Kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie, to forma pomocy, jakiej Państwo udziela rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby otrzymujące kosiniakowe niejednokrotnie zastanawiają się nad zasadami rozliczania tego świadczenia. Najczęstsze wątpliwości dotyczą odpowiedzi na pytanie, czy kosiniakowe wlicza się do dochodu. Ponadto wiele osób, popadających w spiralę zadłużenia, chciałoby się dowiedzieć, czy komornik może zająć kosiniakowe. W tym wpisie rozwiewamy powyższe wątpliwości.

kosiniakowe dla kogoKosiniakowe a praca

Jednym z istotniejszych ograniczeń w przyznawaniu kosiniakowego jest brak możliwości zarobkowania przez cały okres otrzymywania świadczenia (kompletny katalog ograniczeń znajduje się w art. 17c ustawy o świadczeniach rodzinnych). Kosiniakowe to forma wsparcia rodzica w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, w związku z czym jeśli rodzic zacznie pracę (nawet na pół etatu lub w oparciu o umowę o dzieło), to dla Państwa będzie oznaczało, że zaprzestał osobistego sprawowania opieki nad maleństwem, a więc kosiniakowe nie będzie już przysługiwało.

Czy kosiniakowe wlicza się do dochodu?

Choć otrzymanie świadczenia rodzicielskiego nie jest zależne od kryterium dochodowego, to samo kosiniakowe podlega wliczeniu do dochodu. Dlatego też ubiegając się o inne formy wsparcia, przede wszystkim świadczenia z pomocy społecznej, do dochodu rodziny trzeba doliczyć kwotę otrzymywanego kosiniakowego.

Czy komornik może zająć kosiniakowe?

Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, często decydują się na pozyskanie dodatkowych środków z instytucji pożyczkowych. Sięgają więc po rozwiązania, takie jak kredyt konsumencki czy pożyczka dla zadłużonych. Zdarza się, że osoby te nie mają wystarczających środków na regulowanie zaciągniętych zobowiązań. W efekcie sprawa trafia do sądu, a następnie do komornika, który ma za zadanie wegzekwować zaległe należności. W takiej sytuacji zadłużenie wzrasta o kolejne kwoty – koszty komornicze (co do zasady to dłużnik je reguluje). Komornik odzyskuje należności poprzez zajęcie pieniędzy oraz przedmiotów dłużnika. Czy w ramach prowadzonej egzekucji może zająć również kwoty otrzymywanych świadczeń, takich jak kosiniakowe?

Kosiniakowe a komornik

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, komornik nie może zajmować środków, które Państwo wypłaca po to, aby udzielić rodzinie wsparcia w opiece nad dziećmi. To oznacza, że świadczenie wychowawcze (czyli 500+) oraz świadczenie rodzicielskie (czyli kosiniakowe) nie podlegają egzekucji komorniczej. 

2.7/5 - (3 oddanych głosów)