Jesteś w ciąży i martwisz się o sytuację materialną po urodzeniu dziecka? Obawiasz się braku środków na utrzymanie? Z pomocą przychodzi Państwo – po pojawieniu się na świecie maleństwa, możesz liczyć na kosiniakowe. Zastanawiasz się, co to jest kosiniakowe, komu przysługuje ta forma wsparcia oraz gdzie złożyć wniosek o kosiniakowe? Odpowiedzi na pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

kosiniakowe komu się należyCzym jest Kosiniakowe?

Kosiniakowe obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Jest to potoczna nazwa świadczenia rodzicielskiego. Jego pomysłodawcą był minister pracy i polityki społecznej, czyli – jak nietrudno się domyślić – Władysław Kosiniak-Kamysz. Kosiniakowe jest formą wsparcia finansowego dla świeżo upieczonego rodzica, który nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego. Gdyby nie kosiniakowe, to w skrajnych przypadkach młodzi rodzice byliby pozbawieni środków do życia przez cały okres sprawowania opieki nad niemowlakiem. Oczywiście w wyjątkowo trudnych sytuacjach warto spróbować podreperować domowy budżet, zwracając się do firm udzielających dodatkowego finansowania. W ten sposób można otrzymać zastrzyk gotówki, taki jak kredyt bez BIK czy pożyczka na 500 plus. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkiego rodzaju pożyczki to krótkoterminowe rozwiązania. Zaciągnięte zobowiązania trzeba będzie przecież spłacić, a bez realnych, regularnych wpływów do domowego budżetu, kolejne kredyty mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu zadłużenia. Jeśli popadniesz w spiralę długów, z dużym prawdopodobieństwem sprawa znajdzie swój finał u komornika. Wówczas Twoja sytuacja finansowa ulegnie dramatycznemu pogorszeniu, a Ty będziesz zastanawiał się, ile komornik może zabrać z pensji, czy ma prawo zająć Twoje konto bankowe i co zrobić, żeby jak najszybciej zakończyć toczące się wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne.

Tego typu sytuacji można uniknąć. Przede wszystkim warto sprawdzić, na jakie formy wsparcia finansowego ze strony Państwa możesz liczyć. Jedną z nich jest oczywiście kosiniakowe. 

Dla kogo jest przeznaczone Kosiniakowe?

Jak już zostało wspomniane, kosiniakowe to forma wsparcia dla rodziców, którym nie przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej wtedy, kiedy matka dziecka jest studentką, osobą bezrobotną lub pracuje na umowie o dzieło. 

Komu przysługuje Kosiniakowe?

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, kosiniakowe przysługuje:

  1. matce lub w wyjątkowych sytuacjach ojcu dziecka (np. w przypadku śmierci matki lub gdy matka porzuciła dziecko);
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli objął opieką dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia (w niektórych przypadkach – 10 roku życia);
  3. rodzinie zastępczej, jeśli objęła opieką dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia (w niektórych przypadkach – 10 roku życia);
  4. rodzicowi adopcyjnemu, jeśli przysposobił dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia (w niektórych przypadkach – 10 roku życia).

Kosiniakowe – warunki przyznania świadczenia

Kosiniakowe 2024 jest udzielane na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w minionym roku. Oznacza to, że otrzymanie świadczenia rodzicielskiego zależy od spełnienia określonych w ustawie warunków. Przede wszystkim jego wypłata zależna jest od pojawienia się na świecie dziecka. Świadczenie rodzicielskie przysługuje wówczas:

  • matce – od dnia porodu;
  • rodzinie zastępczej – od dnia objęcia dziecka opieką;
  • rodzicowi adopcyjnemu – od dnia przysposobienia dziecka. 

Warto również wiedzieć, na jaki okres i w jakiej wysokości przyznawane jest kosiniakowe. Kwota świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł netto miesięcznie. Standardowo kosiniakowe przysługuje przez 52 tygodnie. Trzeba jednak podkreślić, że okres wypłat ulega wydłużeniu w przypadku urodzenia (objęcia opieką, zaadoptowania) więcej niż jednego dziecka. Warto przy tym podkreślić, że kwota kosiniakowego nie ulega zwiększeniu. Oznacza to, że w przypadku urodzenia (objęcia opieką, zaadoptowania) bliźniaków lub trojaczków, będziesz nadal dostawać 1000 zł miesięcznie, ale przez dłuższy czas (odpowiednio – przez 65 lub 67 tygodni).

Jak i gdzie złożyć wniosek o kosiniakowe?

Chcesz otrzymać świadczenie rodzicielskie, ale nie wiesz gdzie i w jakiej formie złożyć wniosek o jego przyznanie? Nie martw się, cała procedura jest naprawdę prosta

Kosiniakowe wniosek

Przede wszystkim warto wiedzieć, że wniosek możesz złożyć w dowolnej formie, tj. możesz złożyć go we właściwym MOPSie lub formie elektronicznej. Co więcej, nie musisz zastanawiać się, co powinien zawierać wniosek – gotowy do wydrukowania formularz wniosku o przyznanie kosiniakowego, możesz pobrać na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek składany w MOPS o Kosiniakowe

Formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego znajdziesz również w każdej placówce MOPS. W placówce właściwej ze względu na miejsce zamieszkania możesz również wypełnić i złożyć wniosek o kosiniakowe.

Wniosek online o Kosiniakowe

Znacznym ułatwieniem dla młodych mam (i ojców) jest możliwość składania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego online. Co trzeba zrobić, żeby złożyć wniosek o kosiniakowe w formie elektronicznej? Musisz mieć certyfikowany podpis elektroniczny lub posiadać bezpłatny profil zaufany w portalu Emp@tia. W założeniu profilu zaufanego pomoże Ci Twój bank – sprawdź, czy możesz skorzystać z takiego rozwiązania.

Kosiniakowe to forma wsparcia, która ułatwia młodym rodzicom odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Pozwala skupić się na opiece nad niemowlakiem, bez obaw, że zostanie się bez jakichkolwiek środków do życia.

Ile wynosi Kosiniakowe?

Chcesz dowiedzieć się, dla kogo kosiniakowe 2024 jest przyznawane najczęściej? A może interesuje Cię więcej informacji, do kiedy wypłacane jest kosiniakowe i ile wynosi takie świadczenie? Zgodnie z prawem w Polsce wniosek o kosiniakowe i prawidłowe jego rozpatrzenie przez urząd umożliwia uzyskanie kwoty na poziomie 1000 złotych miesięcznie.

Kosiniakowe 1000 zł jest wypłacane w miesięcznych cyklach przez cały okres, w którym obowiązywałoby świadczenie macierzyńskie oraz rodzicielskie. To oznacza, że świadczenie kosiniakowe można otrzymywać nawet przez 52 tygodnie po urodzeniu jednego dziecka.

Dodatek kosiniakowy to forma wsparcia dla kobiet, które urodziły dzieci, nie mając stałej umowy o pracę. W ten sposób rząd chce pomóc społeczeństwu finansowo, aby nowo narodzone dzieci miały zapewnione godziwe warunki do życia.

Praca a kosiniakowe

Na wstępie warto zaznaczyć, że świadczenie kosiniakowe jest dostępne dla kobiet, które urodziły dziecko i nie miały w tym czasie stałego miejsca zatrudnienia. Co więcej, podczas wypłaty świadczenia kosiniakowego nie można wyrejestrować kobiety z urzędu pracy, nawet jeśli ta nie podjęła zatrudnienia przez rok. To oznacza, że warunki ochrony są identyczne, jak w przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim.

Jeśli matka dziecka jest zatrudniona na etacie i ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, nie przysługuje jej świadczenie rodzicielskie. „Kosiniakowe” jest przeznaczone dla osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, na przykład dla niepracujących, pracujących na umowach cywilnoprawnych bez ubezpieczenia, czy prowadzących własną działalność gospodarczą bez prawa do zasiłku.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje również w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje inne formy wsparcia, takie jak uposażenie za czas urlopu macierzyńskiego. Choć kosiniakowe 1000 zł nie wymaga spełniania kryteriów dochodowych, to jednak jego przyznanie jest zależne od braku prawa do innych świadczeń związanych z narodzinami dziecka.

Zasiłek dla bezrobotnych a kosiniakowe

Jeśli chodzi o kosiniakowe a świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłki dla bezrobotnych, warto wiedzieć, że takie świadczenia można pobierać jednocześnie, ale tylko wtedy, kiedy dziecko urodziło się już w czasie pobierania świadczenia dla bezrobotnych. Niestety nie ma możliwości uruchomienia świadczenia kosiniakowego 1000 złotych i świadczenia dla bezrobotnych po porodzie. Wtedy można uzyskać tylko kosiniakowe dla ojca lub matki niepracującej.

Zasiłek macierzyński a kosiniakowe

Zależność: kosiniakowe a macierzyńskie jest prosta. Jeśli przysługuje Ci jedno świadczenie, automatycznie nie możesz skorzystać z tego drugiego. W Polsce kosiniakowe na pierwsze dziecko i kosiniakowe na drugie dziecko przysługuje zawsze wtedy, kiedy matka nie ma możliwości ubiegania się o standardowy urlop macierzyński, np. w powodu rozwiązania umowy z pracodawcą.

Jeśli chodzi o dokumenty potrzebne do kosiniakowego – tutaj wystarczy tylko zaświadczenie o urodzeniu dziecka i dokument tożsamości. Przyda się też potwierdzenie rejestracji w urzędzie pracy, aby świadczenie kosiniakowe mogło zostać przyznane. Tutaj jednak są pewne ograniczenia, szczególnie jeśli chodzi o kosiniakowe. Ile wynosi takie świadczenie? To tylko 1000 złotych.

Dla porównania: w przypadku zasiłku macierzyńskiego kobieta po urodzeniu dziecka otrzymuje przez cały okres przyznanego świadczenia nawet 80% podstawowego wymiaru zasiłku. To kwota znacznie wyższa od kosiniakowego i uzależniona od wcześniejszych dochodów otrzymywanych od pracodawcy.

W poniższej tabeli znajdziesz porównanie zasiłku macierzyńskiego i kosiniakowego.

Kosiniakowe Zasiłek macierzyński
Kosiniakowe jest przeznaczone dla rodziców, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, na przykład dla osób niepracujących, pracujących na umowach cywilnoprawnych bez odpowiedniego ubezpieczenia, czy prowadzących działalność gospodarczą bez prawa do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje pracującym matkom (oraz ojcom, jeśli zdecydują się na urlop macierzyński), które są ubezpieczone, czyli zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie podlegającą ubezpieczeniom społecznym, prowadzące własną działalność gospodarczą.
Głównym warunkiem jest brak prawa do zasiłku macierzyńskiego. Nie ma wymogu dotyczącego wcześniejszego ubezpieczenia. Aby otrzymać zasiłek macierzyński, matka (lub ojciec) musi być ubezpieczona w systemie ubezpieczeń społecznych i spełniać określone warunki dotyczące okresu ubezpieczenia.
Świadczenie jest wypłacane przez 52 tygodnie, ale jego wysokość jest stała i niezależna od wcześniejszych dochodów. Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez określony czas, zwykle przez 20 tygodni po urodzeniu dziecka, z możliwością przedłużenia.
Wysokość „kosiniakowego” jest ustalona i nie zależy od wcześniejszych zarobków. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wcześniejszych dochodów ubezpieczonego.

Kosiniakowe a rejestracja w urzędzie pracy

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, dla kogo kosiniakowe jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli jednak nie przysługują Ci żadne inne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, koniecznie skompletuj dokumenty do kosiniakowego i wcześniej zarejestruj się w urzędzie pracy.

Status osoby bezrobotnej uprawnia do pobierania świadczenia dla bezrobotnych. W tym przypadku nie ma żadnej zależności na linii kosiniakowe a dochód.

Kobieta w ciąży może złożyć wniosek przez serwis ePUAP. Kosiniakowe w tym przypadku zostanie przyznane od ręki, po dostarczeniu niezbędnych dokumentów i prawidłowo uzupełnionego wniosku. Warto dodać, że ciąża i urodzenie dziecka zwalnia kobietę z obsługi Centrum Aktywizacji Zawodowej. Co to znaczy? Kosiniakowe a rejestracja w urzędzie pracy obowiązek, który należy dopełnić najlepiej przed zajściem w ciążę lub przed urodzeniem dziecka. 

Dzięki temu można pobierać jednocześnie świadczenia dla bezrobotnych i kosiniakowe. Takie działanie jest zgodne z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pytania i odpowiedzi

Kosiniakowe za urodzenie dziecka można otrzymać tylko po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów. Na etapie załatwiania formalności potrzebujesz tylko dowód osobisty oraz akt urodzenia dziecka. Całą procedurę załatwisz online za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Świadczenie kosiniakowe jest przyznawane niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez kobietę po urodzeniu dziecka. To oznacza, że 1000 złotych może otrzymać każda kobieta niepracująca, która urodziła potomka. Dochody innych członków rodziny nie mają tu żadnego znaczenia.

Warto dodać, że o kosiniakowe może ubiegać się nie tylko kobieta, ale także mężczyzna. Świadczenie jest wypłacane opiekunowi dziecka, ojcu po śmierci matki lub porzuceniu dziecka. Jeśli chodzi o warunki wychowania dziecka, urząd nie narzuca tutaj żadnych uwarunkowań. Niemniej, aby uniknąć problemów, np. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, należy zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do życia i rozwoju.

Maksymalny czas przyznawania świadczenia kosiniakowego to 67 dni przy założeniu, że kobieta urodzi trójkę potomstwa.

Jeśli chodzi o kosiniakowe, czas oczekiwania nie jest długi. Świadczenie jest wypłacane po złożeniu wniosku o jego uznanie. Warto zaznaczyć, że złożenie wniosku o kosiniakowe po upływie terminu 3 miesięcy od czasu urodzenia dziecka powoduje, że utracone miesiące nie zostaną wyrównane przez urząd.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040991001

5/5 - (2 oddanych głosów)