Coraz więcej firm windykacyjnych w Polsce nie działa w taki sposób, jak należy. Przekraczają swoje kompetencje, przez co naruszają prawa konsumenta, w tym przepisy Konstytucji RP. Niektóre kancelarie windykacyjne podlegają również nadzorowi ze strony Państwa, prowadzonemu przez  Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. Jeśli więc dana firma windykacyjna naruszyła nasze prawa (np. prawo do prywatności) – warto zareagować. W jaki sposób? Możliwa jest skarga na firmę windykacyjną. Jak to dokładnie wygląda?

Najważniejsze informacje:

  • Wszystkie działania firm windykacyjnych są poddawane kontroli przez KNF.
  • Dział windykacji nie ma prawa wykonywać telefonów do bliskich dłużnika.
  • Aby uniknąć zajęcia komorniczego, warto porozumieć się z firmą windykacyjną.

Rozmowa z windykatorem

skarga na firmę windykacyjną

Najpierw warto skontaktować się z samą firmą windykacyjną i pokazać jej, że przekracza swoje kompetencje, naruszając nasze prawa – prawa konsumenta. Dzięki temu łatwiej będzie ocenić, z jaką firmą windykacyjną mamy do czynienia. Możliwe, że windykator przyjmie nasze zażalenia i dokładnie wytłumaczy, jak powinna wyglądać windykacja należności. Warto również wiedzieć, że z windykatorem można się dogadać.

Pamiętajmy, że to naturalne, że firma windykacyjna podejmuje działania w celu spłaty przez nas całego zadłużenia. Niejednokrotnie brak współpracy z windykatorem może zakończyć się skierowaniem sprawy do sądu. Jeśli przychyli się on do stanowiska wierzyciela i wyda tytuł wykonawczy, zamiast w firmie windykacyjnej będziemy mieli zadłużenie u komornika. Warto więc podjąć działania mające na celu uniknięcie wszczęcia wobec nas egzekucji. 

Ciągły monit spłaty należności to naturalne zachowanie firm windykacyjnych. Jednak podejmując działania firma windykacyjna musi  szanować nasze prawa – jako konsumentów. Jeśli więc windykator postępuje w sposób sprzeczny z przepisami – należy to zgłosić. Gdzie i w jaki sposób?

Skarga na firmę windykacyjną – wzór dokumentu

Jeśli jesteś przekonany, że firma windykacyjna narusza Twoje prawa, znasz podstawę prawną naruszeń i masz dowody na działania sprzeczne z przepisami, wystarczy, że wypełnisz poniższą skargę i prześlesz ją elektronicznie lub listownie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

WZÓR SKARGI DO UOKIK

 

Skarga na firmę windykacyjną może także zostać wysłana tradycyjną pocztą do Komisji Nadzoru Finansowego, pod adresem KNF w Warszawie, czyli Plac Powstańców Warszawy 1, skrzynka pocztowa nr 419, kod pocztowy 00-950 Warszawa.

Ciekawostka!

Wstępna rozmowa z windykatorem może poskutkować rozwiązaniem problemów związanych ze spłatą zobowiązania. Wystarczy, że podczas pierwszego kontaktu ustalisz warunki uregulowania zadłużenia i będziesz współpracować z firmą windykacyjną.

Skarga na firmę windykacyjną skierowana do innych organów

1. Dłużnik poszukujący wsparcia może zwrócić się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta. Najczęściej przyjmuje on w urzędzie miasta bądź w starostwie powiatowym. U rzecznika praw konsumenta można złożyć skargę na działalność firmy windykacyjnej. Sprawdź  aktualną „listę rzeczników praw konsumentów w Polscei znajdź rzecznika w swojej okolicy.

2. W naszym kraju działa również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i zajmuje się on m.in. ochroną konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców. UOKiK ma prawo nałożyć kary finansowe na firmy windykacyjne, które łamią prawa konsumentów poprzez, np. naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach lub wprowadzanie konsumentów w błąd. Skargi do UOKiK składa się listownie na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Plac Powstańców Warszawy 1, kod pocztowy 00 – 950 Warszawa.

3. Konsumenci mają także prawo skontaktować się z infolinią konsumencką pod numerem 800 007 007 (poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00). Podczas rozmowy wystarczy wyjaśnić naszą sytuację, a w odpowiedzi otrzymamy dokładne wskazówki, jak powinniśmy poprowadzić swoją sprawę.

4. Ostatnim organem, który jest w stanie nam pomóc, gdy „nęka” nas firma windykacyjna, jest policja. W takiej sytuacji trzeba złożyć wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Najczęstsze naruszenia firm windykacyjnych

Firmy windykacyjne na różne sposoby naruszają prawa konsumenta, dążąc  do  odzyskania długu. Spotykaną praktyką windykacyjną jest telefonowanie do sąsiadów i bliskich dłużnika, nachodzenie dłużnika w jego domu, ciągłe informowanie  o długu i konieczności spłaty. Taka forma nękania jest sprzeczna z przepisami – firma windykacyjna nie ma prawa informować o naszym długu innych osób ani też wykonywać do nich telefonów. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy działania firmy windykacyjnej są zgodne z prawem, możemy skorzystać ze wsparcia ww. instytucji lub udać się po poradę do prawnika.

Dzięki działaniom dłużników, którzy nie zgadzali się na nieuczciwe i niezgodne z prawem praktyki firm windykacyjnych, część z nich przestała istnieć. Stało się tak, ponieważ firmy te otrzymały wysokie kary finansowe, w wyniku których nie były w stanie dalej utrzymać się na rynku. Dłużnicy mają więc realny wpływ na to, jakie firmy będą funkcjonować w obszarze windykacyjnym, a ich działania, jak np. skarga na firmę windykacyjną skierowana do UOKiK, mogą przyczynić się do zakończenia działalności nieuczciwych przedsiębiorców.

Skarga na firmę windykacyjną – podsumowanie

Niespłacona pożyczka dla zadłużonych, rata kredytu lub inne zaległości mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji, ze skierowaniem sprawy do egzekucji włącznie. Chcąc uniknąć „ostatecznych” rozwiązań, powinno się zadbać o spłatę zadłużenia na wcześniejszym etapie, np. prowadzonej windykacji. Jeśli jednak firma windykacyjna nęka nas, naruszając przy tym prawa konsumenta, to warto natychmiast zadziałać. Pomogą nam w tym organy i instytucje, powołane do ochrony praw konsumentów. Jeśli nie wiemy, jak skonstruować skargę kierowaną do jednego z tych organów, warto skorzystać z dostępnego formularza: „Skarga na firmę windykacyjną WZÓR”. Wystarczy pobrać dokument, wypełnić go, a następnie wysłać do Komisji Nadzoru Finansowego, powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta bądź UOKiK. Dzięki temu firma windykacyjna, stosująca nieuczciwe praktyki, np. wprowadzająca konsumentów w błąd, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-dzialalnosci-windykacyjnej-i-zawodzie-windykatora-oraz-zmianie-niektorych-innych-ustaw

 

3.8/5 - (13 oddanych głosów)