Wielu osobom weksel kojarzy się z przestarzałym środkiem płatniczym. Nic bardziej mylnego – weksle wciąż są w powszechnym użyciu, szczególnie w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Zaciągając zobowiązania w instytucjach finansowych również możesz otrzymać do podpisu weksel. Typowym przykładem jest tu pożyczka na weksel czy weksel przy kredycie hipotecznym, traktowany przez banki jako dodatkowy sposób zabezpieczenia spłaty. Na co zwrócić uwagę, gdy otrzymujemy do podpisu weksel? Co powinien zawierać wzór weksla? Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje. 

Weksel in blancoCzym jest weksel?

Pierwsze weksle pojawiły się już w połowie XII wieku. We Włoszech zaczęto stosować je jako środek płatniczy. Oczywiście na przestrzeni setek lat instytucja ta uległa dużym zmianom, ale nadal pełni swoją zasadniczą funkcję – zabezpieczenia zapłaty. Używany dziś weksel jest papierem wartościowym, z którego treści wynika, że osoba go wystawiająca (zwana wystawcą weksla) zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty (albo poleca zapłatę tej sumy osobie trzeciej) na rzecz posiadacza weksla. Zasadniczo weksle dzielą się na własne oraz trasowane. Różni je osoba zobowiązana do zapłaty – w przypadku weksli własnych zobowiązanym do zapłaty jest wystawca weksla, a w przypadku weksli trasowanych do zapłaty zobowiązana jest osoba wskazana przez wystawcę weksla. Co istotne, weksel zawsze ma charakter pieniężny.

Szczegółowe regulacje dotyczące weksla znajdują się w ustawie Prawo wekslowe. Przepisy określają sytuacje, w których weksel może znaleźć zastosowanie oraz wskazują wymogi formalne (czyli niezbędne elementy), jakie musi spełniać dokument. Jeśli wystawiony dokument ich nie spełnia, traci ważność i staje się bezużyteczny.

Katalog tych niezbędnych elementów zależy od rodzaju wystawionego weksla – inne elementy musi zawierać weksel własny, a inne na wekslu trasowany. Najczęściej w obrocie gospodarczym występują weksle własne, dlatego skupimy się na wymogach formalnych tego rodzaju dokumentów. Co powinien zawierać wzór weksla własnego? 

Weksel własny – wzór 

Weksel własny jest ważny wtedy, kiedy:

  • w dokumencie została wskazana data i miejsce sporządzenia dokumentu
  • w treści dokumentu (najlepiej na jego początku) znajduje się słowo „weksel”
  • dokument zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej sumy pieniężnej (kwoty wekslowej) na rzecz lub na zlecenie określonej osoby, wskazanej z nazwiska
  • w dokumencie zostało oznaczone miejsce płatności kwoty wekslowej
  • w dokumencie został oznaczony termin płatności kwoty wekslowej
  • dokument zawiera podpis wystawcy.

Weksel in blanco

Przepisy ustawy Prawo wekslowe określają jeszcze dodatkowy, szczególny rodzaj weksla, zwany wekslem in blanco. Jego jedynym, niezbędnym elementem jest podpis wystawcy. Jak wygląda wzór weksla in blanco?

Weksel in blanco – wzór 

Weksel in blanco poza podpisem wystawcy oraz zwrotem „zapłacę za ten weksel” lub „za ten weksel zapłaci…..” jest „wykropkowanym” blankietem. Zakres zawartych w tym dokumencie elementów zależy od tego, co zdecyduje się umieścić wystawca weksla. Dlatego też ogólny wzór weksla in blanco nie istnieje – wpisując w wyszukiwarce hasło „weksel in blanco wzór” można natknąć się na gotowe formularze, różniące się między sobą zakresem uzupełnionych danych. 

Weksel własny in blanco – wzór 

Weksel własny in blanco to nic innego jak weksel in blanco, w którym zobowiązanym do zapłaty sumy wekslowej będzie wyłącznie wystawca tego weksla. Nie może znaleźć się na nim zapis „za weksel zapłaci”, a jedynie zwrot „zapłacę za ten weksel”.

Weksel – wzór do pobrania 

W internecie znajduje się wiele stron, oferujących nieodpłatne wzory weksli. Decydując się na pobranie takich wzorów najbezpieczniej jest korzystać z pewnych źródeł. Gotowych formularzy szukaj więc na stronach rządowych (z końcówką gov.pl) lub stronach kancelarii prawniczych.

5/5 - (1 oddanych głosów)