Najważniejsze informacje:

 • Eksmisja z mieszkania może nastąpić na podstawie wyroku sądowego. 
 • Proces eksmisyjny obejmuje wezwanie do opuszczenia lokalu i wykonanie eksmisji przez komornika. 
 • Osobom eksmitowanym może przysługiwać prawo do lokalu socjalnego.

Na samym początku należy wiedzieć, że jedynym organem uprawniającym do eksmisji z mieszkania jest komornik. Na podstawie wyroku sądowego ma on prawo do usunięcia dłużnika z mieszkania lub całej grupy lokatorów z danego budynku. Zaległości w czynszu mogą spowodować, że lokatorzy będą zmuszeni wyprowadzić się z budynku, w którym zamieszkiwali. Jak dochodzi do eksmisji z mieszkania i jak jej uniknąć?

Eksmisja z mieszkania – powody

Najczęstszym powodem, w którym dochodzi do eksmisji z mieszkania są zaległości w czynszu. Osoby te najczęściej są w spirali zadłużenia i probują się ratować pożyczkami z komornikiem, które mogą jeszcze bardziej zadłużać. Wiele lokatorów myśli, że jak wynajmują mieszkanie to nie musi za nie płacić, albo będą płacić nieregularnie, bo i tak ich nikt nie wyrzuci. Jest to błędne myślenie, gdyż właściciel lokalu lub budynku, może w każdej chwili złożyć wniosek o eksmisję, jeśli nie otrzyma przez pewien czas należności z tytułu umowy najmu. 

Kolejną przyczyną, której skutkiem jest eksmisja mieszkania jest skandaliczne zachowanie lokatora/lokatorów. Jeśli z mieszkania robimy miejsce do wielotygodniowych zakrapianych zabaw, którym towarzyszy hałas przeszkadzającym innym, to znaczy że nie umiemy pożytkować mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem. Częste libacje alkoholowe również mogą zaniedbać wizerunek mieszkania i uszkodzić wiele elementów z niego. 

Ciekawostka!

Niektóre umowy najmu wykluczają możliwość eksmisji z mieszkania, nawet jeśli czynsz nie zostanie opłacony na czas. Prawo w Polsce mocno chroni najemców, przez co nawet w razie braku terminowego uregulowania zadłużenia może okazać się, że najmeca nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności ani eksmitowany.

Pozew o eksmisję z mieszkania

Zanim komornik przejdzie do czynności, najpierw sąd wysyła do wszystkich lokatorów, których dotyczy sprawa, pozew o wykazanie czy należy im się mieszkanie socjalne po eksmisji. W tym momencie każdy kto otrzymał takie pismo powinien ustosunkować się do niego i niezwłocznie napisać odpowiedź. Jest to bardzo ważne, gdyż brak odpowiedzi może działać na nasza niekorzyść, co w rezultacie może skutkować brakiem mieszkania socjalnego. 

Eksmisja mieszkania wiąże się z wieloma procedurami i tak jak było wspomniane wyżej, sąd musi ustalić czy dłużnikowi należy się inne mieszkanie. Decyzję otrzymamy w głównym pozwie o eksmisji z mieszkania, gdzie będzie napisane (bądź nie) czy lokal socjalny należy się danej osobie.

Eksmisja z mieszkania – komu przysługuje lokal socjalny?

Gmina ma obowiązek zapewnienia mieszkania socjalnego. Owe lokum przysługuje:

 • kobietom, które spodziewają się dziecka;
 • bardzo chorym,
 • wszystkim tym, którzy mają status bezrobotnych;
 • osobom małoletnim bądź ubezwłasnowolnionym;
 • rencistom i emerytom.

Mimo, że dłużnik, który jest objęty eksmisją z mieszkania należy do jednej z wymienionych wyżej grup, sąd może nie przyznać mieszkania zastępczego jeśli powodem eksmisji jest przemoc w rodzinie lub rażące zachowanie lokatorów, które zakłócało porządek mieszkaniowy. Również gmina może nie przyznać lokalu socjalnego, w momencie kiedy dłużnik ma własne mieszkanie, w którym nie mieszkał i tak naprawdę może się do niego wprowadzić bez problemu, gdy nastąpi eksmisja z mieszkania aktualnego.

W momencie gdy sąd orzeknie, że lokatorowi należy się lokal socjalny, to eksmisja z mieszkania zostaje wstrzymana do momentu, aż gmina złoży ofertę wynajmu lokalu mieszkaniowego.

eksmisja z mieszkaniaLokal tymczasowy na czas eksmisji

Jeśli lokator nie dostanie zgody na otrzymanie lokalu socjalnego, przysługuje mu mieszkanie tymczasowe. Komornik nikogo nie wyrzuca pod most. Kiedy rozpoczyna się eksmisja z mieszkania to lokatorzy muszą się z niego wyprowadzić. Jeśli tego nie robią w tym momencie urzędnik państwowy zgłasza się do gminy o przyznanie tym osobom lokalu tymczasowego, gdyż ich zachowanie opóźnia eksmisję z mieszkania. Jeśli gmina w terminie 6 miesięcy nie znajdzie lokalu, do którego dłużnicy mogą się przenieść, komornik ma prawo przenieść lokatorów do placówki noclegowej lub schroniska. 

Zażalenie na czynności komornicze

Właściciel mieszkania lub budynku, który ma w ręku wyrok sądu o eksmisji z mieszkania, zawiadamia komornika o wszczęciu działań. Ten zaś informuje lokatorów o terminie, w którym mają dobrowolnie opuścić dany lokal. Jeśli po rozpoczęciu egzekucji komorniczej, dłużnicy dalej zamieszkują w mieszkaniu, które mieli opuścić, komornik przechodzi do dalszych czynności. Wszystko jest uzależnione go tego, czy sąd przyznał lokal socjalny oraz czy gmina wskazała jego adres.

Każdy kto ma do czynienia z egzekucja komorniczą może zgłosić skargę na pracę komornika sądowego. Trzeba jednak pamiętać o terminie złożenia wniosku oraz o kosztach które musimy ponieść w związku ze złożeniem pisma sądowego. Jeśli faktycznie zauważymy, że urzędnik państwowy, który wykonuje egzekucję mieszkania, nadużywa swoich praw, to możemy złożyć stosowne zawiadomienie.

Jak uniknąć egzekucji mieszkania?

Mamy 2 główne zasady, które jeśli będziemy przestrzegali to z pewnością unikniemy egzekucji mieszkania. Po pierwsze terminowa płatność. O płaceniu w terminie wspominaliśmy już w wielu artykułach i podkreślaliśmy jak to jest ważne. Nie tylko pożyczki należy spłacać w terminie, ale również każde zobowiązanie – również czynsz. Brak terminowości może powodować wiele przykrych konsekwencji. Dlatego warto wydawać pieniądze z rozwagą i nawet jeśli wydaje nam się, że spokojnie starczy z wypłaty na czynsz, a później okazuje się że wydaliśmy te pieniądze, to lepiej te pieniądze za czynsz odłożyć i w ogóle nie dotykać.

Po drugie szanowanie mienia i sąsiadów. Musimy wiedzieć, że jeśli wynajmujemy mieszkanie to nie należy ono do nas i musimy o nie dbać. Musimy też szanować ludzi mieszkających za ścianą jak i również w całym budynku. Nasza zbyt głośne imprezowanie może przeszkadzać innym, a często dochodzi nawet do agresji , gdzie podczas ,,spotkania ze znajomymi” jest alkohol. Oczywiście za jeden głośny wybryk nikt nas nie wyrzuci, jednak jeśli będzie się to powtarzała i na dodatek będzie dochodziło do przemocy w rodzinie, to skutkiem tego może być eksmisja z mieszkania.

Może zainteresować Cię również:

Jakie są etapy eksmisji?

Eksmisja wynajmującego mieszkanie po zakończonej umowie jest możliwa, ale tylko wtedy, kiedy wynajmujący ma zapewnione mieszkanie zastępcze. W przeciwnym razie nie można wyrzucić kogoś na bruk. Warto też dodać, że nakaz eksmisji z mieszkania komunalnego oraz nakaz eksmisji z mieszkania własnościowego może wydać wyłącznie sąd – właściciel nieruchomości nie ma prawa eksmitować mieszkańców na własną rękę.

Etapy eksmisji to:

 1. Wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu: Właściciel lub uprawniony organ wysyła do lokatora listowne wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Jest to próba rozwiązania sprawy bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu.
 2. Pozew o eksmisję: Jeśli lokator nie opuści mieszkania dobrowolnie, właściciel może wnieść do sądu pozew o eksmisję. W trakcie postępowania sądowego obie strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów, a sąd podejmuje decyzję o ewentualnej eksmisji.
 3. Egzekucja wyroku eksmisyjnego: Jeśli sąd wyda wyrok na korzyść właściciela i zdecyduje o eksmisji, następuje etap egzekucji tego wyroku. Eksmisję przeprowadza komornik sądowy, który ma za zadanie fizyczne usunięcie lokatora z mieszkania oraz jego rzeczy.

Dość nietypowa sprawa to także dzikie eksmisje. To sytuacje, w których eksmisja odbywa się bez odpowiedniego postępowania sądowego i jest przeprowadzana w sposób nielegalny. Jest to działanie niezgodne z prawem i naraża osoby dokonujące takiej eksmisji na odpowiedzialność karną. Eksmisja do lokalu socjalnego po orzecznictwie sądu często bywa problematyczna, gdyż lokatorzy najczęściej nie chcą dobrowolnie opuścić zajmowanego lokum. Niemniej jednak w takiej sytuacji eksmisja z lokalu prywatnego jak najbardziej może zostać przeprowadzona, nawet pod przymusem.

Jakie są konsekwencje eksmisji z mieszkania dla lokatora?

Konsekwencje eksmisji z mieszkania dla lokatora mogą być różnorodne i dotkliwe. Oto niektóre z nich:

 1. Utrata dachu nad głową: Najbardziej oczywistą i bezpośrednią konsekwencją eksmisji jest utrata miejsca zamieszkania. Eksmisja najemcy w Polsce jest jednak możliwa tylko wtedy, kiedy lokator ma zapewnione inne lokum zastępcze lub socjalne.
 2. Konieczność poszukiwania nowego miejsca zamieszkania: Lokator musi szybko znaleźć nowe mieszkanie, co może być trudne, zwłaszcza w sytuacji braku środków finansowych czy negatywnej historii płatniczej.
 3. Straty materialne: W przypadku szybkiej eksmisji lokator może nie być w stanie zabrać ze sobą wszystkich swoich rzeczy, co może prowadzić do ich utraty.
 4. Konsekwencje psychiczne: Eksmisja do lokalu tymczasowego może być bardzo stresującym doświadczeniem, prowadzącym do problemów emocjonalnych, takich jak lęk, depresja czy uczucie upokorzenia.
 5. Długi i zobowiązania finansowe: Jeśli przyczyną eksmisji były zaległości w płaceniu czynszu, lokator nadal będzie musiał spłacić te długi, co może prowadzić do dalszych problemów finansowych.
 6. Negatywny wpływ na historię kredytową: Eksmisja i związane z nią długi mogą negatywnie wpłynąć na historię kredytową lokatora, co utrudni w przyszłości uzyskanie kredytu czy wynajęcie innego mieszkania.
 7. Konsekwencje prawne: Jeśli eksmisja była wynikiem naruszenia umowy najmu lub innych przepisów prawa, lokator może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.
 8. Trudności w reintegracji społecznej: Osoby eksmitowane mogą napotykać trudności w reintegracji społecznej, zwłaszcza jeśli nie mają wsparcia rodziny czy znajomych.

W dzisiejszych czasach eksmisja z lokalu własnościowego to proces, który bywa skomplikowany i stresujący – dla obu stron postępowania. Ustawa o eksmisji z mieszkania jasno wskazuje na warunki eksmisji z mieszkania oraz na sytuacje, w których nie można przeprowadzić takiego postępowania. Niemniej jednak, jeśli eksmisja z wynajmowanego mieszkania dojdzie do skutku, lokator może mieć spore kłopoty, nie tylko mieszkaniowe.

Jakie są konsekwencje eksmisji z mieszkania dla właściciela lokalu?

W Polsce eksmisja osoby bez tytułu prawnego do lokalu czy nawet standardowa eksmisja z mieszkania prywatnego to działania, które mogą rzutować bezpośrednio na sytuację właściciela nieruchomości. Kilka konsekwencji, które nie zawsze są pozytywne po stronie posiadacza lokum mieszkalnego po eksmisji to:

 1. Odzyskanie kontroli nad nieruchomością: Po przeprowadzonej eksmisji właściciel odzyskuje pełne prawo do dysponowania swoją nieruchomością.
 2. Koszty prawne i komornicze: Proces eksmisji może wiązać się z kosztami sądowymi, opłatami adwokackimi oraz kosztami egzekucji komorniczej.
 3. Możliwość dochodzenia należności: Jeśli przyczyną eksmisji były zaległości w płaceniu czynszu, właściciel ma prawo dochodzić tych należności od eksmitowanego lokatora.
 4. Koszty napraw i remontów: Po eksmisji lokal może wymagać napraw czy remontu, zwłaszcza jeśli był źle traktowany przez lokatora.
 5. Konsekwencje prawne: Eksmisja przeprowadzona niezgodnie z prawem może narazić właściciela na konsekwencje prawne, takie jak kary czy odpowiedzialność cywilna.
 6. Reputacja: Negatywna opinia o właścicielu przeprowadzającym eksmisje może wpłynąć na jego reputację wśród potencjalnych najemców czy w społeczności lokalnej.
 7. Czasochłonność procesu: Proces eksmisji może być długi i wymagać zaangażowania czasu i energii ze strony właściciela.
 8. Stres i napięcie emocjonalne: Proces eksmisji może być źródłem stresu dla właściciela, zwłaszcza jeśli dochodzi do konfliktów z lokatorem.
 9. Potencjalne trudności w wynajmowaniu: Po eksmisji może być trudniej wynająć lokal innemu lokatorowi, zwłaszcza jeśli informacje o eksmisji są powszechnie znane.
 10. Zmiana wartości nieruchomości: W zależności od okoliczności, eksmisja może wpłynąć na wartość nieruchomości, zwłaszcza jeśli lokal wymaga znaczących napraw po eksmisji.

Eksmisja lokatora bez umowy może wydawać się łatwiejsza, natomiast w praktyce wszystkie sprawy związane z wyprowadzeniem niechcianego lokatora z mieszkania lub domu bywają skomplikowane. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do zniszczenia mienia, a to spory problem i dodatkowe koszty dla właściciela nieruchomości.

Jakie są koszty eksmisji?

Na ten moment eksmisja z mieszkania własnościowego za niepłacenie czynszu oraz eksmisja z mieszkania własnościowego za długi generuje przede wszystkim dodatkowe koszty sądowe. Zgodnie z aktualnymi przepisami opłata od wniosku za wszczęcie postępowania egzekucyjnego związanego eksmisją to 1500 złotych.

Jeśli chodzi o wszczęcie postępowania dotyczącego egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości – wtedy opłata to 2000 złotych. W przypadku wykorzystywania lokalu przez dłużnika na potrzeby prowadzenia firmy wtedy opłata jest powiększona od 1000 złotych za każde pomieszczenie, ale nie więcej niż 30 tysięcy złotych łącznie.

Jakie są koszty pomocy prawnej w przypadku eksmisji?

Pomoc prawna jest niezbędna, aby ocenić prawo do lokalu socjalnego po eksmisji. Warto jednak mieć na uwadze, że wsparcie prawnika w przypadku takich działań, jak eksmisja właściciela z mieszkania własnościowego zawsze będzie odpłatne. Zależnie od cennika kancelarii oraz stopnia skomplikowania sprawy, koszty pomocy prawnej to wydatek od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Jakie są możliwości uzyskania pomocy w przypadku eksmisji?

Grozi Ci eksmisja z mieszkania spółdzielczego lokatorskiego? A może obawiasz się wyroku sądu i wszczęcia takiego postępowania jak eksmisja z mieszkania wynajmowanego? W takim razie masz kilka rozwiązań, z których możesz skorzystać. Przede wszystkim możesz odwołać się od wyroku sądu po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu eksmisji. 

Jakie są rodzaje eksmisji?

Brak umowy najmu a eksmisja to zależność, o której warto wiedzieć. Sąd może wydać orzeczenie o eksmisji, jeśli lokator nie ma umowy najmu, a cierpią na tym interesy właściciela uprawnionego do dysponowania lokalem. W Polsce wyróżniamy kilka odmian eksmisji:

 • Eksmisja na podstawie postępowania sądowego: Jest to najczęstszy rodzaj eksmisji, gdzie sąd rejonowy, po przeprowadzeniu rozprawy, wydaje wyrok orzekający opróżnienie lokalu. W przypadku stwierdzenia, że lokator bezprawnie zajmuje lokal, sąd orzeka o jego opróżnieniu.
 • Eksmisja z zapewnieniem lokalu socjalnego: Jeśli sąd orzeka o opróżnieniu lokalu, jednocześnie bada, czy eksmitowany ma prawo do lokalu socjalnego. Jeśli tak, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia do momentu, gdy gmina zapewni lokatorowi lokal socjalny.
 • Eksmisja „na bruk”: W prawie polskim jest to niezgodne z prawem. Komornik, realizując eksmisję, musi zapewnić eksmitowanemu inny lokal lub pomieszczenie, do którego ma tytuł prawny i w którym może zamieszkać.
 • Eksmisja z zapewnieniem pomieszczenia tymczasowego: Jeśli eksmitowany nie ma tytułu prawnego do innego lokalu, w którym mógłby zamieszkać, komornik musi wstrzymać się z dokonaniem eksmisji do momentu, gdy gmina wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie.
 • Eksmisja z powodu braku tytułu prawnego: Osoby, które zajmują lokal bez odpowiedniego tytułu prawnego, mogą zostać eksmitowane. W takim przypadku właściciel może dochodzić odszkodowania od takiego lokatora.

Oczywiście eksmisja lokatora z dzieckiem jest o wiele trudniejsza niż np. eksmisja osoby, która ma przyznany lokal socjalny i może przeprowadzić się do niego praktycznie natychmiast.

Źródła:

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1730,pojecie.html

5/5 - (3 oddanych głosów)