W przypadku ubiegania się o kredyty gotówkowe i hipoteczne banki często wymagają odpowiedniego okresu zatrudnienia. Co zrobić, kiedy umowa nie wybiega za daleko w przyszłość? Niektóre banki akceptują tzw. promesę zatrudnienia od pracodawcy. Poniżej znajdziesz listę instytucji, gdzie jest akceptowane takie rozwiązanie.

Promesa od pracodawcy — co to dokładnie jest i na czym polega?

Promesa zatrudnienia to swego rodzaju umowa cywilnoprawna przedwstępna, którą podpisujemy z naszym pracodawcą. Takiego rodzaju dokument daje pełne zabezpieczenie zarówno pracownikowi, jak i firmie, w której ma zostać zatrudniony. Znajdują się w niej odpowiednie zapisy mające zapewnić, iż pracodawca zatrudni pracownika, a ten podejmie się określonej pracy na jego rzecz.

Zazwyczaj taką promesę podpisuje się wówczas, gdy jesteśmy w trakcie zmiany zatrudnienia, jednak wykonujemy jeszcze pracę na rzecz byłej firmy. Przykładem może być okres wypowiedzenia, w czasie którego pracujemy jeszcze w określonej firmie, a po jego upływie podejmiemy zatrudnienie u nowego pracodawcy, który poręcza nam ten fakt na podstawie podpisania promesy. Możemy mieć wówczas do czynienia z promesą umowy cywilnoprawnej, np. zlecenie lub o dzieło, jednak najczęściej podpisywana jest promesa umowy o pracę.

Promesa zatrudnienia do kredytu

W sytuacji, gdy chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny lub innego rodzaju zobowiązanie bankowe w wyższej kwocie, musimy spodziewać się sprawdzania wielu kwestii przez bank, których celem jest określenie naszej zdolności kredytowej. Wówczas instytucja nie tylko analizuje nasze dochody pod kątem ich wysokości, ale także zwraca uwagę na okres i źródło zatrudnienia. Wówczas jeśli jesteśmy w trakcie zmiany pracy lub kończy nam się umowa z aktualnym pracodawcą, dla banków jest to niepewna sytuacja, która może wiązać się z ryzykiem udzielenia kredytu. Dodatkowo, przy ubieganiu się o wyższe kwoty zobowiązania (zwłaszcza hipotecznego) konieczne jest udostępnienie firmie niezbędnej dokumentacji. Wówczas wymagane są nie tylko dokumenty związane z nieruchomością (np. w przypadku chęci jej zakupu działy księgi wieczystej lub kosztorysy budowlane, gdy chcemy budować dom), ale również te określające nasze zatrudnienie.

Dokumenty do kredytu hipotecznego to jeden z najistotniejszych kwestii, których musimy dopełnić podczas wnioskowania się o takie zobowiązani bankowe. Pamiętajmy, że aby bank wydał pozytywną decyzję kredytową, musimy udowodnić, że jesteśmy zatrudnieni na stałe i regularnie otrzymujemy odpowiednio wysokie dochody. Wówczas gdy jesteśmy w trakcie zmiany zatrudnienia i nie mamy jeszcze podpisanej kolejnej umowy z nowym pracodawcą, promesa okazuje się zbawienną opcją.

Promesa zatrudnienia wzór

Jeśli interesuje nas promesa zatrudnienia, wzór dokumentu pomoże nam zapoznać się z wszelkimi informacjami, jakie powinna zawierać. Dowiemy się także, jak podpisać wiarygodną promesę, jakie informacje powinny się w niej znaleźć. Dzięki odpowiednim wzorom możemy mieć pewność, że dokument jest wystarczającym dowodem dla banku potwierdzającym nasze przyszłe zatrudnienie.

POBIERZ WZÓR

Jakie banki akceptują promesę zatrudnienia?

— Santander

— BNP Paribas

— Credit Agricole

— Millennium — niezbędny aneks do umowy lub bezwarunkowa promesa

— Pekao Bank Hipoteczny — bank bada stabilność zatrudnienia

— PKO Bank Polski — w przypadku podpisania minimum drugiem umowy na czas określony. Maksymalna przerwa między umowami: 1 msc lub 3 msc w przypadku nauczycieli.

5/5 - (1 oddanych głosów)