Dłużnikiem można stać się nawet za niezapłacony mandat. Nie zdajemy sobie sprawy, że nawet niewielkie zadłużenie może powodować, że będziemy widnieć w bazach dłużników BIK lub KRD. Jest też dobra wiadomość, ponieważ niektóre długi są ograniczone czasowo, co oznacza że po jego upływie już nie trzeba spłacać zobowiązania. Przedawnienie długu jest zależne od rodzaju zobowiązania, które musimy zapłacić. Poniżej opisaliśmy najczęściej spotykane przypadki.

Przedawnienie długuPrzedawnienie długu – co mówi prawo?

Według prawa wierzyciel może przez pewien okres domagać się pieniędzy od dłużnika. Na przykład okres spłaty za mandat to 1 rok. Po upływie tego czasu następuje przedawnienie długu, a dłużnik nie ma obowiązku jego spłaty. Wierzyciel w dalszym ciągu może chcieć zwrotu pieniędzy, ale szansa na wygranie sprawy jest bardzo mała. 

Dług ma swój ,,okres ważności’, po upływie którego nie ma obowiązku spłaty. Oznacza to, że dług nie zniknie, ale obowiązek zapłaty już nie występuje.

Przykład podany wyżej jak dług za mandat jest częstym powodem do śmiechu. Każdy z nas zna osobę, która nie płaci mandatów notorycznie. W takim przypadku trzeba pamiętać, że w najgorszej sytuacji sprawa może pójść do sądu, a to wiąże się z dodatkowymi opłatami. Także niezapłacony mandat o wartości 200zł może wynieść dłużnika nawet kilka razy tyle, jeśli przegra sprawę sądową. Jeśli dłużnik ma problem ze spłatą, może zwrócić się do firmy z prośbą o rozłożenie długu na raty.

Przedawnienie kredytu

Szybka pożyczka dla zadłużonych czy kredyt bankowy również mają swoje okresy, po których występuje przedawnienie długu. Kiedy przedawnia się kredyt? Odpowiedź brzmi po 3 latach. 

Każda rata zaciągnięta przy kredycie lub pożyczce przedawnia się osobno. Także jeśli nasze zobowiązanie musimy spłacić w ciągu na 10 rat, może dojść do sytuacji, w której pierwsze raty się przedawniły a kolejne jeszcze nie. Opis dotyczy, jeśli firma ( kredytodawca lub pożyczkodawca) jest działalnością gospodarczą. Jeśli zaś nie jest to przedawnienie od takie pożyczki wynosi aż 6 lat.

W większości przypadków firmy pożyczkowe lub banki bardzo dokładnie pilnują aby dług się nie przedawnił. Na wiele sposobów będą się upominały o wpłaty pieniędzy na ich konto. Wysyłanie monitów to dopiero początek. Możemy również spotkać się z firmą windykacyjną, która poprzez dłuższy czas będzie próbowała się z nami skontaktować w celu rozmowy. Dobrze w takim przypadku odebrać telefon, gdyż każda próba zignorowania spłaty zobowiązania działa na naszą niekorzyść.

Przedawnienie długu – przykładowe terminy

Przedawnienie długu jest często zadawanym pytaniem przez konsumentów. Aby odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania, przedstawiliśmy przykładowe terminy kiedy przedawnia się dług:

Przedawnienie długu Zadłużenie
1 rok
 • niezapłacony mandat
2 lata
 • nieopłacona faktura przez klienta,
 • roszczenia z tytułu umowy o dzieło/zlecenie,
 • debet na koncie – liczony jest od daty kiedy miało spłacić się zobowiązanie,
 • brak płatności na usługi telekomunikacyjne
3 lata
 • długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • niespłacenie karty kredytowej, czynsz, zaległości z tytułu umowy o pracę,
 • pożyczka lub kredyt,
 • wszelkie zobowiązania wynikające z umowy ubezpieczeniowej,
 • brak zwrotu kaucji/zaliczki/przedpłaty,
 • kara umowna która jest w umowie między partnerami biznesowymi
5 lat
 • podatek dochodowy czy podatek VAT – liczony jest od końca roku kalendarzowego
6 lat
 • długi związane ze spadkiem, o ile wierzyciel nie podjął żadnych czynności

Przedawnienie długu wieloletniego

Wszelkie zobowiązania związane z długiem wieloletnim nie kończą się w tym samym okresie. Długi mogą istnieć przez lata! Patrząc na dług w postaci niezapłaconych podatków, to ich przedawnienie mija dopiero po 5 latach. 

W innym przypadku jeśli sąd wyda wyrok o zapłacie długu to jego przedawnienie mija dopiero po 6 latach.

Warto pilnować tych terminów i dokładnie monitorować kiedy wystąpi przedawnienie długu. Wierzyciel również może to kontrolować, jednak nie powie nam tego, że nie musimy już dokonywać żadnych wpłat na tego konto z racji przekroczenia terminu ważności. Jeśli czas ważności dobiega końca, a pożyczkodawca czy inna firma w dalszym ciągu nie wymaga od nas żadnej wpłaty to powinniśmy uważnie śledzić każdą drogę komunikacja: telefon, email czy skrzynkę na listy. Często jest tak, że dopiero pod koniec okresu ważności wierzyciel przypomina się o spłacie.

Przedawnienie długu u komornika – kiedy występuje?

Kiedy posiadamy zadłużenie komornicze bardzo szybko chcemy się go pozbyć. Najlepszym sposobem jest spłacenie firmy, u której mamy dług. Możemy również poczekać aż nastąpi przedawnienie długu u komornika. Jednak w tej sytuacji czas gra na naszą korzyść. W momencie kiedy minie 6 lat od momentu wydania wyroku przez sąd o nakazie zapłaty, to dług u komornika się przedawnia. O ile w międzyczasie urzędnik państwowy nic nie robił w kierunku odzyskania pieniędzy.

Kiedy przedawnia się dług spadkowy?

Długi spadkowe mogą poważnie uszkodzić budżet domowy spadkobierców. Nikt z nas nie chce przejąć zobowiązania za kogoś innego, a trzeba pamiętać że w większości przypadkach kredyt lub pożyczka już będzie posiadała wysokie odsetki, ponieważ nie była spłacana od X czasu.

Jeśli wiemy, że osoba zmarła posiadała długi to najlepiej zrzec się spadku po niej. Należy w tym przypadku udać się z aktem zgonu do notariusza i wypełnić dokumenty notarialne. Jeśli wierzyciel nie próbuje odzyskać pieniędzy u spadkobierców, przedawnienie długu spadkowego występuje po upływie 6 lat.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093&type=3