ile komornik może zabrać z renty w 2020Wiele osób, które zalega ze spłatą długu, zastanawia się, ile może zabrać komornik z wynagrodzenia. Są jednak też dłużnicy, którzy nie pracują, a pobierają świadczenia typu renta czy emerytura. Co w takim przypadku? Egzekucja z renty to jeden z bardziej powszechnych sposobów ściągania długów przez komornika. Warto więc wiedzieć, ile może zabrać komornik z renty w 2020 roku, ponieważ dzięki temu będziesz znać swoje prawa i zorientujesz się, czy Twój dług egzekwowany jest należycie, bez jakichkolwiek nadużyć.

Czy komornik może zająć rentę?

To podstawowe pytanie stanowi bazę do dalszych rozważań na ten temat, by w ten sposób dowiedzieć się, ile może zabrać komornik z renty. Według prawa komornik może egzekwować dług z renty, a podstawą prawną jest tu Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poza tym ustawa reguluje też maksymalne progi zajęcia świadczenia, a więc precyzuje, ile renty może zabrać komornik. Nie może więc on zająć całości świadczenia, a jedynie jego część. Idąc za podstawą prawną, w wyniku egzekucji długu zajmowane mogą być: renta rodzinna, renta socjalna, renta chorobowa oraz renta z tytułu niezdolności do pracy.

Ile renty może zająć komornik?

Zastanawiając się nad tym, ile może zabrać komornik z renty w 2020 roku, należy przytoczyć art. 140 ustęp 1 pkt 3 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według tej podstawy prawnej w przypadku, gdy osoba pobierająca emeryturę czy rentę jest dłużnikiem z tytułu długów prywatnych (np. w sytuacji, kiedy zaciągnął on pożyczki prywatne), komornik może zająć maksymalnie 25% wartości danego świadczenia, przy czym chodzi tu o wysokość renty, od której odliczone zostały obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli renta netto.

Jak to wygląda aktualnie, czyli ile komornik może zabrać z renty w 2020 roku?

W celu określenia tego, ile może zabrać komornik z renty w obecnym roku należy obliczyć, ile wynosi 25% Twojego świadczenia rentowego netto. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze kwotę wolną od zajęcia komorniczego, która ustalana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po uwzględnieniu kwoty waloryzacji i realnej wartości pieniądza w danym roku. Pobrana w ramach egzekucji długu kwota zależna jest więc od dwóch limitów: limit wskazujący procent świadczenia emerytalnego (pobiera się 25% wartości świadczenia, gdy dług obejmuje świadczenia niealimentacyjne, a więc np. kredyt dla zadłużonych, kredyt dla bezrobotnych, pożyczki, chwilówki, kredyty bankowe czy zadłużenia czynszowe) oraz limit określający kwotę wolną od zajęcia renty.

W związku z tym ile może zabrać komornik z renty w 2020? Przykładowo, jeśli renta wynosi 1200 zł brutto miesięcznie (1027 zł netto), komornik może zająć 152 zł. W przypadku renty wynoszącej np. 2000 zł brutto na miesiąc (1681 zł netto), kwota ta wzrasta proporcjonalnie do 420 zł. Jest to więc z reguły ¼ renty netto, czyli na rękę, co stanowi proste obliczenie tego, ile komornik może zabrać z renty, przy uwzględnieniu kwoty wolnej od zajęcia, która różni się w zależności od tytułu zalegania ze zobowiązaniami. Są one więc inne w przypadku tytułu kwot pobieranych na pokrycie długów alimentacyjnych, tytułu potrącania kwot nienależnie pobranych w ramach ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego, a także tytułu pozostałych egzekucji komorniczych.  W 2020 roku komornik nie może zająć kwoty wyższej niż 878,81 zł brutto miesięcznie, niemniej jednak gdy dłużnik ma długi alimentacyjne, kwota ta wynosi 532,61 zł brutto. Przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych sytuacja ta jest więc najbardziej korzystna, ponieważ przy świadczeniach alimentacyjnych komornik może zająć maksymalnie aż 60% kwoty renty/emerytury brutto.

Jak dokładnie obliczyć, ile renty może zająć komornik? Sprawdź, ile wynosi 25% kwoty Twojej renty brutto. W przypadku 1300 zł brutto, czyli 1108,04 zł netto 25% kwoty to 325 zł. W związku z tym po egzekucji komorniczej musiałoby Ci pozostać 1108,04 zł minus 325 zł, co daje 783,44 zł, jednakże jest to kwota niższa niż wolna od zajęcia, co oznacza, że faktycznie jako dłużnikowi musi Ci pozostać 878,81 zł (tyle, ile wynosić będzie w 2020 kwota wolna od zajęcia). Co to oznacza? Przede wszystkim to, że zawsze w przypadku, gdy wspomniane 25% Twojej renty netto wynosi mniej niż kwota wolna od zajęcia, wówczas komornik zabierając pieniądze w ramach spłaty długu, musi pozostawić Ci taką kwotę.

Czego nie może zabrać komornik?

Wielu emerytów i rencistów zastanawia się, czy w przypadku dłużnika dozwolone jest zajęcie tak zwanej trzynastej emerytury, która od niedawna przyznawana jest raz do roku. Jeśli chodzi o zależność 13 emerytura a komornik, nie ma tu ryzyka zabrania pieniędzy z tego świadczenia. Komornik nie może dokonywać potrąceń z trzynastki.

Co jeśli komornik zajmuje zbyt dużą część renty?

Pamiętaj, żeby znać swoje prawa. Komornik nie może przekraczać swoich kompetencji i działać wbrew prawu. W związku z tym, jeśli egzekwując dług, zabiera Ci on większość środków do życia, nie możesz pozostać obojętny. W takiej sytuacji należy zgłosić skargę na czynności komornika. Warto wiedzieć też, że liczba egzekucji dłużnika nie wpływa na zmniejszenie kwoty wolnej od zajęcia. Jeżeli natomiast okaże się, że działania komornika są zgodne z prawem, a Ty nie radzisz sobie ze spłatą długu i nie masz środków do życia, wówczas możesz skorzystać z takich opcji jak pożyczka bez baz, która pozwoli Ci np. pokryć koszty komornicze.