Najważniejsze informacje:

 • Termin na ustosunkowanie się do wezwania wynosi zazwyczaj 2 tygodnie.
 • Dłużnik może otrzymać przedsądowe wezwanie do zapłaty od każdej z firm, której zalega pieniądze. 
 • Sprzeciw od wezwania do zapłaty można wystosować w chwili gdy zauważymy błąd, dług się przedawnił lub zauważymy próbę oszustwa.

Jeśli bierzemy pożyczkę bez bik to oczywiste jest, że będziemy musieli ją spłacić. W przypadku, gdy tego nie robimy, wierzyciel będzie skutecznie nas informował o tym, że upłynął termin spłaty zobowiązania finansowego. Jednym ze sposobów przypomnienia jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Co należy zrobić z takim dokumentem? Jakie konsekwencje niesie za sobą?

wezwanie do zapłatyOtrzymałem przedsądowe wezwanie do zapłaty

W momencie kiedy dostaniemy przedsądowe wezwanie do zapłaty nie powinniśmy tego bagatelizować. Firma, u której mamy niespłacone zobowiązanie, ma prawo do wysyłki tego rodzaju powiadomień. Działa to również na korzyść firmy – jeśli sprawa trafi do sądu, wszystkie takie dokumenty będą świadczyć o próbie polubownego załatwienia sporu. Jeśli chcemy uniknąć egzekucji komorniczej, to nie możemy nie odpowiadać na wezwania do zapłaty. 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to ostatni krok przed skierowaniem sprawy do sądu. Jeśli do tego dojdzie, najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z komornikiem. Dług u komornika nie jest niczym przyjemnym i przysparza wielu problemów, których powinniśmy za wszelka cenę unikać. Dlatego nasza reakcja na otrzymane pismo jest bardzo ważna.

Ostateczne wezwanie do zapłaty – co mam zrobić?

Przede wszystkim należy wiedzieć, że po otrzymaniu wezwania do zapłaty mamy zazwyczaj 2 tygodnie na napisanie odpowiedzi (termin na ustosunkowanie się do wezwania może być jednak dłuższy, np. 21 dni, lub krótszy, np. 7 dni – jest on określony w wezwaniu). Możemy zrobić to samodzielnie bądź udać się do kancelarii prawnej, która specjalizuje się w tego typu problemach. Jeśli tego nie zrobimy – sprawa może zostać skierowana na drogę sądową. Po otrzymaniu tytuły wykonawczego następuje egzekucja komornicza, której celem jest odzyskanie pieniędzy dla wierzyciela.

Każde zobowiązanie, jak: abonament na telefon, opłaty za media czy pożyczka z gwarantem, musi być spłacone w ustalonym wcześniej terminie. Jeśli chcemy spać spokojnie i nie tracić nerwów na dogadanie się z komornikiem , to naszym zadaniem jest w czasie wskazanym w wezwaniu do zapłaty napisać odpowiedź, podając powód, dlaczego przedsądowe wezwanie do zapłaty nie powinno trafić do nas. Najczęściej jest tak, że wierzyciel czeka kilka lat bez żadnego odzewu i dopiero po tym czasie chce odzyskać swoje pieniądze. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty trzeba więc sprawdzić terminy przedawnienia danego roszczenia, żeby wiedzieć, czy w ogóle jesteśmy zobowiązani do zapłaty – może się okazać, że dług jest przedawniony i nie musimy już nic płacić wierzycielowi.

Ważne!

Coraz częstszym zjawiskiem są próby wyłudzenia pieniędzy. Najczęściej oszuści podszywają się pod firmy i wysyłają wezwania do spłaty długu. 

Odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór pisma

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, odpowiedź na ostateczne wezwanie do zapłaty możemy napisać sami. Nie ma jednego wzoru, jednak poniżej opiszemy, co na pewno powinno się znaleźć w owym dokumencie:

 • na samej górze data i miejscowość;
 • poniżej, na środku, najlepiej napisać ,,Odpowiedź na pismo XXX” i w miejscu XXX wpisać pełną nazwę dokumentu, na który chcemy odpowiedzieć;
 • pod spodem propozycja, jak chcemy rozwiązać sytuację, np.: rozłożenie zadłużenia na raty;
 • możemy dodać jeszcze uzasadnienie wyżej opisanej propozycji, np.: trudny okres w życiu, wypadek lub zwolnienie z pracy;
 • na samym dole powinniśmy umieścić nasze dane kontaktowe wraz z podpisem.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – kto może je wysłać?

Każda firma, która nie otrzymała od dłużnika pieniędzy, może wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jest to między innymi firma:

 • pozabankowa;
 • telekomunikacyjna;
 • wodociągowa;
 • gazowa;
 • windykacyjna;
 • bank;
 • spółdzielnia mieszkaniowa.

Trzeba uważać na oszustów. Coraz częściej się słyszy, że ktoś dostał wezwanie do zapłaty od firmy, z którą nigdy nie miał do czynienia. Oszuści mogą też podszywać się pod inne firmy i wyłudzać od nas pieniądze, z płatnością których rzekomo zalegamy. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to przed uregulowaniem zadłużenia powinniśmy zadzwonić do wierzyciela i upewnić się, czy to aby na pewno on wysłał dane pismo. Warto również przekazać sprawę na policję, jeśli jesteśmy pewni, że ktoś próbuje wyłudzić od nas pieniądze.

Kiedy warto napisać sprzeciw od wezwania do zapłaty?

Mamy prawo również do wystosowania odpowiedzi w formie sprzeciwu na piśmie od przedsądowego wezwania do zapłaty. Są sytuacje, w których skierowany do nas dokument jest bezzasadny i to po naszej stronie należy sprawdzenie tego. Możemy złożyć sprzeciw jeśli:

 • zauważymy próby oszustwa – ktoś wziął kredyt na nasze dane;
 • wystąpiło przedawnienie długu;
 • dostrzegliśmy błędy co do wielkości długu lub mamy dowody, że spłaciliśmy swoje zobowiązanie w całości.

Podsumowanie

Mając w ręku ostateczne wezwanie do zapłaty powinniśmy jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Dzięki temu unikniemy wpadnięcia w spiralę zadłużenia oraz nieprzyjemności podczas egzekucji mienia przez komornika. Jeśli mamy problemy z napisaniem odpowiedzi, udajmy się do specjalistów, którzy to za nas zrobią. Nie czekajmy na ostatnią chwilę, bo jeśli przekroczymy wyznaczony termin, sprawa może trafić do sądu. W sytuacji, gdy otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty, patrzymy również na to, czy aby ktoś nie wprowadza nas w błąd, podając się za wierzyciela, którym nie jest (i  tym samym nie ulegamy próbie oszustwa). Jeśli to zauważymy, powinniśmy niezwłocznie zawiadomić organy ścigania.

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

5/5 - (3 oddanych głosów)