Problem ze spłacaniem długów w terminie jest bardzo powszechny. Rząd próbuje zwiększyć świadomość konsumentów o wielkim ryzyku jakim jest nieterminowość w spłacie zobowiązań. Niestety przekaz niektórzy nie rozumieją i biorą bez wcześniejszego zastanowienia kredyty i pożyczki, dzięki czemu wpadają w spiralę długów

Spłacaj pożyczki w terminie

Nie raz przypomnieliśmy we wcześniejszych artykułach, że dla firm pożyczkowy najważniejsza jest TERMINOWOŚĆ. Osoby, które wzięły kredyt bez bik często mają z tym problem. Jeśli chcesz skorzystać z darmowych pierwszych pożyczek oraz z rabatów to są one dostępne przypadku spłaty pożyczki w terminie. 

Za przekroczenie terminu firmy udzielające pożyczek i kredytów naliczają odsetki, które właśnie powodują problemy finansowe u pożyczkobiorców. Odsetki narastają z każdym dniem po upływie terminu spłaty. Istnieją możliwości odroczenia terminu spłaty o kilka dni, ale nie każda firma to oferuje. 

Od windykatora do komornika

Rozłożenie długu na raty

Brak terminowości w spłacie wymaga od wierzyciela dokonania kroków windykacyjnych. Firma windykacyjna w pierwszym okresie swojej pracy wysyła monity do dłużnika. Jeśli te kroki nie pomogą sprawa jest kierowana do sądu, który decyduje czy nałożyć sądowy nakaz zapłaty lub wszcząć egzekucję komorniczą. Niestety jeśli komornik sądowy przejmie sprawę i będzie musiał odzyskać dług, może to skutkować utratą dobytku dłużnika.

Rozłóż pożyczkę na raty

Wiedząc jakie konsekwencje wiążą się z zaleganiem ze spłatą, można prosić wierzyciela o rozłożenie pożyczki na raty. Ważne jest to aby nie czekać z tym wiele dni, tylko od razu wysłać wniosek zanim odsetki od kredytu narosną do wysokich wartości.

Większość wierzycieli chce polubownie rozwiązywać spory ze swoimi klientami. Firmie pożyczkowej zależy na tym, aby dostać z powrotem pożyczone pieniądze. Odesłanie dłużnika do firmy windykacyjnej daje dodatkowe koszta więc idealnym rozwiązaniem jest wniosek o spłatę zadłużenia w ratach. Oczywiście taki wniosek musi wyjść ze strony dłużnika, bo to on jest winny w tej sprawie.

Polubowne rozwiązanie sprawy gwarantuje wierzycielowi otrzymanie gotówki, którą pożyczył, a dla dłużnika jest to dodatkowy czas na spłatę zadłużenia na dogodnych warunkach. Dodatkowym atutem jest fakt, że konsument może ubiegać się o wpisanie jego danych z baz dłużników po spłaceniu zobowiązania.

Rozłożenie długu na ratyWzór wniosku o spłatę zadłużenia w ratach

Wniosek o spłatę zadłużenia w ratach możemy napisać samemu lub poprosić firmę windykacyjną o to. Jeśli nie chcemy płacić nikomu za napisanie prostego wniosku, najlepiej podążać na poniższymi wskazówkami, co powinno się znaleźć w takim piśmie.

  • Tytuł – proponujemy na samej górze napisać ,,Wniosek o spłatę zadłużenia w ratach”
  • Twoje dane – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz aktualny numer telefonu
  • Dane firmy, u której mamy dług – pełna nazwa firmy, do której wysyłamy pismo wraz z adresem siedziby
  • Krótkie zdanie, w którym wyrazisz chęć i prośbę rozłożenia długu na raty
  • Uzasadnienie wniosku – tę sekcję opisaliśmy poniżej
  • Propozycja – tutaj należy zaproponować jak chcemy spłacić zadłużenie. Podać terminy i propozycje rat.
  • Podpis – na samym końcu musi znaleźć się czytelny podpis oraz data wraz z miejscowością

POBIERZ BEZPŁATNIE WZÓR

Uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną zadłużenia

Jednym z najważniejszych elementów wniosku o spłatę ratalną zadłużenia jest jego uzasadnienie. W tym miejscu konsument musi uargumentować swój powód. Jest to pole, w którym należy podać przyczynę dlaczego chcemy rozłożyć zadłużenie na raty. Powodów może być wiele, np.: utrata pracy lub przypadek losowy. Są to tylko przykłady, we właściwym wniosku trzeba napisać faktyczny powód.

Radzimy wspomnieć o tym ile miesięcznie wydajemy na rachunki, mieszkanie i inne zobowiązania dodając do tego potwierdzenia. Mogą to być skany rachunków czy potwierdzania przelewów.

Teraz już pewnie wiesz jak wypełnić wniosek o spłatę ratalną zadłużenia! Poniżej opisaliśmy co zrobić z napisanym wnioskiem.

Jak złożyć wniosek o spłatę ratalną zadłużenia?

Istnieje kilka sposobów na to aby złożyć wniosek o spłatę zadłużenia w ratach. Wszystkie one są akceptowalne i tylko od pożyczkobiorcy zależy, który z nich wybierze.

  1. E-mail – możemy wniosek złożyć poprzez drogę elektroniczną. Trzeba wejść na stronę wierzyciela i odnaleźć odpowiedniego maila.
  2. List polecony – koniecznie za potwierdzeniem odbioru!
  3. Osobiście – możemy udać się bezpośrednio do siedziby firmy i zanieść wniosek osobiście.
5/5 - (6 oddanych głosów)