wniosek o umorzenie odsetek wzórCzęsto zdarza się, że nie dajemy rady spłacać na czas zobowiązań z powodu zbyt małych dochodów. W takich sytuacjach instytucje naliczają nam odsetki ustawowe za opóźnienie, które po dłuższym czasie mogą opiewać na dosyć wysokie kwoty. Wówczas nasz dług jeszcze bardziej się powiększa, a my możemy mieć coraz gorsze kłopoty z jego spłatą. Możemy jednak próbować złożyć pismo o umorzenie odsetek, w którym uzasadnimy, dlaczego nie daliśmy rady spłacać należności na czas. Sprawdźmy,  jak napisać podanie o umorzenie odsetek i co powinniśmy w nim zawrzeć. 

Prośba o umorzenie odsetek

Umorzenie odsetek może być zbawienne, gdy nasz dług z powodu ich naliczenia powiększył się wielokrotnie. Warto wiedzieć, że niezależnie od tego, czy mamy zadłużenie w ZUS, czy w innej instytucji, przysługuje nam prawo do złożenia takiego dokumentu. Dodatkowo, pamiętajmy, że zawsze warto wnioskować o rozłożenie długu na raty. Dzięki temu spłata zaległości będzie znacznie łatwiejsza, a firma nie będzie dłużej naliczać kar za należność. 

Podanie o umorzenie odsetek czy rozłożenie długu na raty najczęściej składamy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wszczęciu postępowania windykacyjnego. W związku z wnioskowaniem, instytucja na czas rozpatrzenia prośby i wydania odpowiedzi zatrzymuje cały proces. Nie musimy więc obawiać się, że prośba o umorzenie odsetek za zwłokę nie zatrzyma działań windykatora. Dopóki firma nie wyda decyzji do naszego wniosku, proces windykacyjny nie rozpocznie się. 

Umorzenie odsetek od kredytu czy innego rodzaju długu musi być podyktowane argumentacją, która będzie świadczyć o braku możliwości ich spłaty. Musimy więc szczegółowo uzasadnić, dlaczego przez okres spłaty byliśmy niezdolni do terminowego uiszczania opłat i udowodnić, że odsetki zostały naliczone niesłusznie. W przeciwnym razie instytucja odrzuci nasz wniosek. Pamiętajmy, że nawet, gdy pismo o anulowanie odsetek nie przyniesie pożądanych skutków, nadal możemy starać się o rozłożenie długu na łatwe do spłaty raty. Często zdarza się, że anulowanie noty odsetkowej nie jest możliwe, jednak wierzyciel jest skory na spłatę ratalną. To zdecydowane ułatwienie w pozbyciu się uciążliwego długu, którego nie dajemy rady spłacić jednorazowo. 

Prośba o umorzenie odsetek wzór pisma

Jak napisać pismo o umorzenie odsetek? Przede wszystkim musimy zawrzeć w nim nasze dane osobowe oraz dane instytucji, do której ubiegamy się o umorzenie odsetek. Wzór powinien zawierać również numer naszej sprawy, który znajduje się na piśmie informującym wszczęciu postępowania lub wezwaniu do spłaty długu w określonym terminie. Pismo do banku o umorzenie odsetek musi zawierać numer umowy o kredyt lub pożyczki od 18 lat

POBIERZ BEZPŁATNY WNIOSEK

Wzór pisma o anulowanie odsetek — jak udowodnić brak możliwości spłaty?

W każdym wniosku powinny zostać umieszczone argumenty, które mają uzasadnić naszą prośbę. Bez tego elementu nie zostanie rozpatrzone pismo do wierzyciela o umorzenie odsetek. Wzór musi zawierać konkretne powody, przez które nie spłacaliśmy zadłużenia w konkretnym przedziale czasowym. Mogą to być utrata pracy, nagłe większe wydatki, choroba itp. Jest to bardzo ważna część, która w większości decyduje o tym, czy wierzyciel będzie skory do pozytywnej odpowiedzi na nasz wniosek. Wzór pisma o umorzenie odsetek od zobowiązań obowiązuje zarówno w sytuacji, gdy mamy dług w formie pożyczki na raty online, jak też innych zobowiązań, np. niezapłaconych podatków, składek ZUS, kredytów bankowych itp. 

Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek? Wzór

Prośba o umorzenie odsetek wzór w kilku prostych krokach: 

  1. W lewym górnym rogu umieść swoje dane osobowe;
  2. W prawym górnym rogu napisz datę składania wniosku;
  3. Poniżej z lewej strony zawrzyj dane instytucji, do której kierujesz wniosek o umorzenie odsetek. Wzór powinien zawierać szczegółowe dane wraz z adresem i numerem decyzji.
  4. Niżej na środku zawrzyj nazwę prośby: „Wniosek o umorzenie odsetek”;
  5. Rozpocznij pisanie podania od zwrotu „Zwracam się z prośbą o umorzenie odsetek z tytułu (tutaj rodzaj długu) w związku ze sprawą (numer znajdziesz w zawiadomieniu o egzekucji lub wezwaniu do zapłaty).
  6. Uargumentuj, dlaczego nie spłacałeś zadłużenia. Zawrzyj wszystkie istotne informacje, które miały wpływ na ciężką sytuację finansową. 
  7. Każdy wzór podania o umorzenie odsetek wskazuje, że wniosek musi zawierać Twój podpis. Prośba może być sporządzona elektronicznie i wydrukowana, jednak nie zapominaj o odręcznym podpisie.