Emerytury stażowe to temat, który ostatnimi czasy mają na językach środowiska medialne, polityczne i społeczne. Głośno mówi się o uchwaleniu przez sejm nowelizacji ustaw, które regulują wprowadzenie w życie takiego świadczenia od kolejnego roku dla pierwszej grupy zawodowej. Jeśli zastanawiasz się, co dalej z emeryturami stażowymi, sprawdź, jak wyglądają nowe przepisy. Co się zmieni od 2024 roku? Co nowego w sprawie emerytur stażowych? Wszystkie istotne informacje w tej sprawie znajdziesz poniżej. 

Czym jest emerytura stażowa?

Emerytury stażowe

Jak wiadomo, obecnie, aby przejść na emeryturę, konieczne jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego. Dla kobiet wynosi on aktualnie 60 lat, z kolei mężczyźni emeryci muszą skończyć 65 lat. Jeśli chodzi o staż pracy, jest on istotny głównie pod względem obliczania wysokości otrzymywanej emerytury. Im dłuższy staż, na tym większe świadczenie mogą liczyć przyszli emeryci. Nie ma on jednak znaczenia w kontekście przechodzenia na emeryturę, co ma zmienić się już od kolejnego roku. Warto wspomnieć, że rząd wprowadził liczne zmiany odnośnie do świadczeń emerytalnych i rentowych. Zmianom uległa między innymi renta rodzinna – ile wynosi i komu przysługuje? Waloryzacja w marcu 2023 r. zapewniła 1588,44 zł, czyli o 250 zł więcej niż w roku ubiegłym. 

U wielu przyszłych emerytów powstaje więc pytanie, czym są dokładnie stażowe emerytury?  Nazwa jasno wskazuje nam, na czym ma polegać wypłata takiego świadczenia. Chodzi przede wszystkim o umożliwienie osobom w starszym wieku wcześniejsze przejście na emeryturę. W niektórych środowiskach spotyka się to z aprobatą. Zwłaszcza u osób, które nie mają już na tyle sił, by pracować, a nadal muszą to robić ze względu na wiek, mimo wypracowanego stażu. 

Od nowego roku głównym warunkiem będzie osiągnięcie wymaganego stażu pracy, które ma umożliwić przejście na wcześniejszą emeryturę. Czyli tak zwane świadczenie stażowe, czy też inaczej emerytura stażowa. Jeśli przyszły emeryt będzie posiadał określony w ustawie staż pracy, nawet w przypadku, gdy nie spełni wieku emerytalnego, będzie mógł zdecydować się na przejście na emeryturę. To w skrócie. Warto jednak więcej dowiedzieć się na temat szczegółów widniejących w projektach ustaw, na podstawie których ma wejść w życie emerytura stażowa. 

Czy wejdą emerytury stażowe? 

Na mocy spotkań i porozumienia pomiędzy rządem a NSZZ Solidarność złożono dwa projekty ustaw. Warto poznać warunki ich obu. 

Projekt zaproponowany przez NSZZ Solidarność. Emerytury stażowe warunki:

 • Przejście na emerytury stażowe przez kobiety z 35-letnim stażem pracy;
 • Przejście na emerytury stażowe przez mężczyzn z 40-letnim stażem pracy;
 • Warunkiem jest też zebranie odpowiedniego kapitału emerytalnego na poziomie minimalnej emerytury w obowiązującym roku. 

Sejm emerytury stażowe najnowsze wiadomości: projekt prezydencki przewiduje, że:

 • Kobiety przejdą na emerytury stażowe po przepracowaniu min. 39 lat;
 • Mężczyźni przejdą na emerytury stażowe po uzyskaniu 44-letniego stażu pracy;
 • Ważne! Projekt zakładał także emerytury stażowe dla rolników. 

Emerytury stażowe 2023 – najnowsze informacje

Czy emerytury stażowe 2023 będą już obowiązywać? Wiele środowisk nadal uważa, że istnieje taka możliwość. Warto zwrócić uwagę na to, co mówi w tej sprawie sam rząd. 

O emeryturach stażowych słyszeliśmy już w 2022 roku. Wówczas Premier Mateusz Morawiecki opowiadał o planach stworzenia specjalnej komisji do spraw emerytur stażowych. W pierwszym kwartale tego roku odbyły się rozmowy odnośnie do utworzenia takiego świadczenia. 

Czy PiS uchwali emerytury stażowe?

Czy będą emerytury stażowe 2024? Mówi się o tym, że mają obowiązywać dopiero od początku kolejnego roku. Potwierdził to prezes PiS Jarosław Kaczyński, składając obietnicę wyborczą odnośnie do tego, kiedy pis wprowadzi emerytury stażowe. Zawarto porozumienie pomiędzy rządem a NSZZ Solidarność. Kiedy obiecane emerytury stażowe? W 2024 r. na emerytury stażowe mogą liczyć przede wszystkim osoby z pierwszej grupy zawodowej, czyli nauczyciele i osoby pracujące na stanowiskach pedagogicznych. 

Jak powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński: ”Rozmowy strony rządowej z NSZZ „Solidarność” przyniosły efekt, który nawiązuje do pamiętnych wydarzeń z sierpnia 1980 r., bo otwarta została droga do tego, co zapisano wśród tamtych 21 punktów, to znaczy do emerytur stażowych”. 

Co ciekawe, jak wskazuje serwis money.pl, sam ZUS jest przeciwny wprowadzeniu emerytur stażowych: „Przy oszczędnym założeniu, że z nowych rozwiązań skorzystałoby jedynie 50 proc. uprawnionych, projekt obywatelski zwiększyłby wydatki na emerytury o 50 mld zł, jednocześnie zmniejszając wpływy składkowe do FUS o 37,2 mld zł. Łączne zmniejszenie salda FUS w 10-letnim horyzoncie czasu to aż 87,2 mld zł” – szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska. 

Co z emeryturami stażowymi? – warunki 

Jakie warunki ma emerytura stażowa? Najnowsze wiadomości wskazują, że osoby, które będą chciały przejść na takie świadczenie, muszą:

 • pracować na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub pedagoga. Ważne! Praca musi zostać podjęta przed 1999 rokiem,
 • osiągnąć minimum 30 lat stażu, w tym 20 lat  „przy tablicy”,
 • urodzić się przed 1 września 1966 r. (aby przejść na emeryturę stażową już od 2024 r.). 

Jeśli chodzi o ostatni warunek, stażowe emerytury oczywiście będą możliwe również dla osób urodzonych pomiędzy 31 sierpnia 1966 r. a 1 września 1969 r. Wówczas pracownicy tacy będą mogli skorzystać ze świadczenia od 1 września 2025 r. Z kolei wszyscy urodzeni po 31 sierpnia 1969 r. na emerytury stażowe przejdą dopiero od 1 września 2026 r.  

Jak będą obliczane emerytury stażowe?

Jeśli interesują Cię emerytury stażowe, od kiedy wejdą w życie to podstawowe pytanie, które warto sobie zadać. Wiesz już, że przewiduje się umożliwienie przechodzenia na takie świadczenie już w 2024 roku. Ważne jest jednak także to, ile będą wynosić emerytury stażowe dla nauczycieli. 

Warto przyjrzeć się tutaj sposobom obliczania emerytur stażowych. Czy będą one wypłacane w taki sam sposób, jak dotychczas, po spełnieniu wieku emerytalnego? Najważniejszą informacją dla nauczycieli jest to, że nie będą mogli oni otrzymać mniejszej kwoty niż ta równoznaczna z minimalną emeryturą w danym roku. W 2023 roku wynosi ona 1588,44 zł. Mówi się, że z biegiem czasu może zostać podniesiona przez rząd. 

A co z wyliczeniem wysokości świadczenia? Emerytury stażowe będą ustalane wprost proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Uwzględniony zostanie także okres, podczas którego nauczyciel pobierał świadczenie. Co to oznacza w praktyce? Na koncie pracownika środków może być mniej, a ich średnia zostanie rozłożona na większą liczbę lat, w czasie których nauczyciel jest na emeryturze. 

Być może interesuje Cię renta chorobowa – ile wynosi i komu przysługuje. Warto zwrócić uwagę także na fakt, że okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy może zostać wzięty pod uwagę przy obliczaniu stażu pracy do emerytury, ale nie musi. Jednocześnie zasada ta obowiązuje również w przypadku wyliczania wysokości emerytury.

Ile będą wynosić wcześniejsze emerytury stażowe dla nauczycieli?

Wstępne wyliczenia zostały wykonane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wynika z nich, że średnia wysokość świadczenia, jakim jest emerytura stażowa, może wynosić 2380-3080 zł brutto. Pierwsza kwota może obowiązywać u nauczycielki, która urodziła się we wrześniu 1970 roku i miałaby 54 lata podczas przejścia na stażowa emeryturę. Druga z kolei może być wypłacana pedagogom, którzy urodzili się we wrześniu 1963 r., i w wieku 61 lat chcą przejść na emeryturę stażową. 

Równocześnie ważny jest fakt, że każdy kolejny rok może podwyższyć emeryturę stażową. Wstępnie wylicza się, że może to być nawet kwota rzędu 100 zł brutto miesięcznie. Resort edukacji podał dwa przykłady, na podstawie których można zauważyć tę różnicę:

 • Nauczyciel przechodzi na emeryturę stażową w wieku 56 lat: świadczenie wyniesie około 2520 zł brutto miesięcznie.
 • Nauczyciel przechodzi na emeryturę stażową w wieku 58 lat: emerytura stażowa wyniesie około 2727 zł brutto miesięcznie. 

Najnowsze wiadomości emerytury stażowe — czy nauczyciel może kontynuować pracę?

Bardzo istotną informacją dla nauczycieli, który planują przejść na emerytury stażowe, jest fakt, że nie będą musieli całkowicie rezygnować z pracy. Nadal możliwa będzie praca na stanowisku, jednak ustalono maksymalną kwotę przychodu. Po jej przekroczeniu, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić emeryturę stażową. 

Jaki jest limit przychodu dla nauczycieli na emeryturze stażowej? Są to:

 • 70% przeciętnego wynagrodzenia: 4987 zł. Po przekroczeniu tej kwoty ZUS emerytury stażowe może zmniejszyć. 
 • 130% przeciętnego wynagrodzenia: 9261,60 zł. Po przekroczeniu tej kwoty ZUS może całkowicie zawiesić wypłatę emerytury stażowej. 

Ważne!

Ustalono maksymalny wymiar czasu pracy dla nauczyciela na emeryturze stażowej. Będzie mógł on pracować max. na pół etatu. Jeśli emeryt taki chce pracować ponad wskazany wymiar lub nie uzyska zgody Kuratorium Oświaty na zatrudnienie dodatkowe, emerytura stażowa może zostać całkowicie zawieszona przez ZUS. 

Czy będą emerytury stażowe dla rolników?

Jak zakładał złoży przez PiS projekt, emerytury stażowe dla rolników miały być realne już w 2024 roku, podobnie jak w przypadku nauczycieli. Powstaje więc pytanie: na jakim etapie są emerytury stażowe dla rolników? Póki co zatwierdzono wyłącznie świadczenia dla nauczycieli i pedagogów. Nic dziwnego, że pytaniem: gdzie nasze emerytury stażowe, Facebook, Twitter i inne kanały social media są wręcz zapełnione. Rolnicy są zawiedzeni, a resort tłumaczy tę sytuację zmianami odnośnie do zrównania emerytur KRUS i ZUS. 

Dzięki nowelizacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i zmianie zasad waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, emeryci i renciści rolni od marca bieżącego roku pobierają wyższe świadczenia niż dotychczas. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej świadczeniobiorców KRUS. Emerytury stażowe nie są bowiem na razie przewidziane, mimo tego, że początkowo takie plany przewidywał projekt ustawy rządu. Na pytanie od kiedy emerytury stażowe dla rolników mogą ponownie stanowić temat rozmów władz, nie ma odpowiedzi. Rolnicy muszą bowiem uzbroić się w cierpliwość. Stażowa emerytura wedle zatwierdzonych przepisów będą wypłacane póki co wyłącznie nauczycielom. 

Od kiedy były planowane emerytury stażowe?

Już kilka lat temu mówiono o emeryturach stażowych jako o realnie wprowadzonym świadczeniu w najbliższym czasie. Temat ten był jednym z głównych, o jakich mówił sam Andrzej Duda w czasie swojej kampanii wyborczej przy pierwszej i drugiej kadencji. Z biegiem czasu rząd przyznał, że nie ma wystarczających środków na to, aby plany weszły w obecnym czasie w życie. 

Jeszcze w grudniu 2022 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński wypowiadał się na ten temat bardzo sceptycznie. Jak sam wskazał: emerytury stażowe prowadziłyby do tego, że kobiety niewiele po pięćdziesiątce, a to są — jeśli nie dotknie kogoś jakaś choroba — panie w pełni sił, a punktu widzenia kogoś takiego jak ja, a takich starszych panów też trzeba brać pod uwagę, to są po prostu młódki, dziewczęta. A takie panie byłyby już na emeryturze. 

Warto także przytoczyć wypowiedź prezesa PiS w czasie spotkania wyborczego w Chojnicach: „Jeśli chodzi ogólnie o emerytury stażowe, to przykro nam, ale w tej chwili nas na to jeszcze nie stać, bo co prawda bardzo zwiększyliśmy możliwości państwa, ale one wciąż nie są takie, jakich byśmy chcieli. 

Od kiedy emerytury stażowe są jednym z głównych tematów rozmów polityków i związków zawodowych, od wtedy ZUS również wypowiada się w tym temacie. Ważne jest to, że sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych od samego początku dość negatywnie podchodził do pomysłu rządu. Obecnie wyliczono koszty wprowadzenia emerytur stażowych. Z symulacji ZUS wynika, że liczba emerytów może wzrosnąć nawet o 124 tys. Oznacza to, że w ciągu 10 lat deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może wzrosnąć nawet do 87,2 mld zł. 

5/5 - (1 oddanych głosów)