Wiele osób, które zalegają ze spłatą długu, zastanawia się, ile może zabrać komornik z wynagrodzenia. Są też dłużnicy, którzy nie pracują, a pobierają świadczenia typu renta czy emerytura. Co w takim przypadku – czy ich środki również może zająć komornik? Okazuje się, że tak. Egzekucja z renty to jeden z bardziej powszechnych sposobów ściągania długów. Warto więc wiedzieć, ile może zabrać komornik z renty w 2024 roku, ponieważ dzięki temu jest się świadomym swoich prawa i wie się, czy dług egzekwowany jest należycie, tj. bez jakichkolwiek nadużyć.

Czy komornik może zająć rentę?

ile komornik może zabrać z renty

Ile może zabrać komornik z renty? To podstawowe pytanie, które zadaje sobie wielu dłużników. Będzie ono stanowić bazę do dalszych rozważań. Według obowiązujących przepisów, komornik może egzekwować dług z renty – podstawą prawną tych działań stanowią regulacje ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa o FUS). W ustawie wskazane są też maksymalne progi zajęcia świadczenia. Zapisy precyzują, ile renty może zabrać komornik. Co istotne, nie może on zająć całości świadczenia, a jedynie jego część. Zgodnie z treścią przepisów, w wyniku egzekucji długu zajmowane mogą być: renta rodzinna, renta socjalna, renta chorobowa oraz renta z tytułu niezdolności do pracy.

Ile renty może zająć komornik?

Odpowiedzi na pytanie, ile może zabrać komornik z renty w 2024 roku, należy szukać w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy o FUS. Zgodnie z tą regulacją w przypadku, gdy osoba pobierająca emeryturę czy rentę jest dłużnikiem z tytułu długów prywatnych (np. w sytuacji, kiedy zaciągnęła pożyczki prywatne), komornik może zająć maksymalnie 25% wartości danego świadczenia. Chodzi tu o wysokość renty, od której odliczone zostały obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tzw. kwota renty netto.

Jak to wygląda aktualnie, czyli ile komornik może zabrać z renty w 2024 roku?

W celu określenia tego, ile może zabrać komornik z renty w bieżącym roku należy obliczyć, ile wynosi 25% Twojego świadczenia rentowego brutto. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze kwotę wolną od zajęcia komorniczego, która ustalana po uwzględnieniu kwoty waloryzacji i realnej wartości pieniądza w danym roku. Pobrana w ramach egzekucji długu kwota zależna jest więc od dwóch limitów: limitu wskazującego procent świadczenia podlegającego zajęciu (pobiera się 25% wartości świadczenia, gdy dług obejmuje świadczenia niealimentacyjne, a więc np. kredyt dla zadłużonych, kredyt dla bezrobotnych, pożyczki, chwilówki, kredyty bankowe czy zadłużenia czynszowe) oraz limitu określającego kwotę wolną od zajęcia.

Uwzględniając powyższe, można poszukać konkretnej odpowiedzi na pytanie, ile może zabrać komornik z renty w 2024? Najlepiej wytłumaczyć to zagadnienie na przykładzie. Obecnie najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1588,44 zł brutto miesięcznie (1445 zł netto). W przypadku prowadzenia egzekucji, komornik musi zostawić renciście kwotę wolną od potrąceń, która przy zadłużeniu z tytułu niespłaconych rat kredytów czy pożyczek wynosi 1191,33 zł. Oznacza to, że komornik może zająć jedynie kwotę 397,11 zł, a więc niższą niż 25% renty brutto (25% renty brutto to w tym przypadku 397,11 zł).  W przypadku renty wynoszącej, np. 2033 zł brutto (1840,03 zł netto), kwota potrąceń wzrasta proporcjonalnie do 508,25 zł (25% z 2033 zł), a więc tej sytuacji komornik może zająć całą dopuszczalną przepisami kwotę.

Kwota podlegająca zajęciu to z reguły ¼ renty brutto. To, ile komornik może faktycznie zabrać z renty, zależy przede wszystkim od tego, czy po potrąceniu dłużnikowi pozostanie do dyspozycji kwota wolna od zajęcia. Trzeba przy tym podkreślić, że kwota ta różni się w zależności od tytułu zalegania ze zobowiązaniami. Inna będzie w przypadku zaległości z tytułu długów alimentacyjnych, inna z tytułu kwot nienależnie pobranych w ramach ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego, a jeszcze inna w przypadku prowadzenia egzekucji z pozostałych należności.  W 2024 roku komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika (rencisty) 1191,33 zł netto miesięcznie, niemniej jednak, gdy dłużnik ma długi alimentacyjne, kwota wolna od potrąceń wynosi 953,064 zł netto. Przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych sytuacja jest więc bardziej korzystna dla dłużnika, ponieważ do jego dyspozycji pozostaje wyższa kwota, niż przy świadczeniach alimentacyjnych – tu komornik może zająć maksymalnie aż 60% kwoty renty/emerytury brutto.

Jak dokładnie obliczyć, ile renty może zająć komornik? Trzeba sprawdzić, ile wynosi 25% kwoty Twojej renty brutto. W przypadku, gdy renta wynosi 1391 zł brutto, otrzymujemy 1265,81 zł netto. Jeśli komornik prowadzi wobec nas egzekucję, to co do zasady zajęciu podlegałoby 25% kwoty renty brutto, czyli 347,75 zł.  Do dyspozycji dłużnika musi jednak pozostać – jak już zostało wspomniane – 980,19 zł netto (tyle, ile wynosi i ile wynosić będzie w 2024 kwota wolna od zajęcia). Oznacza to, że w tym przypadku komornik nie może zająć 25% renty, ponieważ do dyspozycji dłużnika pozostałaby kwota mniejsza niż kwota wolna od potrąceń, co byłoby niezgodne z przepisami. Organ egzekucyjny może więc zająć jedynie 285,62 zł (1265,81 zł – 980,19 zł = 191,97 zł).  Co to oznacza? Przede wszystkim to, że w przypadku, gdy po potrąceniu wspomnianych 25% Twojej renty brutto zostałaby Ci do dyspozycji kwota mniejsza niż kwota wolna od zajęcia, egzekucji będzie podlegała tylko „nadwyżka” ponad kwotę wolną od zajęcia. W takiej sytuacji potrącone zostanie mniej niż 25% Twojej renty. 

Czego nie może zabrać komornik?

Wielu emerytów i rencistów zastanawia się, czy dozwolone jest zajęcie tak zwanej trzynastej emerytury, czyli świadczenia przyznawanego raz do roku. Na myśl o zagadnieniu 13 emerytura a komornik u wielu dłużników rośnie obawa – zastanawiają się, czy kwota otrzymana z tego tytułu zostanie zajęta.  Na szczęście nie ma ryzyka prowadzenia egzekucji z tego świadczenia. Komornik nie może dokonywać potrąceń z trzynastki.

Co jeśli komornik zajmuje zbyt dużą część renty?

Komornik nie może przekraczać swoich kompetencji i działać wbrew prawu. W związku z tym, jeśli egzekwując dług zabiera Ci większość środków do życia, nie możesz pozostać obojętny. W takiej sytuacji przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na czynności komornika. 

Warto też wiedzieć, że liczba egzekucji prowadzonych wobec dłużnika nie wpływa na zmniejszenie kwoty wolnej od zajęcia. Jeżeli natomiast okaże się, że działania komornika są zgodne z prawem, a Ty nie radzisz sobie ze spłatą długu i nie masz wystarczających środków do życia – możesz skorzystać ze wsparcia firm finansowych. Oferują one rozmaite rozwiązania, jak np.  pożyczka bez baz, kredyt gotówkowy czy kredyt konsumencki. Taki „zastrzyk” gotówki pozwoli Ci, np. pokryć koszty komornicze i wesprzeć domowy budżet.

4.4/5 - (9 oddanych głosów)