Na samym początku należy wiedzieć, że jedynym organem uprawniającym do eksmisji z mieszkania jest komornik. Na podstawie wyroku sądowego ma on prawo do usunięcia dłużnika z mieszkania lub całej grupy lokatorów z danego budynku. Zaległości w czynszu mogą spowodować, że lokatorzy będą zmuszeni wyprowadzić się z budynku, w którym zamieszkiwali. Jak dochodzi do eksmisji z mieszkania i jak jej uniknąć?

Eksmisja z mieszkania – powody

Najczęstszym powodem, w którym dochodzi do eksmisji z mieszkania są zaległości w czynszu. Osoby te najczęściej są w spirali zadłużenia i probują się ratować pożyczkami z komornikiem, które mogą jeszcze bardziej zadłużać. Wiele lokatorów myśli, że jak wynajmują mieszkanie to nie musi za nie płacić, albo będą płacić nieregularnie, bo i tak ich nikt nie wyrzuci. Jest to błędne myślenie, gdyż właściciel lokalu lub budynku, może w każdej chwili złożyć wniosek o eksmisję, jeśli nie otrzyma przez pewien czas należności z tytułu umowy najmu. 

Kolejną przyczyną, której skutkiem jest eksmisja mieszkania jest skandaliczne zachowanie lokatora/lokatorów. Jeśli z mieszkania robimy miejsce do wielotygodniowych zakrapianych zabaw, którym towarzyszy hałas przeszkadzającym innym, to znaczy że nie umiemy pożytkować mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem. Częste libacje alkoholowe również mogą zaniedbać wizerunek mieszkania i uszkodzić wiele elementów z niego. 

Pozew o eksmisję z mieszkania

Zanim komornik przejdzie do czynności, najpierw sąd wysyła do wszystkich lokatorów, których dotyczy sprawa, pozew o wykazanie czy należy im się mieszkanie socjalne po eksmisji. W tym momencie każdy kto otrzymał takie pismo powinien ustosunkować się do niego i niezwłocznie napisać odpowiedź. Jest to bardzo ważne, gdyż brak odpowiedzi może działać na nasza niekorzyść, co w rezultacie może skutkować brakiem mieszkania socjalnego. 

Eksmisja mieszkania wiąże się z wieloma procedurami i tak jak było wspomniane wyżej, sąd musi ustalić czy dłużnikowi należy się inne mieszkanie. Decyzję otrzymamy w głównym pozwie o eksmisji z mieszkania, gdzie będzie napisane (bądź nie) czy lokal socjalny należy się danej osobie.

Eksmisja z mieszkania – komu przysługuje lokal socjalny?

Gmina ma obowiązek zapewnienia mieszkania socjalnego. Owe lokum przysługuje:

  • kobietom, które spodziewają się dziecka;
  • bardzo chorym,
  • wszystkim tym, którzy mają status bezrobotnych;
  • osobom małoletnim bądź ubezwłasnowolnionym;
  • rencistom i emerytom.

Mimo, że dłużnik, który jest objęty eksmisją z mieszkania należy do jednej z wymienionych wyżej grup, sąd może nie przyznać mieszkania zastępczego jeśli powodem eksmisji jest przemoc w rodzinie lub rażące zachowanie lokatorów, które zakłócało porządek mieszkaniowy. Również gmina może nie przyznać lokalu socjalnego, w momencie kiedy dłużnik ma własne mieszkanie, w którym nie mieszkał i tak naprawdę może się do niego wprowadzić bez problemu, gdy nastąpi eksmisja z mieszkania aktualnego.

W momencie gdy sąd orzeknie, że lokatorowi należy się lokal socjalny, to eksmisja z mieszkania zostaje wstrzymana do momentu, aż gmina złoży ofertę wynajmu lokalu mieszkaniowego.

eksmisja z mieszkaniaLokal tymczasowy na czas eksmisji

Jeśli lokator nie dostanie zgody na otrzymanie lokalu socjalnego, przysługuje mu mieszkanie tymczasowe. Komornik nikogo nie wyrzuca pod most. Kiedy rozpoczyna się eksmisja z mieszkania to lokatorzy muszą się z niego wyprowadzić. Jeśli tego nie robią w tym momencie urzędnik państwowy zgłasza się do gminy o przyznanie tym osobom lokalu tymczasowego, gdyż ich zachowanie opóźnia eksmisję z mieszkania. Jeśli gmina w terminie 6 miesięcy nie znajdzie lokalu, do którego dłużnicy mogą się przenieść, komornik ma prawo przenieść lokatorów do placówki noclegowej lub schroniska. 

Zażalenie na czynności komornicze

Właściciel mieszkania lub budynku, który ma w ręku wyrok sądu o eksmisji z mieszkania, zawiadamia komornika o wszczęciu działań. Ten zaś informuje lokatorów o terminie, w którym mają dobrowolnie opuścić dany lokal. Jeśli po rozpoczęciu egzekucji komorniczej, dłużnicy dalej zamieszkują w mieszkaniu, które mieli opuścić, komornik przechodzi do dalszych czynności. Wszystko jest uzależnione go tego, czy sąd przyznał lokal socjalny oraz czy gmina wskazała jego adres.

Każdy kto ma do czynienia z egzekucja komorniczą może zgłosić skargę na pracę komornika sądowego. Trzeba jednak pamiętać o terminie złożenia wniosku oraz o kosztach które musimy ponieść w związku ze złożeniem pisma sądowego. Jeśli faktycznie zauważymy, że urzędnik państwowy, który wykonuje egzekucję mieszkania, nadużywa swoich praw, to możemy złożyć stosowne zawiadomienie.

Jak uniknąć egzekucji mieszkania?

Mamy 2 główne zasady, które jeśli będziemy przestrzegali to z pewnością unikniemy egzekucji mieszkania. Po pierwsze terminowa płatność. O płaceniu w terminie wspominaliśmy już w wielu artykułach i podkreślaliśmy jak to jest ważne. Nie tylko pożyczki należy spłacać w terminie, ale również każde zobowiązanie – również czynsz. Brak terminowości może powodować wiele przykrych konsekwencji. Dlatego warto wydawać pieniądze z rozwagą i nawet jeśli wydaje nam się, że spokojnie starczy z wypłaty na czynsz, a później okazuje się że wydaliśmy te pieniądze, to lepiej te pieniądze za czynsz odłożyć i w ogóle nie dotykać.

Po drugie szanowanie mienia i sąsiadów. Musimy wiedzieć, że jeśli wynajmujemy mieszkanie to nie należy ono do nas i musimy o nie dbać. Musimy też szanować ludzi mieszkających za ścianą jak i również w całym budynku. Nasza zbyt głośne imprezowanie może przeszkadzać innym, a często dochodzi nawet do agresji , gdzie podczas ,,spotkania ze znajomymi” jest alkohol. Oczywiście za jeden głośny wybryk nikt nas nie wyrzuci, jednak jeśli będzie się to powtarzała i na dodatek będzie dochodziło do przemocy w rodzinie, to skutkiem tego może być eksmisja z mieszkania.

Może zainteresować Cię również:

5/5 - (1 oddanych głosów)