Najważniejsze informacje:

  • Należy złożyć podanie do KRUS z uzasadnieniem trudnej sytuacji finansowej.
  • Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające dochody i wydatki. 
  • Decyzję o umorzeniu podejmuje prezes KRUS na podstawie zgromadzonych dokumentów.

Rolnicy podlegają ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.  Z tego tytułu są zobowiązani do odprowadzania comiesięcznych składek. Ci, którzy z różnych względów uchylają się od obowiązku, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty nie tylko zaległych zobowiązań, ale również odsetek za każdy dzień opóźnienia. Co w sytuacji, gdy brak płatności wiąże się z trudną sytuacją materialną lub bytową, w jakiej znalazł się rolnik? Czy takiej osobie państwo oferuje wsparcie? Okazuje się, że tak. Rolnik, który znalazł się w kryzysowym położeniu, może złożyć podanie do KRUS o umorzenie składki, wskazując wiarygodne powody braku regulowania zobowiązań. Jeśli wniosek zostanie uwzględniony, dojdzie do całkowitego lub częściowego umorzenia zaległości. Jak napisać podanie o umorzenie składek KRUS, żeby spełniało niezbędne wymogi?

Podanie do KRUS o umorzenie składki

podanie do krus o umorzenie składki

Z początkiem 2016 roku KRUS uruchomił platformę informatyczną eKRUS, na której każdy ubezpieczony rolnik może założyć konto w systemie i zalogować się na nie. Znajdziemy tam informacje o zbliżających się terminach płatności czy o wysokości należnych składek. Na bieżąco można więc monitorować stan swoich zobowiązań. Niestety, zdarzają się sytuacje życiowe, które powodują, że nie jesteśmy w stanie regulować płatności na czas.  Rolnik, którego sytuacja rodzinna i finansowa nie pozwala na terminowe opłacanie składek, może zwrócić się do KRUS z wnioskiem o umorzenie składek. Często na stronach portali finansowych można znaleźć zakładkę zatytułowaną: podanie o umorzenie składki KRUS – wzór do pobrania. Oczywiście sporządzając swój wniosek można posiłkować się zamieszczanymi w internecie formularzami, jednak trzeba pamiętać, że są to tylko przykładowe pisma, a nie oficjalne wytyczne KRUS. Najważniejszym elementem wniosku zawsze powinno być jego uzasadnienie.

Ciekawostka!

Umorzenie składek KRUS dla rolników stosuje się w przypadku przejściowych trudności płatniczych. W tym przypadku występują cztery formy umorzenia: rozłożenie zadłużenia na raty (minimalna kwota raty wynosi 150 zł), odroczenie terminu spłaty składek bieżących lub rat (maksymalnie na dwa kwartały), umorzenie odsetek w części lub całości, umorzenie składek w części lub całości (umorzone składki nie są wliczane do wysokości świadczenia emerytalnego).

Podanie o umorzenie raty KRUS – wzór

Rolnik, który zwróci się z wnioskiem o częściowe lub całościowe umorzenie zobowiązań, powinien odpowiednio uzasadnić swoje pismo. To bardzo istotny element, ponieważ od wskazanych okoliczności zależeć będzie, czy KRUS uwzględni wniosek, czy też nie. Organ ma pełną dowolność w podejmowaniu decyzji w kwestii umorzenia zobowiązań – decyzja ma charakter uznaniowy, a więc nie przysługuje od niej odwołanie do sądu powszechnego. Co w takim razie uwzględnić we wniosku, żeby zwiększyć szanse na przychylenie się KRUS do naszej prośby?

POBIERZ WZÓR

Trzeba dokładnie opisać sytuację (lub sytuacje), która doprowadziła do kłopotów finansowych. Jeśli doszło do wypadku, uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenia plonów wskutek warunków pogodowych (susza, pożar, intensywne deszcze, powódź itp.), warto szczegółowo opisać przebieg zdarzeń. Bezwzględnie należy dołączyć dokumenty, potwierdzające naszą wersję wydarzeń. Zeznania świadków również są argumentem, który może przemówić na naszą korzyść. 

Wniosek o umorzenie odsetek KRUS – wzór

Poza umorzeniem głównego zobowiązania warto także wnioskować o umorzenie odsetek za opóźnienie, naliczanych za każdy dzień zwłoki. Nie istnieje odrębny wzór podania o umorzenie odsetek KRUS, dlatego prośba o ich umorzenie powinna stanowić część wniosku o umorzenie głównego zobowiązania. 

Pamiętajmy, że rozpatrując wniosek o umorzenie składek KRUS ma pełną uznaniowość. Jeśli więc spotkamy się z decyzją odmowną, warto rozważyć skierowanie do organu prośby o rozłożenie płatności na raty lub też o odroczenie terminu płatności.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/krus/ulgi-w-splacie-naleznosci-umorzenia

5/5 - (2 oddanych głosów)