszczenia wysokich kosztów wynikających z potrącenia komorniczego. W takiej sytuacji musimy jednak poinformować o zamiarze wierzyciela i poczekać na cofnięcie wniosku egzekucyjnego, po czym uiścić dług.

Sprawdź, ile może zabrać komornik

Cofnięcie egzekucji komorniczej a spłata części długu

Sytuacją, która daje nam nieco mniejsze szanse na wycofanie egzekucji, jest nieposiadanie całej kwoty zadłużenia. W przypadku, gdy mamy oszczędności, ale pokrywają one wyłącznie część długu, rzadko możemy liczyć na cofnięcie wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela. Proces ściągania naszych należności może bowiem zostać zatrzymany jedynie przez niego.

Porozumienie z wierzycielem a cofnięcie wniosku egzekucyjnego

Jeśli wierzyciel nie wykazuje woli porozumienia, nie powinniśmy załamywać rąk i całkowicie się poddawać. Warto nadal prowadzić negocjacje oraz składać prośby i propozycje w formie pisemnej. Z kolei gdy zgodzi się on na zapłatę określonej kwoty na wskazane konto bankowe, a pomimo spłaty części długu lub całej kwoty nie wycofa wniosku o egzekucję, będziemy posiadali niezbędną dokumentację. Będzie stanowiła ona swoistą podstawę dowodową, która pomoże nam w dociekaniu naszych praw drogą sądową. Musimy zgromadzić jednak kluczowe dokumenty, które potwierdzą zawarcie tego typu umowy.

Wierzyciel nie chce się porozumieć

W sytuacji, gdy nie zgromadzimy całej kwoty na spłatę zadłużenia, a wierzyciel nie chce zgodzić się na uiszczenie części długu, musimy szukać innych rozwiązań. Jedną z możliwości na cofnięcie wniosku o egzekucję komorniczą jest pożyczka pieniędzy od bliskich lub skorzystanie z parabanków, które oferują pożyczki dla zadłużonych. Tego typu finansowanie umożliwi nam pozbycie się zadłużenia u wierzyciela, a co za tym idzie — wycofanie egzekucji.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu

Warto wiedzieć, że istnieją sytuacje, gdy postępowanie komornicze jest całkowicie niezgodne z prawem. Może zostać ono umorzone wówczas gdy: egzekucja zostanie przeprowadzona przez niewłaściwy sąd, wierzyciel lub zadłużony nie ma zdolności sądowej, a nawet w przypadku, gdy koszty postępowania komorniczego będą wyższe niż kwota należności.

Umorzenie egzekucji komorniczej na mocy prawa

Egzekucja komornicza może zostać cofnięta również w sytuacji, gdy konkretna przeszkoda prawna uniemożliwia przeprowadzenie postępowania. Tego typu przypadek może zaistnieć, gdy dłużnik ogłosi upadłość lub gdy wniosek o podjęcie postępowania po zawieszeniu przez wierzyciela nie zostanie ponownie złożony.

3.7/5 - (4 oddanych głosów)