Coraz więcej firm windykacyjnych w Polsce nie działa w taki sposób, jak należy. Przekraczają swoje kompetencje, przez co naruszają prawo konsumenta, w tym przepisy Konstytucji RP. Wszystkie kancelarie windykacyjne podlegają nadzorowi ze strony Państwa, na podstawie powołanej Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Jeśli więc pewna firma windykacyjna naruszyła nasze prawa (np. prawo do prywatności itp.) to warto zareagować. W jaki sposób? Możliwa jest skarga na firmę windykacyjną. Jak to dokładnie wygląda? O tym poniżej!

skarga na firmę windykacyjnąRozmowa z windykatorem

Najpierw warto skontaktować się z samą firmą windykacyjną i pokazać jej, że przekracza pewne swoje kompetencje, a nasze sprawa konsumenta. Dzięki temu łatwiej będzie nam ocenić, z jaką firmą windykacyjną mamy tutaj do czynienia. Możliwe, że windykator przyjmie nasze zażalenia i dokładnie nam ukaże, jak powinna wyglądać windykacja należności. Warto również wiedzieć, że z windykatorem można się dogadać.

Pamiętajmy, że to naturalne, że firma windykacyjna wysila się w ramach spłaty całego zadłużenia. Stara się również pomóc konsumentom, aby nie spotkało ich zadłużenie u komornika.

Ciągły monit spłaty pożyczki to naturalne zachowanie firm windykacyjnych. Ale pamiętajmy, że tutaj firma windykacyjna musi nas szanować jako konsumenta. Jeśli więc łamie nasze pewne prawa, to należy to zgłosić. Gdzie i w jaki sposób?

Skarga na firmę windykacyjną – wzór dokumentu

Jeśli już jesteś przekonany, że firma windykacyjna narusza Twoje prawa i masz na to dowody, wystarczy, że wypełnisz poniższą skargę i prześlesz ją elektronicznie.

WZÓR SKARGI DO UOKIK

 

Skarga na firmę windykacyjną może także zostać wysłana tradycyjną pocztą, pod adresem KNF w Warszawie czyli Plac Powstańców Warszawy 1, skrzynka pocztowa nr 419, kod pocztowy 00-950 Warszawa.

Skarga na firmę windykacyjną przez inne organy

1. Dłużnik poszukujący wsparcia może o pomoc zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta. Występuje on najczęściej w urzędzie miasta bądź w starostwie powiatowym. U takiego Rzecznika Praw Konsumenta można złożyć skargę na działalność firmy windykacyjnej. Zobacz na aktualną „listę rzeczników praw konsumentów w Polsce„.

2. W naszym kraju działa również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) i zajmuje się on ochroną konkurencji i konsumentów. Ma on prawo nałożyć kary finansowe na firmy windykacyjne, które łamią prawa konsumenta. Skargi do UOKIK składa się listownie na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, kod pocztowy 00 – 950 Warszawa.

3. Konsumenci mają także prawo skontaktować się z infolinią konsumencką pod numerem 800 007 007 (poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00). Podczas rozmowy wystarczy wyjaśnić naszą sytuację, dzięki czemu otrzymamy dokładne wskazówki, jak dalej powinniśmy poprowadzić swoją sprawę.

4. Ostatnim organem, który jest w stanie nam pomóc, gdy nęka nas firma windykacyjna, jest również Policja. Wystarczy tam złożyć wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Najczęstsze naruszenia firm windykacyjnych

Firmy windykacyjne na różne sposoby naruszają prawa konsumenta, aby tylko uzyskać dług. Spotykaną praktyką windykacyjną jest telefonowanie do sąsiadów i bliskich pożyczkobiorcy, nachodzenie dłużnika w jego domu, ciągłe informowanie go o długu i jego spłacie. Taka forma nękania dłużnika nie jest właściwa. Właśnie wtedy powinna zapalić się czerwona lampka i dzięki temu do UOKIK bądź innych organów w Polsce trafi kolejna skarga na pewną firmę windykacyjną.

W efekcie pewne firmy windykacyjne już nie istnieją. Ich działalność została zakończona. Stało się tak, ponieważ otrzymali poważne kary finansowe, w wyniku których nie byli w stanie dalej utrzymać się na rynku. A pomogła w tym wszystkim złożona skarga na firmę windykacyjną przez wielu konsumentów, którzy dochodzili swoich praw.

Skarga na firmę windykacyjną – podsumowanie

Niespłacona pożyczka dla zadłużonych może powodować u nas wiele przykrości. Jeśli nęka nas w jakiś sposób firma windykacyjna, naruszając przy tym nasze prawa konsumenta, to warto natychmiast zadziałać. Pomoże nam w tym aktualna „Skarga na firmę windykacyjną WZÓR”. Wystarczy ją pobrać, wypełnić, a następnie wysłać do Komisji Nadzoru Finansowego, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta bądź UOKIK. Dzięki temu firma windykacyjna zostanie poniesiona do odpowiedzialności za łamanie praw konsumenta!